Zistite, akým spôsobom obnoviť alebo predĺžiť vaše členstvo. Naučte sa tiež reštartovať neaktívne členstvo.

Obnovenie alebo predĺženie členstva

Členstvo sa automaticky obnovuje, ak sú vaše platobné informácie aktuálne. Môžete tiež predĺžiť členstvo s predplatenou kartou, zmeniť platobné spôsoby, prepínať plány alebo pridať do svojho existujúceho plánu.

Aktualizácia platobných údajov (jednotlivci) alebo si predĺžte členstvo pomocou predplatenej karty

Aktualizácia údajov o kreditnej karte

Platobné informácie a aktívne predplatné si môžete skontrolovať v časti Plány a produkty svojho online účtu Adobe ID. Ak chcete aktualizovať informácie o kreditnej karte, pozrite si časť Aktualizácia kreditnej karty a fakturačných údajov.

Predĺženie členstva s predplatenou kartou

Ak nakupujete prostredníctvom predajcu (napríklad Best Buy), môžete si predplatiť jeden rok členstva v Creative Cloud. Predplatená karta stojí rovnako ako nákup ročného plánu priamo od spoločnosti Adobe.

Môžete ju použiť na predĺženie trvania akéhokoľvek členstva. Obdobie predplatného karty sa pridá do vášho účtu. Ak ste si zakúpili svoje členstvo kreditnou kartou, obdobie predplatného karty sa pridá do vášho účtu a pravidelná fakturácia sa obnoví po uplynutí predplatenej lehoty.

  1. Prejdite na stránku http://creative.adobe.com/redeem a prihláste sa.

  2. Zadajte kód uvedený na zadnej strane karty.

    Zadajte kód na uplatnenie

    Ubezpečte sa, že kupovaná predplatená karta obsahuje správne predplatné a región. Napríklad nemôžete rozšíriť členstvo v jednej aplikácii s predplatenou kartou Creative Cloud. Podobne môžete použiť predplatenú kartu Študent – Učiteľ iba na rozšírenie členstva Študent – Učiteľ.

Aktualizácia platobných údajov (tímy)

Priamy nákup

Ak sú platobné údaje aktuálne v prípade vášho členstva Creative Cloud pre tímy, nemusíte robiť nič. Vaše členstvo sa automaticky obnovuje za aktuálnu ponúkanú cenu.

Pred dátumom obnovenia členstva dostane primárny správca e-mailové upozornenie a má možnosť aktualizovať počet viazaných miest v licencii pre tímy. Ohľadom ďalších informácií nás kontaktujte.

Ak ste primárnym správcom, môžete aktualizovať platobné informácie v časti Plány a produkty svojho online účtu Adobe ID.

Členstvo v službe Creative Cloud pre tímy

Adobe VIP

Ak chcete rozšíriť alebo obnoviť členstvo v Adobe VIP, obráťte sa na svojho predajcu. Ak ste správcom, môžete nájsť kontaktné údaje predajcu v časti Plány a produkty svojho online účtu Adobe ID.

Zmena alebo pridanie plánu

Môžete prepínať plány – napríklad z každomesačného na ročný plán. Pozrite si časť Zmena plánu služby Creative Cloud. Môžete tiež upgradovať svoj plán – napríklad z jednej aplikácie na všetky aplikácie Creative Cloud. Taktiež môžete upgradovať plán úložiska služby Creative Cloud.

Reštartovanie neaktívneho členstva

Ak uplynula platnosť vášho členstva v Creative Cloud, môžete ho jednoducho reštartovať. Ak platba zlyhá, vykonajú sa ďalšie pokusy o platbu po dátume splatnosti. Ak platba naďalej neprebehne, váš účet Creative Cloud sa stáva neaktívnym a platené funkcie účtu sa deaktivujú.

Vykonanie platby za plán

Ak ste vynechali platbu, môžete členstvo opätovne aktivovať vykonaním platby zaň. Ďalšie informácie nájdete v časti Premeškaná platba za predplatné. Ako môžem znovu iniciovať platbu?

Zakúpenie nového plánu

Môžete sa tiež prihlásiť s tým istým Adobe ID a zakúpiť nový plán:

Akonáhle je platba akceptovaná, odhláste sa z aplikácie Creative Cloud a znovu sa prihláste, aby ste obnovili licenciu Creative Cloud.

Spustite počítačovú aplikáciu Creative Cloud, kliknite na ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Predvoľby > Všeobecné > Odhlásiť sa. Na ďalšej obrazovke sa znovu prihláste pomocou Adobe ID a hesla. Podrobné pokyny si prečítajte v časti Prihlásenie a odhlásenie s cieľom aktivácie aplikácií Creative Cloud.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online