PDF's ondertekenen

In Reader kunt u PDF's ondertekenen en de handtekening invoegen in het bestand. Als u een PDF op het web bekijkt, downloadt u deze eerst voordat u hem ondertekent.

Op bepaalde documenten is een beveiliging toegepast die elektronische handtekeningen verhindert. Druk dergelijke documenten af en onderteken de afgedrukte kopie.

Een document ondertekenen

In Reader kunt u uw naam typen, uw handtekening zetten of een afbeelding van uw handtekening op een document plaatsen. U kunt ook tekst toevoegen, zoals uw naam, bedrijf, functie of datum. Wanneer het document is voltooid, wordt de handtekening een deel van de PDF.

 1. Open de PDF die u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het pictogram Ondertekenen in de werkbalk om het deelvenster Ondertekenen te openen, of klik op het deelvenster Ondertekenen.

  Opmerking:

  Als het pictogram Ondertekenen niet op de werkbalk staat, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbalk en kiest u Bestand > Tekst of handtekening toevoegen.

 3. As u tekst wilt toevoegen zoals uw naam, bedrijf of functie, klikt u op Tekst toevoegen in het deelvenster Ik moet zelf ondertekenen. Klik in het document waar u de tekst wilt toevoegen en typ de tekst.

  Met de optie Tekst toevoegen kunt u uw naam, bedrijf of de datum aan de PDF toevoegen.

 4. (Optioneel) Als het document vereist dat u een selectie opgeeft, klikt u op Vinkje toevoegen. Klik in het document om het vinkje in het document te plaatsen.

 5. Klik in het deelvenster Ondertekenen op Handtekening plaatsen.

  De eerste keer dat u ondertekent, wordt met de optie Handtekening plaatsen een dialoogvenster geopend waarmee u een handtekening kunt maken of importeren.

 6. (De eerste keer ondertekenen) Kies in het dialoogvenster Handtekening plaatsen hoe u uw handtekening wilt plaatsen:

  Mijn handtekening intypen

  Typ uw naam in het veld Uw naam invoeren. Reader maakt een handtekening voor u. U kunt kiezen uit een kleine selectie handtekeningstijlen. Klik op de optie Handtekeningstijl wijzigen om een andere stijl weer te geven. Wanneer uw handtekening naar wens is, klikt u op Accepteren.

  Mijn handtekening tekenen

  Teken uw handtekening in het veld Handtekening tekenen. Wanneer uw handtekening naar wens is, klikt u op Accepteren.

  Afbeelding gebruiken

  Klik op Bladeren en zoek het handtekeningbestand. Wanneer uw handtekening in het dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Accepteren.

  Opmerking:

  Als u geen afbeelding van uw handtekening hebt, gebruikt u zwarte inkt om uw handtekening op een schoon vel papier te zetten. Fotografeer of scan uw handtekening en breng het afbeeldingbestand (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF of PDF) naar de computer over. Snijd de afbeelding niet uit, de Reader importeert alleen de handtekening.

  U kunt ervoor kiezen een handtekening te typen, te tekenen of te importeren. Reader gebruikt deze handtekening op toekomstige PDF's die u ondertekent.

 7. Klik op de plaats in de PDF waar u uw handtekening wilt invoegen.

 8. Als u de handtekening wilt verplaatsen, vergroten, verkleinen of roteren, voert u een van de volgende handelingen uit.

  A. Aanwijzer voor verplaatsen B. Aanwijzer voor formaat wijzigen C. Aanwijzer voor roteren 

  Verplaatsen

  Plaats de cursor op de handtekening en sleep deze naar de juiste positie.

  Formaat wijzigen

  Sleep een hoekgreep om te vergroten of verkleinen.

  Roteren

  Plaats de cursor boven de de rotatiegreep (greep middenboven); wanneer de cursor verandert in een cirkelvormige pijl, sleept u om de handtekening te roteren.

 9. Klik op  of kies Bestand > Opslaan om het ondertekende document op te slaan.

 10. Als er wordt gevraagd: 'U hebt een handtekening of initialen toegevoegd. Wilt u de wijzigingen toepassen?”, Klik op Bevestigen.

 11. Geef de locatie op voor het bestand en klik op Opslaan.

Ondertekend document e-mailen of faxen

U kunt ondertekende documenten via fax of e-mail verzenden met de Adobe Sign-service. Adobe Sign slaat een kopie in uw online account op zodat u deze later gemakkelijk kunt gebruiken. U kunt zich bij Adobe Sign aanmelden met uw Adobe ID, of een account maken.

 1. Wanneer het document is voltooid en u uw handtekening of initialen hebt toegevoegd, klikt u op Ondertekend document verzenden in het deelvenster Ondertekenen.

 2. Als er wordt gevraagd: 'U hebt een handtekening of initialen toegevoegd. Wilt u de wijzigingen toepassen?', klikt u op Bevestigen en verzenden.

 3. Geef de locatie op voor het bestand en klik op Opslaan.

 4. Als u het volgende bericht krijgt: "Uw ondertekend document wordt naar Adobe Sign geüpload...", klikt u op Uploaden.

 5. Wanneer Adobe Sign in uw browser wordt geopend, vult de gevraagde velden in en klikt u op Afleveren.

 6. Volg de aanwijzing op het scherm om het verzenden van het document te registeren en te voltooien.

Laat PDF's door anderen ondertekenen met Adobe Sign

Met Adobe Sign kunt u documenten laten ondertekenen door anderen. Adobe Sign is een online service waarmee gebruikers snel documenten in een webbrowser kunnen ondertekenen zonder een digitale id te hoeven gebruiken. De service houdt het gehele proces bij.

De Adobe Sign-service stuurt uw ondertekenaars een e-mail waarin staat dat u ze een document wilt laten ondertekenen. Ze reviseren en ondertekenen het document op de veilige Adobe Sign-website. Als het document eenmaal is ondertekend, ontvangen u en uw ondertekenaars het ondertekende PDF-document per e-mail. Adobe Sign slaat het ondertekende document op in uw account voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie gaat u naar de productpagina van Adobe Sign.

 1. Open de PDF die u wilt laten ondertekenen.

 2. Open de het deelvenster Ondertekenen (klik op Ondertekenen aan de rechterkant van de werkbalk).

 3. Klik op Anderen moeten ondertekenen om het deelvenster te openen.

 4. Klik Verzenden ter ondertekening.

 5. Als het bericht 'Het document is geüpload naar Adobe Sign' wordt weergegeven, klikt u op Ga naar Adobe Sign om door te gaan.

 6. Wanneer de Adobe Sign-website in uw webbrowser wordt geopend, volgt u de aanwijzingen op het scherm om de PDF te verzenden.

Ondertekenen met een digitale id

In Reader kunnen alleen PDF's met Reader-gebruiksrechten ingeschakeld worden ondertekend met een digitale id. Als u geen digitale id hebt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om er een te maken. Zie Digitale id's voor meer informatie.

 1. Open de PDF die u wilt ondertekenen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Voor het toevoegen van een digitale handtekening

  Klik op Werken met certificaten in het deelvenster Ondertekenen en klik op Ondertekenen met certificaat. Teken een rechthoek om de handtekening te plaatsen. (Als deze optie is uitgeschakeld, heeft de maker van de PDF geen digitale handtekeningen ingeschakeld.)

  Opmerking:

  Als u de PDF in een browser bekijkt, klikt u op de werkbalk boven in het venster op het pictogram Ondertekenen .

  Voor een digitaal handtekeningveld

  Als een formulier een digitaal handtekeningveld bevat, dubbelklikt u op het veld om het dialoogvenster Document ondertekenen te openen.

 3. Als er geen digitale handtekeningen zijn geconfigureerd, verschijnt het dialoogvenster Digitale id toevoegen. Volg de aanwijzingen op het scherm om een handtekening te maken.

 4. In het dialoogvenster Document ondertekenen gaat u als volgt te werk:

  • Kies een handtekening in het menu Ondertekenen als.
  • Voer het Wachtwoord voor de geselecteerde digitale handtekening in
  • Selecteer een Weergave of kies Nieuwe weergave maken.
  • Schakel Document vergrendelen na ondertekening in als deze optie beschikbaar is. Selecteer het alleen als u de laatste ontvanger bent die het document ondertekent. Met deze optie vergrendelt u alle velden, ook het handtekeningveld.
 5. Klik op Ondertekenen om de digitale handtekening op de PDF te plaatsen.

Als u het document in een statische en veilige staat wilt weergeven en ondertekenen, gebruikt u de modus Documentvoorbeeld. Dynamische inhoud zoals multimedia en JavaScript worden geblokkeerd.

Certificaten beheren (beveiligde PDF's)

De maker van een PDF kan het document versleutelen met een certificaat om de digitale handtekeningen te kunnen controleren. Certificaten die u ontvangt van anderen, worden opgeslagen in een lijst met vertrouwde identiteiten. De lijst is vergelijkbaar met een adresboek. U kunt hiermee de handtekeningen van deze gebruikers valideren wanneer u documenten van hen ontvangt.

Voor meer informatie gaat u naar: Handtekeningen op basis van een certificaat.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account