SWF игнорира ред на наслагване и се възпроизвежда върху DHTML слоеве

SWF файл се извежда над всички слоеве

SWF файл в слой на DHTML страница, съдържаща няколко слоя, се извежда над всички слоеве независимо от реда на наслагване на слоевете („z-индекс”).

Решение: Използване на параметъра WMODE

Използвайте параметъра WMODE, за да позволите наслагване на богато медийно съдържание с DHTML слоеве. Параметърът WMODE може да е „прозорец” (по подразбиране), „непрозрачен” или „прозрачен”. Използването на непрозрачна или прозрачна стойност на WMODE пречи на SWF файла да се възпроизвежда в най-горния слой. И същевременно ви позволява да регулирате наслагването на филма в рамките на други слоеве в HTML документ.

За подробности относно създаването на SWF файлове с прозрачен фон и повече информация относно параметъра WMODE вижте Създаване на прозрачни фонове в SWF файл.

Забележка: Параметърът WMODE се поддържа само в някои комбинации от браузъри/версии на Flash Player. Ако параметърът WMODE не се поддържа, SWF файловете винаги се извеждат отгоре.

Допълнителна информация

По подразбиране браузърите поставят вградено съдържание на корекция, като например SWF файл или Java аплет, в най-горния слой. В други браузъри опитът да се постави DHTML слой върху Flash слой е неуспешен. По-новите браузъри добавят възможността за наслагване на богато медийно съдържание с DHTML съдържание. А в някои случаи те добавят възможността да се използват прозрачни фонове в богато медийно съдържание.


Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт