Робочі процеси змінення форми сегмента та підтримка сенсорного керування

Робочі процеси змінення форми сегмента було вдосконалено з метою підтримки сенсорного керування на сумісних пристроях.

У попередніх версіях Illustrator сегменти кривих контурів можна було редагувати за допомогою інструмента «Часткове виділення», але можливості переміщення держаків цих сегментів обмежувалися відповідно до початкових кутів контуру. Відтепер можливості змінення форми сегментів не обмежуються відповідно до початкового контуру. Більш того, відтепер перетворення сегментів прямих ліній на криві можна виконувати за допомогою простого перетягування самого сегмента. Існує три способи змінення форми сегментів контуру.

Інструмент «Перо»

 1. Обравши інструмент «Перо», натисніть клавішу Alt / Option.

 2. За наведення вказівника миші на сегмент контуру з'являється курсор змінення форми сегмента.

 3. У результаті чого за перетягування сегмента відповідно змінюватиметься форма сегмента контуру.

  Комбінація сегментів контуру, форми яких було змінено за допомогою інструмента «Перо»

  A. Початкова фігура B. Курсор змінення форми сегмента контуру вказує на те, що сегмент придатний до редагування C. За появи курсору змінення форми сегмента контур можна змінити шляхом перетягування. D. До змінення придатні всі сегменти контуру E. Фінальний вигляд фігури після завершення процесу змінення її форми 
 4. Щоб продовжити малювання за допомогою інструмента «Перо», відпустіть клавішу Alt / Option.

 5. Щоб намалювати напівкруглий сегмент, під час змінення форми сегмента натисніть і утримуйте клавішу Shift. За утримування клавіші Shift держаки обмежуються в перпендикулярному напрямку, при чому забезпечується однакова довжина цих держаків.

Інструмент перетворення опорної точки

 1. Оберіть інструмент перетворення опорної точки та наведіть вказівник миші на необхідний сегмент контуру.

 2. Після появи курсору змінення форми сегмента перетягніть сегмент контуру, щоб змінити його форму.

  Змінення форми об'єкта шляхом застосування інструмента «Опорна точка» до відрізку лінії

  A. Вихідна ілюстрація B. Змінення форми сегмента контуру за допомогою інструмента «Опорна точка» C. Змінена фігура 
 3. Щоб скопіювати сегмент контуру, натисніть клавішу Alt / Option під час виконання дій, перелічених у кроці 2.

 4. Щоб намалювати напівкруглий сегмент, під час змінення форми сегмента натисніть і утримуйте клавішу Shift. За утримування клавіші Shift держаки обмежуються в перпендикулярному напрямку, при чому забезпечується однакова довжина цих держаків.

Інструмент «Часткове виділення»

Застосування інструмента «Часткове виділення» до сегмента прямого контуру призводить до переміщення цього сегмента. Однак, за застосування цього інструмента до сегмента кривого контуру змінення форми не обмежується, як під час роботи з інструментом перетворення опорної точки або інструментом «Перо». 

Обмеження держаків у перпендикулярному напрямку

Утримування клавіші Shift під час змінення форми сегмента за допомогою інструментів «Перо», перетворення опорної точки або «Часткове виділення» призводить до обмеження руху держаків у перпендикулярному напрямку. Це дозволяє змінювати форму кривих і створювати напівкруглі сегменти. Завдяки цьому обмеженню також забезпечується однакова довжина держаків.