Po vytvoření folií a článků dojde k jejich odeslání na server Folio Producer založený na webu acrobat.com, ale ještě nedojde k jejich zobrazení ve službě Adobe Distribution Service (někdy nazývané „realizační server”). Služba Distribution Service obsahuje všechna folia, která mohou zákazníci stahovat.

Chcete-li publikovat folia jako prodejní nebo veřejná, je nutné přihlásit se do hlavního panelu sady DPS pomocí účtu DPS Professional nebo Enterprise. Nicméně každý má možnost folia publikovat jako soukromá a vylepšit tak rychlost stahování v aplikaci Adobe Content Viewer na zařízení.

Při publikování folií je nezbytné se přihlásit k odpovídajícímu účtu. Každé aplikaci je po jejím sestavení v nástroji DPS App Builder přiřazen identifikátor Adobe ID s rolí aplikace s názvem „ID titulu“. V aplikaci budou k dispozici folia publikovaná prostřednictvím aplikačního účtu jako veřejná.

Publikování obsahu do služby Distribution Service
Publikování obsahu do služby Distribution Service

 1. Na řídicím panelu klikněte na Folio Producer. V organizátoru nástroje Folio Producer vyberte folio a klikněte na možnost Publikovat.

 2. Nastavte stav folia.

  Nyní nebo plánováno:

  Pokud vyberete možnost Nyní, folio se publikuje ihned po kliknutí na tlačítko Publikovat. Jako stav zvolte možnost „Soukromé“. Po odeslání folia do živého prostředí se stav změní ze soukromého na veřejné. U folií můžete naplánovat jejich publikování, ale ne jejich aktualizaci.

  Při výběru možnosti Plánováno se folio zveřejní dle vašeho nastavení (s prodlevou v rozmezí 30 minut až 7 dnů od současnosti). Datum a čas jsou uvedeny v časovém pásmu GMT, takže podle potřeby proveďte příslušné úpravy podle vaší oblasti.

  V současné době se publikuje pouze plánované folio bez odeslání nabízeného oznámení.

  Soukromé nebo veřejné:

  Nastavíte-li stav folia na veřejné, zákazníci jej mohou stahovat ihned, jakmile je folio dostupné v obchodu. K publikaci folia jako veřejného je třeba účet aplikace DPS verze Professional nebo Enterprise. Pokud je folio označeno jako soukromé, nemohou si jej zákazníci stahovat v uživatelských aplikacích prohlížečů. Je dostupný pouze v aplikaci Adobe Content Viewer.

  Bezplatné nebo prodejné:

  Nastavte stav folia na prodejné, pokud chcete, aby jej zákazníci mohli stahovat pouze v případě, že zaplatí způsobem definovaným v aplikaci nebo pomocí předplatného. U prodejných folií projděte proces prodeje v rámci aplikace na vývojářském webu společnosti Apple nebo proces účtování v rámci aplikace na vývojářském webu Google Play, pomocí kterých můžete určit cenu za stažení prodejního folia.

  Žádné folio publikované k prodeji se nezobrazí v aplikaci Adobe Content Viewer. Vytvořte si náhled prodejních folií pomocí uživatelské vývojové aplikace, kterou vytváříte.

  Poznámka:

  U prodejných folií nenastavujte stav na bezplatné a později na prodejné. Folio by pak nemuselo být dostupné v uživatelském prohlížeči. Zrušení publikace a nová publikace těchto folií jako veřejné a prodejné.

 3. Zadejte ID produktu.

  Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li k zadání ID produktu formát com.publisher.publication.issue (například com.adobepress.inspire.červenec2013). Nejlepších výsledků dosáhnete, když nebudete používat v ID produktu velká písmena. Velká písmena nemusí fungovat v případě nákupů v aplikacích Amazon.

  V případě prodejního obsahu se ujistěte, že v dialogovém okně Publikovat folio použijete stejné ID produktu, které jste vytvořili při nastavení nákupů v rámci aplikace.

  Poznámka:

  Ve své aplikaci používejte různé ID produktu pro každé samostatné folio. Nicméně pokud vytváříte interpretace folií, použijte pro všechny interpretace v sadě stejné ID produktu.

 4. Klikněte na volbu Publikovat.

  Folio nebude publikováno, bude-li obsahovat články s konfliktními orientacemi nebo poměry stran. Pokud dojde k publikování folia, nahradí se tlačítko Publikovat tlačítkem Aktualizovat a aktivuje se tlačítko Odebrat.

Když publikujete nebo aktualizujete folio, úloha bude odeslána do fronty a vy můžete pokračovat v práci v organizátoru a publikovat nebo aktualizovat další folia. Stav fronty zjistíte v nabídce Zobrazit > Požadavky na publikování. Pokud úloha selže, pokus opakujte. Může být nutné kliknout na tlačítko Zrušit publikování a poté opět na tlačítko Publikovat. Informace o výpadcích serveru, které mohou mít dopad na publikování, naleznete na stavové stránce DPS.

Nechráněné články budou nahrány na webový server a lze je zobrazit ve stolním počítači.

Má-li váš uživatelský prohlížeč aktivovanou funkci zobrazování oznámení, můžete kliknutím na tlačítko Upozornit vyvolat nabízené oznámení. Viz Zobrazování upozornění.

Aktualizace publikovaných folií

Po publikování folia použijte k aktualizování již publikovaného folia tlačítko Aktualizovat v programu Organizátor nástroje Folio Producer. Když aplikace Adobe Content Viewer zjistí, že stažené folio bylo aktualizováno, vyzve uživatele, aby si stáhnul aktualizované folio. Dávejte pozor, aby nedošlo ke změně hodnot v názvu publikace, čísla folia, ID produktu a velikosti. Pokud některou z těchto hodnot potřebujete změnit, folio neaktualizujte, ale zrušte jeho publikování a publikujte je znovu.

 1. Proveďte potřebné změny ve foliu a v článcích.

  Provedete-li úpravy ve zdrojových dokumentech článku, použijte příkaz Aktualizovat na panelu Folio Builder.

 2. Přejděte do programu Organizátor nástroje Folio Producer.

 3. Nastavení názvu publikace a čísla nového folia musejí být stejná jako nastavení stávajícího folia.

  Pokud by některé z těchto nastavení bylo odlišné, bylo by nové folio považováno za samostatné vydání.

 4. Vyberte folio a klikněte na možnost Aktualizovat.

 5. Zadejte příslušné nastavení stavu a ID produktu.

  Neměňte ID produktu. Potřebujete-li použít jiné ID produktu, použijte možnost Zrušit publikování a poté folio znovu publikujte.

  Pokud je folio určeno k prodeji, musí ID produktu odpovídat ID produktu zadanému v průběhu nákupu prostřednictvím aplikace pro iPad nebo stejného procesu platného pro aplikace pro Android. Pokud zadáte odlišné ID produktu, folio se nezobrazí v uživatelské aplikaci prohlížeče.

  Je-li vybrána volba Aktualizovat obsah, bude aktualizován obsah folia a metadata. Zrušíte-li výběr této volby, změní se po kliknutí na tlačítko Aktualizovat pouze status. Nejlepších výsledků dosáhnete, necháte-li volbu Aktualizovat obsah vybranou.

Odstranění folií ze serveru

Organizátor nástroje Folio Producer obsahuje příkazy Zrušit publikování a Odstranit.

 • Příkaz Zrušit publikování odebere publikované folio ze služby Distribution Service. Máte-li v obchodě aplikaci prohlížeče pro více folií, nebude odebrané folio již dostupné pro stažení.

 • Příkaz Odstranit vymaže folio a jeho obsah. Odstraněné folio se již nezobrazí v organizéru nástroje Folio Producer, ani na panelu Folio Builder.

Odebrané ani odstraněné folio nebude odstraněno z žádného zařízení, do kterého bylo staženo. Kliknutím na tlačítko Archiv můžete odebrat odstraněné folio z knihovny prohlížeče.