Chyba při převodu katalogu aplikace Photoshop Elements

Problém 1: Převod katalogu se nezdaří

Převod katalogu v aplikaci Photoshop Elements se nezdaří v následujících případech:

 • Převáděný katalog byl vytvořen v aplikaci Adobe Photoshop Elements verze 5 či starší nebo v jakékoli verzi aplikace Adobe Photoshop Album.
 • Převádíte katalog v aplikaci Photoshop Elements 7 či její novější verzi.

Příklad pracovního postupu

Pro účely objasnění problému uvažujme následující scénář:

 • Název katalogu: Katalog.psa
 • Katalog byl vytvořen v aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition.
 • Katalog je převáděn do aplikace Photoshop Elements verze 15, 14, 13, 12 nebo 11.

Převod katalogu:

 1. Spusťte aplikaci Photoshop Elements Organizer.

 2. Klikněte na možnost Soubor > Spravovat katalogy.

  Poznámka:

  Ve starší verzi aplikace Photoshop Elements klikněte na možnost Soubor > Katalog.

 3. Klikněte na možnost Převést a vyberte katalog, který chcete převést (Katalog.psa). Pokud není daný katalog zobrazen, klikněte na možnost Vyhledat další katalogy a najděte soubor katalogu ručně. Po nalezení souboru klikněte na možnost Převést.

 4. Pokud se převod katalogu nezdaří, zobrazí se chybová zpráva:

  Chyba při převodu katalogu PSE
  Chybová zpráva zobrazená při nezdařeném převodu katalogu

Řešení

Pokud při převodu dojde chybě, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte do složky s dočasnými soubory (Temp) vašeho systému. V počítači se systémem Microsoft Windows tam lze přejít tak, že na panelu Adresa v okně Průzkumníka zadáte adresu %temp% a stisknete klávesu Enter.

 2. Najděte textový soubor s názvem pse-conversion-log_Katalog-1.txt a otevřete jej v textovém editoru.

 3. Posuňte se na konec dokumentu. Na posledním řádku protokolu je uveden název souboru a cesta k němu. Jedná se o soubor, který způsobuje chybu při zpracování převodu katalogu. Například na následujícím snímku obrazovky je chyba při převodu katalogu způsobena souborem IMAG0275.cr2.

  Soubor, který způsobuje chybu při převodu, je poslední soubor v protokolu.

 4. Spusťte aplikaci, ve které byl katalog vytvořen (v tomto ukázkovém pracovním postupu je to aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition). Vyhledejte soubor, který byl uveden na konci souboru protokolu otevřeného v předchozím kroku (v tomto ukázkovém pracovním postupu je to soubor IMAG0275.cr2).

  Odstraňte soubor z katalogu.

 5. Ukončete starší aplikaci spuštěnou v předchozím kroku a pokuste se provést převod katalogu znovu. Pokud dojde ke stejné chybě znovu, znamená to, že jsou v katalogu ještě nějaké další soubory, které ji způsobují. Opakujte výše uvedené kroky 1 až 4 a proveďte převod znovu.

Problém 2: Katalogy vytvořené v předchozích verzích aplikace Photoshop Elements se nezobrazují v dialogovém okně Převést katalog

Týká se verze aplikace Photoshop Elements určené pro Windows Application Store.

Pokud při převodu katalogů vytvořených v předchozích verzích aplikace Photoshop Elements použijete možnost Katalogy přístupné aktuálnímu uživateli, nebudou se v aplikaci Elements Organizer tyto katalogy zobrazovat v dialogovém okně Převést katalog.

Řešení

 1. Spusťte předchozí verzi aplikace Elements Organizer, kterou máte ve svém zařízení.

 2. Vyberte možnost SouborSpravovat katalogy.

 3. Vyberte katalog, který chcete převést, a klikněte na možnost Přesunout.

 4. Vyberte možnost Katalogy přístupné všem uživatelům.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Pokud se zobrazí chybová zpráva, že katalog je používán jiným programem, restartujte počítač a potom katalog přesuňte znovu.

 6. Nyní spusťte aplikaci Elements Organizer 15.

 7. Vyberte možnost SouborSpravovat katalogy.

 8. Klikněte na možnost Převést.

Katalog přesunutý z předchozí verze aplikace Elements se nyní zobrazí v dialogovém okně Převést katalog.

 1. Přejděte do následujícího umístění: C:\Users\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\Catalogs.

 2. Zkopírujte katalog, který chcete převést, a vložte jej do následujícího umístění: C:\ProgramData\Adobe\ElementsOrganizer\Catalogs.

 3. Nyní spusťte aplikaci Elements Organizer 15.

 4. Vyberte možnost SouborSpravovat katalogy.

 5. Klikněte na možnost Převést.

Katalog se zobrazí v dialogovém okně Převést katalog.

Problém 3: Katalogy nelze přejmenovat, přesunout ani odebrat

Pokud v aplikaci Elements Organizer určené pro Windows Application Store vyhledáte katalogy pomocí možnosti Převést > Vyhledat další katalogy, nebudete je moci přejmenovat, přesunout ani odebrat. K tomuto problému dochází proto, že všechny katalogy ve složce AppData vytvořené v počítačové verzi aplikace Elements Organizer jsou zkopírovány do umístění AppData v balíčku.

Řešení: Restartujte počítač

Tento problém lze vyřešit ukončením aplikace Elements Organizer a restartováním počítače.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?