Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite nebo Elements

Chyba DF024 při instalaci aplikací Creative Cloud, Creative Suite, Photoshop Elements nebo Premiere Elements

Při instalaci aplikace Creative Cloud, Creative Suite, Photoshop Elements nebo Premiere Elements se zobrazí chybová zpráva, například v následujícím znění:

  • DF024: Unable to preserve original file at "/Library/ColorSync/Profiles/Recommended.
  • ERROR: DF024: Unable to move file at "C:\Program Files (x86)\..." to "C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\AXE8SharedExpat.dll"
  • ERROR: DF024: Unable to move file at "C:\Program Files (x86)\Common Files\..." to "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\..." Error 32 The process cannot access the file because it is being used by another process. Try setting correct permissions to the specified file/folder or parent folder, so that admin has rights to modify it.(Seq 899)

K těmto potížím dojde, pokud nemáte oprávnění k úpravě souboru nebo protože soubor je již používán jinou aplikací nebo procesem.

Poznámka:

K potížím dojde, pokud jsou po obnovení systému nebo obnovení pomocí řešení Time Machine nesprávně nastavena oprávnění. Problémy se také mohou vyskytnout při pokusu o migraci nebo kopírování aplikací společnosti Adobe do jiného počítače. Pokud se chcete vyhnout problémům, aplikace společnosti Adobe vždy přeinstalujte a nekopírujte je do nového počítače.

Řešení 1: Úprava oprávnění k souborům

V souborech protokolu společnosti Adobe vyhledejte konkrétní soubor, který způsobuje potíže, a ujistěte se, zda máte oprávnění ke čtení a zápisu do souborů pro nadřazený adresář obsahující soubor. Podrobné pokyny naleznete na adrese:

Creative Cloud: Část o ověření oprávnění k souborům aplikace Creative Cloud

Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements a Premiere Elements: Ověření oprávnění k souborům v aplikaci Creative Suite

Řešení 2: Dočasné vypnutí antivirového softwaru

Antivirový software může být důvodem, proč nejsou požadované soubory přesunuty ze složky dočasných souborů do adresáře Program Files nebo Aplikace. Další informace o postupu dočasného vypnutí kontroly přítomnosti virů naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Řešení 3: Přihlášení pomocí nového účtu správce

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu, kdy uživatelský účet neumožní instalačnímu programu vytvoření potřebných souborů a složek nebo mu k nim neumožní přístup. Vytvořte jiný účet správce, přihlaste se k novému účtu a poté zkuste znovu nainstalovat aplikaci společnosti Adobe. Podrobné pokyny naleznete na adrese:

Systém Mac OS X: Instalace nebo spuštění aplikací společnosti Adobe v novém uživatelském účtu | Mac OS X

Systém Windows: Vytvoření nového místního účtu správce | Windows

Pokud aplikaci společnosti Adobe úspěšně nainstalujete pomocí nového místního účtu správce, ale nebylo možné upravit oprávnění k souborům v řešení 1, bude možná nutné migrovat dokumenty a nastavení do nového účtu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online