Metadata

Metadata är standardiserad information om en fil, bland annat författarnamn, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord som används i den. De flesta digitalkameror kopplar viss grundläggande information till en bildfil, till exempel höjd, bredd, filformat och den tid när bilden togs. Du kan använda metadata för att effektivisera arbetsflödet och ordna dina filer.

Standarden XMP

Metadatainformation lagras med standarden XMP (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign och Adobe Photoshop bygger på. Justeringar som görs i bilder med Photoshop® Camera Raw lagras som XMP-metadata. XMP bygger på XML, och i de flesta fall lagras metadata i filen. Om det inte går att lagra informationen i filen lagras metadata i en separat fil som kallas för underordnad fil. XMP underlättar utbytet av metadata mellan Adobe-program och mellan olika arbetsflöden för publicering. Du kan till exempel spara metadata från en fil som en mall och sedan importera filinformationen till andra filer.

Metadata som lagras i andra format, till exempel Exif, IPTC (IIM), GPS och TIFF, synkroniseras och beskrivs enligt XMP-standarden så att de enkelt kan visas och hanteras. I andra program och funktioner används också XMP-standarden för att kommunicera och lagra information, till exempel versionskommentarer, som du kan söka efter med Adobe Bridge.

I de flesta fall lagras metadata i filen även om filformatet ändras, till exempel från PSD till JPG. Metadata bevaras också när filerna placeras i ett Adobe-dokument eller -projekt.

Obs!

Om du utvecklar i C++ eller Java använder du XMP Toolkit SDK när du vill anpassa hur metadata bearbetas och utbyts. Om du utvecklar i Adobe Flash eller Flex använder du XMP File Info SDK när du vill anpassa dialogrutan Filinformation. Mer information finns på Adobes webbplats.

Arbeta med metadata i Adobe Bridge och i Adobe Creative Suite-komponenter

Många av de kraftfulla Adobe Bridge-funktionerna för att ordna och söka efter filer och versioner möjliggörs av att det finns XMP-metadata i filerna. Det finns två sätt att jobba med metadata i Adobe Bridge: via panelen Metadata och via dialogrutan Filinformation.

I vissa fall kan det finnas flera vyer för samma metadataegenskap. En egenskap kan till exempel ha etiketten Författare i en vy och Skapad av i en annan, men båda gäller för samma underliggande egenskap. Även om du anpassar dessa vyer för särskilda arbetsflöden bibehåller de XMP-standarden.

Anteckningar

Du kan bifoga anteckningar till bilder i Photoshop. Den här funktionen är användbar för granskningskommentarer, produktionsinstruktioner och annan information som hör till bilden. Anteckningarna visas som små icke-utskrivbara ikoner på bilden. De är kopplade till en specifik plats i bilden snarare än till ett visst lager. Du kan dölja eller visa anteckningar och öppna dem om du vill läsa eller redigera deras innehåll.

Lägga till anteckningar

Du kan lägga till anteckningar var som helst på arbetsytan i Photoshop. När du skriver en anteckning visas en ikon på bilden.

 1. Välj verktyget Anteckningar i verktygslådan. (Håll ned pipetten om verktyget inte visas.)
 2. I alternativfältet skriver eller anger du något av följande:

  Författare

  Anger upphovsmannen till anteckningen

  Färg

  Bestämmer anteckningsikonens färg. Om du klickar i färgrutan öppnas Adobe Färgväljare som du använder till att välja en färg.

 3. Klicka där du vill att anteckningen ska vara.
 4. Markören aktiveras automatiskt.

Visa eller dölja anteckningar

Gör något av följande om du vill visa eller dölja anteckningar:

 • Välj Visa > Visa > Anteckningar.

 • Välj Visa > Extras. Med det här kommandot kan du även visa eller dölja stödraster, stödlinjer, markeringskanter, målbanor och segment.

Öppna och redigera anteckningar

 • Dubbelklicka på ikonen Anteckningar i bilden för att använda anteckningsverktyget. Textredigeringsområdet visas på panelen Anteckningar.
 • Visa panelen Anteckningar genom att välja Fönster > Anteckningar. Du kan förflytta dig mellan anteckningarna i den aktiva bilden med hjälp av bakåt- och framåtpilarna.

Importera anteckningar från en PDF-version med sammansatta lager av ett ursprungsdokument som innehåller flera lager

När du öppnar en PDF-fil i Photoshop importeras alla anteckningar automatiskt. Kanske vill du importera anteckningarna separat om de har lagts till i en PDF-version av en bild i flera lager. På så sätt behöver de som granskar filen inte ha tillgång till Photoshop för att lämna kommentarer. Du kan dessutom se kommentarerna i sitt sammanhang när du jobbar med bilder i flera lager.

 1. Välj Arkiv > Importera > Anteckningar.

 2. Markera en PDF- eller FDF-fil som innehåller anteckningar. Klicka sedan på Läs in.

Anteckningarna visas där de sparades i källdokumentet.

Ta bort anteckningar

 1. Välj verktyget Anteckningar och gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en enskild anteckning dubbelklickar du på den i bilden och väljer Ta bort anteckning () i panelen Anteckningar.

  • Om du vill tar bort alla anteckningar klickar du på Rensa alla i alternativfältet.