Príručka používateľa Zrušiť

Úhrada neúspešnej alebo omeškanej platby

Zistite, ako opätovne inicializovať oneskorenú alebo neúspešnú platbu.

Ako dlho trvá úhrada po zlyhaní platby?

Ak platbu neprijmeme do 30 dní od dátumu splatnosti platby, vaše predplatné pozastavíme. Po pozastavení účtu nebudete mať prístup k produktom ani službám. Spoločnosť Adobe sa môže viackrát pokúsiť zaúčtovať dlžnú sumu z vašich spôsobov platby.

Ako platbu zopakovať alebo aktualizovať platobné údaje

Ak sa zmenili informácie o vašej karte alebo vaše fakturačné údaje, môžete tieto informácie aktualizovať. Adobe sa o platbu platbu pokúsi na základe nových informácií.

 1. Prihláste sa na stránke https://account.adobe.com/sk/plans.

 2. Zvoľte možnosť Upraviť fakturáciu a platbu.

  Úprava fakturačných a platobných údajov

 3. Na kontextovej obrazovke vyberte jeden z týchto úkonov:

  • Pridať nové: platba s novou kartou,
  • Upraviť: aktualizácia údajov o karte alebo opätovná inicializácia platby rovnakou kartou,
  • Skúsiť znova (ak je k dispozícii): opätovná inicializácia platby existujúcou kartou. V tomto prípade môžete štvrtý krok preskočiť.
  Úprava platobných údajov
  Ak chcete pridať novú kartu alebo upraviť platobné údaje, vyberte možnosť Pridať nové.

 4. Vykonajte jeden z uvedených krokov:

  Pridajte novú kartu alebo aktualizujte informácie o existujúcej platbe

  Ak chcete pridať novú kartu alebo zmeniť informácie o existujúcej karte, aktualizujte potrebné podrobnosti. Potom vyberte Uložiť.

  Aktualizácia platobných údajov
  Aktualizácia informácií o novej alebo existujúcej karte

  Upravte údaje o karte na opätovnú inicializáciu platby

  Ak sa chcete znova pokúsiť o platbu rovnakou kartou, odstráňte číslo svojej karty a znova ho zadajte. Potom vyberte Uložiť.

  Aktualizácia platobných údajov
  Odstránenie a opätovné zadanie čísla karty

  Chcete prejsť z platby kreditnou kartou na platbu cez PayPal? Zistite, ako jednoducho zmeniť spôsob platby z kreditnej karty na platbu cez PayPal

  Používate firemnú kartu?
  Skontrolujte, či sa uvádza meno a fakturačná adresa držiteľa karty a nie vaše údaje. Aby ste overili správnosť mena a fakturačnej adresy, kontaktujte držiteľa karty alebo účtovné oddelenie.

Video: Ako platbu zopakovať alebo aktualizovať platobné údaje

Ako skontrolovať, či platba prebehla úspešne

Môže trvať až 24 hodín, kým sa vaša platba zobrazí na vašom konte.

 1. Prihláste sa na stránke https://account.adobe.com/sk/orders.

 2. Ak chcete zobraziť číslo objednávky pre príslušný plán členstva, v časti Objednávky a faktúry vyberte možnosť Zobraziť faktúry.

  Vyberte možnosť Zobraziť faktúry

 3. Skontrolujte, či vaša platba prebehla.

  Kontrola platobných údajov

Problémy stále pretrvávajú?

Ak vaša platba stále zlyháva, kontaktujte priamo svojho poskytovateľa platieb. Možno ste nečakane dosiahli úverový limit alebo ste svoje konto pozastavili v dôsledku ochrany pred podvodom. Po vyriešení problému Adobe vašu platbu spracuje automaticky.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu