Fejlfinding af problemer med scanning vha. Acrobat på Mac OS

Brug disse trin som en hjælp til at løse problemer, som opstår, når du scanner til Acrobat på Mac OS.

1. Installer den seneste version af Acrobat.

Den nyeste version af Acrobat kan være mere kompatibel med operativsystemet og hardwaredriverne. Inden du installerer en opdatering eller opgradering, skal du sikre dig, at computeren opfylder minimumskravene. Du kan hente opdateringerne på Adobes websted på www.adobe.com/dk/downloads/updates.

2. Installer eller geninstaller den nyeste version af scannerdriveren.

En forældet version af scannerdriveren eller en beskadiget driverfil kan føre til scanningsproblemer i Acrobat. Download den seneste version af driveren til din specifikke scannermodel fra scannerproducentens websted. Installer eller geninstaller derefter denne version af driveren.

Hvis TWAIN-filen mangler for en scanner, viser Acrobat ikke scannerens navn på scannerlisten. Hvis en TWAIN-fil er beskadiget, kan der opstå en fejl.

Bemærk: På Intel-baserede Macintosh-computere understøtter Acrobat 8 og 9 kun Universal Binary TWAIN-drivere. Du kan afgøre, om den installerede scannerdriver er en Universal Binary-driver eller en PowerPC-driver ved at gøre følgende:

  1. I Finder skal du gå til /Bibliotek/Image Capture/TWAIN Data Sources.

  2. Vælg scannerdriveren.

  3. Vælg Fil > Hent info..

  4. I vinduet Hent info skal du i afsnittet Generelt kontrollere oplysningerne ud for Type. Der vil enten stå PowerPC eller Universal efter ordet Pakke. Hvis der ikke er nogen TWAIN-kilde, kan der ikke scannes direkte til Acrobat vha. scanneren.

3. Test scanneren med Image Capture eller den software, som fulgte med scanneren.

Kontrollér, at scanneren fungerer ved at scanne vha. Image Capture. Image Capture er et standardprogram på Mac OS X, der som standard er installeret i mappen Programmer. Du kan også prøve at scanne vha. den software, som fulgte med scanneren.

Hvis problemet fortsat opstår i et andet program, skal du kontakte scannerproducenten for at få hjælp.

I Image Capture bruges Image Capture-protokollen, mens TWAIN-protokollen som standard bruges til Acrobat på MAC. Der er visse situationer, hvor tingene fungerer med Image Capture men ikke med Acrobat. Du bør ikke sammenligne Image Capture og Acrobats TWAIN-funktion. Acrobat understøtter i øjeblikket kun ICA på MAC 10.7 med Acrobat XI. Du kan skifte til Image Capture-protokollen i Acrobat og sammenligne resultaterne med Image Capture-scanninger vha. Image Capture-programmet.

4. Scan med en anden farvetilstand på scanneren.

Der kan opstå problemer i Acrobat, hvis der bruges visse farvetilstande på visse scannere. Du kan læse mere om ændring af farvetilstanden i brugervejledningen til scanneren.

5. Scan, mens du er logget på med rodbrugerkontoen.

Rodbrugeren, eller superbrugeren, er en særlig brugerkonto på Mac OS X, der bruges til bestemte administrations- eller overvågningsopgaver. Som standard er rodbrugerkontoen ikke aktiveret. Log på, åbn Acrobat, og prøv scanne. 

Log altid af kontoen, og deaktiver den, når du er færdig med at bruge den.

6. Scan, mens du er logget på en administratorkonto, der lige er oprettet.

En beskadiget fil eller forkerte tilladelser for den nuværende brugerkonto kan være årsagen til scanningsproblemet. Opret en brugerkonto, log på den, åbn Acrobat, og prøv på at scanne igen.

Der er en vejledning under Installation eller kørsel af et Adobe-program fra en ny brugerkonto (Mac OS X).

7. Brug anden software til at scanne.

Hvis løsningerne ovenfor ikke virker, skal du bruge Image Capture eller den software, som fulgte med scanneren, og scanne til en TIFF-fil. Brug herefter Acrobat til at konvertere TIFF-filen til en PDF-fil.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online