Underhållsversioner innehåller små produktförbättringar och korrigeringar av problem som rapporterats in av användare.

Översikt

Utför arbetet snabbare och minska riskerna med Adobe Sign. Det ingår som en del i ett komplett utbud av säkra digitala dokumentlösningar, erbjuder betrodd e-signering till alla avdelningar och helt digitala arbetsflöden i hela organisationen. 

En översikt av Adobe Sign finns på sign.adobe.com

Underhållsuppdateringen till Adobe Sign i september 2016 innehåller felkorrigeringar och funktionsförbättringar. 

Lösta problem

Problem-ID Beskrivning
4171894
Korrigerade ett problem som fick en liten andel av widgetar skapade av API att misslyckas.
4170786 Korrigerade ett problem med e-postleveransen för avsändare för ett litet antal transaktioner.
4170204 Korrigerade ett problem som skapade viss otydlighet i identifieringsverifieringen av signerare för en liten andel signerare.
4168219 Korrigerade några översättningsproblem.
4157376 Lade till viss funktion till programmetoderna för datumfältet Skrivskyddat
för att uppnå paritet för alla metoder i programmet.
4146475 Korrigerade ett fel som fick vissa värden i listrutor att inte analyseras korrekt.
4139636 Korrigerade ett fel som uppstod när de ursprungliga fälten för digital signatur ändrades i
eller togs bort från ett dokument.
4138409 Uppdaterade biblioteksdokumenten så att de visas i alfabetisk ordning.
4101534 Korrigerade ett problem som innebar att vissa signerare inte var utbytbara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy