Is het formulier invulbaar?

Niet alle formulieren zijn invulbaar. Soms converteren de makers hun PDF's niet naar interactieve invulbare formulieren. Ze kunnen ook opzettelijk een formulier ontwerpen dat u moet afdrukken en met de hand invullen. Deze niet-interactieve formulieren worden vlakke formulieren genoemd.

Purperen balk over de bovenrand?

De purperen berichtenbalk geeft aan dat het formulier invulbaar is. Afhankelijk van hoe het formulier is gemaakt, kan het 'interactief' of 'vlak' zijn.

Interactief formulier

Een interactief formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen. U kunt de optie voor automatisch aanvullen inschakelen om u te helpen sneller formulieren in te vullen.

Vlak formulier met het gereedschap Tekstopmerking toevoegen

Een vlak formulier heeft geen interactieve velden. U kunt echter het gereedschap Tekstopmerking toevoegen (Typewriter) gebruiken (mits beschikbaar) om over lege formuliervelden te typen. U kunt tekst overal op het formulier toevoegen, niet alleen in bepaalde vakken.

Invulbare formulieren
Invulbare formulieren

A. Interactieve formulieren markeren waar u moet typen B. Op formulieren met het gereedschap Tekstopmerking toevoegen kunt u overal op het formulier tekst toevoegen 

Opmerking:

De paarse balk wordt alleen weergegeven als de maker van het formulier deze heeft ingeschakeld.

Is het gereedschap Tekstopmerking toevoegen zichtbaar?

Op formulieren waarop het gereedschap Tekstopmerking toevoegen wordt weergegeven, kunt u overal op het formulier tekst toevoegen. Als u het gereedschapspalet Tekst toevoegen niet ziet zoals hieronder weergegeven, zoekt u het gereedschap in Opmerking > Annotaties of Ondertekenen > Ik moet zelf ondertekenen.

Gereedschap Tekstopmerking toevoegen
Als het gereedschap Tekstopmerking toevoegen beschikbaar is, kunt u overal op het formulier tekst toevoegen.

Opmerking:

Het gereedschap Tekstopmerking toevoegen is alleen beschikbaar als de maker van het formulier dit heeft ingeschakeld.

Gele balk langs de bovenrand?

Een gele berichtenbalk kan worden weergegeven wanneer u een formulier in Reader opent. Beveiligde weergave beperkt wat u in een PDF kunt doen om uw computer tegen potentieel schadelijke inhoud te beschermen. Als u de bron van het bestand vertrouwt, klikt u op Alle functies inschakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u naar de paarse berichtenbalk of het gereedschap Typewriter gaan.

Een gele berichtenbalk beveiligt u tegen mogelijk riskante bestanden
Een gele berichtenbalk beveiligt u tegen mogelijk riskante bestanden.

Geen paarse balk of gereedschap Typewriter?

Als u de paarse balk langs de bovenrand en het gereedschap Typewriter niet ziet, kan het vorm worden ingevuld in Reader. U moet het formulier afdrukken en met de hand invullen.

Gereedschap Typewriter
Formulier zonder paarse balk langs de bovenrand en zonder het gereedschap Typewriter

Snelle zelfstudies met tips voor het invullen en opslaan van formulieren

Voor sommige snelle zelfstudies over het invullen van formulieren raadpleegt u deze video's op Adobe TV:

Voorbeeldformulieren: vlak en interactief

Patti Sokol, of Sokol Consulting, heeft twee voorbeeldformulieren gemaakt om de verschillen tussen een plat formulier en een interactief formulier te laten zien. Klik hier om een plat formulier te bekijken. U ziet dat u niets in de velden van een plat formulier kunt typen. Klik hier om een interactief formulier te bekijken. U kunt de velden markeren en erin typen.

Lees de informatie in het bovenste tekstvak van elk voorbeeldformulier goed door. Plaats vervolgens de cursor op de velden, om te zien welke handelingen mogelijk zijn. U kunt de formulieren ook afdrukken en opslaan op uw computer.

Interactieve formulieren invullen

Een interactief invulbaar formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen. U kunt de optie voor automatisch aanvullen inschakelen om u te helpen sneller formulieren in te vullen.

Een interactief formulier invullen

In een interactief formulier verandert de aanwijzer in een ander pictogram, afhankelijk van het veld. Het gereedschap Handje verandert bijvoorbeeld in een I-straal wanneer u tekst in het formulierveld kunt typen.

 1. Klik indien nodig met de rechtermuisknop op het document en selecteer het gereedschap Handje of het gereedschap Selecteren in het pop-upmenu.

 2. Als u formulieren gemakkelijker herkenbaar wilt maken, klikt u op de knop Velden markeren op de purperen documentberichtenbalk. Formuliervelden worden weergegeven met een gekleurde achtergrond (standaard lichtblauw). Een gekleurd kader (standaard rood) identificeert de vereiste formuliervelden. 

 3. Klik binnen een tekstveld om te typen. Voor selectievakjes of selectieknoppen klikt u op de optie die u wilt selecteren.
 4. Druk op Tab om naar voren te gaan, of op Shift-Tab om naar achteren te gaan.
 5. Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop Verzenden om de formuliergegevens te verzenden. De knop Verzenden kan worden weergegeven in de paarse berichtenbalk boven aan het formulier of in het formulier zelf.

Zie voor het TechNote Problemen met formulieren oplossen.

Opties voor verplaatsing tussen formuliervelden

Sleutel

Resultaat

Tab of Shift+Tab

Accepteert het typen en gaat naar het volgende veld

Pijl-omhoog/links

Selecteert het vorige keuzerondje in een groep

Pijl-omlaag/rechts

Selecteert het volgende keuzerondje

Esc

Afwijzen en het formulierveld deselecteren

Esc (dubbelklikken)

Modus Volledig scherm wordt afgesloten

Enter of Return (eenregelig tekstveld)

Accepteert het typen en deselecteert het veld

Enter of Return (meerregelig tekstveld)

Nieuwe alinea in hetzelfde formulierveld

Enter of Return (selectievakje)

Schakelt het selectievakje in of uit

Enter (toetsenbord)

Accepteert het typen en deselecteert het huidige formulierveld

Schakel de opties voor automatisch aanvullen in (alleen interactieve formulieren)

Met de functie Automatisch aanvullen worden alle items opgeslagen die u in interactieve formuliervelden typt. Vervolgens stelt de functie voor automatisch aanvullen reacties voor (of voert deze in) die overeenkomen met wat u in andere formuliervelden hebt getypt. De suggesties worden weergegeven in een pop-upmenu, waarin u een keuze kunt maken.

De functie Automatisch aanvullen is standaard uitgeschakeld. U moet deze dus activeren in de voorkeuren voor Formulieren als u er gebruik van wilt maken.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Reader > Voorkeuren (Mac OS) om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.

 2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op Formulieren in de lijst links.

 3. Kies onder Automatisch aanvullen de optie Standaard of Geavanceerd. (Onder in het dialoogvenster wordt een beschrijving van elke modus weergegeven.)

 4. Schakel Numerieke gegevens onthouden in als u getallen wilt opslaan die u in formulieren typt.

Invoer verwijderen uit het geheugen voor automatisch aanvullen

Als Automatisch aanvullen ongewenste invoer bevat, zoals spelfouten, kunt u deze verwijderen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Reader > Voorkeuren (Mac OS) om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.

 2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op Formulieren in de lijst links.

 3. Selecteer onder Automatisch aanvullen de optie Itemlijst bewerken en verwijder of wijzig de ongewenste woorden.

Formulieren invullen met het gereedschap Tekstopmerkingen toevoegen

Als de maker van het formulier het gereedschap Tekstopmerking toevoegen heeft ingeschakeld, kunt u met dat gereedschap vlakke formulieren invullen. De tekst die u toevoegt met het gereedschap Tekstopmerking toevoegen, wordt weergegeven in de Lijst met opmerkingen (Opmerking > Lijst met opmerkingen).

 1. In de paarse berichtenbalk of zwevende werkbalk klikt u op Tekstopmerkingen toevoegen.

  Opmerking:

  Als de optie Tekstopmerking toevoegen niet beschikbaar is, moet u het formulier afdrukken om het in te vullen.

 2. Klik op een leeg formulierveld en typ erin.

 3. (Optioneel) Pas de opties in de paarse berichtenbalk of de zwevende werkbalk aan om de tekstgrootte, de positie of het lettertype te wijzigen.

 4. Wanneer u gereed bent, drukt u een kopie van het ingevulde formulier af.

  Opmerking:

  U kunt een formulier dat is ingevuld met het gereedschap Tekstopmerking toevoegen, niet elektronisch verzenden. U moet het ingevulde formulier afdrukken.

Formulieren opslaan

Niet alle formulieren kunnen worden opgeslagen. Ingevulde formulieren kunnen alleen worden opgeslagen als de auteur van het formulier daar toestemming voor heeft gegeven. Als de maker van de PDF lokaal opslaan heeft ingeschakeld, klikt u op het schijfpictogram  op de werkbalk linksboven in het venster of in de zwevende werkbalk als het formulier op het web wordt weergegeven. Vervolgens geeft u het bestand een andere naam en slaat u het formulier op met uw informatie.

De paarse balk geeft informatie weer
De paarse balk geeft informatie weer als u de in dit formulier getypte gegevens kunt opslaan.

Zwevende werkbalk
De zwevende werkbalk in het formulier, weergegeven op het web.

Als u een formulier opent in Adobe Reader, kunt u de gebruiksrechten weergeven in het notificatiegebied boven het formulier zelf. Neem contact op met de auteur van het formulier om uw gebruiksrechten te wijzigen.

 1. Linksboven in het venster klikt u op de knop Afdrukken .

 2. Kies een printer in het menu boven aan het dialoogvenster Afdrukken.

 3. In het menu Opmerkingen en formulieren rechtsboven in het dialoogvenster Afdrukken kiest u een van de volgende opties en klikt u op OK:

  • Als u het formulier en de getypte gegevens wilt afdrukken, kiest u Document.

  • Als u het formulier, de getypte gegevens en eventuele opmerkingen op het formulier wilt afdrukken, kiest u Document en markeringen.

Formulieren wissen

Een formulier in een browser wissen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op de knop Formulier opnieuw instellen als die bestaat. U kunt deze handeling niet ongedaan maken.
  • Sluit de browser af en begin opnieuw.

  Opmerking:

  Als u klikt op de knop Vernieuwen of Verversen of op de knop Vorige van de browser of als u een koppeling in een browservenster volgt, wordt het formulier mogelijk niet volledig gewist.

Een formulier wissen in de Reader-toepassing

 1. Kies Bestand > Herstellen.

Formuliergegevens importeren of exporteren (alleen Reader-toepassing, niet de browser)

In sommige werkstromen verzenden de personen ingevulde formulieren voor als uitsluitend gegevensbestanden in een indeling als FDF of XML. In Reader kunt u de gegevens importeren om deze in de context van de volledige PDF weer te geven:

 1. Rechtsboven in het venster klikt u op Uitgebreid en vervolgens op Gegevens importeren.

U kunt de informatie ook in een ingevuld PDF-formulier opslaan als een gegevensbestand met een andere bestandsindeling:

 1. Rechtsboven in het venster klikt u op Uitgebreid en vervolgens op Gegevens exporteren.

Voor meer informatie raadpleegt u Formuliergegevensbestanden beheren in Acrobat Help.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid