Beveiligde modus (Windows)

Voor extra beveiliging beschikt Acrobat Reader XI over een beveiligde modus en een beveiligde weergave om uw computer veilig te houden.Als Beveiligde modus is ingeschakeld, worden alle bewerkingen die Acrobat Reader moet uitvoeren om het PDF-bestand weer te geven, op een heel beperkte manier uitgevoerd in een afgeschermde omgeving, de zogenaamde "sandbox".

Beveiligde modus

Adobe Reader XI werkt standaard in de beveiligde modus om een extra beveiligingslaag te bieden. In de beveiligde modus kunnen schadelijke PDF-documenten geen willekeurige uitvoerbare bestanden starten of naar systeemmappen of het Windows-register schrijven.

Ga als volgt te werk om de status van de beveiligde modus te controleren: Bestand > Eigenschappen > Geavanceerd > Beveiligde modus.

De beveiligde modus is standaard ingeschakeld. Ga als volgt te werk om de instellingen op te geven:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren.

 2. In de lijst Categorieën aan de linkerkant, selecteert u Beveiliging (uitgebreid).

 3. In de sectie Sandbox-beveiliging schakelt u Beveiligde modus inschakelen bij opstarten in of uit.

  • Schakel Logbestand voor beveiligde modus maken in om gebeurtenissen vast te leggen. De wijzigingen worden van kracht wanneer u de applicatie opnieuw start
  • Klik op Logbestand weergeven om het logbestand te openen

Beveiligde weergave

Voor extra beveiliging en om mogelijke beveiligingsrisico's te voorkomen in verband met bestanden die mogelijk afkomstig zijn van onveilige locaties, zijn in de beveiligde weergave de meeste functies uitgeschakeld. U kunt de PDF bekijken, maar veel meer kunt u niet doen.

In de beveiligde weergave wordt een gele balk weergegeven vóór het Reader-venster. Klik op Alle functies inschakelen om de Beveiligde weergave te sluiten.  

Informatiebalk Beveiligde weergave

Ga als volgt te werk om te wijzigen wanneer de Beveiligde weergave wordt gebruikt:

 1. Kies Bestand > Voorkeuren.
 2. In de lijst Categorieën aan de linkerkant, selecteert u Beveiliging (uitgebreid).
 3. In de sectie Sandbox-beveiliging selecteert u een optie voor Beveiligde weergave:
  • Uit
  • Bestanden van mogelijk onveilige locaties
  • Alle bestanden

Geprivilegieerde locaties

U kunt specifieke bestanden, mappen en hosts toevoegen aan geprivilegieerde locaties om bepaalde PDF-bestanden te vertrouwen en de beveiligingsbeperkingen te omzeilen.

Onder Geprivilegieerde locaties doet u het volgende:

 • Als u sites die u al vertrouwt in Internet Explorer wilt vertrouwen, selecteert u Websites van Mijn Win OS beveiligingszones automatisch vertrouwen.
 • Als u slechts één of twee PDF's van een locatie wilt toevoegen, klikt u op Bestand toevoegen.
 • Als u een vertrouwde map voor meerdere PDF's wilt maken, klikt u op Pad naar map toevoegen of Host toevoegen.
 • Voer de naam van de hoofd-URL in als u het laden van gegevens van een website wilt toestaan. Voer bijvoorbeeld www.adobe.com in, maar niet www.adobe.com/products. Als u alleen bestanden van beveiligde verbindingen wilt vertrouwen, selecteert u Alleen verbindingen (https:) beveiligen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?