Formulieren invullen

Kan het formulier worden ingevuld?

Niet alle formulieren kunnen worden ingevuld. De makers van formulieren converteren hun PDF's niet altijd naar interactieve invulbare formulieren. Of ze ontwerpen bewust een formulier dat moet worden afgedrukt en handmatig moet worden ingevuld. Deze niet-interactieve formulieren worden vlakke formulieren genoemd.

Paarse balk boven in het scherm?

De paarse balk geeft aan dat het een invulbaar formulier is. Afhankelijk van de manier waarop een formulier is gemaakt, gaat het om een interactief of vlak formulier.

Interactief formulier

Een interactief formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen. Schakel de optie Automatisch aanvullen in om u te helpen formulieren sneller in te vullen.

Vlak formulier met de tool Tekstopmerking toevoegen

Een vlak formulier heeft geen interactieve velden. Indien beschikbaar, kunt u echter in lege formuliervelden typen met de tool Tekstopmerking toevoegen (Typewriter). U kunt overal in het formulier tekst toevoegen, niet alleen in specifieke vakken.

Invulbare formulieren

A. In interactieve formulieren wordt gemarkeerd waar u moet typen B. In formulieren met de tool Tekstopmerking toevoegen kunt u overal in het formulier tekst toevoegen 

Opmerking:

De paarse balk geeft alleen maar aan of de maker van het formulier deze tool heeft ingeschakeld.

Is de tool Tekstopmerking toevoegen zichtbaar?

Als in een formulier de tool Tekstopmerking toevoegen wordt weergegeven, kunt u overal in het formulier tekst toevoegen. Als u de hieronder geïllustreerde toolset voor Tekstopmerking toevoegen niet ziet, zoekt u de tool via Opmerking > Annotaties of Ondertekenen > Ik moet ondertekenen.

Als de tool Tekstopmerking toevoegen beschikbaar is, kunt u overal in het formulier tekst toevoegen

Opmerking:

De tool Tekstopmerking toevoegen is alleen beschikbaar als de maker van het formulier deze tool heeft ingeschakeld.

Gele balk boven in het scherm?

Er kan een gele berichtenbalk verschijnen wanneer u een formulier opent in Reader. In de Beveiligde weergave kunt u een PDF slechts beperkt bewerken om uw computer te beschermen tegen mogelijk schadelijke content. Klik op Alle functies inschakelen als u de bron van het bestand vertrouwt. Als deze functie ingeschakeld is, kijkt u of de paarse berichtenbalk of de tool Typewriter wordt weergegeven.

Een gele berichtenbalk biedt bescherming tegen mogelijk gevaarlijke bestanden.

Geen paarse balk en geen Typewriter?

Als u geen paarse balk boven in het scherm ziet en de tool Typewriter niet wordt weergegeven, kan het formulier niet worden ingevuld in Reader. U moet het formulier afdrukken en handmatig invullen.

Formulier zonder paarse balk boven in het scherm en zonder de tool Typewriter

Voorbeeldformulieren: vlak en interactief

Patti Sokol, van Sokol Consulting, heeft twee voorbeeldformulieren gemaakt om het verschil tussen een vlak en een interactief formulier te illustreren. Klik hier om een vlak formulier weer te geven. Het is niet mogelijk in de velden van een vlak formulier te typen. Klik hier om een interactief formulier weer te geven. U kunt de velden markeren en in deze velden typen.

Zorg dat u de informatie in het bovenste tekstvak van elk voorbeeldformulier leest. Plaats uw cursor vervolgens boven de velden om te zien welke handelingen beschikbaar zijn. U kunt de formulieren ook afdrukken en opslaan op uw computer.

Interactieve formulieren invullen

Een interactief invulbaar formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen. Schakel de optie Automatisch aanvullen in om u te helpen formulieren sneller in te vullen.

Een interactief formulier invullen

In een interactief formulier verandert de aanwijzer in een ander pictogram, afhankelijk van het veld. De tool Handje  verandert bijvoorbeeld in een I-balk  als u tekst in het formulierveld kunt typen.

 1. Indien noodzakelijk klikt u met de rechtermuisknop op het document en selecteert u de tool Handje  of de tool Selectie  in het pop-upmenu.

 2. U kunt formuliervelden gemakkelijker herkennen als u op de knop Velden markeren in de paarse berichtenbalk van het document klikt. Formuliervelden hebben een gekleurde achtergrond (deze is standaard lichtblauw). Een gekleurde omtrek (standaard rood) geeft verplichte formuliervelden aan. 

 3. Klik in een tekstveld om te typen. Klik op de gewenste optie in geval van selectievakjes of selectieknoppen.
 4. Druk op Tab om naar voren te gaan of op Shift + Tab om terug te gaan.
 5. Als u klaar bent, klikt u op de verzendknop om de formuliergegevens te verzenden. De verzendknop kan in de paarse balk boven aan het formulier staan of in het formulier zelf.

Raadpleeg Problemen met formulieren oplossen voor tips over het oplossen van problemen met het invullen van formulieren.

Opties voor het navigeren door formuliervelden

Toets

Resultaat

Tab of Shift + Tab

Invoer accepteren, naar volgende veld gaan

Pijl-omhoog/links

Vorige keuzerondje in een groep selecteren

Pijl-omlaag/rechts

Volgende keuzerondje selecteren

Esc

Formulierveld afwijzen en de selectie ervan opheffen.

Esc (twee keer drukken)

De modus Volledig scherm sluiten

Enter of Return (tekstveld van één regel)

Invoer accepteren en selectie van veld opheffen

Enter of Return (tekstveld van meerdere regels)

Een nieuwe alinea maken in hetzelfde formulierveld

Enter of Return (selectievakje)

Selectievakje in- of uitschakelen

Enter (toetsenbord)

Invoer accepteren en selectie van actuele formulierveld opheffen

De opties voor automatisch aanvullen inschakelen (alleen interactieve formulieren)

Gebruik de functie Automatisch aanvullen om invoer die u in interactieve formuliervelden typt op te slaan. Automatisch aanvullen suggereert of typt zelfs automatisch antwoorden die overeenkomen met wat u in andere formuliervelden typt. De suggesties verschijnen in een pop-upmenu waarin u een overeenkomst kunt selecteren.

De functie Automatisch aanvullen is standaard uitgeschakeld, zodat u deze moet inschakelen in de voorkeuren voor Formulieren als u de functie wilt gebruiken.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Reader > Voorkeuren (Mac OS) om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.

 2. Klik in de lijst links in het dialoogvenster Voorkeuren op Formulieren.

 3. Kies onder Automatisch aanvullen de optie Standaard of Geavanceerd. (Een beschrijving van deze twee modi staat onder aan het dialoogvenster.)

 4. Selecteer Numerieke gegevens onthouden als u de cijfers die u in formulieren typt, wilt opslaan.

Items uit het Automatisch aanvullen-geheugen verwijderen

Als de functie Automatisch aanvullen ongewenste items bevat, zoals spelfouten, kunt u deze verwijderen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Reader > Voorkeuren (Mac OS) om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.

 2. Klik in de lijst links in het dialoogvenster Voorkeuren op Formulieren.

 3. Selecteer bij Automatisch aanvullen de optie Itemlijst bewerken en verwijder of wijzig de ongewenste woorden.

Formulieren invullen met de tool Tekstopmerking toevoegen

Als de maker van het formulier de tool Tekstopmerking toevoegen heeft ingeschakeld, gebruikt u die tool om vlakke formulieren in te vullen. De tekst die u toevoegt met de tool Tekstopmerking toevoegen verschijnt in de lijst met opmerkingen (Opmerking > Lijst met opmerkingen).

 1. Klik op Tekstopmerking toevoegen in de paarse berichtenbalk of in de zwevende werkbalk.

  Opmerking:

  Als de optie Tekstopmerking toevoegen niet beschikbaar is, dient u het formulier af te drukken om het in te vullen.

 2. Klik op een leeg formulierveld en begin te typen.

 3. (Optioneel) Wijzig de opties in de paarse berichtenbalk of in de zwevende werkbalk om de tekstgrootte, de positie of het lettertype te wijzigen.

 4. Als u klaar bent, drukt u een kopie van het ingevulde formulier af.

  Opmerking:

  Het is niet mogelijk een formulier dat is ingevuld met de tool Tekstopmerking toevoegen elektronisch te verzenden. U dient het voltooide formulier af te drukken.

Formulieren opslaan

Niet alle formulieren kunnen worden opgeslagen. Ingevulde formulieren kunnen alleen worden opgeslagen als de auteur van het formulier dat toestaat. Als de maker van de PDF lokaal opslaan heeft ingeschakeld, klikt u op het schijfpictogram  in de werkbalk linksboven in het venster of in de zwevende werkbalk als u het formulier weergeeft via het web. Wijzig vervolgens de naam van het bestand en sla het formulier samen met uw gegevens op.

Op de paarse balk wordt informatie weergegeven als de gegevens die u in dit formulier typt, kunnen worden opgeslagen.

Zwevende werkbalk in een formulier dat wordt weergegeven op het web.

Wanneer u een formulier opent in Adobe Reader, kunt u de gebruiksrechten weergeven in de meldingsbalk boven het formulier. Vraag de maker van het formulier om uw gebruiksrechten te wijzigen.

Formulieren afdrukken

 1. Klik linksboven in het venster op de knop Afdrukken .

 2. Kies een printer in het menu boven aan het dialoogvenster Afdrukken.

 3. Kies een van de volgende opties in het menu Opmerkingen & Formulieren rechtsboven in het dialoogvenster Afdrukken:

  • Kies Document om het formulier en de getypte invoer af te drukken.

  • Kies Document en markeringen om het formulier, de getypte invoer en eventuele opmerkingen in het formulier af te drukken.

Formulieren wissen

Een formulier wissen in een browser

 1. Voer een van de volgende twee handelingen uit:
  • Selecteer de knop Formulier opnieuw instellen als u deze ziet. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • Sluit de browser en begin weer opnieuw.
  Opmerking:

  Als u op de knop Opnieuw laden of Vernieuwen van de webbrowser klikt of op de knop Terug of Vorige of op een koppeling naar een andere pagina, wordt het formulier mogelijk niet helemaal gewist.

Een formulier wissen in Reader

 1. Kies Bestand > Herstellen.

Formuliergegevens importeren of exporteren (alleen in Reader, niet in een browser)

In bepaalde workflows dienen gebruikers ingevulde formulieren in als alleen-gegevensbestanden, in bijvoorbeeld de FDF- of XML-indeling. In Reader kunt u de gegevens importeren en deze weergeven in de context van de volledige PDF:

 1. Klik rechtsboven in het venster op Uitgebreid en klik op Gegevens importeren.

En zo kunt u ook de gegevens in een voltooid PDF-formulier opslaan als een gegevensbestand in een andere bestandsindeling:

 1. Klik rechtsboven in het venster op Uitgebreid en klik op Gegevens exporteren.

Zie Formuliergegevensbestanden beheren in de Help bij Acrobat voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account