Veelgestelde vragen over Photoshop CC GPU

Opmerking:

Raadpleeg Veelgestelde vragen over GPU Adobe Camera Raw voor GPU-informatie over Adobe Camera Raw.

Inleiding

Dit document geldt als naslaggids voor het gebruik van videokaarten in Photoshop. Voor bepaalde functies is een compatibele videokaart vereist. Als de videokaart of het stuurprogramma is beschadigd of niet wordt ondersteund, werken deze functies niet. Andere functies gebruiken de videokaart voor versnelling. Als de kaart of het stuurprogramma is beschadigd, werken deze functies langzaam.

Bericht: grafische hardware wordt niet officieel ondersteund

Hebt u onlangs Windows 8 geïnstalleerd?

Als u videoproblemen ondervindt nadat u Windows 8 hebt geïnstalleerd of gebruikt, werkt u uw videostuurprogramma's bij.

Voor instructies over het bijwerken van uw videokaart raadpleegt u deze TechNote: Windows 7 of 8

Haal updates rechtstreeks bij de fabrikant van de videokaart op:

Windows

Voor nVidia-videoadapters gaat u naar de Vidia-website.

Voor AMD-/ATI-videoadapters gaat u naar de AMD-website.

Voor Intel-videoadapters gaat u naar de Intel-website.

Opmerking: zorg dat u het juiste stuurprogramma kiest. Notebookstuurprogramma's hebben soms een andere naam dan vergelijkbare desktopstuurprogramma's.

Mac OS X

Ga naar de nVidia-website voor nVidia-videokaarten.

Opmerking: fabrikanten van sommige videokaarten hebben andere software waarvoor het videostuurprogramma en updates vereist zijn. Lees de update-instructies nauwkeurig door en neem rechtstreeks contact met de fabrikant van de videoadapter op als u ergens vragen over hebt.

Geteste videokaarten

Adobe heeft de volgende videokaarten getest. In dit document worden de videokaarten op serie weergegeven. De minimumhoeveelheid RAM die op videokaarten voor Photoshop CC wordt ondersteund, is 512 MB.

Belangrijk: dit document wordt bijgewerkt wanneer nieuwe kaarten zijn getest. Adobe kan echter niet alle kaarten tijdig testen. Als een videokaart hier niet wordt vermeld maar na mei 2013 op de markt is gekomen, kunt u ervan uitgaan dat de kaart met Photoshop CC werkt.

Adobe heeft laptop- en desktopversies van de volgende kaarten getest. Zorg dat u het nieuwste stuurprogramma voor uw specifieke model downloadt (laptop- en desktopversies hebben iets andere namen).

 • nVidia GeForce: 400, 500, 600, 700 series
 • nVidia Quadro: 2000, 4000 (Windows en Mac OS), CX, 5000, 6000, K600, K2000, K4000, K5000 (Windows en Mac OS)
 • nVidia GRID K1, K2
 • AMD/ATI Radeon: 5000, 6000, 7000, R7, R9-reeks, 7950 Mac OS
 • AMD/ATI FirePro: 3800, 4800, 5800, 7800, 8800, 9800, 3900, 4900, 5900, 7900, W8100, W9100, D300, D500, D700
 • AMD/ATI FireGL: W5000, W7000, W8000
 • Intel HD Graphics P3000, Intel HD Graphics P4000, Intel(R) HD Graphics P4600/P4700, Intel HD Graphics 5000

Opmerking: Kaarten/GPU's van de volgende series worden niet langer getest en worden niet officieel ondersteund in Photoshop CC: AMD/ATI 1000, 2000, 3000, 4000, nVidia GeForce 7000, 8000, 9000, 100, 200, 300 en Intel HD Graphics (eerste generatie). Er is beperkte GL-functionaliteit beschikbaar voor deze kaarten, maar nieuwere functies werken mogelijk niet.

GPU-ondersteuning onder virtuele computers

GPU's die onder VM's (virtuele computers) worden uitgevoerd, zijn momenteel niet getest en worden officieel niet ondersteund. Er zijn problemen bekend met cursors in veel VM-omgevingen, en sommige GPU-functies in PS zijn mogelijk niet beschikbaar.

Gebruikt u meer dan een videokaart?

Meerdere videoadapters kunnen problemen veroorzaken met GPU-versnellingsfuncties of ingeschakelde functies in Photoshop. Het is het beste om twee (of meer) monitors te verbinden met één videoadapter. Als u meer dan één videoadapter moet gebruiken, zorg er dan voor dat deze van dezelfde fabrikant en hetzelfde model zijn. Als u dit niet doet, kan Photoshop vastlopen of andere problemen vertonen.

Opmerking: de prestaties van Photoshop worden niet verbeterd door meer dan één videoadapter te gebruiken.

Minimale weergavevereisten

 • Beeldscherm met een resolutie van 1024x768 (1280x800 aanbevolen) en 512 MB VRAM
 • Als u OpenGL-versnelling wilt gebruiken, moet uw systeem OpenGL v2.0 en Shader Model 3.0 of later ondersteunen.
 • Als u OpenCL-versnelling wilt gebruiken, moet uw systeem OpenCL v1.1 of later

Opmerking: raadpleeg voor een lijst met videokaarten die OpenCL op Mac OS ondersteunen:

Opmerking: raadpleeg Photoshop-systeemvereisten om te controleren welke versies van Mac OS X worden ondersteund door Photoshop CC, Photoshop CC 2014 en Photoshop CC 2015. Zo biedt Photoshop CC 2015 ondersteuning voor Mac OS X 10.9 en later.

GPU-verbeterde functies toegevoegd in Photoshop CC 2014

Omhoog schalen

Blur Gallery 2.

Focusmasker.

GPU-verbeterde functies toegevoegd in Photoshop CC

De Blur Gallery (Iris Blur, Field Blur en Tilt-Shift) is uitgebreid met OpenCL. 

Slim verscherpen.

Slim verscherpen gebruikt OpenCL alleen voor ruisreductie.

Scriptpatronen (structuur en kader).

Perspectief verdraaien.

GPU/OpenGL-voorkeuren in Photoshop CC en CC 2014

De voordelen van het gebruik van een compatibele videokaart (GPU) bij Photoshop zijn betere prestaties en meer functies. Er kunnen problemen optreden als u een oudere videokaart met beperkte VRAM hebt. Ze kunnen ook optreden als u tegelijk met Photoshop nog andere programma's gebruikt die de GPU gebruiken.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).

 2. Zorg dat in het deelvenster Prestaties, onder GPU-instellingen, GPU gebruiken is geselecteerd.

 3. Klik op Geavanceerde instellingen en geef de volgende opties op:

  Modus > Standaard

  Hierbij wordt de kleinste hoeveelheid GPU gebruikt en worden de basisfuncties van OpenGL geactiveerd.

  Modus > Normaal

  Hierbij wordt meer GPU-geheugen gebruikt en wordt kleurafstemming, tinttoewijzing en overvloeiing van ruitpatronen op basis van GPU ingeschakeld.

  Modus > Geavanceerd

  Dezelfde voordelen als de modus Normaal, evenals nieuwere OpenGL-ontwikkelingen die verbeterde prestaties kunnen bieden.

  GPU gebruiken

  om berekening te versnellen

  OpenCL gebruiken

  Gebruikt de GPU om de nieuwe Blur-filters te versnellen. OpenCL is alleen beschikbaar op nieuwere GPU's die OpenCL v1.1 of later ondersteunen.

  Hulplijnen en paden voor anti-alias

  Staat de GPU-hardware toe de randen van getekende hulplijnen en paden vloeiend te maken.

  30-bits scherm (alleen Windows) Hiermee kan Photoshop 30-bits gegevens rechtstreeks weergeven op het scherm met videokaarten die dit ondersteunen

  Opmerking:

  Opmerking: 30-bits weergave functioneert niet goed met huidige stuurprogramma's. We werken eraan dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen

Snelle stappen voor het oplossen van GPU-problemen

Als er incompatibiliteiten zijn tussen Photoshop en de weergaveonderdelen die de GPU gebruiken, kunt u problemen ondervinden zoals artefacten, fouten en het vastlopen van het programma.


Als het programma vastloopt of er problemen optreden met het weergegeven van vensters of objecten, opnieuw tekenen of prestaties, moet u bepalen of OpenGL de oorzaak van het probleem is.

1. Schakel OpenGL uit.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Schakel GPU gebruiken uit in het deelvenster Prestaties. Klik op OK.
 3. Start Photoshop opnieuw op en voer dezelfde functie uit.

Als het probleem zich opnieuw voordoet wanneer de optie OpenGL-tekenen is uitgeschakeld, is OpenGL niet de oorzaak. Voor meer probleemoplossingen leest u Problemen met systeemfouten en -blokkeringen oplossen | Adobe-software op Windows of Problemen met systeemfouten en -blokkeringen oplossen | Adobe-software op Mac OS 10.x.

Als het probleem is opgelost, voert u de overige probleemoplossingsstappen uit om OpenGL te repareren.

2. Controleer of u de nieuwste update van Photoshop gebruikt.

Updates verhelpen fouten en problemen.

3. Werk het weergavestuurprogramma bij.

Geactualiseerde weergavestuurprogramma's kunnen veel problemen oplossen, zoals crashen, onjuist teruggegeven objecten en prestatieproblemen. Zie Het stuurprogramma voor videoweergave bijwerken. Schakel vervolgens GPU gebruiken in Photoshop-voorkeuren in.

Als u het weergavestuurprogramma in Windows 7 en 8 wilt bijwerken, gebruikt u deze TechNote.

4. Stel de voorkeuren opnieuw in.

Hiermee worden de standaardinstellingen van OpenGL hersteld. Zet de voorkeuren van Photoshop terug naar de standaardinstellingen door Shift+Ctrl+Alt (Windows) of Shift+Optie+Command (Mac OS) ingedrukt te houden direct nadat u Photoshop hebt gestart. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u het instellingenbestand van Adobe Photoshop wilt verwijderen. Voer de functie die het probleem veroorzaakte, opnieuw uit.

5. Wijzig de OpenGL-modus in Standaard.

Als u de Standaardmodus van OpenGL gebruikt, worden de kleinste hoeveelheid GPU-geheugen en de eenvoudigste GPU-functieset gebruikt.

 1. Sluit alle documenten.
 2. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).
 3. Klik in het deelvenster Prestaties op Geavanceerde GPU-instellingen.
 4. Kies Modus > Standaard.
 5. Start Photoshop opnieuw op. 

Als deze oplossing het probleem oplost, gaat u naar de modus Normaal. Kijk of het probleem nog steeds optreedt. Als het probleem zich weer voordoet, gaat u terug naar Standaardmodus.

Opmerking: als u GPU-voorkeuren wijzigt om het probleem op te lossen, moet u Photoshop na elke wijziging opnieuw starten.

6. Als u meerdere videoadapters gebruikt, verwijdert u de extra kaarten.

Meerdere videoadapters kunnen problemen veroorzaken met GPU-versnellingsfuncties of ingeschakelde functies in Photoshop. Het is het beste om twee (of meer) monitors te verbinden met één videoadapter. Als u meer dan één videoadapter moet gebruiken, zorg er dan voor dat deze van dezelfde fabrikant en hetzelfde model zijn.
Als u dit niet doet, kan Photoshop vastlopen of andere problemen vertonen.

Opmerking:

Het gebruik van twee videoadapters verbetert de prestatie van Photoshop niet.

7. Controleer de instelling van het cacheniveau.

Als u uw cacheniveau in de voorkeuren van Photoshop op 1 hebt ingesteld, kunt u prestatieproblemen ondervinden met de GPU-functies. Zet het cacheniveau terug op de standaardinstelling (4).

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).
 2. Kies Cacheniveaus > 4 in het venster Prestaties.

De GPU Sniffer

Om te voorkomen dat Photoshop vastloopt door slechte GPU-hardware of -stuurprogramma's, gebruikt Photoshop een klein programma met de naam GPU Sniffer. Elke keer dat Photoshop wordt gestart, opent Photoshop de Sniffer. De Sniffer voert basistesten uit op de GPU en meldt de resultaten aan Photoshop. Als de Sniffer vastloopt of een foutstatus meldt aan Photoshop, gebruikt Photoshop de GPU niet. Het selectievakje GPU gebruiken in het deelvenster Prestaties wordt uitgeschakeld.

De eerste keer dat de Sniffer mislukt, geeft Photoshop een dialoogvenster weer dat aangeeft dat er een probleem met de GPU is gevonden. De volgende keren dat Photoshop wordt gestart, wordt het dialoogvenster niet weergegeven.

Als u het probleem corrigeert door de videokaart te vervangen of het stuurprogramma bij te werken, dan wordt de Sniffer bij de volgende opstart overgeslagen. Het selectievakje GPU gebruiken wordt ingeschakeld en teruggezet in de vorige instelling (ingeschakeld of uitgeschakeld).

Aanvullende informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account