Delen, opmerkingen maken en reviseren

Documenten delen

U kunt Adobe Reader gebruiken om documenten met anderen te delen. U kunt bestanden delen met Adobe SendNow of bestanden delen per e-mail.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Kies Bestand > Bestanden delen via SendNow Online.
 • Klik op het taakvenster Gereedschappen en kies vervolgens Bestanden verzenden
 • Kies Bestand > Bestand verzenden

Volg de aanwijzingen op het scherm om het bestand met anderen te delen.

Zie Bestanden delen met Adobe SendNow Online en Bestanden delen per e-mail in Acrobat Help voor gedetailleerde informatie.

Bestanden opslaan op Acrobat.com

Met Acrobat.com kunt u PDF- en andere documenten opslaan en openen vanaf meerdere apparaten. 

Als u bestanden wilt opslaan op Acrobat.com, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op  in de werkbalk
 • Klik op Gereedschappen > Bestanden opslaan.
 • In de dialoogvensters voor Opslaan (Bestand > Opslaan of Bestand > Opslaan als) kiest u in de lijst Opslaan naar onlineaccount een account.

Opmerkingen maken over PDF-bestanden en deze reviseren

U kunt opmerkingen maken over PDF-bestanden met de gereedschappen voor annotaties en markeringen voor tekeningen. Alle gereedschappen voor annotaties en markeringen voor tekeningen zijn beschikbaar. Als u een PDF ter revisie ontvangt, kunt u er notities aan toevoegen met de gereedschappen voor opmerkingen en markeringen.

Annotatiegereedschappen

U kunt verschillende annotatiegereedschappen gebruiken om uw opmerkingen toe te voegen tijdens het controleren van een PDF-bestand. Zoals bijvoorbeeld Notitie, Markering, Tekst invoegen en Doorhalen.

Deelvenster Annotaties
Deelvenster Annotaties

A. Notitie toevoegen B. Tekst markeren C. Tekstopmerking toevoegen D. Bestand bijvoegen E. Geluid opnemen F. Gereedschap en menu Stempel toevoegen G. Tekst invoegen bij cursor H. Tekst vervangen I. Doorhalen J. Onderstrepen K. Notitie toevoegen aan tekst L. Tekstcorrectiemarkering 

Voorbeeld: het gereedschap Markering gebruiken

 1. Klik op Opmerking > Annotaties rechtsboven in de werkruimte.

 2. Selecteer het gereedschap Tekst markeren ().

 3. Sleep de aanwijzer om de tekst in uw document te selecteren die u wilt markeren.

 4. Als u een opmerking wilt toevoegen voor de gemarkeerde tekst, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de gemarkeerde tekst.
  • Klik met de rechtermuisknop op de gemarkeerde tekst en selecteer de optie Pop-upnotitie openen in het contextmenu.
  De optie 'Pop-upnotitie openen' selecteren om een opmerking voor de gemarkeerde tekst toe te voegen

 5. Typ de inhoud van de pop-upnotitie.

Tekenmarkeringen

U kunt verschillende tekenmarkeringen gebruiken om uw opmerkingen toe te voegen tijdens het controleren van een PDF-bestand. Bijvoorbeeld Tekstvak, Rechthoek en Vrije vorm.

Deelvenster Markeringen voor tekeningen
Deelvenster Markeringen voor tekeningen

A. Tekstvak toevoegen B. Tekstbijschrift toevoegen C. Lijn tekenen D. Pijl tekenen E. Ovaal tekenen F. Rechthoek tekenen G. Wolk tekenen H. Veelhoek tekenen I. Verbonden lijnen tekenen J. Vrije vorm tekenen K. Vrije vorm wissen 

Tekenmarkeringen gebruiken

 1. Klik op Opmerking > Markeringen voor tekeningen rechtsboven in de werkruimte.

 2. Selecteer het gewenste gereedschap.

 3. Sleep de cursor om de vorm in het document te tekenen.

 4. Als u een opmerking wilt toevoegen voor de vorm, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op de vorm die u hebt getekend.
  • Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer de optie Pop-upnotitie openen in het contextmenu.

De eigenschappen van de gereedschappen voor annotaties en tekenmarkeringen aanpassen

U kunt de eigenschappen van de gereedschappen voor annotaties en tekenmarkeringen aanpassen. Zo kunt u de kleur en dekking voor het gereedschap Markering wijzigen.

Opmerking: de volgende stappen laten zien hoe u de eigenschappen van het gereedschap Markering kunt aanpassen. Deze procedure geldt ook voor de andere gereedschappen in Reader.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een annotatie en kies Eigenschappen in het contextmenu.

 2. Specificeer de eigenschappen van de annotatie op het tabblad Weergave van het dialoogvenster Eigenschappen.

  Opmerking: selecteer de optie Eig. als st. inst. (Eigenschap als standaard instellen) om de aangepaste eigenschappen in te stellen als standaardeigenschap van de tekenmarkering.

 3. Klik op OK.

Reageren op opmerkingen of reacties verwijderen

 • Klik op een opmerking met de rechtermuisknop en kies Reageren in het pop-upmenu.

 • Als u later besluit dat u uw reactie wilt verwijderen, klikt u erop met de rechtermuisknop en klikt u op Verwijderen.

Zie Reageren op opmerkingen in Acrobat Help voor meer informatie.

PDF's goedkeuren of afwijzen

Als u gevraagd bent een PDF goed te keuren, ontvangt u een e-mailbericht met stapsgewijze instructies. Boven aan de PDF gebruikt u de opties in het palet Stempels en de documentberichtenbalk om het document te accepteren of te weigeren.

Zie Deelnemen aan een goedkeuringswerkstroom in Acrobat Help voor meer informatie.

Opmerking:

Alleen Acrobat-gebruikers met een multibyteversie van Acrobat kunnen een goedkeuringswerkstroom starten. Reader-gebruikers met elke taalversie kunnen echter een PDF accepteren of weigeren.

Een revisie volgen (alleen Reader-toepassing, niet de browser)

U volgt een documentrevisie of bekijkt de status van een revisie door Weergeven > Beheer te kiezen. Beheer toont wie deelneemt aan een revisie en hoeveel opmerkingen elke persoon heeft gepubliceerd.

 • Links in Beheer worden alle PDF-documenten in beheerde revisies weergegeven.

 • Aan de rechterkant staan de datum en tijd waarop de PDF is verzonden, en de lijst met uitgenodigde revisoren. Koppelingen naar gedeelde PDF's bieden aanvullende informatie, zoals de deadline (indien ingesteld) en het aantal opmerkingen dat per revisor is ingediend. Wanneer een koppeling in Beheer wordt verwijderd, betekent dat niet dat het PDF-bestand wordt verwijderd.

 • Bij Laatste bijwerkingen worden de meest recente wijzigingen aan revisies samengevat.

Zie voor meer informatie Gereviseerde PDF's bijhouden in Acrobat Help.

Herstellen van onverwacht afsluiten (alleen Reader-toepassing, niet de browser)

De functie Automatisch opslaan voorkomt dat wijzigingen na een onverwachte onderbreking verloren gaan.

 1. Open de bestanden waaraan u werkte voordat het programma onverwacht werd afgesloten.

 2. Klik desgevraagd op Ja om de bestanden te openen die automatisch zijn opgeslagen.

 3. Sla de bestanden op met dezelfde namen als de bestanden waar u oorspronkelijk aan werkte.

Als automatisch opslaan is uitgeschakeld, kunt u de functie weer inschakelen in het dialoogvenster Voorkeuren

 1. Klik met de rechtermuisknop op een document en kies Voorkeuren voor paginaweergave in het pop-upmenu.

 2. Selecteer in de linkerkolom Documenten en selecteer vervolgens Documentwijzigingen automatisch opslaan in tijdelijk bestand elke XX minuten.

 3. In het vak Minuten geeft u aan hoe vaak u de bestanden wilt opslaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account