Afbeeldingen, objecten of 3D-modellen weergeven

Opmerking:

Als u specifieke afbeeldingen of momentopnamen van paginagebieden wilt kopiëren, raadpleegt u Content van PDF's kopiëren.

Ik kan de afbeeldingen in een PDF niet zien

  1. Klik met de rechtermuisknop op het document en kies Voorkeuren voor paginaweergave.

  2. Selecteer Grote afbeeldingen tonen.

Opmerking:

Als u de bovenstaande optie uitschakelt, geeft Reader grote afbeeldingsbestanden weer als grijze vakken, waardoor weergave en scrollen sneller gaan.

3D-modellen verplaatsen of roteren

De 3D-werkbalk wordt weergegeven wanneer u op een 3D-model klikt. Klik op de pijl naast de tool Roteren om alle 3D-navigatietools te bekijken die beschikbaar zijn in de Reader.

Objecten, metingen of georuimtelijke locatie analyseren

Reader biedt analyseopties waarmee u metagegevens voor bepaalde objecten kunt bekijken, ze kunt meten of met georuimtelijke gegevens kunt werken. Voor toegang tot deze opties klikt u op Uitgebreid rechtsboven in het venster.

Raadpleeg de volgende onderwerpen in Acrobat Help voor meer informatie:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online