Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop CC har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop CC.  

När du har skapat videofilms- eller animeringsinnehåll i Photoshop kan du enkelt optimera, återge och exportera det.

Exportformat för video och animeringar

Du kan spara animeringar som GIF-filer för visning på webben. Video och animeringar kan sparas som QuickTime-filmer eller PSD-filer. Om du inte ska rendera arbetet till video bör du spara filen som PSD för att bevara ändringarna och spara filen i ett format som stöds av Adobes program för digital video och många filmredigeringsprogram.

Optimera animeringsbildrutor

När animeringen är klar bör du optimera den för effektiv hämtning i en webbläsare. Det finns två sätt att optimera en animering:

 • Optimera bildrutorna så att de endast innehåller sådant som förändras från en bildruta till nästa. Filstorleken för den animerade GIF-filen minskar avsevärt.

 • Om du ska spara animeringen som GIF-bild optimerar du den precis som andra GIF-bilder. En särskild gitterteknik används på animeringar för att säkerställa att gittermönster är enhetliga i alla bildrutor och för att förhindra flimmer under uppspelningen. På grund av dessa extra optimeringsfunktioner kan det ta längre tid att optimera en animerad GIF än en standard-GIF.

Obs!

När du optimerar färgerna i en animering använder du någon av paletterna Adaptiv, Perceptuell eller Selektiv. Det gör att färgerna blir enhetliga för alla bildrutor.

 1. Kontrollera att bildruteanimeringsläget är aktiverat i panelen Tidslinje.

 2. Välj Optimera animering på panelmenyn.

 3. Ange följande alternativ:

  Markeringsram

  Beskär varje bildruta till det område som har ändrats från föregående bildruta. Animeringsfiler som skapas med det här alternativet blir mindre, men de är inte kompatibla med GIF-redigeringsprogram som inte stöder alternativet. (Det här alternativet är markerat som standard och rekommenderas.)

  Ta bort överflödiga pixlar

  Gör alla pixlar i en bildruta som är oförändrade jämfört med föregående bildruta genomskinliga. Alternativet Genomskinlighet måste vara markerat i panelen Optimera för att det ska gå att ta bort överflödiga pixlar. (Det här alternativet är markerat som standard och rekommenderas.)

  Obs!

  Ange Automatisk som borttagningsmetod för bildrutor när du använder alternativet Ta bort överflödiga pixlar. (Se Välj metod för borttagning av bildrutor.)

 4. Klicka på OK.

Lägga samman bildrutor till lager

När du förenklar bildrutor till lager skapas ett lager för varje bildruta i ett videolager. Detta kan vara praktiskt om du exempelvis exporterar de enskilda videobildrutorna som separata bildfiler, eller om du planerar att använda videon av ett statiskt objekt i en bildstapel.

 1. Markera videolagret i panelen Tidslinje eller panelen Lager.

 2. Välj Lägg samman bildrutor till lager på panelmenyn Tidslinje.

Exportera videofiler eller bildsekvenser

 1. Välj Arkiv > Exportera > Återge video.
 2. Ange ett namn för videon eller bildsekvensen i dialogrutan Återge video.
 3. Klicka på knappen Välj mapp och navigera till platsen där de exporterade filerna finns.

  Skapa en mapp där den exporterade filen ska lagras genom att markera kryssrutan Skapa ny undermapp och ange ett namn för undermappen.

 4. Välj antingen Adobe Media Encoder eller Photoshop Image Sequence på menyn under Plats i dialogrutan Återge video. Välj därefter ett filformat på snabbmenyn. Om du valde Adobe Media Encoder kan du välja mellan formaten CPS, H.264 eller Quicktime.

 5. (Valfritt) Ange formatspecifika alternativ på menyerna under filformatsmenyn.

 6. (Valfritt) Om du väljer Bildsekvens i steg 4, anger du siffrorna för startnummer och siffror. (Dessa alternativ anger numreringssystemet för de exporterade filerna.) Gör något av följande om det behövs:

  • Använd snabbmenyn Storlek för att ange pixelmåtten för de exporterade filerna.
  • Klicka på knappen Inställningar och ange formatspecifika alternativ.
  • Välj en bildhastighet i menyn Bildhastighet.
 7. Välj något av följande alternativ under Intervall:

  Alla bildrutor

  Återger alla bildrutorna i Photoshop-dokumentet.

  Startbildruta och Slutbildruta

  Ange den sekvens av bildrutor som ska återges.

  Arbetsyta

  Återger de bildrutor som markerats med arbetsytans fält i panelen Tidslinje.

  Bildruta in och Bildruta ut (Photoshop Extended)

  Ange den sekvens av bildrutor som ska återges.

  Aktuella markerade bildrutor (Photoshop Extended)

  Återger de bildrutor som markerats med arbetsytans fält i panelen Animering.

  Obs!

  Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket filformat du väljer.

 8. (Valfritt) Ange återgivningsalternativ:

  Alfakanal

  Anger hur alfakanaler återges. (Det här alternativet är bara tillgängligt i format med stöd för alfakanaler, som PSD eller TIFF.) Välj Ingen för att ignorera alfakanalen, Rak - Utan maskfärg för att inkludera kanalen, eller en av de förmultiplicerade alternativen för att blanda en maskfärg med färgkanalerna.

  3D-kvalitet

  Kontrollera hur ytor återges om projektet innehåller 3D-objekt. Interaktiv passar för tv-spel och liknande. Raytrace-utkast har låg kvalitet men kort återgivningstid. Slutgiltigt raytrace-resultat har hög kvalitet men lång återgivningstid.

  Bildhastighet

  Avgör hur många bildrutor som skapas för varje sekund video eller animering. Alternativet Dokumentbildhastighet avspeglar hastigheten i Photoshop. Om du exporterar till en annan videostandard (till exempel från NTSC till PAL), väljer du lämplig hastighet på snabbmenyn.

 9. Klicka på Återge.

QuickTime-exportformat (Photoshop Extended)

3G

Ett filformat som utvecklats för tredje generationens mobila enheter.

FLC

Ett animeringsformat för uppspelning av datorgenererade animeringar på arbetsstationer, Windows, och Mac OS. Det här formatet kallas också för FLI.

FLV (Flash Video)

Adobe® Flash® Video är Adobes format för strömmat ljud och strömmade videofilmer över webben och andra nätverk. (Du måste först installera en FLV QuickTime-kodare för att använda det här formatet).

QuickTime Movie

Apple Computer-multimediearkitekturen som inkluderar ett antal codec. (Du måste använda det här formatet för att exportera ljud.)

AVI

AVI (Audio Video Interleave) är ett standardformat för ljud- och videodata på Windows-datorer.

DV-ström

Ett videoformat med bildrutekomprimering som använder FireWire-gränssnittet (IEEE 1394) för att överföra video till icke-linjära redigeringssystem.

Bildsekvens

En sekvens med stillbilder som kan lagras i en mapp och använda samma numeriska eller alfabetiska filnamnsmönster (t.ex. Sekvens 1, Sekvens 2, Sekvens 3 o.s.v.).

MPEG‑4

En multimediestandard för överföring av ljud- och videoströmmar med olika bandbredder.

Obs!

Photoshop stöder också andra tredjepartsformat, t.ex. Avid AVR Codecs. Nödvändig QuickTime-codec måste emellertid vara installerad.

Nyckelrutor i QuickTime

I QuickTime-terminologi avser termen nyckelrutor något annat än animeringsnyckelrutorna i Photoshop. I QuickTime förekommer nyckelrutor i regelbundna intervall i filmen och lagras som fullständiga bildrutor. Varje mellanliggande bildruta som skiljer dem åt jämförs med den föregående bildrutan, och endast ändrade data lagras. Användningen av nyckelrutor minskar storleken på filmen avsevärt och ökar det minne som krävs för att redigera och återge en film avsevärt. Kortare intervall mellan nyckelrutor gör det snabbare att söka i och invertera uppspelningen, men det kan också öka filstorleken avsevärt.

3G-exportinställningar (Photoshop Extended)

Om du vill ha mer information om 3G-inställningar söker du efter "3G" på webbplatsen för Apple Computer.

Filformat

3GPP och 3GPP2 är standarder för generering, överföring och uppspelning av multimedia via tredje generationens trådlösa höghastighetsnätverk. 3GPP är för GSM-nätverk och 3GPP2 för CDMA 2000-nätverk. 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) och AMC (EZmovie) är avsedda för särskilda nätverk. 3GPP (Mobile MP4) är för NTT DoCoMos i‑motion 3G-tjänst. 3GPP2 (EZmovie) är för KDDI:s 3G-nätverkstjänst. AMC (EZmovie) är för KDDI-abonnenter med AMC-telefoner.

Video

Välj Video på snabbmenyn under menyn Filformat och ange följande:

Videoformat

Anger den codec som används vid videoexporten. Om källfilmen bara har ett videospår och videon redan är komprimerad kan du välja Passera så att videon inte komprimeras igen.

Datahastighet

Anger antalet kilobitar per sekund (kbit/s) under uppspelningen. En högre hastighet resulterar ofta i bättre filmuppspelningskvalitet, men välj inte en datahastighet som är högre än den tillgängliga bandbredden.

Optimerad för

Anger den avsedda leveransmetoden om du väljer H.264 från menyn Videoformat, klickar på Videoalternativ och väljer Bästa kvalitet. Inställningen anger för vald codec hur mycket datahastigheten kan variera över eller under den datahastighet som du väljer.

Bildstorlek

Anger en standard för överföring av filen till en mobiltelefon. Aktuell bevarar källmaterialets storlek. Den resulterande filen kanske inte kan spelas upp på en mobiltelefon. Välj Anpassad om du vill ange en storlek som inte visas på menyn.

Bevara proportioner med

Anger ett alternativ när du ändrar bildstorlek och filmen måste skalas till de nya måtten. Brevlåda skalar källan proportionellt så att den passar på bildytan och lägger till svarta fält längst upp, längst ned eller längs sidorna efter behov. Beskär centrerar, skalar och beskär för att anpassa källan till bildytan.

Bildhastighet

Anger antalet bildrutor per sekund (fps) under uppspelningen. I de flesta fall ser videon bättre ut om du väljer ett tal som är exakt delbart med källans bildrutor per sekund. Om källan exempelvis spelas in med 30 bildrutor per sekund väljer du en bildhastighet på 10 eller 15. Välj inte en högre hastighet än källmaterialets.

Nyckelbildruta

Anger hur ofta nyckelrutor skapas i den exporterade videon. En högre nyckelrutehastighet (lägre värde) resulterar i högre videokvalitet, men även större filstorlek.

Videoalternativ

Om den är tillgänglig klickar du på knappen Videoalternativ för att öppna dialogrutan Avancerade 3G-videoinställningar. Beroende på videon kan du ange om återsynkroniseringsmarkörer ska läggas till i videobildrutorna eller inte för att underlätta paketåterställningen vid direktuppspelning. Med H.264-video kan du också snabba upp komprimeringsprocessen (till exempel i samband med förhandsvisningar) genom att välja Snabbare kodning (enpass). Med standardalternativet Högsta kvalitet (flerpass) kan aktuell codec avgöra hur många pass som krävs för att komprimera informationen för bäst kvalitet.

Ljud

Alla ljudalternativ är avaktiverade eftersom Photoshop Extended inte inkluderar ljud i exporterade 3G-filer.

Text

Alla textalternativ är avaktiverade eftersom Photoshop Extended inte inkluderar textspår i exporterade 3G-filer.

Strömmande

Välj Direktuppspelning på snabbmenyn under menyn Filformat och ange följande:

Aktivera strömning

Skapar en fil för RTSP-strömning till QuickTime Player. Med det här alternativet skapas ett tipsspår (nödvändiga instruktioner för direktuppspelning av en fil).

Optimera för server

Gör att servern kan bearbeta filen snabbare, men resulterar också i en större filstorlek.

Avancerat

Välj Avancerat på snabbmenyn under menyn Filformat och ange följande:

Begränsa distribution

Anger hur många gånger filen kan spelas upp på den mobila enheten när den har hämtats. Anger också alternativ för när filen förfaller: ange efter hur många dagar filen förfaller eller skriv ett datum. Om filen är i Mobile MP4- eller EZmovie-format kan du begränsa distributionen så att filen inte kan skickas eller kopieras till någon annan plats när den väl har hämtats till den mobila enheten.

Fragmentera film

Gör att filen kan hämtas via HTTP i små delar så att uppspelningen kan starta snabbare och så att även större filer kan spelas upp på den mobila enheten (bara ett fragment, i stället för hela filen, måste rymmas på den mobila enheten åt gången).

FLC-exportinställningar (Photoshop Extended)

Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan FLC-exportinställningar:

Färgkarta

Anger färgtabellen med Windows-systemfärger eller Mac OS-systemfärger i den exporterade filmen.

Rörelse

Anger bilduppspelningshastigheten.

Ange AVI-exportinställningar (Photoshop Extended)

 1. Välj QuickTime-export och klicka på AVI på snabbmenyn i dialogrutan Återge video.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Kontrollera att Video är markerat i dialogrutan AVI-inställningar.

  Obs!

  Ljudalternativen är avaktiverade eftersom Photoshop Extended inte inkluderar ljud i exporterade AVI-filer.

 4. Klicka på knappen Ställ in under Video och ange följande:

  Komprimeringstyp

  Väljer vilken videokomprimerare (codec) som ska användas för att komprimera videon.

  Bilder per sekund

  Anger hur många enskilda bilder som visas varje sekund. NTSC är vanligtvis standardvideoformatet och visar 29,97 bildrutor per sekund. PAL är ett europeiskt videoformat som visar 25 bildrutor per sekund. Standardinställningen för film är 24 bildrutor per sekund. QuickTime-filmer skapas ibland med en lägre bildhastighet för att minska bandbredds- och processorkraven.

  Filmer med högre bildhastigheter visar rörelse bättre, men har större filstorlekar. Om du väljer en bildhastighet som är lägre än filmens aktuella bildhastighet tas bildrutor bort. Om du väljer en bildhastighet som är högre än filmens aktuella bildhastighet dupliceras befintliga bilder (rekommenderas inte eftersom det bara resulterar i en större filstorlek utan någon kvalitetsförbättring). I de flesta fall ser videon bättre ut om du väljer ett tal som är exakt delbart med källans bildrutor per sekund. Om källan exempelvis spelas in med 30 bildrutor per sekund väljer du en bildhastighet på 10 eller 15. Välj inte en högre hastighet än källmaterialets.

  Referensbild var

  Anger nyckelrutefrekvensen. En högre nyckelrutehastighet (lägre värde) resulterar i högre videokvalitet, men även större filstorlek. Med vissa komprimerare infogas en extra nyckelruta automatiskt om förändringen mellan två bildrutor är för stor. Generellt sett räcker vanligtvis en nyckelruta var femte sekund (multiplicera bildrutorna per sekund med 5). Om du vill skapa en fil för RTSP-strömning och oroar dig för nätverkets stabilitet kan du öka nyckelrutefrekvensen till en nyckelruta var 1 eller 2 sekund.

  Begränsa datahastighet till

  Anger antalet kilobitar per sekund (kbit/s) under uppspelningen. En högre hastighet resulterar ofta i bättre filmuppspelningskvalitet, men välj inte en datahastighet som är högre än den tillgängliga bandbredden.

  Djup

  Anger antalet färger som ska inkluderas i video som du exporterar. Den här menyn är inte tillgänglig om den codec som används bara stöder ett färgdjup.

  Kvalitet

  Om menyn är tillgänglig drar du reglaget eller skriver ett värde för att justera den exporterade videons bildkvalitet och därmed även filstorleken. Om du använder samma codec för att spela in och exportera, och du har skapat förhandsvisningar av en sekvens, kan du spara återgivningstid genom att matcha inställningen för exportkvalitet med den ursprungliga inställningen för inspelningskvalitet. Kvaliteten ökar inte om du ökar kvaliteten mer än den ursprungliga inspelningskvaliteten, däremot kan det resultera i längre återgivningstider.

  Sökningsläge

  Anger om den exporterade filmen har fält (Sammanflätad) eller inga fält (Progressiv).

  Proportioner

  Anger den exporterade filmens proportioner, 4:3 eller 16:9 .

  Alternativ

  (Endast Intel Indeo® Video 4.4) Anger komprimering, genomskinlighetsalternativ och åtkomst för codec Intel Indeo® Video 4.4.

DV Stream-exportinställningar (Photoshop Extended)

Följande alternativ finns i dialogrutan DV-exportinställningar:

DV-format

Anger formatet DV eller DVCPRO för den exporterade videon.

Videoformat

Anger videosändningsstandarden NTSC eller PAL.

Sökningsläge

Anger om den exporterade filmen har sammanflätade fält eller inga fält (Progressiv sökning).

Proportioner

Anger proportionerna 4:3 eller 16:9.

Bevara proportioner med

Anger ett alternativ om filmen skalas till andra pixelmått. Brevlåda skalar källan proportionellt så att den passar på bildytan och lägger till svarta fält längst upp, längst ned eller längs sidorna efter behov. Beskär centrerar, skalar och beskär för att anpassa källan till bildytan.

Obs!

Även om det finns alternativ för ljudformat i dialogrutan DV-exportinställningar så kan inte Photoshop Extended exportera ljud i DV-filer.

Bildsekvensinställningar för QuickTime-export (Photoshop Extended)

Oftast används QuickTime för att exportera videofiler. Du kan dock också välja Bildsekvens på snabbmenyn QuickTime-export. Klicka på Inställningar för att komma åt följande alternativ:

Format

Väljer ett filformat för de exporterade bilderna.

Bildrutor per sekund

Anger bildsekvensens bildrutehastighet.

Infoga mellanslag före nummer

Infogar ett mellanrum mellan namnet och numret i bildens filnamn.

Alternativ

Om den är tillgänglig, kan du klicka på knappen Alternativ för att ange formatspecifika alternativ.

Mer information om filformaten och relaterade alternativ finns även i Spara och exportera bilder och Filformat.

Ange MPEG4-exportinställningar (Photoshop Extended)

 1. Välj QuickTime-export och därefter MPEG-4 på snabbmenyn i dialogrutan Återge video. Klicka därefter på Inställningar.
 2. I dialogrutan MPEG‑4-exportinställningar väljer du MP4 eller MP4 (ISMA) i menyn Filformat. Formatet MP4 (ISMA) garanterar funktionalitet med enheter som tillverkas av ISMA-medlemmar.
 3. Ange följande under Video:

  Videoformat

  Väljer vilken codec som ska användas för att komprimera videon. H.264 rekommenderas för bäst kvalitet och lägst datahastighet (eller minst fil). Om du vill att filen ska spelas upp på en enhet som stöder MPEG‑4-video väljer du Grundläggande MPEG‑4 eller Förbättrad MPEG‑4, beroende på målenheten. Om källfilmens videospår redan har komprimerats kan du välja Passera så att videon inte komprimeras igen.

  Datahastighet

  Anger antalet kilobitar per sekund (kbit/s) under uppspelningen. En högre hastighet resulterar ofta i bättre filmuppspelningskvalitet, men välj inte en datahastighet som är högre än den tillgängliga bandbredden.

  Optimerad för

  Anger hur mycket datahastigheten kan variera över och under den datahastighet som du väljer. Detta alternativ blir tillgängligt om du väljer MP4 på menynFilformat, väljer H.264 på menyn Videoformat, klickar på Videoalternativ och väljer Bästa kvalitet.

  Bildstorlek

  Anger pixelmått för den exporterade videon. Med Aktuell bevaras källmaterialets storlek. Välj Anpassad om du vill ange en storlek som inte visas på menyn Bildstorlek.

  Bevara proportioner med

  Anger ett alternativ om filmen behöver skalas till andra pixelmått. Brevlåda skalar källan proportionellt så att den passar på bildytan och lägger till svarta fält längst upp, längst ned eller längs sidorna efter behov. Beskär centrerar, skalar och beskär för att anpassa källan till bildytan. Anpassa till storlek justerar källan till målstorleken genom att anpassa den till den längsta sidan och skala vid behov.

  Bildhastighet

  Anger bildhastigheten för uppspelningen av den exporterade videon. Normalt sett ser videon bättre ut om du väljer ett tal som är exakt delbart med källans fps (bildrutor per sekund). Om källan exempelvis spelas in med 30 bildrutor per sekund väljer du en bildhastighet på 10 eller 15. Välj inte en högre hastighet än källmaterialets.

  Nyckelbildruta

  Anger att nyckelrutor genereras automatiskt eller anger hur ofta nyckelrutor skapas i den exporterade videon. En högre nyckelrutehastighet (lägre värde) resulterar i högre videokvalitet, men även större filstorlek.

 4. (Endast MP4-filformat) Klicka på knappen Videoalternativ och ange följande:

  Synka om markörer

  (Endast Grundläggande MPEG‑4 och Förbättrad MPEG‑4) Använder återsynkroniseringsmarkörer i videobitströmmen. Detta kan göra det lättare att återupprätta synkroniseringen i samband med överföringsfel.

  Begränsa profil(er) till

  (Endast H.264) Väljer profiler för uppspelning av videofiler på en enhet som följer en eller flera av standardens profiler.

  Kodningsläge

  (Endast H.264) Anger om du vill ha den bästa kvaliteten eller snabbare kodning.

Ange inställningar för QuickTime-film (Photoshop Extended)

 1. Välj QuickTime-export och klicka på QuickTime-film på snabbmenyn i dialogrutan Återge video.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Kontrollera att Video är markerat i dialogrutan Filminställningar.

  Obs!

  Även om dialogrutan Filminställningar innehåller ljudalternativ kan du inte justera de aktuella ljusinställningarna. Information om hur du inkluderar ljud i exporterade filer finns i Förhandsvisa ljud för videolager.

 4. Klicka på motsvarande knapp under Video för att ange följande:

  Inställningar

  Öppnar dialogrutan Standardinställningar för videokomprimering där du kan ange videokomprimeringsalternativ och relaterade inställningar.

  Filter

  Öppnar dialogrutan Välj videofilter där du kan lägga till inbyggda QuickTime-videoeffekter.

  Storlek

  Öppnar dialogrutan Exportera storleksinställningar där du kan ange pixelmått för den exporterade videon.

 5. (Valfritt) Om filmen överförs via Internet markerar du kryssrutan Förberedd för Internet-strömning och väljer något av följande:

  Snabbstart

  Konfigurerar filmen så att uppspelningen startar från en webbserver innan hela filmen har hämtats till hårddisken på användarens dator.

  Snabbstart - komprimerat huvud

  Komprimerar filmens huvud utan dataförlust och konfigurerar filmen så att uppspelningen startar från en webbserver innan hela filmen har hämtats till hårddisken på användarens dator.

  Ström med styrtips

  Konfigurerar filmen för direktuppspelning (strömning) på en QuickTime-direktuppspelningsserver.

Inställningar för QuickTime-standardvideokomprimering (Photoshop Extended)

Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan Standardinställningar för videokomprimering:

Komprimeringstyp

Välj vilken codec som ska användas när en fil exporteras.

Rörelse

Ange bildhastighet för videon genom att välja antalet bildrutor per sekund (fps). Vissa kodningsenheter har stöd för särskilda bildrutefrekvenser. Om du ökar bildhastigheten kan rörelserna bli mjukare (beroende på källklippens ursprungliga bildhastigheter), men mer diskutrymme används. Om alternativet är tillgängligt anger du hur ofta nyckelrutor ska genereras. (se Förstå nyckelrutor i QuickTime.)

Datahastighet

Markera alternativet (om det är möjligt med den komprimerare som du har valt) och skriv en datahastighet för att ange en övre gräns för mängden videodata som produceras av den exporterade videon när den spelas upp.

Komprimerare

Ange komprimeraralternativ för den codec som du har valt. Klicka på knappen Alternativ (om den är tillgänglig) om du vill ange fler alternativ för komprimeraren. Om menyn Djup är tillgänglig väljer du antalet färger som ska inkluderas i exporterad video. (Den här menyn är inte tillgänglig om den codec som används bara stöder ett färgdjup.)

Om menyn Kvalitet är tillgänglig under Komprimerare drar du reglaget eller skriver ett värde för att justera den exporterade videons bildkvalitet och därmed även filstorleken. Om du använder samma codec för att spela in och exportera, och du har skapat förhandsvisningar av en sekvens, kan du spara återgivningstid genom att matcha inställningen för exportkvalitet med den ursprungliga inställningen för inspelningskvalitet. Kvaliteten ökar inte om du ökar kvaliteten mer än den ursprungliga inspelningskvaliteten, däremot kan det resultera i längre återgivningstider.

Obs!

Komprimeraralternativen är inte tillgängliga för Component Video-codecen.

Inställningar för QuickTime-filmstorlek (Photoshop Extended)

Följande inställningar är tillgängliga i dialogrutan Exportera storleksinställningar:

Dimensioner

Anger bildrutestorleken för den exporterade videon. Om du vill ange en bildrutestorlek som inte visas på menyn Dimensioner väljer du Egen och anger värden för Bredd och Höjd.

Bevara proportioner med

Anger ett alternativ om filmen skalas till en annan bildrutestorlek. Brevlåda skalar källan proportionellt så att den passar på bildytan och lägger till svarta fält längst upp, längst ned eller längs sidorna efter behov. Beskär centrerar, skalar och beskär för att anpassa källan till bildytan. Anpassa till dimensioner justerar källan till målstorleken genom att anpassa den till den längsta sidan och skala vid behov.

Avsammanfläta källvideo

Avsammanflätar de två fälten i varje sammanflätad videobildruta.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy