Läs om hur du arbetar med Touch Bar på MacBook Pro i Photoshop.

Photoshop stöder Touch Bar, den pekskärm som visas längst upp på det nya MacBook Pro-tangentbordet. Du kan använda Touch Bar till att få åtkomst till Photoshop-funktioner och -kontroller för den uppgift du utför på huvudskärmen. Touch stöder vanliga gester som att trycka, dra och svepa.

Touch Bar-stödet i Photoshop är för närvarande en förhandstitt på teknik.

Obs!

Om du vill ha mer information om grundläggande Touch Bar-funktioner läser du på den här Apple-dokumentationssidan.

Touch Bar-gränssnittet

Som standard är en del av Touch Bar-gränssnittet reserverat för macOS-systemkontroller. Photoshop-kontrollerna visas i det programspecifika området i mitten av Touch Bar-gränssnittet.

v3_TopView_new
Standardgränssnittet i Touch Bar

A. Photoshop-kontroller B. macOS-systemkontroller (kontrollremsan och Esc) 

Obs!

Om du vill kan du konfigurera Touch Bar så att endast programspecifika kontroller visas. I den här konfigurationen visas Photoshop-kontroller i mitten och till höger i Touch Bar-gränssnittet (B till höger och A). Om du vill göra det väljer du Touch Bar > Visa > Programkontroller i dialogrutan Systeminställningar > Tangentbord i macOS.

Touch Bar-lägen i Photoshop

Om du vill välja något av de tre tillgängliga lägena trycker du på ikonen  i Touch Bar:

Lageregenskaper

() standardläget: arbeta med lageregenskaper och relaterade funktioner

Penslar

() arbeta med pensel- och målningsegenskaper

Favoriter

() anpassningsbart läge där du kan lägga till dina favoritkontroller

Sammanhangsberoende åtgärder

Förutom de kommandon som är tillgängliga i de tre lägena finns det flera sammanhangsberoende åtgärder som visas beroende på vad du arbetar med i Photoshop.

 • När du använder ett modalt verktyg, som Text eller Omforma, visas OK och Avbryt i Touch Bar.
 • När du aktiverar arbetsytan Markera och maskera visas kontroller för att markera i Touch Bar.

Photoshop-kontroller i Touch Bar

Standardläge Ikon Kontrollnamn Beskrivning
Alla tre
Historikskrubbare

Fungerar som panelen Historik i Photoshop. Du kan använda den här kontrollen till att gå till något av de senaste lägena för det dokument du har skapat under den aktuella sessionen. Varje gång du använder en ändring på dokumentet läggs ett nytt dokumenttillstånd till.

Om du vill visa de miniatyrbilder som motsvarar dokumenttillstånd trycker du på ikonen Historikskrubbare. Om du vill förflytta dig i dokumenthistoriken rullar du igenom eller trycker på miniatyrbilderna.

Mer information finns i Använda panelen Historik.

Lageregenskaper
Lägg till innehåll Importera en fil till det öppna dokumentet med hjälp av kommandot Montera inbäddad. Se Montera filer i Photoshop.

Lagersynlighet och -opacitet

Justera lagersynlighet och -opacitet. 

 • Använd skjutreglaget till att justera lageropaciteten (0-100 %). Du kan använda knapparna i slutet av skjutreglaget till att minska eller öka värdet med en förinställd mängd.
 • Om du vill dölja lagret trycker du på ikonen .

Du kan använda det här kommandot genom att trycka eller den att trycka och hålla. De ändringar du utför i Touch Bar visas i panelen Lager.


Blandningsläge Växla mellan de tillgängliga blandningslägena - Normalt, Lös upp, Mörkare osv. - och välj det läge du vill använda. Mer information finns i Blandningslägen i Photoshop.

Urklippsmask Gör ett lager till en urklippsmask eller återställ det från det läget Mer information finns i Visa lager med urklippsmasker.

Markera och maskera Öppna arbetsytan Markera och maskera.
Penslar
Färg

Visa en färgväljare för förgrundsfärgen. De första 16 färgrutorna visas som standard.

 • Om du vill visa nyanser trycker du länge på en färgruta.
 • Om du vill göra finare justeringar genom att justera nyans, mättnad och intensitet (NMI) klickar du på ikonen .

Penselstorlek

Kontrollera storleken på pensel. Det här kommandot aktiveras när du väljer en pensel med flera storlekar.

Mer information om penselalternativen finns i:


Penselhårdhet Kontrollera hårdheten för den aktuella penseln. Det här kommandot aktiveras när du väljer en pensel med flera hårdhetsvärden.

Penselopacitet Kontrollera opaciteten för den aktuella penseln. Det här kommandot aktiveras när du väljer en pensel med stöd för opacitet. 

Penselflöde Kontrollera flödet för den aktuella penseln. Det här kommandot aktiveras när du väljer en pensel med stöd för flöde. 
Favoriter
Skärmläge Växla mellan normalt skärmläge och helskärmsläget.

Nytt lager Välj kommandot Nytt lager.

Vänd lodrätt Vänd innehållet i den aktuella uppsättningen med valda lager vertikalt.

Vänd vågrätt Vänd innehållet i den aktuella uppsättningen med valda lager horisontellt.
Inget som standard* 
Fyllningsläge Välj kommandot Fyllning med alternativet Innehållsanpassad fyllning valt. Mer information finns i Använda innehållsanpassad fyllning.

Duplicera lager Duplicera det valda lagret.
Dela Dela en förhandsvisning av det aktuella dokumenttillståndet med JPEG-format. Den största storlek som det går att dela är 1 024 x 1 024 pixlar.

* Du kan lägga till de här kontrollerna i Touch Bar-lägena genom att anpassa dem.

Anpassa Touch Bar-lägena

Inställningar

Det finns tre inställningar för Photoshop för Touch Bar under Inställningar > Förhandstitt på teknik. De här inställningarna är aktiverade som standard.

Aktivera Touch Bar

Aktivera/avaktivera Touch Bar när du arbetar i Photoshop.

Visa Touch Bar-egenskapsjusteringar

Visa/dölj de informationsfönster som visas när du ändrar egenskaper, som penselstorlek, med hjälp av Touch Bar.

Lägga till eller ta bort kommandon från Touch Bar

Du kan lägga till och ta bort kommandon till/från alla de tre Touch Bar-lägena i Photoshop. Gör så här:

 1. Välj det Touch Bar-läge du vill lägga till eller ta bort kommandon till/från: Lageregenskaper, Penslar eller Favoriter.

 2. Välj Visa > Anpassa Touch Bar i Photoshop.

  När du anpassar Touch Bar i Photoshop används macOS-standardgränssnittet. Om du vill ha mer information om det gränssnittet läser du i Anpassa Touch Barden här Apple-dokumentationssidan.

 3. Dra kommandon till Touch Bar, mot den nedre kanten av MacBook Pro-huvudskärmen. Du kan även ordna kommandon i Touch Bar genom att dra dem, eller ta bort dem från Touch Bar genom att dra dem därifrån.

  När du ändrar Touch Bar anger ikonen  en tom plats där du kan lägga till ett kommando.

  6new_drag down image-02-02-02-02-02-02
  Anpassa Touch Bar. I den här bilden visas läget Favoriter i Photoshop.

  Obs!

  • Om du vill att förslag för automatisk ifyllning ska visas när du anger eller redigerar vissa textrelaterade fält, som lagernamn, väljer du Visa textförslag.
  • Om du vill återställa en lägeslayout till standardtillståndet aktiverar du det läge du vill återställa och drar remsan Standarduppsättning till Touch Bar.

 4. När du är klar klickar du på Stäng.

  Photoshop visas.