Vedligeholdelsesopdateringen indeholder små produktforbedringer og rettelser af fejl, som kunder har rapporteret.

Oversigt

Få hurtigere forretningstransaktioner, og reducer din risiko med Adobe Sign. Programmet er en del af en fuld portefølje af sikre digitale løsninger til dokumenter og giver alle afdelinger pålidelige e-signaturer og styrer 100 % de digitale arbejdsforløb i hele din organisation. 

Få en oversigt over Adobe Sign på sign.adobe.com

Adobe Sign-vedligeholdelsesopdateringen for september 2016 indeholder fejlrettelser og funktionsforbedringer. 

Problemer løst

Problem-id Beskrivelse
4171894
Løste et problem, der fik en lille procentdel af API-oprettede widgets til at fejle.
4170786 Løste et problem levering af mail for afsendere for et lille antal transaktioner.
4170204 Rettede en fejl, der skabte flertydighed ved bekræftelse af underskrivers identitet for en lille
procentdel af underskrivere. 
4168219 Rettede et par fejl med sprogoversættelse.
4157376 Tilføjede noget funktionalitet til anvendelsesmetoderne for det skrivebeskyttede datofelt
for at opnå paritet på tværs af alle anvendelsesmetoder.
4146475 Rettede en fejl, der fik visse værdier i rullemenuer til ikke at parse korrekt.
4139636 Rettede en fejl, der opstod, når originale digitale signaturfelter blev ændret
eller slettet på et dokument.
4138409 Opdaterede biblioteksdokumenter, så de vises i alfabetisk rækkefølge.
4101534 Løste et problem, hvor nogle underskrivere ikke kunne udskiftes.