Разрешаване на достъп от Flash до уеб услуги посредством Flash Gateway в ColdFusion MX Updater 3 и по-нови версии

Проблем

Достъпът от Adobe/Macromedia Flash до уеб услуги посредством Flash Gateway по подразбиране е деактивиран в ColdFusion MX Updater 3 и по-нови версии. За да активирате достъпа, използвайте стъпките, описани в този TechNote документ.

Решение

За да активирате достъпа от Macromedia Flash до уеб услуги, следвайте следните стъпки:

ColdFusion MX 6.1
 1. Отворете файла cf_root/wwwroot/WEB-INF/web.xml в текстов редактор. В конфигурацията J2EE, отворетеcf_root/WEB-INF/web.xml.
 2. Намерете дефиницията на сървлета за FlashGateway и променете init параметъра (init-param) DISABLE_CFWS_ADAPTERS от „true“ на „false“, както е показано по-долу:
  <servlet><servlet-name>FlashGateway</servlet-name> ...<init-param><param-name>DISABLE_CFWS_ADAPTERS</param-name><param-value>false</param-value><description>When set to true, this setting disables the     ColdFusion WebServices Adapters in the gateway.</description></init-param></servlet>
 3. Запазете файла.

ColdFusion MX Updater 3
 1. Спрете сървъра за приложения на ColdFusion.
 2. Като използвате WinZip или архивираща програма по Ваш избор, отворете файла flashgateway.ear, намиращ се в директорията cf_root/runtime/servers/default.
 3. Отворете файла gateway-webapp.war, който е във файла flashgateway.ear.
 4. Отворете с текстови редактор по Ваш избор файла web.xml, намиращ се във файла gateway-webapp.war.
 5. Променете стойността на параметъра (param-value) за параметъра с име DISABLE_CFWS_ADAPTERS на „false“, за да активирате достъпа:
  <init-param><param-name>DISABLE_CFWS_ADAPTERS</param-name><param-value>false</param-value><description>When set to true, this setting disables the  ColdFusion WebServices Adapters in the gateway.</description></init-param>
 6. Запазете промените във файла web.xml.
 7. Като използвате WinZip или архивираща програма по Ваш избор, запазете променения файл web.xml в архивирания файл gateway-webapp.war.
 8. Като използвате WinZip или архивираща програма по Ваш избор, запазете променения файл gateway-webapp.warl във файла flashgateway.ear.
 9. Заменете досегашния файл cf_root/runtime/servers/default/flashgateway.ear с актуализирания файл.
 10. Рестартирайте сървъра за приложения на ColdFusion.

Допълнителна информация

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт