Photoshop stöder extern automation genom skript. I Windows kan du använda skriptspråk som stöder COM-automation, t.ex. Visual Basic. I Mac OS kan du använda valfritt språk som gör att du kan skicka Apple-händelser, t.ex. AppleScript. De här språken kan inte användas på flera plattformar, men de kan styra flera program, t.ex. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Microsoft Office. I Mac OS kan du också utföra uppgifter i Photoshop med hjälp av Apples Photoshop-funktionsmakron.

Du kan också använda JavaScript på vilken plattform som helst. Med JavaScript kan du skriva Photoshop-skript som körs antingen i Windows eller Mac OS.

Obs!

Mer information finns i skriptdokumentationen i mappen Photoshop CS5/Scripting/Documents och även här. Plugin-programmet Scriptlistener finns i Photoshop CS5/Scripting/Utilities och är också tillgängligt här.

Köra ett JavaScript-skript

  1. Välj Arkiv > Skript och välj skriptet i listan. Skriptlistan består av alla skriptfiler som har sparats med tillägget .js- eller .jsx och som har sparats i mappen Photoshop CS5/Förinställningar/Skript. Om du vill köra ett skript som sparats på en annan plats väljer du Arkiv > Skript > Bläddra och letar upp skriptet.

Ange att skript och funktionsmakron ska köras automatiskt

Du kan ha en händelse, t.ex. en fil som ska öppnas, sparas eller exporteras, som utlöser ett JavaScript eller ett Photoshop-funktionsmakro. I Photoshop finns flera standardhändelser eller så kan du ha en skriptanropbar Photoshop-händelse som anropar skriptet eller funktionsmakrot. Mer information om skriptbara händelser finns i skriptguiden för Photoshop.

  1. Välj Arkiv > Skript > Script Events-hanterare.
  2. Välj Aktivera händelser som ska köra skript/funktionsmakron.
  3. På menyn Photoshop-händelse väljer du den händelse som ska utlösa skriptet eller funktionsmakrot.
  4. Välj antingen alternativet för skript eller funktionsmakro, och välj sedan det skript eller funktionsmakro som ska köras när händelsen inträffar.

    I Photoshop finns flera exempelskript du kan välja mellan. Om du vill köra ett annat skript väljer du Bläddra och letar upp skriptet. För funktionsmakron väljer du en uppsättning med makron från första snabbmenyn och ett funktionsmakro från andra menyn. Uppsättningen med funktionsmakron måste läsas in i panelen Funktionsmakron om de ska visas på dessa menyer.

  5. Klicka på Lägg till. Händelsen och det skript eller funktionsmakro som associeras med händelsen visas i listan i dialogrutan.
  6. Om du vill avaktivera och ta bort enskilda händelser markerar du händelsen i listan och klickar på Ta bort. Om du vill avaktivera alla händelser, men behålla dem i listan, avmarkerar du Aktivera händelser som ska köra skript/funktionsmakron.