December 2016- och november 2016-versionerna
photoshop-109x104.png.adimg.mw.147

December 2016- och november 2016-versionerna av Photoshop innehöll spännande nya funktioner för designers och för fotografer som tar digitala foton. Läs nedan om du vill få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

Om du vill läsa en sammanfattning av funktioner som introducerades i tidigare versioner av Photoshop CC går du till Sammanfattning av funktioner | Photoshop CC | 2015-versioner.


Obs!

Om du uppgraderar från en tidigare version av Photoshop CC bör du läsa de här sakerna att tänka på och tipsen.

Använda Touch Bar med Photoshop

 Nytt i Photoshop CC (december 2016)

illustration_touch_bar-03

Photoshop stöder nu Touch Bar, den pekskärm som visas längst upp på nya MacBook Pro-tangentbord. Touch Bar-stödet i Photoshop är för närvarande en teknikförhandstitt.

v3_TopView_new
Standardgränssnittet i Touch Bar

A. Photoshop-kontroller B. macOS-systemkontroller (kontrollremsan och Esc) 

Du kan använda Touch Bar med Photoshop i något av de tre tillgängliga lägena:

Lageregenskaper

() standardläget: arbeta med lageregenskaper och relaterade funktioner

Penslar

() arbeta med pensel- och målningsegenskaper

Favoriter

() anpassningsbart läge där du kan lägga till dina favoritkontroller

Dessutom visas olika sammanhangsspecifika åtgärder beroende på vad du arbetar med Photoshop.

 • När du använder ett modalt verktyg, som Text eller Omforma, visas OK och Avbryt i Touch Bar.
 • När du aktiverar arbetsytan Markera och maskera visas kontroller för att markera i Touch Bar.

Mer information finns i Använda Touch Bar med Photoshop.

Kom igång snabbt med dina kreativa projekt

 Nytt i Photoshop CC (november 2016)

hero-image_new-file-document

Nu när du skapar ett dokument i Photoshop kan du i stället för att börja med en tom arbetsyta välja bland en mängd olika mallar från Adobe Stock. I mallarna finns det resurser och bilder som du kan använda i ditt projekt. När du öppnar en mall i Photoshop kan du arbeta med den på samma sätt som med andra Photoshop-dokument (.psd).

Förutom mallar kan du också skapa dokument genom att välja en av de många förinställningarna som finns i Photoshop eller skapa anpassade storlekar. Du kan också spara dina förinställningar och använda dem igen.

Mer information finns i Skapa dokument.

Template_preview
Välj mellan olika mallar

Kraftfull sökfunktion

 Nytt i Photoshop CC (november 2016)

Heroimage_search

Nu finns det en kraftfull sökfunktion i Photoshop som du kan använda till att söka bland element i användargränssnittet, dokument, hjälp- och utbildningsinnehåll, inspirerande Adobe Stock-resurser och mycket mer - allt från en enda dialogruta. Du kan söka efter objekt direkt när du har startat Photoshop eller när du har ett eller flera öppna dokument.

Om du vill börja söka gör du följande i Photoshop:

 • Välj Redigera > Sök.
 • Använd kortkommandot Kommando+F/Ctrl+F.
 • Klicka på ikonen Sök () längst till höger i alternativfältet, till vänster om ikonen Arbetsyteväxlare.

Mer information finns i Photoshop-sökning.

All_tab
Fliken Alla

Learn_tab
Fliken Lär dig

Photoshop_tab
Fliken Photoshop

Stock_tab
Fliken Stock

OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken

 Nytt i Photoshop CC (november 2016)

Photoshop stöder OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken och levereras med Trajan Color Concept och teckensnittet EmojiOne. I OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken finns det flera olika färger och övertoningar i ett enda specialtecken.

multi-color glyphs
OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken: flera färger och övertoningar

Så här använder du OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken:

 1. Skapa ett stycke- eller textlager.

 2. Ange teckensnittet till ett OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken. De teckensnitten är markerade med  i teckensnittslistan.

 3. Använd tangentbordet till att skriva eller välj specialtecken med hjälp av panelen Specialtecken. Om du vill visa panelen Specialtecken väljer du Fönster > Specialtecken.

Teckensnitt med känslolägesikoner är en undergrupp till OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken. Med hjälp av teckensnitt med känslolägesikoner kan du inkludera en mängd färgstarka och grafiska tecken i dina dokument, som känslolägesikoner, flaggor, vägskyltar, djur, människor, mat och landmärken. Med OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken med känslolägesikoner, som teckensnittet EmojiOne, kan du skapa vissa sammansatta specialtecken från ett eller flera specialtecken. Du kan till exempel skapa flaggor för länder eller ändra hudfärgen på vissa standardspecialtecken som föreställer människor. De standardtecknen har vanligtvis färgen , eller . Det går även att dela upp många sammansatta specialtecken i de tecken de består av genom att trycka på Backsteg.

Flag composite
Kombinera specialtecken och skapa flaggor för olika länder

Face color composite
Kombinera enpersonsstandardtecken med hudfärg

Mer information finns i Arbeta med SVG-teckensnitt.

Arbetsytan Markera och maskera

 Förbättrat i Photoshop CC (november 2016)

3_low

Markera och maskera har nu följande förbättringar:

 • Verktyget Polygonlasso är nu tillgängligt på arbetsytan. Det här verktyget fungerar på samma sätt som motsvarande verktyg i klassiska Photoshop.
Lasso_tools
Verktyget Polygonlasso på arbetsytan Markera och maskera

 • Förhandsvisningar med hög kvalitet när du håller ned musknappen. Om det behövs kan du växla till lågupplösta förhandsvisningar för bättre interaktivitet.
 • Flera funktioner i användargränssnittet har förbättrats för att bättre överensstämma med arbetsflödet Förfina kanter

Mer information finns i Arbetsytan Markera och maskera.

Gör flytande med ansiktsfunktioner

 Förbättrat i Photoshop CC (november 2016)

Du kan nu använda inställningar för Gör flytande med ansiktsfunktioner på ögon oberoende av varandra eller symmetriskt.

Klicka på länkikonen () för att låsa inställningarna för vänster och höger ögon samtidigt. Genom att göra det kan du använda symmetriska effekter på ögonen.

Mer information finns i Gör flytande med ansiktsfunktioner.

Creative Cloud Libraries

 Förbättrat i Photoshop CC (november 2016)

 • Du kan arkivera och återställa bibliotekselement. Mer information finns i Arkivera och ta bort resurser.
 • Du kan söka efter Stock-resurser som liknar bibliotekselement med hjälp av visuell sökning. Mer information finns i Söka efter Stock-foton som visuellt liknar bibliotekselement.
 • Du kan dra Adobe Stock-sökresultat till Creative Cloud Libraries.
 • Du kan nu ge andra användare möjlighet att följa bibliotek och biblioteksresurser som du delar. När du uppdaterar biblioteket eller biblioteksresursen får följarna automatiskt uppdateringarna i alla Creative Cloud-program som stöds. Mer information finns i Dela filer, bibliotek och mera.

Förbättringar i panelen Egenskaper

 Förbättrat i Photoshop CC (november 2016)

 • Panelen Egenskaper är nu del av arbetsytan Grundläggande.
 • Nu visas ytterligare egenskaper i panelen Egenskaper för textlager. Du kan ändra vissa textinställningar direkt från panelen Egenskaper.
 • När du inte har valt något lager eller några andra element visas dokumentegenskaperna i panelen Egenskaper.
 • Nu visas egenskaper för bitmapps-/pixellager i panelen Egenskaper.

Camera Raw | Nya funktioner

 Förbättrat i Photoshop CC (november 2016)

Nya Camera Raw-funktioner

En sammanfattning av de senaste funktionerna i Camera Raw finns i Adobe Camera Raw | Översikt över nya funktioner.

Arbeta med Adobe Experience Design CC (förhandstitt på teknik)

 Nytt i Photoshop CC (november 2016)

Work with Adobe experience

Nu kan du använda dina Photoshop CC-resurser direkt i Adobe Experience Design XD (förhandstitt på teknik), det nya allt-i-ett-verktyget för att utforma och skapa prototyper av användargränssnitt för webbplatser och appar för mobila enheter.

Gör något av följande:

 • Högerklicka på ett lager i Photoshop och välj Kopiera SVG på snabbmenyn. Klistra in SVG-resursen i ditt Adobe XD-dokument.
 • Dra en SVG-resurs från arbetsytan i Photoshop till Adobe XD.

Vissa designelement stöds eventuellt inte när du kopierar ett lager till Adobe XD.

Mer information finns i hjälpen för Adobe Experience Design CC (förhandstitt på teknik).

Ändringar

 • Design Space (förhandstitt på teknik) är inte längre tillgängligt i den här versionen av Photoshop.
 • I tidigare versioner av Photoshop var Kommando+F/Ctrl+F kortkommandot för att återanvända det senast använda filtret. Från och med den här versionen öppnar det här snabbkommandot i stället sökgränssnittet i Photoshop. Om det behövs kan du välja Redigera > Kortkommandon och ändra kortkommandon.
 • OS X 10.9 (Mavericks) är inte längre ett operativsystem som stöds för den här versionen av Photoshop CC.
 • Välj automatiskt är nu standardinställningen för lagerverktyget Flytta. Du kan återställa det till standardinställningen i tidigare versioner av Photoshop: avmarkera Välj automatiskt i alternativfältet och välj Gruppera på snabbmenyn.
 • Det går inte längre att använda lagerformat på ritytor. Som en tillfällig lösning kan du ta med innehållet på ritytan i en lagergrupp och sedan använda lagerformatet på den.

Andra förbättringar och programrättningar

Förbättringar i Photoshop CC (november 2016)

 • Förbättringar av Matcha teckensnitt för att inkludera fler resultat från lokalt installerade teckensnitt
 • Nu kan du bekräfta text genom att klicka utanför textrutan.
 • Möjlighet att öppna PSD-filer i din Creative Cloud Files-katalog direkt från startskärmen
 • Lagerantalsfunktion motsvarar nu bättre lager- och gruppinnehåll i dokumentet.
 • Förbättrad markeringsram där du kan välja endast element på den aktiva ritytan
 • Inställning för att välja markeringsfärg i användargränssnittet: Blå eller Grå. Välj Inställningar > Gränssnitt och under Utseende väljer du en markeringsfärg.
 • Tröskelvärdet för minsta radie i användargränssnittet används inte när du väljer Smart radie.
 • Ytoskärpan är nu upp till 10 gånger snabbare för 16-bitarsbilder.
 • Förbättrad kontrast i de tre ljusaste färgteman som du väljer med hjälp av Inställningar > Gränssnitt.
 • Kryssrutan Förhandsvisa i dialogrutan Gör flytande
 • Ytterligare möjlighet att dölja widgetar på skärmen Gör flytande med ansiktsfunktioner
 • Om du använder en dator med macOS 10.11 eller senare med en AMD-grafikprocessor kan du använda Apples grafikaccelerationsramverk Metal tillsammans med filtret Oljemålning. Mer information finns i Filtret Oljemålning.
 • GPano-metadata bevaras nu när du exporterar med Exportera som.


Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Photoshop CC (maj 2017)

Problem som har korrigerats i Photoshop CC (april 2017)

Problem som har korrigerats i Photoshop CC (december 2016)

Program som har korrigerats i Photoshop CC (november 2016)

Kända fel

 • (Endast på bärbara MacBook-datorer med en grafikprocessor och OS X 10.11) När du använder penseln Förfina kant kan kanterna av de bildområden du retuscherar bli kraftigt försämrade. Som tillfällig lösning på det här problemet kan du uppgradera till macOS 10.12 (Sierra) eller avaktivera OpenCL (välj Inställningar > Prestanda > Avancerade inställningar och avmarkera OpenCL).
 • (Endast på bärbara Surface Book-datorer) Photoshop-dialogrutan Sök slutar svara när du använder den för första gången. Du kan lösa det här problemet genom att köra Photoshop med grafikprocessorinställningen Integrerad grafikprocessor. Om du vill göra det högerklickar du på ikonen för eller genvägen till programmet Photoshop och väljer Kör med grafikprocessor > Integrerad grafikprocessor.
 • (Endast Windows) Undermenyer öppnas på den vänstra sidan i stället för på den högra sidan. Om du vill ha information om hur du löser problemet läser du i den här artikeln i kunskapsdatabasen.

Hämta

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy