When you start After Effects on Windows, it returns the errors "Invalid type conversion" and "Making new context"

Solutions

Solution 1: Make sure that your monitor is set to true color (32 bit) mode.

  1. Right-click the Desktop and choose Screen Resolution.
  2. Click Advanced Settings.
  3. Select the Monitor tab.
  4. Check the tab selected under "colors."

Solution 2: Check the website for your video adapter manufacturer to make sure that you have the most current driver.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu