Adobe понякога преустановява продажбата, разработката или поддръжката на даден продукт или технология в резултат на променящите се пазарни условия и въздействието им върху клиентите. 

Adobe уважава всички платени договори за техническа поддръжка докато техният срок изтече.

Свързана информация

Спрени или неподдържани продукти

Продукт Наличност, поддръжка и алтернативни продукти
Acrobat Elements

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Acrobat Professional

Acrobat Elements Server

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Acrobat Professional, Acrobat Standard

Acrobat Messenger

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Acrobat Professional, Acrobat Standard

Adobe Acrobat Basic

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Acrobat Professional, Acrobat Standard

Adobe Form Manager

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Forms Central

Adobe Ideas for Android

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Ideas for iOS, Adobe Touch Apps

Adobe Media Gateway

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага.

Възможности за поддръжка: Няма

Adobe Muse

Предлагане на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe XDAdobe Illustrator

Adobe OnLocation

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Premiere Pro

Adobe Stock Photos

Наличност на продукта: Продуктът е спрян от 1 април 2008 г. и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Adobe Type Set

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Fonts

ATM Deluxe

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Fonts

Authorware

Наличност на продукта: Продуктът е спрян, но се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Captivate, Flash, Adobe Connect и Dreamweaver

Collage

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Touch Apps

CS Live services

Наличност на продукта: Продуктът е спрян.

Алтернативни продукти: Adobe Creative Cloud

CS Review

Наличност на продукта: Продуктът е спрян.

Алтернативни продукти: Adobe Creative Cloud

Creative Mark

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Debut

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Touch Apps

Design Collection

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Creative Suite

Dimensions

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Illustrator

Dreamweaver Server Extension

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Dreamweaver, Business Catalyst

DS Community Edition

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

DV Rack

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Premiere Pro

eLearning Suite

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Captivate

Encore Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.
Flash Media Live Encoder

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Опции за поддръжка: Няма

Flash Paper

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Flash Professional

Fontographer

Наличност на продукта: Продуктът се предлага чрез покупка от Fontlab.

Опции за поддръжка: Поддържа се от Fontlab.

FreeHand

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Illustrator

GoLive

Наличност на продукта: Продуктът е спрян на 28 април 2008 г. и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Dreamweaver

Graphics Server

Наличност на продукта: Продуктът е спрян от 1 ноември 2008 г. и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Scene7

Homesite Tool

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Dreamweaver

InContext Editing

Предлагане на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Business Catalyst

Muse

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe XD, Adobe Illustrator

Kuler for Android

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Kuler for iOS, Adobe Touch Apps

LeanPrint Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага.
NetAverages Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.
Ovation

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

PageMaker

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

PDF Scan

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Acrobat Professional

PhotoDeluxe

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Photoshop Elements

Photoshop Album

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Photoshop Elements

Adobe Premiere LE

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Premiere Elements

PressReady

Наличност на продукта: Продуктът е спрян от 19 април 2002 г. и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Production Studio Premium

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Creative Suite Production Premium

Production Studio Standard

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Creative Suite Production Premium

Proto

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Touch Apps

Rapid e-Learning Collection

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: eLearning Suite

RoboInfo

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: RoboHelp

RoboPDF

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: RoboHelp

RoboSourceControl

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Нови възможности за управление в RoboHelp (издание 2019) 

FrameMaker XML Author

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe FrameMaker (издание 2019)

Secure Content Servers

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Soundbooth

Наличност на продукта: Продуктът е спрян от 11 април 2011 г. и не се предлага за покупка.

Опции за поддръжка: Помощните страници за Adobe Soundbooth, включително форумите на общността, са все още на разположение на Adobe.com. Adobe продължава да предлага поддръжка за проблеми при инсталиране и регистрация. Adobe уважава всички договори за поддръжка и подкрепа за Soundbooth.

Алтернативни продукти: Adobe Audition  

Streamline

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Illustrator

Studio

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Опции за поддръжка: Няма

Type on Call

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Adobe Fonts

Ultra

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Creative Suite Production Premium

Video Collection Pro

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Creative Suite Production Premium

Video Collection Standard

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Алтернативни продукти: Creative Suite Production Premium

Vlog It!

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe

Visual Communicator

Наличност на продукта: Продуктът е спрян и не се предлага за покупка.

Възможности за поддръжка: Форуми на общността, База знания на Adobe 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност