Vytváření článků HTML pro sadu DPS

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Vytváření článků HTML.

Články založené na HTML můžete importovat do folia, aby je bylo možné zobrazit v prohlížeči jako článek. Předností článků HTML je mnohem menší velikost souboru, která se lépe hodí pro publikace vydávané každý týden a pro jednoduché články obsahující hodně textu. Články HTML mohou také obsahovat interaktivitu, která není dostupná na panelu Folio Overlays.

Výukový videokurz

Informace o použití aplikace Adobe Edge k vytvoření dokumentu HTML pro DPS naleznete v článku autora Raghu Thricovila Enhance your DPS Folios with HTML animations using Adobe Edg (Vylepšení folií DPS prostřednictvím animací HTML pomocí aplikace Adobe Edge) (pouze v angličtině).

 1. Vytvořte složku obsahující soubory HTML.

  Přiložte pouze ty datové zdroje, které používáte v této složce. Na server budou odeslány všechny datové zdroje, a to i když nejsou používané.

 2. Pokud importujete článek HTML do složky s jedinou orientací, přidejte k souboru .html příponu _h (vodorovná) nebo _v (svislá), například index_h.html.

  Pokud příponu nepřidáte, článek může být importován s duální orientací (oběma orientacemi). V případě pokusu o publikování nebo zobrazení náhledu folia s jedinou orientací se zobrazí chybové hlášení.

 3. Na panelu Folio Builder otevřete folio, ve kterém se bude článek HTML nacházet.

 4. V zobrazení článku na panelu Folio Builder vyberte z nabídky panelu volbu Import článku.

 5. Vyberte možnost „Import jednoho článku“, klikněte na ikonu složky Umístění a zadejte složku HTML.

  Články HTML můžete importovat také pomocí možnosti „Importovat více článků“ (viz Strukturalizace složek pro importování článků) nebo pomocí možnosti „Import za pomoci souboru sidecar.xml“ (viz Importování článků za pomoci souborů sidecar.xml s informací o cestě).

 6. Zadejte další nastavení, například Vyhlazené posouvání, a klikněte na tlačítko OK.

Upravujete-li soubory HTML, vyberte na panelu nástroje Folio Builder článek HTML a klikněte na možnost Aktualizovat.

Požadavky na článek HTML

 • Můžete vytvořit jeden soubor HTML, který se bude používat jak pro orientaci na výšku, tak pro orientaci na šířku, nebo můžete vytvořit zvláštní soubory HTML pro jednotlivé orientace. Abyste mohli použít odlišné soubory pro orientaci na výšku a na šířku, přidejte na konec názvů souborů HTML přípony _v a _h, například „index_h.html“. Vytváříte-li folio pouze s jednou orientací, potřebujete pouze jeden soubor HTML. Ve foliu pouze s jednou orientaci přidejte do souboru HTML příponu _h nebo _v.

 • Dynamické soubory HTML (DHTML) nejsou v současnosti plně podporovány.

 • Co se struktury souboru týče, jednou z metod je umístit všechny asociované grafické prvky a skripty souboru HTML do jednotlivých složek článku. Další možností je umístit asociované grafické soubory a skripty pro celé folio do souboru HTMLResources.zip. Soubor HTMLResources.zip do folia naimportujete z panelu Folio Builder nebo ze služby Folio Producer na webu. Viz Import složky HTMLResources.


  Ukázka složky HTMLResources

 • V kódu HTML je nutné používat relativní cesty. Potřebujete-li vytvořit vazbu na obrázek na stejné úrovni, ve které se nachází soubor HTML, použijte následující postup:

  <img src="GlobalImage.jpg"/>

  Vytváříte-li vazbu na obrázek ve složce HTMLResources, použijte následující postup:

  <img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Informace o vytváření hypertextových odkazů v článcích HTML a na články HTML najdete v části Vytváření navigačních hypervazeb pro články HTML.

Vytváření článků HTML pro prohlížeče Android

Pokyny a požadavky týkající se vytváření článků HTML pro prohlížeče systému Android najdete v článku Vytváření článků HTML pro prohlížeče v systému Android.

Zdroje HTML5

Zajištění, aby se videa v článcích HTML chovala jako video překrytí na celou obrazovku

Když vytvoříte článek HTML s jednou orientací a s odkazy na videa, může otočení zařízení způsobit také otočení přehrávaného videa. Kromě toho lze po dokončení přehrávání videa zavřít integrovaný prohlížeč aplikace, který video přehrál. Chcete-li toto chování aktivovat, použijte v HTML odkazu na video předponu „videofile://“. Tato volba je k dispozici jen pro aplikace pro systém iOS.

Poznámka:

Příklad chování videa naleznete v části o vzorové problematice HTML ve volně dostupné aplikaci DPS Tips (pouze v angličtině).

Standardní chování videa:

V tomto příkladu se video přehraje v integrovaném prohlížeči aplikace a nebude se otáčet ve foliu s jednou orientací.<a href="Links/video.mp4">Spustit video</a>

nebo<a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Spustit video</a>

Rozšířené chování videa:

V tomto příkladu se video ve foliu s jednou orientací řádně otáčí a po skončení videa se vrátí do článku.<a href="videfile://Links/video.mp4">Spustit video</a>

nebo<a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Spustit video</a>

JavaScript:

Toto chování můžete aktivovat také pomocí JavaScriptu použitím funkce playFullscreenVideo na objekt okna.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Spustit video</a>

nebo<a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Spustit video</a>

Streamované video:

Tato ukázka přehraje streamované video.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Spustit video</a>

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online