Underhållsuppdatering för Adobe Sign i september 2016

Underhållsversioner innehåller små produktförbättringar och korrigeringar av problem som rapporterats in av användare.

Översikt

Utför arbetet snabbare och minska riskerna med Adobe Sign. Det ingår som en del i ett komplett utbud av säkra digitala dokumentlösningar, erbjuder betrodd e-signering till alla avdelningar och helt digitala arbetsflöden i hela organisationen. 

En översikt av Adobe Sign finns på sign.adobe.com

Underhållsuppdateringen till Adobe Sign i september 2016 innehåller felkorrigeringar och funktionsförbättringar. 

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4171894

Korrigerade ett problem som fick en liten andel av widgetar skapade av API att misslyckas.

4170786

Korrigerade ett problem med e-postleveransen för avsändare för ett litet antal transaktioner.

4170204

Korrigerade ett problem som skapade viss otydlighet i identifieringsverifieringen av signerare för en liten andel signerare.

4168219

Korrigerade några översättningsproblem.

4157376

Lade till viss funktion till programmetoderna för datumfältet Skrivskyddat
för att uppnå paritet för alla metoder i programmet.

4146475

Korrigerade ett fel som fick vissa värden i listrutor att inte analyseras korrekt.

4139636

Korrigerade ett fel som uppstod när de ursprungliga fälten för digital signatur ändrades i
eller togs bort från ett dokument.

4138409

Uppdaterade biblioteksdokumenten så att de visas i alfabetisk ordning.

4101534

Korrigerade ett problem som innebar att vissa signerare inte var utbytbara.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?