Oprettelse af artikler og layout

Får du vist den korrekte artikel?

Denne artikel henviser til Digital Publishing Suite. Du kan finde AEM Mobile-artiklen her: Styring af artikler.

Du kan oprette artikler, der er baseret på enten InDesign-dokumenter eller HTML-filer. Artikler kan føjes til folioer på to måder: Brug knappen Tilføj artikel til at oprette artikler baseret på åbne InDesign-dokumenter, eller importér artikler fra en mappe.

Oprettelse af en artikel fra et åbent dokument

Artikler kan indeholde ét eller to layout til hhv. høj- og tværformat på mobilenheden. Men du skal være konsekvent inden for den udgivne folio. Alle artikler i den udgivne folio skal være kun højformat, kun tværformat eller dobbeltretning.

Artikelvisning

 1. Åbn det InDesign-dokument, der er designet til digital udgivelse. Se Design af digitale udgivelser.

  Dokumentdimensionerne kan adskille sig fra foliostørrelsen i to situationer.

  • Folioens størrelsesforhold og dokumentets sidestørrelse er ens. Du kan f.eks. føje 1024 x 768-dokumenter til en folio, der er indstillet til en 2048 x 1536-foliostørrelse, fordi begge størrelsesforhold er 4:3.

  • Dokumentet er designet til jævn rulning. Hvis du f.eks. opretter et 1024 x 2000-dokument med en enkelt side, skal den tilføjede artikel angives til Jævn rulning.

 2. Opret eller åbn den folio, hvor artiklen skal vises, i panelet Folio Builder.

 3. Klik på Tilføj i artikelvisning i panelet Folio Builder.

 4. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK.

  Artikelnavn

  Angiv artikelnavnet. Artikelnavnet vises ikke i fremviseren. Artikelnavnet bruges til at oprette links mellem artikler, så brug et navn som f.eks. "City_Guide" i stedet for et filnavn som f.eks. "city_guide_h.indd". Et artikelnavn kan maksimalt bestå af 60 tegn.

  Artikelformat

  Angiv en billedformatindstilling for artiklen. Du kan f.eks. vælge PDF for en artikel for at give mulighed for at knibe og zoome. Se Forskelle mellem JPG-, PNG- og PDF-billedformater (på engelsk).

  JPEG-kvalitet

  Hvis der er valgt Automatisk eller JPG i Billedformat, skal du angive JPEG-kvalitet. Jo højere kvalitet, du vælger, desto større bliver filen.

  Jævn rulning

  Angiv jævn rulning for artiklen, ikke kun for det layout, du tilføjer. Hvis du f.eks. kun tilføjer det lodrette layout i en folio med dobbeltretning, skal du vælge Begge retninger, hvis begge layout bruger jævn rulning. Vælg Kun vandret eller Kun lodret, hvis det er en artikel med enkelt retning, eller hvis kun ét layout bruger jævn rulning.

  Bemærk:

  Når du vælger en indstilling for jævn rulning, kan du angive alternative layout. Hvis dit dokument med jævn rulning kun har ét layout, skal du vælge det som det relevante layout og vælge Ingen for det andet layout, som du tilføjer senere.

Tilføjelse af layout til en artikel

Hvis dit InDesign-dokument indeholder flere layout, kan du angive både lodrette og vandrette layout, når du opretter artiklen. Du kan også tilføje andet layout fra et andet dokument. Hvis artiklen findes i en folio med dobbelt retning, kræver den endnu et layout.

 1. Åbn det InDesign-dokument, der er designet i en anden layoutretning end det eksisterende artikellayout.

 2. Dobbeltklik på den artikel, hvor du vil tilføje det andet layout, i panelet Folio Builder.

 3. Klik på Tilføj layout i artikelvisning i panelet Folio Builder. Hvis dokumentet indeholder flere layout, skal du angive det relevante layout.

Import af InDesign-artikler

Der er tre metoder til importering af artikler:

Enkelt artikel Importer en enkelt artikel placeret i den angivet mappe. Mappen skal indeholde enten InDesign-filer eller HTML-filer. InDesign-filer skal indeholde _h eller _v som suffiks, såsom article1_h.indd eller article1_v.indd. Denne metode understøtter ikke alternative layout i InDesign.

Flere artikler Importer en gruppe artikler placeret i undermapperne i den angivne mappe. Denne metode understøtter ikke alternative layout i InDesign. Du kan finde oplysninger om at strukturere mapper under Strukturering af mapper til importering af artikler.

Brug af sidecar.xml ved flere artikler - Du kan også importere artikler, sådan som det er defineret i en stibaseret sidecar.xml-fil, du angiver. Denne indstilling er især nyttig til InDesign-dokumenter med flere layout. For oplysninger. se Importering af artikler ved hjælp af stibaseret sidecar.xml-fil.

Når du importerer artikler, skal størrelsesforholdet for artiklerne svare til størrelsesforholdet for folioen, medmindre du vælger en indstilling til jævn rulning.

 1. Oprettelse af kildedokumenter i InDesign. Afhængig af importmetoden, du vælger, kan der være et behov for at organisere filerne på en særlig måde. Se Strukturering af mapper til importerede artikler.

 2. Åbn den folio, hvor artiklen eller artiklerne skal vises, i panelet Folio Builder.

 3. Vælg Importer artikel fra panelmenuen i panelet Folio Builder i artikelvisning.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Importer en enkelt artikel, klik på mappeikonet Placering, og angiv en artikelmappe.
  • Vælg Importer flere artikler, klik på mappeikonet Placering, og angiv en foliomappe, der indeholder artikelmapper.
  • Vælg Importer med sidecar.xml, klik på mappeikonet Placering, og angiv en sidecar.xml-fil, der inkluderer stinavne af kildefiler.
 5. Hvis du importerer en enkelt artikel, skal du gøre følgende og derefter klikke på OK.

  • Vælg en indstilling for jævn rulning for artiklen. Hvis du f.eks. importerer en artikel til en folio med dobbeltretning, men du kun ønsker, at der skal være jævn rulning i det vandrette layout skal du vælge Horizontal Orientation.
  • Angiv indstillinger for billedformat.

Når du bruger indstillingen "Importer en enkelt artikel" eller "Importer flere artikler", kan din artikelmappe indeholde png-billeder på samme niveau som InDesign eller HTML-filer. Disse png-billeder bruges derefter som ikoner i indholdsfortegnelsen. Hvis du importerer flere artikler, hvor foliomappen indeholder en klassisk sidecar.xml-fil, vil filen bestemme rækkefølgen af artiklerne og udfylde artikelegenskaberne. Se Oprettelse af en sidecar-fil med metadata til import af artikler.

Hvis dine artikler ikke importeres korrekt, kan du se Fejlfinding ved fejl i artikeloverførsel i panelet Folio Builder.

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?