Ankerpuntverbeteringen

Er zijn verschillende verbeteringen geïntroduceerd die u meer flexibiliteit en controle bieden tijdens het werken met ankerpunten en de bijbehorende handgrepen. De meeste verbeteringen zijn zodanig doorgevoerd dat ze niet interfereren met de bestaande workflows en technieken.

Ongelijke handgrepen slepen (gereedschap Pen)

<b>(links)</b> Tegenoverliggende handgrepen zijn gelijk en gekoppeld<br/><b>(rechts)</b> Als u op Cmd/Ctrl drukt, is het nu mogelijk om de handgrepen ongelijk te maken terwijl u ze sleept

Als u in eerdere versies van Illustrator CC een vloeiend punt tekende met de pen, waren de tegenoverliggende handgrepen altijd even lang en gekoppeld.

Verbetering: door in Illustrator CC 2014 op Cmd/Ctrl te drukken terwijl u de handgrepen van een vloeiend punt sleept, kunt u de handgrepen ongelijk in lengte maken (de handgrepen blijven daarbij gekoppeld). Het voordeel van deze verbetering is dat u een grotere controle heeft over het volgende boogsegment dat wordt gemaakt. 

Verbroken handgrepen koppelen (gereedschap Ankerpunt)

<b>(links</b>) Hoekpunten hebben handgrepen die niet gekoppeld zijn<br/><b>(rechts)</b> Selecteer het gereedschap Ankerpunt, druk op Opt/Alt en koppel tegenoverliggende handgrepen om een vloeiende curve te maken

Voorheen kon u de koppeling van ankerpunthandgrepen verbreken om hoekpunten te maken. Als u vervolgens dat punt vloeiend wilde maken, kon u dat op twee manieren doen:

  • Geselecteerde ankerpunten omzetten in vloeiende punten (in het deelvenster Beheer), of
  • De handgrepen opnieuw slepen met het gereedschap Ankerpunt.

Hoewel beide technieken werken, wordt de oorspronkelijke curve altijd beïnvloed en ziet deze er wellicht niet meer hetzelfde uit.

Verbetering: selecteer in Illustrator CC 2014 het gereedschap Ankerpunt, druk op Opt/Alt en klik op een willekeurige handgreep om de tegenoverliggende handgrepen te koppelen en het punt vloeiend te maken. Deze verbetering zorgt ervoor dat u een vloeiende curve krijgt terwijl de tegenoverliggende curve intact blijft. 

Het magnetisch plaatsen van handgrepen uitschakelen

<b>(links)</b> Zowel ankerpunten als handgrepen worden magnetisch op een referentiepunt geplaatst<br/><b>(rechts)</b> Ankerpunten worden magnetisch geplaatst, maar handgrepen zijn vrij

Dit geldt voor situaties waarin u magnetisch plaatsen hebt ingeschakeld (pixel, raster of punt).  In de modus Voorvertoning pixels wordt bijvoorbeeld de functie Magnetisch pixel ingeschakeld. Het tekenen van een pad wordt hierdoor meer beperkt omdat zowel de ankerpunten als de handgrepen magnetisch op de pixels worden geplaatst.

Verbetering: in Illustrator CC 2014 houden ankerpunten zich aan de regels voor het magnetisch plaatsen, maar de beperking geldt niet langer voor handgrepen. U hebt nu een betere controle over curven, zelfs wanneer het magnetisch plaatsen op pixel/raster/punt is ingeschakeld.

Betere controle over het sluiten van paden

<b>(links)</b> Paden met vloeiende beginpunten hebben tot beperkingen geleid tijdens het sluiten van paden<br/><b>(rechts)</b> Druk op Opt/Alt en verbreek de koppeling van handgrepen van het sluitende ankerpunt. U kunt nu naar wens aanpassingen maken.

In eerdere versies van Illustrator was het op een pad met een vloeiend beginpunt niet mogelijk de sluitende curve aan te passen tijdens het sluiten van een pad. Als het beginpunt van het pad een hoekpunt was, was het wel mogelijk. Echter, bij ontwerpers die een pen gebruiken, zijn alle ankerpunten doorgaans vloeiend (vanwege de gevoeligheid van de pen; het is vaak lastig om een 'schone klik' te maken).

Verbetering: druk in Illustrator 2014 CC op Opt/Alt om de koppeling van de handgrepen van het sluitende ankerpunt te verbreken. U kunt de sluitende curve nu preciezer aanpassen.

Het sluitende ankerpunt verplaatsen

<b>(links)</b> Verplaatsen met behulp van de spatiebalk was niet mogelijk<br/><b>(rechts)</b> Druk op de spatiebalk terwijl u een pad sluit om de sluitende ankerpunten te verplaatsen.

Op veel locaties in het programma is het mogelijk om ankerpunten te verplaatsen door op de spatiebalk te drukken. Dit is van toepassing op situaties waarin u bijvoorbeeld een vorm sleept, het gereedschap Zoomen sleept, op het gereedschap Pen klikt, en meer. Dit werkte echter niet als u een pad probeerde te sluiten.

Verbetering: druk in Illustrator CC 2014 tijdens het sluiten van een pad op de spatiebalk om het sluitende ankerpunt te verplaatsen. Dankzij deze verbetering hebt u een betere controle over de begincurven en sluitende curven van een pad.

Waarschuwing verwijderd voor gereedschap Ankerpunt

De waarschuwing wordt niet meer weergegeven om de workflow zo min mogelijk te onderbreken

Tijdens het werken met het gereedschap Ankerpunt is het uiterst belangrijk om precies te kunnen richten en op de handgrepen (of het ankerpunt) te klikken. Als u ergens anders klikte, werd een waarschuwing weergegeven (zoals hierboven).

Verbetering: deze waarschuwing wordt niet meer weergegeven in Illustrator CC 2014. Als u per ongeluk klikt, wordt het geselecteerde pad of ankerpunt niet gewijzigd. Nu hoeft u dus niet meer te klikken om de waarschuwing te laten verdwijnen en wordt de ontwerpworkflow minder vaak onderbroken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online