Бележки към издаваната версия | Flash Player 11, AIR 3 |

4 октомври 2011 г. Добре дошли в Adobe® Flash® Player 11 и Adobe® AIR® 3! Това издание включва нови функции както и подобрения и корекции на грешки, свързани със сигурността, стабилността, производителността и съвместимостта на устройствата. Този документ може периодично да се актуализира, когато постъпи допълнителна информация.

Версии и среда на изпълнение

 • Flash Player (Настолен): 11.0.1.152
 • Flash Player (Android): 11.0.1.153
 • AIR (Настолен и за Android):  3.0.0.408
 • AIR SDK (включително AIR за iOS):  3.0.0.4080

Нови функции във Flash Player 11 и AIR 3

Ускорено графичното рендиране с Stage 3D (Player и AIR (настолни) + AIR за телевизор) — Stage 3D е нова архитектура за ускорено хардуерно графично рендиране, която предоставя набор от API интерфейси от ниско ниво, които позволяват разширени възможности за 2D и 3D рендиране на образи на екрани и устройства (настолни, мобилни и телевизори). С помощта на Stage 3D разработчиците на приложения и работни среди вече имат достъп до висококачествено хардуерно ускорение на графичния процесор, което дава възможност за създаване на нови интерактивни класове. Забележка: Stage 3D за мобилни версии на Flash Player и AIR ще бъде разрешен в бъдещото издание.

Подобрения за защита на съдържанието на Flash Access  — Новите функции за защита на съдържанието на Flash Access включват поддръжка на ротационен принцип, верига за лицензиране на V3, поддръжка на домейни, подобрена защита на изхода и филтриране на устройствата. 

Защитен HTTP динамичен стрийминг (HDS) — Защитеният HTTP динамичен стрийминг (HDS) осигурява защита при поточно предаване (стрийминг) на видео към екраните, като същевременно елиминира сложността на инсталирането на лицензионен сървър. 

NetStream.dispose() — Подобно на NetStream.close(), с изключение на това че изчиства последния кадър, държан от NetStream, който трябва да бъде показан във видео обекта. Използвайте тази функция вместо NetStream.close(), ако NetStream трябва по-късно да се използва повторно за други потоци. Тя също така извършва събиране на боклука от видеокадрите и свързаните декомпресирани обекти. Видеобектът ще покаже празен кадър след използването на този метод.

H.264/AVC софтуерно кодиране за камери (настолна) — Предава поточно висококачествено видео от камерата на компютъра ви с по-висока ефективност на компресията и стандартна поддръжка, което дава възможност както за изключителна комуникация в реално време, като например видео чат/конферентна връзка, така и за видео предавания на живо.

JPEG-XR поддръжка — Flash Player и AIR сега включват поддръжка на усъвършенствания стандарт за компресиране на изображения JPEG-XR (Международен стандарт ISO/IEC 29199-2). Изчислително олекотеният формат JPEG-XR осигурява по-ефективна компресия от JPEG, поддържа както компресия със загуба, така и компресия без загуба, а също така добавя поддръжка за прозрачност на алфа-канала.

Подобрена поддръжка на растерни изображения (bitmap) с висока резолюция — BitmapData обектите вече не са ограничени до максималната резолюция от 16 мегапиксела (16 777 215 пиксела), а максималната ширина/височина на изображенията вече не е ограничена до 8191 пиксела, което позволява разработването на приложения, използващи много големи растерни изображения.

Поддръжка на високоефективна компресия на SWF файлове — Разработчиците вече могат да се възползват от предимствата на компресията LZMA за своите SWF файлове. Компресията LZMA може да намали размера на SWF файловете до 40%, което позволява на потребителите да получат по-кратки времена за изтегляне и по-малък разход на честотна лента.

G.711 aудио компресия за телефония — Поддържа оперативна съвместимост със стари телефонни системи чрез Flash Media Gateway (FMG) и други клиенти на трети страни (чрез отворен протокол RTMP) без да е необходимо прекодиране.

Собствена поддръжка на JSON (JavaScript Object Notation) — Позволява на разработчиците на ActionScript да се възползват от висококачествения собствен анализ и генерирането на JSON форматирани данни.

Съвети за събиране на боклука — Осигурява по-гладка и лесна работа на потребителите, като позволява на разработчиците да дават съвети за оптимизиране на графика за събиране на боклука.

Кубични криви на Безие — Приложният програмен интерфейс за чертане на кубични криви позволява на разработчиците лесно да създават сложни кубични криви на Безие, без да се изисква персонализиран код на ActionScript.

Защитен генератор на случайни числа — Разработчиците вече могат да се възползват от криптографски защитено генериране на случайни числа, за да изграждат по-сигурни алгоритми и протоколи.

Събития за изпълнението в сокета — Подобрява управлението на прехвърлянето на данни с използването на клас Socket, като предоставя ново свойство, за да се определи броя на байтовете, останали в буфера за писане, и новото събитие, когато данните ще се изпратят в мрежовия слой. Използвайки тези нови приложни програмни интерфейси (API), разработчиците могат да изграждат приложения, като например помощни програми за прехвърляне на файлове, които наблюдават изпълнението в сокета и предоставят бърза обратна връзка.

DisplayObjectContainer.removeChildren и MovieClip.isPlaying — DisplayObjectContainer сега има API removeChildren, позволявайки на разработчиците бързо да премахнат всички дъщерни контейнери, като използват само едно API повикване. Новото свойство MovieClip.isPlaying връща текущото състояние на MovieClip.

Sound.loadCompressedDataFromByteArray и  Sound.loadPCMFromByteArray — Разработчиците вече могат да инжектират компресирани или сурови данни за PCM звук в звуков обект, за да възпроизвеждат звуци.

Нови функции във Flash Player 11Собствена 64-битова поддръжка (Настолен Flash Player)
— Възползвайте се от собствената поддръжка за 64-битови операционни системи и 64-битови уеб браузъри за Linux, Mac OS и Windows.

Асинхронно декодиране на bitmap изображения (ново за Flash Player) — Подобрява бързодействието на приложенията и осигурява по-плавна анимация, като изображенията се декодират при първоначалното зареждане, а не когато трябва да се изобразяват. Изображенията се кешират, когато е нужно.

TLS поддръжка за защитени сокети (ново за Flash Player) — Позволява сигурни комуникации за приложения с архитектура клиент/сървър.

Нови функции в AIR 3


Собствени разширения
— Библиотеките със собствени разширения позволяват на разработчиците да създават и използват собствени библиотеки, които могат да бъдат извиквани чрез ActionScript. Тези библиотеки позволяват на разработчиците на ActionScript да се възползват от същата платформа и специфични за устройството възможности и приложни програмни интерфейси (API), достъпни за собствените приложения, като интеграцията с приложенията на AIR е лесна. Освен това, собствените разширения могат да се използват за код, където бързодействието е критично важно, или за пренасяне на съществуващи собствени библиотеки, като например декодери на изображения за използване в приложение на AIR. 

Поддръжка на защитата на съдържанието на Flash Access за AIR Mobile — Функцията за защита на съдържанието на Flash Access вече е налице за мобилни устройства, включително смартфони и таблети работещи с Android. Освен това, защитата на съдържанието вече се поддържа от таблетни устройства, работещи с операционната система BlackBerry® Tablet. Забележка: Flash Access за iOS не се поддържа в момента. Освен това, Flash Access за Flash Player Android не се поддържа в момента.

Шифровано локално хранилище за мобилни устройства — Вече се предлага поддръжка на шифровано локално хранилище за мобилни устройства. Приложенията могат по-сигурно да съхраняват чувствителни данни на устройството на потребителя, активирайки поддръжката за съхранение на чувствителни данни, като например пароли, сертификати и информация за проверка.

Поддръжка за Captive Runtime— Тази популярна функция от AIR за iOS вече се предлага с AIR за настолни компютри, Android и телевизори. Опростява процеса на инсталиране на приложенията и намалява разходите за тестване / сертифициране, като пакетира библиотеките на AIR с приложението ви в Windows, Mac, Android и телевизори. 

Ускорение на видео хардуера (AIR Mobile) — Подпомага хардуерното ускорение на целия видеоканал, за да осигури ефективно възпроизвеждане на видео с най-добрата за класа си разделителна способност (HD). Намалява използването на процесора и осигурява по-гладко видео, намалена употреба на паметта и по-висока точност в мобилните устройства (поддържа се в Android 3.1, BlackBerry Tablet OS и iOS) и на телевизионни устройства. 

Поддръжка за възпроизвеждане на H.264/AAC (AIR за iOS) — Активира възпроизвеждането на H.264/AAC в iOS, когато се използва хардуерно ускорение за видеото.  Тази функция изисква видеото да се доставя чрез прогресивно изтегляне или HLS.  RTMP не се поддържа поради ограничения на платформата.

Поддръжка на предна камера (AIR за Android) — Поддръжката за предна камера, която е налична в AIR за iOS и BlackBerry Tablet OS, вече се предлага и за устройства с Android. Възползвайте се от предната камера, за да помогнете на потребителите да се свързват с конференции и чат с богато видеосъдържание чрез смартфони и таблети.

Поддръжка на фоново възпроизвеждане на звук (AIR за iOS) — Разработчиците вече могат да пишат многозадачни приложения за iOS, които могат да възпроизвеждат аудио във фонов режим, като например музикални приложения или надеждни приложения за гласова конферентна връзка с многозадачна поддръжка.

Управление на високоговорителите за мобилни устройства (AIR за iOS и Android) — Предоставя на разработчиците възможността да избират дали звукът да се извежда през говорителя на телефона или през външен високоговорител.

16- и 32-битова дълбочина на цветовете — Предоставя на разработчиците настройка на дескриптора на приложението, за да контролират дълбочината на цветовете на графиките в Android (16 бита и 32 бита) за renderMode=cpu/auto.  AIR 2.7 и по-ранните пространства на имената ще имат по подразбиране с 16-битов цвят, докато AIR 3.0 и по-новите пространства за имената ще бъдат с 32-битов.

API на контролер за игри (AIR TV) — Позволява на разработчиците да изграждат телевизионни приложения, които могат да комуникират с прикачени игрални устройства, като например геймпад или джойстик. Забележка: Тази възможност все още не е налице в AIR за настолни или мобилни устройства. 

Известни проблеми

Stage 3D

 • Mac: Хардуерно ускореното рендиране в Mac OS X не се поддържа от картите Intel GMA, ATI Radeon x1600 и ATI Radeon 2400.
 • Stage3D използва интегриран ГПИ в MacBook Pro с процесори Intel i7 или i5 (2943979).
 • Хардуерно ускореното рендиране не се поддържа за чипсетове VIA.

Защитени сокети (TLS) и Policy Files за защитени сокети:

 • Linux не съдържа браузърни сертификати, общи за Mac и Windows платформи, които са необходими, за да могат Secure Policy Files и TLS да работят безпроблемно (2827902).
 • CRL в DER формат се поддържа за MAC; CRL в PEM формат не се поддържа .

Flash Player за Android

 • Speex потоци със свойство ns.bufferTime, на което е зададена ненулева стойност, имат закъснение от 4-5 секунди при започване (2884740).
 • Поради грешка, произтичаща от хардуера на AAC декодера при Samsung Infuse и Epic 4G, аудиото се възпроизвежда с по-малка от предвидената скорост (2884721).

AIR за iOS

 • Когато приложението, което извършва поточно предаване (стрийминг) от камерата и възпроизвежда на живо, бъде стартирано отново след заключване на екрана, то остава замръзнало на кадъра, на който е бил заключен телефонът.(2875954)

Flash Access

 • За известни проблеми на клиентския и сървърния SDK на Flash Access посетете http://help.adobe.com/bg_BG/flashaccess/3.0/releasenotes.html

Други

 • Ние продължаваме да съветваме разработчиците да не използват експерименталната технология Alchemy за професионално съдържание. За да научите повече, посетете http://blogs.adobe.com/flashplayer/2011/09/updates-from-the-lab.html

 

Авторство за Flash Player 11

За да използвате новия Flash Player, ще трябва да се насочите към SWF версия 13, като подадете допълнителен аргумент към компилатора Flex: -swf-version=13. Указанията са следните:
Ако използвате Adobe Flex SDK:

 • Изтеглете новия playerglobal.swc за Flash Player 11.
 • Изтеглете Flex 4.5 SDK (4.5.0.20967) от таблицата Flex 4.5 SDK.
 • Инсталирайте компилацията във вашата среда за разработка
  • Във Flash Builder създайте нов ActionScript проект: Файл -> Създай -> ActionScript проект.
  • Отворете панела „Свойства“ на проекта (щракнете с десния бутон на мишката и изберете „Свойства“). От списъка отляво изберете „ActionScript компилатор“.
  • Използвайте опцията „Конфигуриране на Flex SDK“ в горния десен ъгъл, за да посочите проекта на Flex - компилация 20967. Щракнете върху OK.
 • Конфигуриране на проект с насочване към SWF версия 13
  • Отворете панела „Свойства“ на проекта (щракнете с десния бутон на мишката и изберете „Свойства“). От списъка отляво изберете „ActionScript компилатор“.
  • В полето „Допълнителни аргументи за компилатора" добавете: -swf-version=13. Това гарантира, че изходните SWF файлове ще използват SWF формат версия 13. Ако компилирате в командния ред, а не във Flash Builder, трябва да добавите същия аргумент за компилатора.
  • Уверете се, че сте инсталирали новия Flash Player 11 в браузъра си.

Авторство за AIR 3

Актуализирайте пространството за имената до AIR 3.0. За да получите достъп до новите API интерфейси на AIR 3.0, трябва да актуализирате дескрипторния файл на вашето приложение с пространството за имената за версия 3.0. Ако приложението не изисква новите API за AIR 3.0, не е необходимо да актуализирате пространството на имена. Обаче на всички потребители препоръчваме да започнат да използват пространството за имената на AIR 3.0, дори и да не използват новите 3.0 възможности. За да актуализирате пространството на имената, променете атрибута xmlns в описанието на приложението на:

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.0"> Системни изисквания

За текущите системни изисквания за Flash Player посетете http://www.adobe.com/bg/products/flashplayer/systemreqs/

За текущите системни изисквания за AIR посетете http://www.adobe.com/bg/products/air/systemreqs/

За системните изисквания за Flash Access (клиент и сървър) посетете http://www.adobe.com/bg/products/flashaccess/systemreqs/

Flash Player 11 има следните минимални системни изисквания:

 

Windows

Macintosh  

Linux

Solaris

Android 

Процесор

2,33 GHz или по-бърз x86 процесор, или Intel® Atom™ 1,6 GHz или по-бърз процесор за устройства от клас нетбук.

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz или по-бърз процесор

2,33 GHz или по-бърз x86 процесор, или Intel® Atom™ 1,6 GHz или по-бърз процесор за устройства от клас нетбук.

1600 MHz Sun™ UltraSPARC® IIIi или по-бърз процесор

Процесор ARMv7 с Vector FPU, минимум 550MHz, OpenGL ES2.0, H.264 и AAC H/W декодери

Операционна система 

Microsoft® Windows® XP (32-битова), Windows Server® 2003 (32-битова), Windows Server 2008 (32-битова), Windows Vista® (32-битова), Windows 7 (32-битова и 64-битова)

Mac OS® X 10.6 и Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 или по-нова (32-битова и 64-битова), openSUSE® 11.3 или по-нова (32-битова и 64-битова), Ubuntu 10.04 или по-нова (32-битова и 64-битова)

Solaris™ 10

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 и 3.2

Браузър

Internet Explorer 7.0 или по-нов, Mozilla Firefox 4.0 или по-нов, Google Chrome, Safari 5.0 или по-нов, Opera 11

Safari 5.0 или по-нов, Mozilla Firefox 4.0 или по-нов, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 или по-нов, Google Chrome

Mozilla Firefox 4 или по-нов

Уеб браузър за Android

Памет

128MB RAM памет (Препоръчва се 1GB RAM памет за устройства от клас нетбук), 128MB графична памет

512MB RAM памет, 128MB графична памет

512MB RAM памет, 128MB графична памет

2GB RAM памет

256MB RAM памет

AIR 3 има следните минимални системни изисквания:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

Процесор / Хардуер

2,33 GHz или по-бърз x86 процесор, или Intel Atom™ 1,6 GHz или по-бърз процесор за устройства от клас нетбук.

Intel® Core™  Duo 1,83 GHz или по-бърз процесор

Процесор ARMv7 с Vector FPU, минимум 550 MHz, OpenGL ES2.0, H.264 и AAC H/W декодери

iPod touch (3-то поколение), модел с 32GB или 64GB, iPod touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2

Операционна система 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise (включително 64-битови издания) със Service Pack 2 или Windows 7

Mac OS® X 10.6 и 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 и 3.2

iOS 4 или следваща

RAM памет

512 MB RAM памет (препоръчва се 1 GB)

512 MB RAM памет (препоръчва се 1 GB)

256MB RAM памет

 -

Докладване на проблеми

Намерили сте бъг? Моля, изпратете този бъг до базата данни с бъгове на Flash Player и Adobe AIR.

Flash Player и AIR може да използват вашия графичен хардуер за декодиране и възпроизвеждане на H.264 видео. Възможно е да има проблеми с видеото, които може да се показват само с вашия графичен хардуер и драйвер. Когато докладвате за проблем, свързан с видеото, важно е да посочите графичния си хардуер и драйвера заедно с операционната система и браузъра (когато използвате Flash Player), за да можем да възпроизведем разследваните проблеми. Моля, включете тази информация, както е описано в Инструкции за докладване на проблеми, получени при възпроизвеждането на видео. Забележка: Поради големия обем имейли, които получаваме, не можем да отговорим на всяко едно отделно искане.

Благодарим ви, че използвате Adobe Flash Player и AIR, и че сте отделили време да ни изпратите коментар!

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт