Delen, opmerkingen maken en bekijken

Documenten delen

U kunt Adobe Reader gebruiken om documenten met anderen te delen. U kunt bestanden delen met Adobe SendNow of via e-mail.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Kies Bestand > Bestanden delen met SendNow Online.
 • Klik op het taakvenster Tools en kies vervolgens Bestanden verzenden
 • Kies Bestand > Bestand verzenden

Volg de aanwijzingen op het scherm om het bestand met anderen te delen.

Zie voor meer informatie Bestanden delen vanuit Acrobat.com met SendNow Online en Bestanden delen via e-mail in Acrobat Help.

Bestanden opslaan in Acrobat.com

Met Acrobat.com kunt u PDF's en andere documenten vanaf meerdere apparaten opslaan en openen. 

Voer een van de volgende handelingen uit om bestanden op te slaan in Acrobat.com:

 • Klik op op de werkbalk
 • Klik op Tools > Bestanden opslaan.
 • In de dialoogvensters Opslaan (Bestand > Opslaan of Bestand > Opslaan als ) kiest u een account in de lijst Opslaan naar online account.

PDF-bestanden van opmerkingen voorzien en bekijken

U kunt opmerkingen toevoegen aan PDF-bestanden met de tools voor annotaties en correctiemarkeringen. Alle tools voor notities en correctiemarkeringen zijn beschikbaar.Als u een PDF ter revisie ontvangt, kunt u er notities aan toevoegen met de tools voor opmerkingen en correctiemarkeringen.

Notitietools

U kunt verschillende nototietools gebruiken om opmerkingen toe te voegen tijdens het bekijken van een PDF-bestand. Bijvoorbeeld Notitie toevoegen, Tekst markeren, Tekstopmerking toevoegen en Doorhalen.

Deelvenster Notities
Deelvenster Notities

A. Notitie toevoegen  B. Tekst markeren C. Tekstopmerking toevoegen D. Bestand bijvoegen E. Audio opnemen F. Tool en menu Stempel toevoegen G. Tekst invoegen bij cursor H. Tekst vervangen I. Doorhalen J. Onderstrepen K. Notitie toevoegen aan tekst L. Correctiemarkering voor tekst 

Voorbeeld: De tool Tekst markeren gebruiken

 1. Klik op Opmerking > Notities in de rechterbovenhoek van de werkruimte.

 2. Selecteer de tool Tekst markeren ().

 3. Sleep de aanwijzer om de tekst in uw document te selecteren die u wilt markeren.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om een notitie toe te voegen voor de gemarkeerde tekst:

  • Dubbelklik op de gemarkeerde tekst.
  • Klik met de rechtermuisknop op de gemarkeerde tekst en selecteer de optie Pop-upnotitie openen in het contextmenu.
  Selecteer de optie Pop-upnotitie openen om een opmerking toe te voegen voor de gemarkeerde tekst

 5. Typ de inhoud van de pop-upnotitie.

Tools voor correctiemarkeringen

U kunt verschillende tools voor correctiemarkeringen gebruiken om opmerkingen toe te voegen tijdens het bekijken van een PDF-bestand. Bijvoorbeeld Tekstvak toevoegen, Rechthoek tekenen en Vrije vorm tekenen.

Deelvenster voor correctiemarkeringen
Deelvenster voor correctiemarkeringen

A. Tekstvak toevoegen B. Tekstbijschrift toevoegen C. Lijn tekenen D. Pijl tekenen E. Ovaal tekenen F. Rechthoek tekenen G. Wolk tekenen H. Veelhoek tekenen I. Verbonden lijnen tekenen J. Vrije vorm tekenen K. Vrije vorm wissen 

Tools voor correctiemarkeringen gebruiken

 1. Klik op Opmerking > Correctiemarkeringen in de rechterbovenhoek van de werkruimte.

 2. Selecteer de gewenste tool.

 3. Sleep de cursor om de vorm in het document te tekenen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om een notitie voor de vorm toe te voegen:

  • Dubbelklik op de vorm die u hebt getekend.
  • Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer de optie Pop-upnotitie openen in het contextmenu.

De eigenschappen van de tools voor notities en correctiemarkeringen aanpassen

U kunt de eigenschappen van tools voor notities en correctiemarkeringen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de kleur en dekking wijzigen voor de tool Tekst markeren.

Opmerking: De volgende stappen tonen hoe u de eigenschappen van de tool Tekst markeren kunt aanpassen. U kunt dezelfde stappen volgen voor andere tools in de Reader.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de notitie en kies Eigenschappen in het contextmenu.

 2. Geef de eigenschappen van de notitie op onder het tabblad Weergave van het dialoogvenster Eigenschappen.

  Opmerking: Selecteer de optie Eigenschappen als standaard instellen om de aangepaste eigenschappen in te stellen als standaardeigenschappen voor een correctiemarkeringstool.

 3. Klik op OK.

Reageren op opmerkingen of reacties verwijderen

 • Klik met de rechtermuisknop op een opmerking en kies Reageren in het pop-upmenu.

 • Als u later besluit uw reactie te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u op Verwijderen.

Zie Reageren op opmerkingen in Acrobat Help voor meer informatie.

Een PDF goedkeuren of afwijzen

Als u wordt gevraagd een PDF goed te keuren, ontvangt u een e-mailbericht met stapsgewijze instructies. Gebruik de opties in het dialoogvenster Stempels en de documentberichtenbalk boven aan de PDF om het document goed te keuren of af te wijzen.

Zie Deelnemen aan een goedkeuringsworkflow in Acrobat Help voor meer informatie.

Opmerking:

Alleen Acrobat-gebruikers met multi-byte versies van Acrobat kunnen een goedkeuringsworkflow starten. Reader-gebruikers kunnen echter met elke taalversie een PDF goedkeuren of afwijzen.

Een revisie bijhouden (alleen Reader-applicatie, niet browser)

Als u een documentrevisie wilt bijhouden of de status van een revisie wilt bekijken, kiest u Weergave > Tracker. De Tracker toont wie deelneemt aan een revisie en hoeveel opmerkingen elke persoon heeft gepubliceerd.

 • De linkerkant van de Tracker toont alle PDF-documenten in beheerde revisies.

 • Aan de rechterkant staan de datum en tijd waarop de PDF is verzonden, en de lijst met uitgenodigde revisoren. Koppelingen naar gedeelde PDF's bieden aanvullende informatie, zoals de deadline (indien ingesteld) en het aantal ingediende opmerkingen per revisor. Door het verwijderen van een koppeling in de Tracker wordt het PDF-bestand niet verwijderd.

 • Laatste updates geeft u een overzicht van de laatste wijzigingen in revisies.

Zie Gereviseerde PDF's bijhouden in Acrobat Help voor meer informatie.

Herstellen na een onverwachte afsluitprocedure (Alleen Reader-applicatie, niet browser)

De functie Automatisch opslaan voorkomt dat wijzigingen verloren gaan na een onverwachte onderbreking.

 1. Open de bestanden waaraan u werkte voordat de applicatie onverwacht werd afgesloten.

 2. Klik op Ja om de bestanden te openen die automatisch zijn opgeslagen.

 3. Sla de bestanden op met dezelfde namen als de bestanden waaraan u oorspronkelijk werkte.

Als automatisch opslaan is uitgeschakeld, start u het opnieuw vanuit het dialoogvenster Voorkeuren

 1. Klik met de rechtermuisknop op een document en kies Voorkeuren voor paginaweergave in het pop-upmenu.

 2. Selecteer Documenten in de linkerkolom en selecteer vervolgens Documentwijzigingen elke XX minuten automatisch opslaan in tijdelijk bestand.

 3. In het dialoogvenster Minuten geeft u aan hoe vaak u bestanden wilt opslaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account