iOS ile Android görüntüleyiciler arasındaki farklılıklar

Android aygıtlar için iki farklı DPS görüntüleyici türü kullanılabilir: eski AIR tabanlı görüntüleyici ve yeni yerel görüntüleyici. iPad görüntüleyicide çalışan özelliklerin bazıları Android görüntüleyicilerin birinde veya ikisinde desteklenmez.

  • Mobil Safari'de çalışan HTML içerikler, diğer aygıt tarayıcılarındakinden farklı davranışlar gösterebilir. Bkz. Android görüntüleyiciler için HTML makaleler oluşturma.
  • iOS için abonelikler desteklenmektedir; ancak Google Play Store için desteklenmemektedir.
  • iOS görüntüleyicileri, yalnızca 4:3 (iPad) veya 3:2/16:9 en-boy oranına (iPhone) sahip folioları görüntüler. Folio içeriği ekrana uyacak şekilde büyütülerek veya küçültülerek ölçeklenir. Ancak, Android görüntüleyicilerde tüm folio boyutları görüntülenir. İçerik gerektiği şekilde ölçeklendirilir ve mektup kutusu görünümüne getirilir.
  • Push bildirimler Android platformunda desteklenmemektedir.
  • Web görüntüleyici üzerinden sosyal paylaşım Android platformunda desteklenmemektedir.
  • Tek foliolu uygulamalar Android platformunda desteklenmemektedir.
  • Kısımlar Android platformunda desteklenmemektedir.
  • Panoramalar Android platformunda desteklenmemektedir.
  • Satır içi videolar yerel Android görüntüleyicilerde desteklenir, ancak eski Android görüntüleyicilerde desteklenmez.

Her bir görüntüleyici türüne ilişkin olarak desteklenen özelliklerin karşılaştırma grafiği için bkz. DPS tarafından desteklenen özellikler listesi.

Android aygıtlara yönelik DPS uygulamaları oluşturma hakkında bilgi için aşağıdakilere bakın:

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın