Tekengebieden zijn de gebieden die afdrukbare illustraties kunnen bevatten. U kunt de grootte wijzigen en de richting van uw illustratie instellen door instellingen te kiezen in het dialoogvenster Tekengebiedopties. (In Illustrator CS3 en lager gebruikt u het dialoogvenster Documentinstellingen om de grootte en de richting van het document te wijzigen.)

U kunt tekengebieden gebruiken als snijgebieden voor afdruk- of plaatsingsdoeleinden. Ze werken op dezelfde manier als snijgebieden in Illustrator CS3. Het is handig om meerdere tekengebieden te hebben voor het maken van bijvoorbeeld PDF's met meerdere pagina's, afgedrukte pagina's van verschillende grootte of met verschillende elementen, onafhankelijke elementen voor websites, videostoryboards of afzonderlijke items voor animatie in Adobe Flash of After Effects.

Opmerking: als u snijgebieden hebt gemaakt in een Illustrator CS3-document, worden de snijgebieden omgezet in tekengebieden in CS5. Mogelijk wordt u gevraagd op te geven hoe u de snijgebieden wilt omzetten.

Het deelvenster Tekengebieden gebruiken

Het deelvenster Tekengebieden gebruiken
Gebruik het nieuwe deelvenster Tekengebieden om tekengebieden een naam te geven en instellingen van tekengebieden aan te passen in Illustrator CS5.
Mordy Golding

U kunt tussen 1 en 100 tekengebieden per document hebben, afhankelijk van de grootte. U kunt het aantal tekengebieden voor een document opgeven wanneer u het voor het eerst maakt, en u kunt tekengebieden op elk gewenst moment toevoegen en verwijderen terwijl u werkt in een document. U kunt tekengebieden maken van verschillende formaten, deze groter of kleiner maken met het gereedschap Tekengebied  en ze op een willekeurige plek op het scherm plaatsen (ze kunnen elkaar zelfs overlappen). Illustrator CS5 biedt ook opties voor het opnieuw ordenen en herschikken van tekengebieden met behulp van het deelvenster Tekengebieden. U kunt ook aangepaste namen opgeven voor een tekengebied en referentiepunten instellen voor tekengebieden.

Tekengebieden en het canvas weergeven

U kunt de grenzen van de pagina in verhouding tot een tekengebied weergeven door de afdrukverdeling weer te geven (Weergave > Afdrukverdeling tonen). Wanneer de afdrukverdeling is ingeschakeld, worden de afdrukbare en niet-afdrukbare gedeelten tussen de buitenste rand van het venster en het afdrukbare gedeelte van de pagina aangegeven met een reeks dichte lijnen en stippellijnen.

Elk tekengebied wordt omsloten door dichte lijnen en geeft het maximale afdrukbare gebied aan. Als u de grenzen van het tekengebied wilt verbergen, kiest u Weergave > Tekengebieden verbergen. Het canvas is het gebied buiten het tekengebied dat tot de rand van het venster van 1419 vierkante centimeter reikt. Het canvas is een ruimte waarin u elementen van illustraties kunt maken, bewerken en opslaan voordat u ze naar een tekengebied verplaatst. Objecten die op het canvas zijn geplaatst, zijn zichtbaar op het scherm maar worden niet afgedrukt.

Als u een tekengebied wilt centreren en wilt inzoomen zodat het tekengebied het scherm vult, klikt u op het nummer van het tekengebied in de statusbalk onder aan het toepassingsvenster.

Illustratievenster

A. Bedrukbaar gebied (bepaald door de opgegeven printer) B. Canvas C. Tekengebied 

Tekengebieden afdrukken en opslaan

Alle tekengebieden in een document hebben dezelfde indeling voor mediumtype, bijvoorbeeld Afdrukken. U kunt elk tekengebied afzonderlijk afdrukken, meerdere naast elkaar of meerdere op één pagina. Als u een Illustrator-document met meerdere tekengebieden opslaat in een vorige versie van Illustrator, bijvoorbeeld CS3, kunt u ervoor kiezen om elk tekengebied in een afzonderlijk bestand op te slaan, samen met een hoofdbestand waarin alle tekengebieden zijn samengevoegd.

In Illustrator CS4 kon u tekengebieden alleen als afzonderlijke bestanden opslaan wanneer u deze versie of een lagere gebruikte, maar in Illustrator CS5 kunt u ook afzonderlijke tekengebieden voor huidige versies opslaan. De optie voor het opslaan van elk tekengebied als afzonderlijk AI-bestand is beschikbaar in het dialoogvenster Illustrator-opties.

U kunt vanuit het dialoogvenster Afdrukken een voorvertoning van de tekengebieden bekijken voordat u ze afdrukt. De gekozen afdrukinstellingen worden toegepast op alle tekengebieden die u hebt geselecteerd om af te drukken.

Standaard worden alle illustraties uitgesneden op een tekengebied en worden alle tekengebieden afgedrukt als afzonderlijke pagina's. Gebruik de optie Bereik in het dialoogvenster Afdrukken om specifieke pagina's af te drukken, selecteer Tekengebieden negeren en geef plaatsingsopties op om alle illustraties te combineren op één pagina of de illustraties naast elkaar weer te geven.

In Illustrator CS5 kunnen tekengebieden in een document automatisch worden geroteerd om het gekozen paginaformaat af te drukken. Schakel het selectievakje Automatisch roteren in het dialoogvenster Afdrukken in om automatische rotatie in te stellen voor Illustrator-documenten. Voor documenten die zijn gemaakt in CS5 is Automatisch roteren standaard ingeschakeld.

Stel dat u een document hebt met zowel het paginaformaat Liggend (breedte is groter dan hoogte) als Staand (hoogte is groter dan breedte). Als u het paginaformaat Staand selecteert in het dialoogvenster Grootte, worden de liggende tekengebieden automatisch geroteerd naar een staand formaat bij het afdrukken.

Opmerking:

Als Automatisch roteren is geselecteerd, kunt u de richting van de pagina niet wijzigen.