Обучение и поддръжка за Adobe Flash Player

Помощ за инсталиране

Изтегляне и инсталиране на Flash Player.
 

Помощ за инсталиране

Ръководство за администриране

Получете помощ за инсталирането, въвеждането в действие, конфигурирането и използването на Adobe Flash Player

Ръководство за администриране


Отстраняване на неизправности и помощ

Използвайте информацията в Проблеми при инсталирането | Flash Player | Mac, за да идентифицирате вашия проблем и да опитате препоръчаното корективно действие.

Браузърът Google Chrome (32-битов) включва вграден Adobe Flash Player. Затова за Chrome не е необходимо да се изтегля Flash Player отделно. За повече информация относно Flash Player и Google Chrome вижте Flash Player с Google Chrome.

Използвайте информацията в Flash Player | Windows 7 | Internet Explorer 64-битов, за да идентифицирате вашия проблем и да опитате препоръчаното корективно действие. 

Използвайте информацията в Проблеми с Flash Player | Windows 10 | Microsoft Edge, за да отстраните този проблем.

Adobe препоръчва да имате най-актуалната версия на Flash Player. Но вие можете да инсталирате и предишна версия на Flash Player, като следвате инструкциите в Инсталиране на предишна версия.

Проверете версията на Flash Player, инсталирана на вашата система, като направите този прост тест тук: Помощ за Flash Player.

Flash Player е интегриран в Internet Explorer на Windows 10.  Не е необходимо да инсталирате Flash Player. За повече информация относно Flash Player с Internet Explorer в Windows 10, вижте Проблеми с Flash Player | Windows 10 | Internet Explorer.

Ако вашият Flash Player е забил и желаете помощ, вижте Докладване на забиване на Flash Player, който описва подробно информацията, която трябва да докладвате и която би ни помогнала да отстраним проблема.

Опитайте решенията в този документ за отстраняване на неизправности, за да разрешите често срещани проблеми с Flash Player.

Общност

Присъединете се към разговора