Afbeeldingen, objecten of 3D-modellen weergeven

Opmerking:

Als u bepaalde afbeeldingen of momentopnamen van paginagebieden wilt kopiëren, raadpleegt u Inhoud van PDF's kopiëren.

Ik kan de afbeeldingen in een PDF niet zien

  1. Klik met de rechtermuisknop op het document en kies Voorkeuren paginaweergave.

  2. Selecteer Grote afbeeldingen.

Opmerking:

Als u deze optie uitschakelt, worden grote afbeeldingbestanden in Reader weergegeven als grijze vakken, waardoor de weergave en het schuiven sneller gaat.

3D-modellen verplaatsen of roteren

De werkbalk 3D wordt weergegeven wanneer u op een 3D-model klikt. Klik op de pijl naast het gereedschap Roteren om alle 3D-navigatiegereedschappen weer te geven die beschikbaar zijn in Reader.

Objecten, metingen of georuimtelijke locatie analyseren

Reader biedt analyseopties waarmee u metagegevens voor bepaalde objecten kunt weergeven en meten of met georuimtelijke gegevens kunt werken. Als u deze opties wilt openen, klikt u op Uitgevouwen rechtsboven in het venster.

Raadpleeg de volgende onderwerpen in de Help van Acrobat voor meer informatie:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account