Náhled folií a článků

K vytvoření náhledů folií použijte aplikaci Adobe Content Viewer. Aplikace Adobe Content Viewer je dostupná jako aplikace pro stolní počítače (pod názvem Desktop Viewer) nebo jako aplikace pro mobilní zařízení. Aplikace Desktop Viewer se nainstaluje automaticky při aktualizaci nástroje DPS Desktop Tools. Prohlížeč pro mobilní zařízení si můžete stáhnout v obchodech iPad App Store, Google Play a Windows Store. V obchodě vyhledejte položku „Content Viewer“.

Tipy pro prohlížení obsahu DPS

 • Desktop Viewer nebo Device Viewer? Na cílovém zařízení používejte aplikaci Adobe Content Viewer. Aplikace Adobe Content Viewer je dostupná v obchodech s aplikacemi iTunes pro zařízení iPad a iPhone, Google Play a Windows Store (jen verze 8.1). Aplikace Desktop Viewer byla zrušena a již přesně nezobrazuje náhledy obsahu.
 • Je folio platné? Po vytvoření folia nebo článku si můžete vytvořit jeho náhled pomocí aplikace Desktop Viewer nebo pomocí prohlížeče na mobilním zařízení. Pokud ale chcete vytvořit náhled folia, musí být toto folio správně vytvořeno. Pokud vaše folio například obsahuje články s pouze svislou orientací a články s duální orientaci, nemůžete vytvořit náhled tohoto folia. Když použijete aplikaci Desktop Viewer k vytvoření náhledu nesprávně vytvořeného folia, zobrazí se chybová zpráva.
 • Odeslat/stáhnout nebo zobrazit náhled v zařízení? Náhled obsahu lze v aplikaci Adobe Content Viewer v zařízení zobrazit dvěma způsoby. Můžete odeslat folio do nástroje Folio Producer a potom použít stejné Adobe ID k přihlášení k aplikaci Adobe Content Viewer a nakonec požadované folio stáhnout. Můžete také připojit iPad nebo iPhone k počítači se systémem Mac OS a použít funkci Náhled na zařízení. Funkce Náhled na zařízení pro počítače se systémem Windows a zařízení se systémem Android nebo Windows není k dispozici.
 • Náhled rozvržení, článku nebo folia? Aplikace InDesign nabízí řadu způsobů vytvoření náhledu obsahu a tyto způsoby mají různé výsledky. Pokud zobrazíte náhled pomocí panelu Folio Overlays nebo možností Soubor > Náhled folia, zobrazí se jen rozvržení ve formátu rastru, ne článek či folio. Pokud zobrazíte náhled pomocí panelu Folio Builder, zobrazí se článek nebo folio podle toho, co je vybráno. V případě článků s jemným posunem nebo článků ve formátu obrazu PDF použijte panel Folio Builder k vytvoření náhledu, ne jiné způsoby.

Společnost Adobe doporučuje:

Náhled folií na iPadu nebo iPhonu

Aplikace Adobe Content Viewer pro zařízení iPad/iPhone je generickou verzí prohlížeče používaného k testování obsahu DPS pro zařízení iPad nebo iPhone. Prohlížeč se aktualizuje s každým vydáním nové verze nástroje DPS. Aplikace Adobe Content Viewer nepodporuje zařízení se systémem iOS 5, včetně modelů iPadu 1.

Poznámka:

Při vydání nové sady nástrojů nemusí folia vytvořená pomocí nejnovější verze prohlížeče správně fungovat, dokud společnost Apple neschválí novou verzi aplikace Adobe Content Viewer. Pokusíte-li se folio otevřít, zobrazí se zpráva „Aktualizujte aplikaci“. Máte-li účet profesionálního nebo podnikového vydání, můžete vytvořit vlastní verzi aplikace Adobe Content Viewer. Viz Vytvoření uživatelské aplikace Adobe Content Viewer pro iPad. Jinak vytvořte folio pomocí předchozí podporované verze prohlížeče.

Knihovna aplikace Adobe Content Viewer vyhledává folia ve dvou umístěních – na serveru aplikace Folio Producer a ve službě Distribution Service. Server aplikace Folio Producer (hostovaný na acrobat.com) obsahuje všechna folia zobrazená na panelu Folio Builder. Stránka o službě Distribution Service obsahuje veškerá publikovaná folia. Modrá ikona blesku v miniatuře folia označuje folio stažené ze serveru aplikace Folio Producer. Modrá ikona zásuvky označuje folio načtené přes Preview on Device (Náhled v zařízení). Folia publikovaná ve službě Distribution Service tyto modré ikony neobsahují. Žádné folio publikované k prodeji se nezobrazí v aplikaci Adobe Content Viewer.

Ikony naznačují původ folia.

 1. Aplikaci Adobe Content Viewer si můžete do svého zařízení stáhnout nebo ji aktualizovat z obchodu App Store.

 2. Spusťte aplikaci Adobe Viewer na iPadu a přihlaste se pomocí stejného Adobe ID, které používáte k přihlášení na panelu Folio Builder.

  Folia, ke kterým máte přístup, budou dostupná pro stažení a vytvoření náhledu.

  Poznámka:

  Pokud se vaše folio nezobrazí v knihovně prohlížeče, zkontrolujte, jestli folio neobsahuje články neodpovídající orientaci folia, například článek pouze na šířku ve foliu s duální orientací.

Náhled folia ve službě AEM

Pokud využíváte pracovní postup ve službě Adobe Experience Manager (AEM), můžete zobrazit náhled folií ve službě AEM bez nutnosti jejich publikování ve službě Folio Producer Service.

 1. Poté v aplikaci Adobe Content Viewer klepněte na AEM.
 2. Přihlaste se pomocí svého účtu AEM. Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro službu AEM. Pro adresu URL použijte formát http://<IP adresa>:<číslo portu AEM>.

Navigace pomocí prohlížeče

Následující metody navigace fungují bez ohledu na to, jestli používáte aplikaci Adobe Content Viewer nebo uživatelský prohlížeč.

 • V případě folií s duální orientací natočte mobilní zařízení tak, aby se zobrazila buď vodorovná, nebo svislá verze článku.

 • Posouváním nahoru a dolů můžete článek číst. Posunutím vlevo a vpravo přejdete do jiného článku (nebo přejdete na jiné stránky sloučeného článku).

 • Klepněte nebo přejeďte po interaktivních oblastech.

 • Kliknutím na neinteraktivní oblast zobrazíte navigační pruhy (nazývané někdy „HUD“ – Průhledový displej). Klepnutím na tlačítko Knihovna se v aplikaci pro více folií dostanete do knihovny, v aplikaci pro jedno folio pak můžete klepnutím na tlačítko Domů přejít k prvnímu článku. Kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte do předchozího zobrazení. Klepnutím na ikonu Obsah si zobrazíte obsah. Tažením nástroje pro posun v režimu procházení můžete procházet miniatury obrazů.

 • Klepnutím na titul na navigačním pruhu se vrátíte k prvnímu článku. Dvojitým kliknutím na titul se přepnete mezi verzemi zobrazení titul a titul plus v prohlížeči. V prohlížečích v systému iOS můžete trojitým kliknutím na titul resetovat vydání, takže jednotlivé články budou začínat na první stránce a nikoli na posledně zobrazené stránce. (V případě aplikací verze 32 a novější můžete vytvořit tlačítko, které folio resetuje (za použití prvku navto://relative/reset).

Adobe Content Viewer pro iPad

A. Tlačítko Knihovna B. Tlačítko Zpět C. Tlačítko Obsah D. Nástroj pro posun 

Odstranění folií z prohlížeče

Chcete-li odstranit folio z prohlížeče, klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu knihovny, vyberte možnost Odstranit vydání z iPadu a poté vyberte a odstraňte folia. Dokud je folio dostupné na serveru, je dostupné i pro stažení v prohlížeči. Pokud již folio na serveru není dostupné, pak folio z knihovny zmizí.

Chcete-li odstranit folio z knihovny zařízení iPhone, přejeďte přes název folia zprava doleva. Během přejetí se tlačítko Zobrazit změní na tlačítko Odstranit.

Použití aplikace Android Viewer k vytvoření náhledu obsahu

Nástroj Adobe Content Viewer pro Android slouží k testování digitálního obsahu vytvořeného v telefonech a tabletech se systémem Android 4.0.3 nebo novějším.

 1. Stáhněte aplikaci Adobe Content Viewer z obchodu Google Play.

 2. Spusťte aplikaci Adobe Viewer na zařízení se systémem Android a přihlaste se pomocí stejného Adobe ID, které používáte k přihlášení na panelu Folio Builder.

  Folia, ke kterým máte přístup, budou dostupná pro stažení a vytvoření náhledu.

Použití aplikace Desktop Viewer k vytvoření náhledu obsahu

Aplikace Adobe Content Viewer for the Desktop (také nazývaná Desktop Viewer) je aplikace AIR umožňující vytvářet náhledy folií, článků a rozvržení na ploše.

Aplikace Adobe AIR v20 vyžaduje použití 64bitových aplikací v systému Mac OS X. Z tohoto důvodu nelze aplikaci Adobe Content Viewer for Desktop spustit v systému Mac OS X v případě, že máte nainstalovánu verzi AIR v20. Zobrazí se chybová zpráva „Chybí požadovaná nativní rozšíření pro tuto aplikaci.“

Tým DPS nemá v plánu aktualizovat aplikaci Adobe Content Viewer for Desktop, aby bylo možné vytvořit náhled obsahu DPS v aplikaci InDesign. Doporučujeme vám používat pro náhled na zařízení více vhodné prostředí náhledu.

Používání náhledu na zařízení

Namísto stahování folií ze serveru můžete pomocí funkce Náhled na zařízení kopírovat folio přímo z počítače na mobilní zařízení.

Funkce Náhled na zařízení je k dispozici pouze pro počítače se systémem Mac OS, kde ji lze použít k přímému zobrazení náhledu obsahu v zařízení iPad nebo iPhone.

 1. Připojte iPad nebo iPhone k počítači.

 2. Na iPadu nebo iPhonu spusťte uživatelskou aplikaci Adobe Content Viewer vytvořenou pomocí aplikace DPS App Builder.

  Není nutné se přihlašovat.

 3. Chcete-li zobrazit náhled článku nebo folia, na panelu Folio Builder aplikace InDesign vyberte článek nebo folio, jehož náhled chcete zobrazit, a poté v nabídce Náhled ve spodní části panelu zvolte možnost Náhled v [název zařízení].

  Náhled folia je zkopírován z počítače na zařízení. Náhled folia zůstane v zařízení i po jeho odpojení. Když folio vložíte do archivu, bude odstraněno z knihovny. Náhled článku po jeho ukončení v zařízení nezůstane.

 4. Chcete-li zobrazit pouze náhled aktuálního rozvržení, otevřete panel Překrytí folia a v nabídce Náhled ve spodní části panelu zvolte možnost Náhled v [název zařízení].

  Náhled folia zůstane v zařízení i po odpojení zařízení. Po návratu do knihovny dojde k odstranění náhledu rozvržení.

  Při zobrazení náhledu v zařízení z panelu Folio Overlays se zobrazí pouze stránky aktuálního rozvržení ve formátu PNG. Alternativní rozvržení v aplikaci InDesign CS6/CC nejsou v náhledu zahrnuta. V případě článků s jemným posunem nepoužívejte k vytvoření náhledu panel Folio Overlays, ale panel Folio Builder.

Náhled za použití verze aplikace Adobe Content Viewer v systému Windows 8.1

Verze aplikace Adobe Content Viewer je dostupná v obchodu Windows Store. V obchodu Windows Store vyhledejte termín „Adobe Content Viewer“. Tato aplikace je k dispozici pouze u zařízení se systémem Windows 8.1. Viz téma Sestavení aplikací DPS pro obchod Windows Store.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.