Príručka používateľa Zrušiť

Úhrada neúspešnej alebo omeškanej platby

 1. Creative Cloud User Guide
 2. Introduction to Creative Cloud
  1. Common questions | Creative Cloud
  2. Creative Cloud system requirements
  3. Creative Cloud file sync | Known issues
 3. Download, install, set up, and update
  1. Download Creative Cloud apps
  2. Open Creative Cloud apps
  3. Start workspace
  4. Update Creative Cloud apps
  5. Change the language of your Creative Cloud apps
  6. Uninstall the Creative Cloud desktop app
  7. Uninstall or remove Creative Cloud apps
 4. Manage your account
  1. Convert a Creative Cloud trial to a paid membership
  2. Reset your Adobe password
  3. Change your Adobe plan
  4. Update credit card and billing address
  5. View, download, or email your Adobe invoice
  6. Fix a failed or missed payment
  7. Cancel Adobe trial or subscription
 5. Creative services
  1. Using Adobe Stock in Creative Cloud apps
  2. Using Adobe Fonts in Creative Cloud apps
  3. Creative Cloud Market is no longer available
 6. Collaboration and storage services
  1. What are cloud documents
  2. Cloud documents | Common questions
  3. Create or convert files to cloud documents
  4. Set up cloud documents to use offline
  5. Revert to an earlier version of a cloud document
  6. Share your work for commenting
  7. Why can't I see my cloud documents offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Collaborate on Creative Cloud Libraries and folders
  10. Collaboration FAQ
  11. Sync your files using cloud storage
  12. Find how much cloud storage you have
  13. Set sync options
  14. Discontinuation of Creative Cloud Synced files
  15. Download Synced files content
 7. Creative Cloud mobile apps
  1. Common questions | Mobile apps
  2. Adobe Creative Cloud for mobile
 8. Enterprise and teams
  1. Enterprise Learn & Support
  2. Teams Learn and Support
  3. Quick start guide for team members

Ak vaša platba za produkt alebo službu spoločnosti Adobe zlyhala alebo sa omeškaná, môžete ju v niekoľkých krokoch ľahko obnoviť.

Ako dlho trvá úhrada po zlyhaní platby?

Ak platbu neprijmeme do 30 dní od dátumu splatnosti platby, vaše predplatné pozastavíme. Po pozastavení účtu nebudete mať prístup k produktom ani službám. Spoločnosť Adobe sa môže viackrát pokúsiť zaúčtovať dlžnú sumu z vašich spôsobov platby.

Ako platbu zopakovať alebo aktualizovať platobné údaje

Ak sa zmenili informácie o vašej karte alebo vaše fakturačné údaje, môžete tieto informácie aktualizovať. Adobe sa o platbu platbu pokúsi na základe nových informácií.

 1. Prihláste sa na stránke https://account.adobe.com/sk/plans.

 2. Zvoľte možnosť Upraviť fakturáciu a platbu.

  Výber možnosti Upraviť fakturačné a platobné údaje
  Upravte svoje fakturačné a platobné údaje.

  Poznámka:

  Nemôžete nájsť možnosť Upraviť fakturačné a platobné údaje? Uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou správnej e-mailovej adresy účtu Adobe.

 3. Na kontextovej obrazovke vyberte jeden z týchto úkonov:

  • Pridať nové: platba s novou kartou,
  • Upraviť: aktualizácia údajov o karte alebo opätovná inicializácia platby rovnakou kartou,
  • Skúsiť znova (ak je k dispozícii): opätovná inicializácia platby existujúcou kartou. V tomto prípade môžete štvrtý krok preskočiť.
  Pridanie alebo úprava spôsobu platby
  Pridajte nový spôsob platby alebo upravte informácie o aktuálnom spôsobe platby.

 4. Vykonajte jeden z uvedených krokov:

  Pridajte podrobnosti o novej karte

  Ak chcete pridať novú kartu, aktualizujte potrebné údaje. Potom vyberte Uložiť.

  Aktualizácia platobných údajov
  Aktualizácia novej karty

  Upravte údaje o karte na opätovnú inicializáciu platby

  Ak sa chcete znova pokúsiť o platbu rovnakou kartou, odstráňte číslo svojej karty a znova ho zadajte. Potom vyberte Uložiť.

  Aktualizácia platobných údajov
  Odstránenie a opätovné zadanie čísla karty

  Po aktualizácii platobných údajov skúste platbu zopakovať a overte, či prebehla.

  Poznámka:

  Ak používate firemnú kartu, nezabudnite použiť meno a fakturačnú adresu držiteľa karty. Overte si správne informácie kontaktovaním držiteľa karty alebo účtovného oddelenia.

Video: Ako platbu zopakovať alebo aktualizovať platobné údaje

Ako skontrolovať, či platba prebehla úspešne

Môže trvať až 24 hodín, kým sa vaša platba zobrazí na vašom konte.

 1. Prihláste sa na stránke https://account.adobe.com/sk/orders.

 2. Ak chcete zobraziť číslo objednávky pre príslušný plán členstva, v časti Objednávky a faktúry vyberte možnosť Zobraziť faktúry.

  Objednávky a faktúry obrazovka na zobrazenie faktúr
  Zobrazte faktúry za zakúpené plány.

 3. Skontrolujte, či vaša platba prebehla.

  Zobrazte faktúru, stiahnite si ju alebo pošlite e-mailom
  Zobrazte faktúru, stiahnite si ju alebo pošlite na svoju e-mailovú adresu.

  A. Zobraziť B. Stiahnuť C. E-mail 

Ako sa v budúcnosti vyhnúť problémom s platbami

Nasledujúcimi osvedčenými postupmi môžete predísť budúcim problémom s platbami a zabezpečiť hladký priebeh transakcie:

 • Uistite sa, že na svojom spôsobe platby máte dostatok prostriedkov na dokončenie nákupu.
 • Udržujte svoje platobné údaje aktuálne, aby ste predišli prípadným problémom spôsobeným neplatnými alebo neaktuálnymi údajmi.
 • Skontrolujte, či je váš spôsob platby registrovaný v rovnakej krajine ako váš účet Adobe.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?