Obnovenie alebo reštartovanie členstva

Zistite, akým spôsobom obnoviť alebo predĺžiť vaše členstvo. Naučte sa tiež reštartovať neaktívne členstvo.

Obnovenie alebo predĺženie členstva

Pre jednotlivcov

Členstvo sa automaticky obnovuje, ak sú vaše platobné informácie aktuálne. Môžete si tiež predĺžiť členstvo pomocou predplatenej karty. 

Aktualizácia platobných údajov

Platobné údaje a aktívne predplatné si môžete skontrolovať v časti Plány a platba svojho účtu Adobe ID online. Ak chcete aktualizovať informácie o kreditnej karte, pozrite si časť Aktualizácia kreditnej karty a fakturačných údajov.

Predĺženie členstva s predplatenou kartou

Môžete ju použiť na predĺženie trvania akéhokoľvek členstva. Obdobie predplatného karty sa pridá do vášho účtu. Ak ste si zakúpili svoje členstvo kreditnou kartou, obdobie predplatného karty sa pridá do vášho účtu a pravidelná fakturácia sa obnoví po uplynutí predplatenej lehoty.

  1. Prejdite na stránku http://creative.adobe.com/redeem a prihláste sa.

  2. Zadajte kód uvedený na zadnej strane karty.

    Zadajte kód na uplatnenie

    Poznámka:

    Ubezpečte sa, že kupovaná predplatená karta obsahuje správne predplatné a región. Napríklad nemôžete rozšíriť členstvo v jednej aplikácii s predplatenou kartou Creative Cloud. Podobne môžete použiť predplatenú kartu Študent – Učiteľ iba na rozšírenie členstva Študent – Učiteľ.

Video: Obnovte alebo reštartujte svoje členstvo pomocou predplatenej karty

Ďalšie informácie o akčných kódoch nájdete v časti Pomoc s akčnými kódmi.

Pre tímy

Priamy nákup

Aktualizácia platobných údajov – Ak sú platobné údaje aktuálne v prípade vášho členstva Creative Cloud pre tímy, nemusíte robiť nič. Vaše členstvo sa automaticky obnovuje za aktuálnu ponúkanú cenu.

Pred dátumom obnovenia členstva dostane vlastník zmluvy e-mailové upozornenie a má možnosť aktualizovať počet viazaných licencií v pláne pre tímy.

Ak ste vlastníkom zmluvy, informácie o tom, ako môžete aktualizovať svoje platobné informácie, nájdete v časti Aktualizujte platobné údaje vo svojom účte pre tímy.

Plán hodnotných odmien Adobe Value Incentive Plan (VIP)

Kontaktovať predajcu – Ak chcete rozšíriť alebo obnoviť členstvo v Adobe VIP, obráťte sa na svojho predajcu. Ak ste vlastníkom zmluvy, kontaktné údaje predajcu nájdete v časti Účty na stránke správcovská konzola vášho účtu Adobe ID.

Reštartovanie neaktívneho členstva

Ak uplynula platnosť vášho členstva v Creative Cloud, môžete ho jednoducho reštartovať. Ak platba zlyhá, vykonajú sa ďalšie pokusy o platbu po dátume splatnosti. Ak platba naďalej neprebehne, váš účet Creative Cloud sa stáva neaktívnym a platené funkcie účtu sa deaktivujú.

Vykonanie platby za plán

Ak ste vynechali platbu, môžete členstvo opätovne aktivovať tým, že odošlete platbu. Ďalšie informácie nájdete v časti Premeškaná platba za predplatné. Ako môžem znovu iniciovať platbu?

Chcete si zakúpiť plán alebo ho zmeniť?

Zakúpenie plánu

Môžete sa prihlásiť s tým istým Adobe ID a zakúpiť nový plán:

Hneď ako je platba akceptovaná, odhláste sa z aplikácie Creative Cloud a znovu sa prihláste, aby ste obnovili licenciu Creative Cloud.

Spustite počítačovú aplikáciu Creative Cloud. Vyberte ikonu Konto vpravo hore a potom vyberte možnosť Odhlásiť sa. Na ďalšej obrazovke sa znovu prihláste pomocou Adobe ID a hesla. Podrobné pokyny si prečítajte v časti Prihlásenie s cieľom aktivácie aplikácií Adobe.

Odhlásiť sa z ponuky profilu

Zmena alebo inovácia plánov

Ak chcete zmeniť svoj plán, prečítajte si časť Zmena plánu Adobe. Môžete tiež upgradovať svoj plán – napríklad z jednej aplikácie na všetky aplikácie Creative Cloud. Taktiež môžete upgradovať plán úložiska služby Creative Cloud.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu