Príručka používateľa Zrušiť

Update payment details on your Teams account

 1. Adobe Enterprise & Teams: Príručka pre administráciu
 2. Plánovanie nasadenia
  1. Základné pojmy
   1. Poskytovanie licencií
   2. Identita
   3. Správa používateľov
   4. Nasadenie aplikácie
   5. Prehľad konzoly Admin Console
   6. Roly správcu
  2. Príručky nasadenia
   1. Príručka pre nasadenie menovaného používateľa
   2. Príručka pre nasadenie SDL
   3. Nasadenie programu Adobe Acrobat 
  3. Nasadenie programu Creative Cloud na vzdelávacie účely
   1. Príručka na nasadenie
   2. Schválenie aplikácií Adobe v konzole Google Admin Console
   3. Povolenie aplikácie Adobe Express v Učebni Google
   4. Integrácia s aplikáciou Canvas LMS
   5. Integrácia s aplikáciou Blackboard Learn
   6. Konfigurácia jednotného prihlásenia pre okresné portály a LMS
   7. Nasadenie aplikácie Adobe Express cez licencie aplikácií Google
   8. Pridanie používateľov cez Roster Sync
   9. Najčastejšie otázky o aplikácii Kivuto
   10. Podmienky oprávnenosti primárnych a sekundárnych inštitúcií
 3. Nastavenie organizácie
  1. Typy identity | Prehľad
  2. Nastavenie identity | Prehľad
  3. Nastavenie organizácie pomocou Enterprise ID
  4. Nastavenie federácie a synchronizácie Azure AD
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službách spoločnosti Microsoft cez Azure OIDC
   2. Pridanie aplikácie Azure Sync do adresára
   3. Synchronizácia rolí pre vzdelávanie
   4. Často kladené otázky o aplikácii Azure Connector
  5. Nastavenie služby Google Federation a synchronizácia
   1. Nastavenie jednotného prihlásenia v službe Google Federation
   2. Pridanie služby Google Sync do adresára
   3. Časté otázky o službe Google Federation
  6. Nastavenie služby Microsoft ADFS pre organizáciu
  7. Nastavenie organizácie pre okresné portály a LMS
  8. Nastavenie organizácie pre iných poskytovateľov identity
   1. Vytvorenie adresára
   2. Overenie vlastníctva domény
   3. Pridanie domén do adresárov
  9. Časté otázky o jednotnom prihlásení a riešenie problémov
   1. Bežné otázky o jednotnom prihlásení
   2. Riešenie problémov s jednotným prihlásením
   3. Časté otázky týkajúce sa vzdelávania
 4. Správa nastavenia organizácie
  1. Správa existujúcich domén a adresárov
  2. Povolenie automatického vytvárania konta
  3. Nastavenie organizácie prostredníctvom dôveryhodnosti adresárov
  4. Migrácia na nového poskytovateľa overenia 
  5. Nastavenia dátových zdrojov
  6. Nastavenia overenia
  7. Kontakty v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia
  8. Nastavenia konzoly
  9. Správa šifrovania  
 5. Správa používateľov
  1. Prehľad
  2. Správcovské roly
  3. Techniky správy používateľov
   1. Správa jednotlivých používateľov   
   2. Správa viacerých používateľov (hromadné CSV)
   3. Nástroj na synchronizáciu používateľov (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronizácia služby Google Federation
  4. Zmena typu identity používateľa
  5. Správa skupín používateľov
  6. Správa používateľov adresára
  7. Správa vývojárov
  8. Migrácia existujúcich používateľov do konzoly Adobe Admin Console
  9. Migrácia správy používateľov do konzoly Adobe Admin Console
 6. Správa produktov a nárokov
  1. Správa produktov a profilov produktov
   1. Správa produktov
   2. Správa profilov produktov pre podnikových používateľov
   3. Správa pravidiel automatického priraďovania
   4. Kontrola žiadostí o produkty
   5. Správa samoobslužných pravidiel
   6. Správa integrácií aplikácií
   7. Správa povolení produktov v konzole Admin Console  
   8. Povolenie/zakázanie služieb pre profil produktu
   9. Jedna aplikácia | Creative Cloud pre podniky
   10. Voliteľné služby
  2. Správa zdieľaných licencií zariadení
   1. Čo je nové
   2. Príručka na nasadenie
   3. Vytvorenie balíkov
   4. Opätovné získanie licencií
   5. Správa profilov
   6. Súbor nástrojov na udeľovanie licencií
   7. Časté otázky o zdieľaných licenciách
 7. Správa úložiska zdrojov
  1. Úložisko
   1. Správa podnikového úložiska
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizácia do úložiska
   3. Správa úložiska Adobe
  2. Migrácia zdrojov
   1. Automatizovaná migrácia zdrojov
   2. Časté otázky o automatizovanej migrácii zdrojov  
   3. Správa prenesených zdrojov
  3. Opätovné získanie zdrojov od používateľa
  4. Migrácia študentských zdrojov | Iba oblasť vzdelávania
   1. Automatická migrácia študentských zdrojov
   2. Migrácia vašich zdrojov
 8. Správa služieb
  1. Adobe Stock
   1. Balíky kreditov Adobe Stock pre tímy
   2. Adobe Stock pre podniky
   3. Používanie služby Adobe Stock pre podniky
   4. Schválenie licencie služby Adobe Stock
  2. Vlastné písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Prehľad
   2. Vytvorenie skupiny používateľov
   3. Konfigurácia služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurácia a inštalácia služby Adobe Asset Link
   5. Správa zdrojov
   6. Adobe Asset Link pre XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavenie služby Adobe Acrobat Sign pre podniky alebo tímy
   2. Adobe Acrobat Sign – správca tímových funkcií
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzole Admin Console
  5. Creative Cloud pre podniky – bezplatné členstvo
   1. Prehľad
 9. Nasadenie aplikácií a aktualizácií
  1. Prehľad
   1. Nasadenie a doručovanie aplikácií a aktualizácií
   2. Plán nasadenia
   3. Príprava na nasadenie
  2. Vytvorenie balíkov
   1. Balenie aplikácií cez konzolu Admin Console
   2. Vytvorenie licenčných balíky pre menovaného používateľa
   3. Šablóny Adobe pre balíky
   4. Správa balíkov
   5. Správa licencií zariadení
   6. Licencovanie sériových čísel
  3. Prispôsobenie balíčkov
   1. Prispôsobenie počítačovej aplikácie Creative Cloud
   2. Zahrnutie rozšírení do balíka
  4. Nasadenie balíkov
   1. Nasadenie balíkov
   2. Nasadenie balíkov Adobe pomocou služby Microsoft Intune
   3. Nasadenie balíkov Adobe pomocou SCCM
   4. Nasadenie balíkov Adobe pomocou ARD
   5. Inštalácia produktov v priečinku pre výnimky
   6. Odinštalácia produktov Creative Cloud
   7. Použitie podnikovej edície súpravy nástrojov poskytovania Adobe
   8. Licenčné identifikátory služby Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizácií
   1. Správa zmien pre podnikových a tímových zákazníkov Adobe
   2. Nasadenie aktualizácií
  6. Nástroj na nastavenie servera Adobe Update (AUSST)
   1. Prehľad nástroja AUSST
   2. Nastavenie interného aktualizačného servera
   3. Údržba interného aktualizačného servera
   4. Bežné prípady použitia AUSST   
   5. Riešenie problémov s interným aktualizačným serverom
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Použitie nástroja Adobe Remote Update Manager
   2. Riešenie chýb nástroja RUM
  8. Riešenie problémov
   1. Riešenie problémov s inštaláciou a odinštalovaním aplikácií Creative Cloud
   2. Dopytovanie klientskych počítačov, aby skontrolovali, či je balík nasadený
   3. Chybové hlásenie „Inštalácia zlyhala“ balíka Creative Cloud
  9. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager (CC 2018 alebo staršie aplikácie)
   1. Informácie o aplikácii Creative Cloud Packager
   2. Poznámky k vydaniu aplikácie Creative Cloud Packager
   3. Balenie aplikácií
   4. Vytvorenie balíkov pomocou nástroja Creative Cloud Packager
   5. Vytvorenie pomenovaných licenčných balíkov
   6. Vytvorenie balíkov s licenciami zariadenia
   7. Vytvorenie licenčného balíka
   8. Vytvorenie balíkov s licenciami so sériovým číslom
   9. Automatizácia nástroja Packager
   10. Balenie produktov mimo balíka Creative Cloud
   11. Úprava a uloženie konfigurácií
   12. Nastavenie miestneho nastavenia na úrovni systému
 10. Spravovať konto
  1. Správa tímových kont
   1. Prehľad
   2. Aktualizácia podrobností o platbe
   3. Správa faktúr
   4. Zmena vlastníka zmluvy
   5. Zmena predajcu
  2. Priradenie licencií používateľovi služby Teams
  3. Pridanie produktov a licencií
  4. Obnovenie
   1. Členstvo v službe Teams: obnovenia
   2. Spoločnosť s plánom VIP: Obnovenie licencií a dodržiavanie zmluvných podmienok
  5. Automatizované fázy exspirácie pre zmluvy ETLA
  6. Prepínanie typov zmlúv v rámci existujúcej konzoly Adobe Admin Console
  7. Súlad so žiadosťou o nákup
  8. Value Incentive Plan (VIP) v Číne
  9. Pomocník pre VIP Select
 11. Prehľady a protokoly
  1. Denník auditu
  2. Prehľady o zadaní
  3. Denníky obsahu
 12. Získať pomoc
  1. Kontaktovanie starostlivosti o zákazníkov Adobe
  2. Možnosti podpory pre tímové kontá
  3. Možnosti podpory pre podnikové kontá
  4. Možnosti podpory pre Experience Cloud

As a contract owner, you can update the payment details if you've purchased your Teams membership directly from Adobe.com.

To edit or update your payment details, edit the Payment method on the Account tab in the Adobe Admin Console.


Edit payment method

Read on to learn how you can update the credit card details, PayPal details, billing address, or tax identification number on your account. To print, download, or email invoices, see manage invoices.

 1. Sign in to the Admin Console.

  Poznámka:
  • In countries served by Digital River, Adobe's e-commerce partner, navigate to Adobe Admin Console > Support to contact Adobe Customer Care and reinitiate your payment.
  • For plans purchased through a reseller, contact the reseller for the invoices and billing information.
 2. Select the Edit   icon for Payment method.

  If you have multiple contracts, select a contract name to view the payment details.

  Account overview page with the edit icon for payment method highlighted
  Select the edit icon to update your payment details.

   Can't see the payment details? You're not the contract owner. See how you can become the contract owner.

 3. Select a payment method.

  Credit/debit card

  Update or enter the required details.

  If you're using a corporate card, you must use the name and billing address of the cardholder. To verify the correct name and billing address, check with the cardholder or your accounting department.

  Manage payment method dialog box with credit/debit card selected as the payment method.
  Enter your Credit/debit card details and select Save.

  PayPal

  PayPal is accepted only in a few supported countries.

  To update, edit, or switch PayPal details on your account, click Sign In.

  The PayPal page opens, where you can sign in and update the details. Once you save your changes, you're directed back to Manage Payment.

  Manage payment method dialog box with PayPal selected as the payment method.
  Enter your PayPal details and select Save.

  Poznámka:

  The name of tax ID field depends on the tax identification number applicable in your country, like VAT ID or GST ID.

 4. Click Save.

  Výstraha:

  If you have multiple subscriptions linked to the same credit card, all subscriptions are updated when you change credit card information for one of the subscriptions.

  All system admins receive an email notifying them that the payment details are updated.

  If there's a pending payment, the payment is retriggered after you update the payment details. You receive an email notifying you that the payment has been processed.

  It can take up to 24 hours for the invoice to appear under Billing History in Admin Console. You receive an email notification when it's available.

Frequently asked questions

 Update the payment details

 Why is my credit card number not being accepted?

Try the following solutions:

 • Enter the card number correctly. Don't enter spaces or dashes. If your card has a security code, enter it correctly on the payment screen.
 • Make sure that the name and billing address on your order match the name and billing address on your credit card. If you use a corporate card, use the name and billing address of the cardholder, not the purchaser. Check with the cardholder or your accounting department to verify the name and billing address.
 • Make sure that the credit card hasn't expired.
 • Make sure that you haven't exceeded your credit limit. Contact your financial institution to ensure that you haven't exceeded your credit limit. Make sure that the credit card is in good standing and that your credit card supports online transactions.
 • Still need help? To contact us, navigate to Admin Console > Support.

 After updating the card information and processing the payment, I still see an error to update my billing information. How can I resolve this error?

Sign out and sign back in to the Admin Console. The error should resolve if the payment has gone through.

 Why can't I update my credit card information?

If you can't update your account, try:

 • Using a different browser.
 • Updating it tomorrow if it is your billing/renewal day.

Find solutions to updating your credit card.

 How do I remove my credit card information from an Adobe account?

As part of our data security standards, Adobe doesn't store your credit card information on its servers and instead uses an encrypted token number to process your payment.

You'll need to cancel your plan if you need Adobe to remove this payment information. Navigate to Admin Console > Support to contact us.

 Can I pay by credit card, PayPal, wire transfer, or purchase order?

Credit card payment is accepted for Creative Cloud memberships in all supported countries. Payment via PayPal is accepted in a few supported countries. Other payment options may be available in your country. Visit the Creative Cloud plans page to get started.

The Adobe Store doesn't accept purchase orders. However, you can use purchase orders for phone orders of U.S. $2500 or more. Contact the sales team for more information.

 Fix a failed payment

 How can I verify that the payment has gone through?

You receive an email notifying that the payment has been processed. Also, you can view the invoices in the Billing History section. Though, it can take up to 24 hours for the invoice to appear in the Billing History.

 What happens if a payment fails?

You receive a notification that your payment could not be processed. The most common causes for a payment to fail are:

 • A card has expired.
 • You've been issued a new card.
 • Your personal info has changed.

If your payment has failed, update the payment details associated with your membership. Adobe makes more payment attempts over 30 days.

 How can I retrigger a payment after updating the payment details?

After updating the payment details, click Save. Saving the updated payment details, retriggers the payment automatically.

Even if the payment details are the same, reenter and save the information to retrigger the payment.

 How long do I have to fix a payment?

You have up to 30 days to update your payment information from the first payment failure on the renewal date. The subscription is suspended on the 30th day.

 How to confirm standing with the payment provider?

Credit Card:

If you’ve confirmed that your credit card information is correct, contact your bank to:

 • Ensure that the credit limit hasn't been exceeded. 
 • Inquire about daily withdrawal or purchase limits, as payment declines are sometimes due to these limits. 
 • Make sure that the credit or debit card is in good standing and that your card supports online transactions.
 • Find out if their fraud protection policies are affecting the use of your card.

Once any errors are fixed, Adobe reprocesses your payment automatically.

PayPal:

Contact PayPal directly to resolve any billing issues. Once any errors are fixed, Adobe reprocesses your payment automatically.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?