Importovat zdroje HTML

Když vytváříte články založené na HTML místo na dokumentech aplikace InDesign, můžete nastavit složku zdrojů pro sdílení obrazů, skriptů a souborů CSS mezi více články HTML. Soubor HTMLResources.zip je užitečný také k propojení souborů PDF, obrázků a souborů HTML s cílem zobrazit obsah v prohlížeči v rámci aplikace.

Soubor s prostředky musí mít název „HTMLResources.zip“. Do folia je možné naimportovat pouze jednu složku HTMLResources. Soubor HTMLResources.zip není článek, jehož náhled lze zobrazit. Informace o vytváření článků HTML viz Import článků HTML.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit soubor . zip, vyberte obsah složky HTMLResources, nikoliv složku samotnou.

Pokud na článcích HTML pracuje více lidí, zajistěte, aby měli aktuální kopii složky HTMLResources a mohli na ni odkazovat.

  1. Otevřete složku obsahující zdroje HTML, vyberte obsah a komprimujte jej do souboru . zip.

  2. Přihlaste se k Řídicímu panelu sady Adobe Digital Publishing Suite. Klikněte na možnost Folio Producer.

  3. Vyberte folio a zvolte příkaz Otevřít.

  4. V editoru nástroje Folio Producer klikněte na tlačítko Import zdrojů HTML .

  5. Klikněte na možnost Procházet, vyberte soubor HTMLResources.zip a klikněte na tlačítko Otevřít.

Pokud potřebujete soubor HTMLResources.zip upravit, proveďte změny, vytvořte nový soubor zip a znovu jej importujte.

Soubor HTMLResources.zip můžete také importovat volbou Importovat zdroje HTML v nabídce panelu nástroje Folio Builder.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online