Asennusongelmien vianmääritys lokitiedostojen avulla | Creative Cloud

Adobe Creative Cloud -tuotteiden asennusohjelmat kirjaavat toimenpiteensä lokitiedostoihin. Jos näet virheviestin asennuksen aikana, hae ratkaisuja Adoben tukipalvelut -sivulta. Muussa tapauksessa tarkista lokitiedostot määrittääksesi, onko asennuksen aikana tapahtunut virheitä.

Creative Cloud -asennusohjelmat luovat kolme erilaista lokitiedostoa ladatessaan, purkaessaan ja asentaessaan tuotetta:

 • Lokitiedosto dlm sisältää latauksen aikana tapahtuneet virheet.
 • Lokitiedosto PDapp sisältää virheet, jotka ovat tapahtuneet asennuksen ensimmäisten minuuttien aikana.
 • Tuotteen pääasennuslokit sisältävät asennuksen aikana tapahtuneet virheet.

Noudata alla olevia ohjeita oppiaksesi avaamaan ja lukemaan näitä lokitiedostoja.

Huomautus:

Mietitkö mistä aloittaisit? Creative Cloud -asennusohjelma käy asennuksen aikana useita kertoja läpi kolmivaiheisen prosessin: lataus, purku ja asennus. Asennusohjelma näyttää tuotenimen vieressä sanan ”extracting” (puretaan), kun se purkaa ladattuja tiedostoja. Muun lataus- ja asennusprosessin aikana tilanne näkyy edistymispalkista. Jos virhe tapahtuu ennen ”extracting” (puretaan) -sanan näyttöön ilmestymistä, aloita tarkistamalla .dlm-loki. Siellä näkyvät mahdolliset latausvirheet. Jos virhe tapahtuu asennuksen loppuvaiheessa, aloita tarkistamalla tuotteen lokitiedosto. Mutta koska kolmivaiheinen prosessi saatetaan käydä läpi useita kertoja asennusprosessin aikana, on parasta tarkistaa kaikki kolme lokitiedostoa.

Onko sinulla ongelmia hiljaisessa asennuksessa tai käyttöönotossa? (vain järjestelmänvalvojat)

Jos teet hiljaiseen tai käytössä olevaan asennukseen liittyvän virheen vianmääritystä, tarkista asiakaskoneen asennuslokit, jos asennus epäonnistui, tai Creative Cloud Packager -sovelluksen kehitysloki, jos paketin koonnissa on virheitä. Hiljaisissa asennuksissa virhesanomat tallennetaan ainoastaan lokitiedostoihin. Katso Hiljaisen asennuksen tai käyttöönoton vianmääritys (vain järjestelmänvalvojat).

Onko sinulla ongelmia Creative Suiten asennuksessa?

Katso tarkempia tietoja Creative Suite -lokitiedostojen avaamisesta ja lukemisesta ohjeesta Asennusongelmien vianmääritys lokitiedostojen avulla | CS.

Lokitiedoston dlm analysointi latausvirheiden varalta

Creative Cloud -tietokonesovellus lataa asennustiedostot ennen niiden purkamista ja asentamista. Latauksen aikana tapahtuvat virheet kirjataan dlm.log-tiedostoon.

Huomautus:

Yleisin syy latausongelmiin on palomuurit tai välityspalvelimet, jotka estävät latauksen. Lisätietoja tuetuista välityspalvelimista ja niiden kokoonpanoista on ohjeessa Välityspalvelintuki Creative Cloud -tuotteissa.

 1. Siirry dlm.log-tiedostoon:

  • Windows: \Users\<käyttäjänimi>\AppData\Local\Temp\AdobeDownload\
  • Mac OS: /Käyttäjät/<käyttäjänimi>/Kirjasto/Logs/AdobeDownload/
  Huomautus:

  Jos et löydä Kirjasto-kansiota Mac OS -käyttöjärjestelmässä, pidä Optio-näppäin painettuna Finderissa ja valitse Siirry-valikko. Kirjasto-kansio näkyy Koti-kansion alapuolella.

 2. Avaa lokitiedosto Muistiolla (Windows) tai TeXturilla (Mac OS).

  Huomautus:

  Oletusarvoisesti lokitiedostot avautuvat Mac OS -käyttöjärjestelmässä Konsoliin. Valitse kaikki teksti painamalla Komento + A, ja kopioi ja liitä sisältö tekstieditoriin ennen jatkamista.

  Dlm.log tallentaa asennusyritykset järjestyksessä. Lokin jokaisen rivin alussa on päivämäärä- ja aikaleima, joka kertoo, milloin asennusta yritettiin. Jokainen yritys alkaa koontiversion numerolla. Esimerkiksi:

  04/04/16 07:52:59:342 | [INFO] | | | | | | | 692044 | GDE Version is 9.0.0.5 (BuildVersion: 6.0; BuildDate: Wed Aug 05 2015 03:31:05)

  Huomautus:

  Jos dlm.log-tiedosto on erityisen pitkä ja vaikealukuinen, voit poistaa tiedoston ja asentaa tuotteen uudelleen, jolloin luodaan uusi dlm.log-tiedosto.

 3. Siirrä kohdistin tiedoston alaosaan ja käy tiedosto läpi lopusta alkuun. Hae ensimmäisellä kerralla ERROR-tekstiä ja toisella kerralla FATAL-tekstiä.

  Jokaisen asennusyrityksen yhteydessä lokitiedoston loppuun lisätään tietoa. Kun aloitat haun tiedoston lopusta ja etsit alkua kohti, löydät uusimmat virheet ensin.

  Huomautus:

  Valitse Sama kirjainkoko ja kirjoita ERROR tai FATAL isoilla kirjaimilla voidaksesi nopeasti siirtyä seuraavaan uuteen virheviestiin ja ohittaa muut kohdat, joissa sana ”error” tai ”fatal” esiintyy.

  Jokainen lokin rivi alkaa tieto- ja aikaleimalla, jonka jälkeen on vastaus ja numero. Mitkään näistä tiedoista eivät ole osa virheilmoitusta. Ohita ne, kun etsit ratkaisuja virheisiin.

  Esimerkkejä lokimerkinnöistä:

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | NetDBError error has occurred - 8

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

  Virheet näissä esimerkeissä ovat NetDBError error has occurred - 8 ja the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE.

 4. Hae Adoben tukipalvelut -sivulta ratkaisua kuhunkin virheviestiin. Jätä hakuehdoista pois polut sekä tietokonekohtaiset tiedot.

  Yllä olevissa esimerkkitapauksissa sinun tulisi etsiä hakusanoilla “NetDBError error has occurred - 8” ja "the download job (0) failed to execute”.

  Voit jättää huomioimatta seuraavan virheen. Se ei estä tuotteen asennusta.

  10/19/15 09:58:33:769 | [ERROR] | | | | | | | 1840 | The windows error code is - 147953

  Huomautus:

  Jos etsit ratkaisua virheeseen verkosta, muista, että käyttäjät voivat julkaista foorumeilla ja blogeissa epävirallisia ratkaisuja. Varmista, että ratkaisu on toimiva ennen kuin yrität noudattaa sitä.

  Katso kohdan Verkko- ja yhteysongelmat ohjeista, miten voit ratkaista latauksen mahdollisesti estävät verkko- ja yhteysongelmat.

Creative Cloudin PDapp-lokin analysointi

Ongelmat, jotka ilmenevät tuotteen asennuksen ensimmäisten minuuttien aikana, löytyvät yleensä PDApp.log-tiedostosta.

 1. Siirry PDapp.log-tiedostoon, joka on jossakin seuraavista kansioista:

  Huomautus: Seuraavat kansiot on oletuksena piilotettu. Näytä tarvittaessa piilotiedostot Kansion asetukset -toiminnolla (Windows) tai valitse Optio-näppäin > Siirry (Mac OS). Katso lisätietoja ohjeesta Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot Windows 10 tai sitä aiemmassa käyttöjärjestelmässä tai Käyttäjän kirjastotiedostot eivät näy Mac OS X 10.7 -käyttöjärjestelmässä tai sitä myöhemmissä versioissa.

  • Windows: \Users\<käyttäjänimi>\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Käyttäjät/<käyttäjänimi>/Kirjasto/Logs
 2. Avaa PDapp.log-tiedosto tekstieditorissa, kuten Muistio (Windows) tai Teksturi (Mac OS).

  Huomautus:

  Oletusarvoisesti lokitiedostot avautuvat Mac OS -käyttöjärjestelmässä Konsoliin. Valitse kaikki teksti painamalla Komento + A, ja kopioi ja liitä sisältö tekstieditoriin ennen jatkamista.

  PDapp.log tallentaa asennusyritykset järjestyksessä. Lokin jokaisen rivin alussa on päivämäärä- ja aikaleima, joka kertoo, milloin asennusta yritettiin. Jokainen yritys alkaa koontiversion numerolla. Esimerkiksi:

  05/25/16 12:31:49:864 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 1482956 | Build Version - 9.0.0.222

 3. Siirrä kohdistin tiedoston alaosaan ja käy tiedosto läpi lopusta alkuun. Hae ensimmäisellä kerralla ERROR-tekstiä ja toisella kerralla FATAL-tekstiä.

  Huomautus:

  Valitse Sama kirjainkoko ja kirjoita ERROR tai FATAL isoilla kirjaimilla voidaksesi nopeasti siirtyä seuraavaan uuteen virheviestiin ja ohittaa muut kohdat, joissa sana ”error” tai ”fatal” esiintyy.

  Jokainen lokin rivi alkaa tieto- ja aikaleimalla, jonka jälkeen on vastaus, komponentti ja numero. Mitkään näistä tiedoista eivät ole osa virheilmoitusta. Ohita ne, kun etsit ratkaisua virheeseen.

  Esimerkki lokimerkinnästä:

  03/24/15 14:28:10:623 | [ERROR] |  | ASU | UWANative | UWANative |  |  | 25100 | checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Tässä esimerkissä oleva virhe on checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Voit jättää huomioimatta seuraavat virheet. Ne eivät estä tuotteen asennusta.

  [ERROR] | | ASU | LWANative | OPM | | | 8624 | received empty url from dispatchlib
  [ERROR] | | ASU | PDApp | EnterpriseNativeAppletForCCM | | | 8624 | getProxyInfo did not return success
  string. It returned : Error occurred in Updater Core
  [ERROR] | | ASU | PIM | PIM | | | 8287 | Successfully freed PIM object Array
  [ERROR] | | ASU | Vulcan5EventHandler | Vulcan5EventHandler | | | 25100 | Inside
  sendVulcan5MessageForLicenseRefresh.
  [ERROR] | | ASU | AAMUpdatesNotifier | AAMUpdatesNotifier | | | 3279 | Scheduled CFU failed...
  [ERROR] | | ASU | ProvSwitcher | ProvSwitcher | | | 900 | Received Serial :

 4. Hae Adoben tukipalvelut -sivulta ratkaisua kuhunkin virheviestiin. Jätä hakuehdoista pois polut sekä tietokonekohtaiset tiedot.

  Tässä esimerkkitapauksessa sinun tulisi hakea sanoilla “checkForUpdates returned error Code: U41M1C220”.

  Huomautus:

  Jos etsit ratkaisua virheeseen verkosta, muista, että käyttäjät voivat julkaista foorumeilla ja blogeissa epävirallisia ratkaisuja. Varmista, että ratkaisu on toimiva ennen kuin yrität noudattaa sitä.

Creative Cloud -tuotteen pääasennuslokin analysointi

Kun ongelma ilmenee tuotteen asennuksen ensimmäisten minuuttien jälkeen, ne kirjataan tavallisesti Creative Cloud -tuotteen asennuslokitiedostoihin. Jokaisen tuoteasennuksen ja -päivityksen yhteydessä luodaan tuotteen asennusloki.

Creative Cloud -asennusohjelmat luovat lokitiedostoja käyttäen muutamia erilaisia mekanismeja. Riippuen käytetystä kirjautumistavasta etsi joko "installer.log" tai ”<tuotenimi> <versio> <päivämäärä> log.gz” -tiedostoa, esimerkiksi "Adobe InDesign CC 2015 11.3.0.034 02-26-2016.log.gz”.

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka log.gz-tiedosto avataan ja kuinka sitä luetaan. Tietoja installer.log-tiedostojen käytöstä löydät ohjeesta Lataus- ja asennusvirheiden vianmääritys.

 1. Siirry tuotteen lokitiedostoon, joka löytyy seuraavasta sijainnista:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Kirjasto/Logs/Adobe/Installers

  Jokainen lokitiedosto sisältää kaikki asennusyritykset tiedostonimessä ilmaistun päivämäärän osalta. Varmista, että tarkastelet sitä lokitiedostoa, jossa on oikea tuotteen nimi ja päivämäärä, jolloin ongelma ilmeni.

 2. Voit purkaa .gz-tiedoston purkuohjelmalla, esimerkiksi WinRAR- tai StuffIt-ohjelmalla. Tuloksena oleva purettu tiedosto on tekstitiedosto, jonka pääte on .log.

 3. Avaa .log-tiedosto Muistiolla (Windows) tai TeXturilla (Mac OS).

  Huomautus:

  Oletusarvoisesti lokitiedostot avautuvat Mac OS -käyttöjärjestelmässä Konsoliin. Valitse kaikki teksti painamalla Komento + A, ja kopioi ja liitä sisältö TeXturiin ennen jatkamista.

 4. Siirrä kohdistin lokin alaosaan ja käy tiedosto läpi lopusta alkuun. Hae ensimmäisellä kerralla ERROR-tekstiä ja toisella kerralla FATAL-tekstiä.

  Huomautus:

  Valitse Sama kirjainkoko ja kirjoita ERROR tai FATAL isoilla kirjaimilla voidaksesi nopeasti siirtyä seuraavaan uuteen virheviestiin ja ohittaa muut kohdat, joissa sana ”error” tai ”fatal” esiintyy.

  Jokainen lokin rivi alkaa tieto- ja aikaleimalla, jonka jälkeen on vastaus, koodi ja numero. Mitkään näistä tiedoista eivät ole osa virheilmoitusta. Ohita ne, kun etsit ratkaisuja virheisiin.

  Esimerkki lokimerkinnästä:

  03/06/16 14:45:22:874 | [ERROR] | | OOBE | DE | | | | 4412 | DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567)

  Tässä esimerkissä oleva virhe on DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567).

  Voit jättää huomioimatta seuraavan virheen. Se ei estä tuotteen asennusta.

  ERROR: - Adobe <Product Name>: Failed due to Language Pack installation failure

  Huomautus:

  Lisäksi osiot, joissa lukee WARN, eivät ilmaise virhettä ja voit ohittaa ne.

 5. Hae Adoben tukipalvelut -sivulta ratkaisua kuhunkin virheviestiin. Jätä hakuehdoista pois polut sekä tietokonekohtaiset tiedot.

  Esimerkkitapauksessa sinun tulisi hakea sanoilla “DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 -error: 13)”.

  Huomautus:

  Jos etsit ratkaisua virheeseen verkosta, muista, että käyttäjät voivat julkaista foorumeilla ja blogeissa epävirallisia ratkaisuja. Varmista, että ratkaisu on toimiva ennen kuin yrität noudattaa sitä.

Hiljaisen asennuksen tai käyttöönoton vianmääritys (vain järjestelmänvalvojat)

Tuotteet, jotka on asennettu Creative Cloud Packagerin avulla, eivät käytä asennuksessa Creative Cloud -tietokonesovellusta. Nämä hiljaiset asennukset (tai käyttöönotot) eivät näytä loppukäyttäjille näytöllä mitään. Tuotteissa, jotka on asennettu kaksoisnapsauttamalla setup.exe-tiedostoa (Windows) tai <tuotteen nimi> install.pkg -tiedostoa (Mac OS) näkyy tavallinen käyttöliittymä, joka ilmaisee, että tuotetta asennetaan. Molemmissa asennustavoissa kaikki virheet kirjataan yllä kuvattuihin lokeihin.

 1. Analysoi Adobe Setup Error.log -tiedosto.

  Adoben oma asennusohjelma saattaa tuottaa Adobe Setup Error.log -tiedoston, kuten myös yksittäiset lokitiedostot jokaiselle Creative Cloud -tuotteelle. Tämä loki sisältää virheitä, jotka tavallisesti vaikuttavat hallitsevaan asennusohjelmaan. Lue tämä loki ennen yksittäisten tuotelokien lukemista.

  Adobe Setup Error.log -tiedosto löytyy seuraavasta sijainnista:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Kirjasto/Logs/Adobe/Installers
 2. Poistumiskoodi 0 tarkoittaa tavallisesti sitä, että asennus onnistui.Hiljaisissa asennuksissa Adoben asennusohjelma suorittaa automaattisesti asennuksen poistokomennon, jos asennus epäonnistuu. Kun hiljainen asennus epäonnistuu, vierittäminen viimeiseen asennukseen tai poistumiskoodin lukeminen voi johtaa harhaan, koska asennuksen poistokomento onnistuu myös Poistumiskoodilla 0. Asennuksen poiston alun tunnistaa seuraavasti:

  | [INFO] | | OOBE | DE | Installer Operation: PayloadUninstaller
  | [INFO] | | OOBE | DE |
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

  Jos lokitiedosto päättyy Poistumiskoodiin 0, varmista, että loki ei viittaa asennuksen poistoon (uninstall) edeltävillä riveillä.Asennuksen poiston jälkeen löydät poistumiskoodin läheltä myös tekstin Physical payload uninstall result: 0.

  Hiljaiseen asennukseen liittyvien virheiden vianmäärityksessä on tärkeää varmistaa, että luet virheitä, jotka ilmenivät ennen asennuksen poistoa.

 3. Jos asennus epäonnistuu usealla koneella hiljaisen asennuksen aikana, aloita analysoimalla Creative Cloud Packagerin lokitiedostoja, ja siirry sitten yksittäisen tietokoneiden lokitiedostoihin.

  Lisätietoja hiljaiseen asennukseen liittyvästä vianmäärityksestä, sisältäen Creative Cloud Packagerin luomien lokien analysoinnin, löydät ohjeesta Hiljaisen Creative Cloud -asennuksen ongelmien vianmääritys.

Tarvitsetko vielä apua?

Jos et löydä ratkaisua virheviestiin Adoben tukipalvelut -sivulta, ota yhteyttä Adoben tukipalveluun.

Huomautus:

Ennen kuin otat yhteyttä tukipalveluun, suorita Adobe Log Collector Tool yhdistääksesi lokitiedostot ZIP-tiedostoksi, joka on helppo toimittaa Adoben tukipalveluun.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi