Asennus- ja käynnistysvirheiden vianmääritys | CS6, CS5.5, CS5

Käytätkö Creative Cloud -tuotteita?

   Onko sinulla ongelmia vanhojen Adobe-sovellusten aktivoinnissa tai uudelleenasennuksessa?

Näin voit käyttää niitä tai asentaa ne uudelleen.

Virheiden tunnistaminen ja ratkaisun löytäminen 

Huomautus:

Kun olet määrittänyt virheen, hae asiakirjasta (selaimessa Command+F tai Ctrl+F) sopivat vianmääritysohjeet.

Asennuslokien yleisimmät virheet

Lokimerkkijono Virheen kuvaus Mahdollinen ratkaisu
Poistumiskoodi: 11 – Toinen esiintymä on käynnissä. Vain yksi esiintymä voi olla käynnissä kerrallaan Toinen Installer-asennustoiminnon esiintymä on jo käynnissä. Sulje toinen Installer-asennusohjelman esiintymä ja yritä uudelleen tai odota, kunnes toisen Installer-asennusohjelman esiintymä on valmis ja yritä uudelleen.
Poistumiskoodi: 14 – Epäonnistui riittämättömien käyttöoikeuksien vuoksi Käyttäjällä ei ollut järjestelmänvalvojan oikeuksia asennusta käynnistettäessä. Katso Asennuslokivirhe: ”Epäonnistui riittämättömien käyttöoikeuksien vuoksi” | Creative Suite 5, CS5.5.
Poistumiskoodi: 15 – Mediatietokannan synkronointi ei onnistunut Mediatietokannan synkronointi ei onnistunut. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
Poistumiskoodi: 16 – Käyttöönottotiedoston lataaminen ei onnistunut Väliaikaista käyttöönottotiedostoa ei voitu ladata. Asenna tuote uudelleen.
Poistumiskoodi: 19 – Hyötykuormaa ei voida asentaa riippuvan toiminnon virheen vuoksi; Sulje ristiriidan aiheuttavat prosessit Katso Asennuslokivirhe ”Poistumiskoodi: 19” | Creative Suite 5, Creative Suite 5.5.
Poistumiskoodi: 20 – Asennuksen lähteen polkua ei ole olemassa Asennuksen lähdetiedostot puuttuvat. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
Poistumiskoodi: 21 – RIBS:n asennettu versio ei tue versiota Installer-komponentti sisältää uudemman versionumeron kuin asennuskone odottaa. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
Poistumiskoodi: 22 – INSTALLDIR-tarkistus epäonnistui Asennussijaintia ei voitu käyttää. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
Poistumiskoodi: 25 – Installer ylittää MAX_PATH-rajoituksen Asennuspolku ylittää tiedostojärjestelmän rajoituksen. Siirrä Installer toiseen asennuspolkuun, jossa on vähemmän merkkejä, tai valitse lyhyempi sijainti.
Poistumiskoodi: 26 – Asennuksen jatkamiseksi vaaditaan laitteen vaihtamista, ei voida edetä Jotta asennusta voidaan jatkaa, vaaditaan toinen levy. Katso Virhekoodi 26 – Asennuksen jatkamiseksi vaaditaan laitteen vaihtamista, ei voida edetä.
Poistumiskoodi: 27 – Kohteesta löytyi avaintiedostoja Sassafrasiin liittyvässä ympäristössä käynnissä olevassa järjestelmässä on käytössä mukauttamaton korjauspaketti. Pyydä mukautettua korjauspakettia paikalliselta järjestelmän pääkäyttäjältä.
Poistumiskoodi: 28 – Perustuotetta ei ole asennettu Korjauspakettia ei voida käyttää koneeseen, ellei tuotetta ole asennettu. Katso Virhe ”Perustuotetta ei ole asennettu” | Päivityksen asentaminen | Creative Suite 5.
Poistumiskoodi: 29 – Perustuote on siirretty Perustuote on siirretty. Käynnistä tuote uudelleen ja yritä sitten korjauspaketin käyttämistä uudelleen.

Poistumiskoodi: 30 – Asennus suoritettu, vähäiseen levytilaan liittyviä virheitä

Poistumiskoodi: 31 – Asennus epäonnistui vähäisen levytilan vuoksi

Levytilaa ei ole tarpeeksi asennuksen loppuun viemistä varten. Katso Poistumiskoodit 30 ja 31: ”levytila vähissä” -virheet.
Poistumiskoodi: 32 – Korjauspaketti on jo käytössä Korjauspaketti on jo asennettu. Katso Virhe ”Perustuotetta ei ole asennettu” | Päivityksen asentaminen | Creative Suite 5.

DR010 Rekisteriavaimen luominen epäonnistui - Käynnistä 64-bittinen:<is64Bit> juuri:<root> rooli:<role> käyttöoikeus:<permissions> avain:<key>. Virhe:<error>

DR011 Poistetaan rekisteriavain - virhe. Virhe <error>

DR012 Ilmeni virhe: <error code>

DR013 Poistetaan rekisteriavain - virhe. Virhe: <error>

DF001 Käyttöoikeuksia ei saada tiedostopolkuun "<filepath>"

Poistetaan rekisteriavain - virhe. Virhe: <error>

DF002 Ei voida määrittää käyttöoikeuksia tiedostopolulle "<filepath>"

DF002 Tiedostopolun <filepath> omistajaa <uid> ja ryhmää <gid> ei voida palauttaa

DR014 Avain avautuu - virhe. Avain: <key> Virhe: <error code>

Ei voida muokata rekisteriavainta.

Katso Asennuslokivirhe: rekisteriavaimen virhe | Creative Suite 5, Creative Suite 5.5 | Windows.

DF001 Tiedostopolun <filepath> omistajaa ja ryhmää ei voida säilyttää

DF004 Ei voida määrittää tiedostopolun <filepath> omistajaa ja ryhmää kohteille <uid> ja <gid>

 

DF001 Ei saada polun <path> käyttöoikeuksia

DF003 Tiedostopolun <path> omistajaa ja ryhmää ei voida säilyttää

DF037 Ei voitu poistaa hakemistoa <path>

DF002 Ei voida määrittää käyttöoikeuksia ”<filepath>” kohteelle <mode>

DF002 Ei voida palauttaa käyttöoikeuksia ”<filepath>” kohteelle <mode>

DF027 Ei voida kopioida tiedostoa lähteestä ”<source>” kohteeseen ”<destination>”

Ei voida muokata tiedostoa tai kansiota. Katso Asennusvirheet Poistumiskoodi 6 tai Poistumiskoodi 7 | CS

DF016 Ei voida luoda hakemistoa uudelleen kohteessa <path>, kun käytössä on tila <mode> 

Creative Suite Installer -asennusohjelma ei voi luoda hakemistoa uudelleen. Varmista sijainnin käyttöoikeus ja se, että levyllä on tarpeeksi vapaata levytilaa.
DF019 Korjattavaa tiedostoa ei löydy. Asenna tuote uudelleen ja yritä käyttää korjaustiedostoa uudelleen Korjattavaa tiedostoa ei löydy. Voit ehkä ratkaista tämän ongelman asentamalla tuotteen uudelleen.  
Vaaditaan levykkeen vaihto, kehottaa käyttäjää vaihtamaan levykkeen <volume name> <volume path> Samanniminen levyke on otettu käyttöön, mutta tarvittavat asennustiedostot puuttuvat. Poista DMG ja liitä asennusohjelma uudelleen.
DF027 Ei voida kopioida tiedostoa lähteestä <source> kohteeseen <destination> Tiedoston kopiointitoiminto epäonnistui.  Varmista, että lähdetiedosto on olemassa. Varmista sijainnin käyttöoikeus ja se, että levyllä on tarpeeksi vapaata levytilaa.
DS001 Levyn liittäminen kuvaan kohteessa <path to disc> epäonnistui. Varmista, että levyn kopiointitiedosto ei ole viallinen. Creative Suite installer ei löydä ohjelmistoa levyltä. Syötä tai liitä levy uudelleen.
DF027 Hyötykuorman tallentaminen välimuistiin - epäonnistui Creative Suite Installer ei voi tallentaa komponenttia välimuistiin. Sulje kaikki ristiriidan aiheuttavat prosessit ja yritä asennusta uudelleen.
Vaaditaan levykkeen vaihto, kehottaa käyttäjää vaihtamaan levykkeen <volume name> <volume path> Jotkut tiedostot on varastoitu SMB-jakoon. Siirrä tiedostot AFP-jakoon tai sijoita DMG SMB-jakoon.
Virhe kiireinen-aikakatkaisun määrittämisessä Tietokantaistuntoa ei voida avata. Sulje kaikki nykyiset asennukset ja yritä asentaa uudelleen.
Tuntematon riippuvuustyyppi. Tuntematon riippuvuustyyppi. Suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
Yritettiin määrittää riippuvaa toiminnon tulosta nettotiedoille, jotka eivät tarvitse sitä Hyötykuormalle sen riippuvuuksiin perustuvien toimintotulosten määrittäminen epäonnistui. Suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DW028 Toimintojonoa ei voitu avata Hyötykuorman toimintojonon alustaminen ei onnistunut. Suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DW041 INSTALLDIR sisältää virheellisiä merkkejä Asennushakemisto sisältää käyttökelvottomia merkkejä. Valitse toinen asennushakemisto.
DW041 INSTALLDIR ei kuvaa koko polkua Asennuspolku on keskeneräinen. Valitse toinen asennushakemisto.
DW062 Ei löydy kansiota tunnukselle <token> Ei voida ratkaista hakemistotunnusta sen toteutuneelle polulle. Sulje kaikki ristiriidan aiheuttavat prosessit ja yritä asennusta uudelleen.
DS005 Virheellinen INSTALLDIR <installdir> Installer-asennusohjelmalla on vaikeuksia hakea asennuspolun tietoja. Valitse toinen asennushakemisto.
DF016 Kohteen purkamiselle ei voitu luoda hakemistoa polulle <path>. Virhe: <error> Hakemistoa ei voi luoda uudelleen. Varmista sijainnin käyttöoikeus ja se, että levyllä on tarpeeksi vapaata levytilaa. Tarkista, että olet kirjautuneena järjestelmänvalvojan oikeuksin.
DW020 Ristiriitoja löytyi valituista nettotiedoista. Asennus keskeytetään. Asennuskomponenttien välillä on ristiriitoja. Poista ennakkoversion asennuksen koontiversiot ja suorita asennus uudelleen. Jos se epäonnistuu, suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DS003 Ei voida luoda poimintakohteita kohteessa <path> zip-tiedostosta <zip file name> Purkamistoiminto epäonnistui. Hakemiston käyttöoikeuksien tai levytilan kanssa saattaa olla ongelmia. Virhe ”VAKAVA VIRHE: purettuja resursseja ei voi luoda” | Asennusloki | CS5, CS5.5.
DF012 Asennuslähteen polkua ei ole olemassa: <path> Asennustiedostot ovat viallisia. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DF027 Ei voida kopioida tiedostoa lähteestä <source> kohteeseen <destination> Tiedoston kopiointitoiminto epäonnistui. Varmista, että lähdetiedosto on olemassa.  Varmista sijainnin käyttöoikeus ja se, että levyllä on tarpeeksi vapaata levytilaa.
DF012 Asennuspolkua ei löydy Asennustiedostot ovat viallisia. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DF027 Ei voitu kopioida mallin tietokantatiedostoa polusta <path> polkuun <path> Installer ei voinut määrittää polkua FILE_ATTRIBUTE_NORMAL tiedostopolun tiedostolle. Valitse toinen asennushakemisto.
DF055 Pyydettiin kahden erityyppisen tiedoston erilaista versiota Installer-sovelluksella oli virheelliset parametrit. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner Tool -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DS014 Annetut muuttujan arvot eivät kelpaa Installer-sovellus suoritettiin virheellisin parametrein. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner Tool -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DB001 Ei voitu avata tietokantatiedostoa: <file path> Ei voitu avata asennuksen tietokantatiedostoa. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DB001 Tietokantatiedostoa <file> ei ole olemassa. Asennuksen tietokantatiedosto puuttuu. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DW013 Hyötykuormatoiminto epäonnistui poikkeuksen vuoksi: <exception> Asennustoiminto epäonnistui poikkeuksen vuoksi. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner Tool -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DW013 Hyötykuormatoiminto epäonnistui, koska ilmeni tuntematon poikkeus. Hyötykuormatoiminnon aikana esiintyi poikkeus. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner Tool -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DW041 Polku <path> ylittää enimmäisrajan Polku komennossa INSTALLDIR oli ylittänyt arvon MAX_PATH kohteessa Win ja PATH_MAX kohteessa OSX. Asenna tuote uudelleen. Valitse eri asennuspaikka, jolla on lyhyempi polku.
DF008 Ei voida lukea lähdetiedoston <filepath> symlink-kohdetta Hyötykuorman asennus epäonnistui. Suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DB001 Ei voitu avata tietokantatiedostoa: <filename> Ei voida avata tietokantatiedostoa. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DF008 Ei voida lukea lähdetiedoston <filepath> symlink-kohdetta Ei voitu poimia kohteen tietoja symlink-tiedostosta. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DF014 Ei voitu luoda symlink-linkkiä kohteessa <destinationpath> Symlink-linkin luominen kohdepolussa epäonnistui. Asenna tuote uudelleen. Valitse toinen asennussijainti.
DW036 Hyötykuormaa <AdobeCode> ei voida asentaa riippuvan toiminnon virheen vuoksi; Käynnissä ollut prosessi esti komponentin asentamisen. Katso Asennuslokivirhe ”Poistumiskoodi: 19” | Creative Suite 5, Creative Suite 5.5.
DF015 Ei voitu poistaa luotua symlink-linkkiä kohteessa <path> Symlink-linkin poistaminen polulta epäonnistui. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner Tool -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Ratkaise asennusongelmia Creative Cloud Cleaner -työkalulla.
DF052 Ei voi avata tiedostoa Sopivaa kahvaa ei voi hakea vaadittuun tiedostoon. Vahvista, että tiedosto on olemassa ja yritä asentaa uudelleen.
DF034 SetFileTime epäonnistui virheellä:<error> Kahvan avaaminen tiedostoon onnistui, mutta SetFileTime API epäonnistui. Yritä asennusta uudelleen.
Ei voitu poistaa tiedostokopiota polussa "<filepath>" Tiedostotoiminnon poistaminen epäonnistui, kun kopioi tiedosto -komentoa palautettiin. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner Tool -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
Kohdepolku on olemassa polussa <path> tiedostolle <file> Kohdepolku on olemassa Poista virheessä määritetty tiedosto ja yritä asennusta uudelleen.
DF012 Tiedostoa ei löytynyt Installer ei löytänyt tiedostoa Yritä asennusta uudelleen.
Annetut muuttujan arvot eivät kelpaa Annetut muuttujan arvot eivät kelpaa Yritä asennusta uudelleen.
Pyydettiin kahden erityyppisen tiedoston erilaista versiota Tuotteen GM-versiossa ei pitäisi ilmetä tätä virhettä. Asenna tuote uudelleen. Jos virhe toistuu, suorita Creative Cloud Cleaner Tool -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DW048 Hyötykuorma : <payload code> levytila, <space> jota vaaditaan kohteessa <drive> on enemmän kuin vapaa tila <space> Levytila ei riitä asennukseen. Vapauta levytilaa asennusasemassa ja järjestelmäasemassa ja yritä asennusta uudelleen.
DW041 INSTALLDIR -asemaa <volume> ei ole olemassa. Asennushakemisto ei kelpaa Valitse toinen asennuspaikka ja yritä asennusta uudelleen.
DW054 InstallFile-komento katkaisee liitoksen Korjauspaketti yrittää päivittää sassafrasiin liitettyä tiedostoa käyttäjän koneella. Mukautettua korjaustiedostoa asennetaan. Pyydä apua järjestelmän pääkäyttäjältä.
DW054 PatchFile katkaisee liitoksen Korjauspaketti yrittää päivittää sassafrasiin liitettyä tiedostoa käyttäjän koneella. Mukautettua korjaustiedostoa asennetaan. Pyydä apua järjestelmän pääkäyttäjältä.
DF016 Ei voida luoda hakemistoa kohteessa <path> Installer ei voi luoda hakemistoa DIR Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DF014 Ei voitu luoda symlink-linkkiä kohteessa <path> Installer ei voinut luoda symlink-linkkiä kohteessa Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DW028 Tuntematon riippuvuustyyppi Creative Suite Installer ei tunnistanut riippuvuustyyppiä. Suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DF008 Ei voida lukea lähdetiedoston <path> symlink-kohdetta Installer ei kykene lukemaan symlinkiä Yritä asennusta uudelleen.
DF027 Ei voida kopioida tiedostoa lähteestä <srcpath> kohteeseen <dstpa> Tiedoston kopiointitoiminto epäonnistui. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DS011 Nettotietojen polkua ei ole olemassa eikä tietovälineen tietuetta ole määritetty. Installer ei löydä nettotietojen polkua tietovälineestä. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DS011 Tietovälineen tietoja ei ole annettu siirrettävän lähteen paikalle Tietovälineen tietoja ei ole annettu siirrettävän lähteen sijaintiin Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DW037 Asennus on jo käynnissä. Toinen Installer-asennustoiminnon esiintymä on jo käynnissä. Sulje kaikki asennukset ja yritä asennusta uudelleen.
DB003 sqlite-vaihe Ei voida jatkaa SQLite-kyselyn suorittamista. Sulje kaikki asennukset ja yritä asennusta uudelleen.
DB004 sqlite-viimeistely SQL API epäonnistui.   Suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DB005 sqlite-valmistelu SQLite-lausetta ei voitu valmistella. Sulje kaikki asennukset ja yritä asennusta uudelleen.
DW038 Nykyisellä käyttäjällä ei ole riittäviä suojausvaltuuksia tämän ohjelmiston asentamiseen. Nykyisellä käyttäjällä ei ole riittäviä suojausvaltuuksia tämän ohjelmiston asentamiseen. Kirjaudu sisään käyttäjänä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, ja yritä asennusta uudelleen.
DW041 Virheellinen INSTALLDIR - <exception> Valittu asennus-DIR ei kelpaa Valitse toinen asennushakemisto.
DF003 Tiedostopolun <filepath> omistajaa ja ryhmää ei voida säilyttää Pääkäyttäjällä ei ole oikeuksia päivittää määrätyn tiedoston omistajaa/ryhmää. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DF004 Ei voida määrittää tiedostopolun <filepath> omistajaa ja ryhmää kohteille <uid> ja <gid> Pääkäyttäjällä ei ole oikeuksia päivittää määrätyn tiedoston omistajaa/ryhmää. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DF005 Ei voida palauttaa tiedostopolun <filepath> omistajaa <uid> ja ryhmää <gid> Pääkäyttäjällä ei ole oikeuksia päivittää määrätyn tiedoston omistajaa/ryhmää. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DB002 Virhe kiireinen-aikakatkaisun määrittämisessä Tietokantatiedoston istuntoa ei voida avata. Sulje kaikki muut asennukset ja yritä uudelleen.
DF006 SymLink-polku on jo olemassa polussa <path> Installer havaitsi, että symLink-polku on olemassa Poista mainittu symlink mainitusta polusta ja yritä asennusta uudelleen.
DF017 Polulla <path> ei voitu luoda kohteeseen <target> viittaavaa Mac-aliasta Installer ei voi luoda Mac-aliasta Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DF016 Ei voida luoda hakemistoa uudelleen kohteessa <path>, kun käytössä on tila <mode>  Installer ei voi luoda uudelleen hakemistoa. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
Levyn liittäminen kuvaan kohteessa <path to the DMG> epäonnistui. Varmista, että levyn kopiointitiedosto ei ole viallinen. Installer ei löydä levyä/tietovälinettä. Liitä DMG uudelleen. Jos virhe toistuu, lataa DMG uudelleen.
Ei voida kopioida tiedostoa lähteestä <source> kohteeseen <destination> Tiedoston kopiointitoiminto epäonnistui. Varmista, että lähdetiedosto on olemassa. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
Hyötykuorman tallentaminen välimuistiin - epäonnistui Hyötykuorman tallentaminen välimuistiin ei onnistunut. Sulje kaikki sovellukset ja yritä asennusta uudelleen.
Ei löydy kansiota tunnukselle <token> Ei voida ratkaista hakemistotunnusta sen asianmukaiselle toteutuneelle polulle. Pyydä jälleenmyyntiohjelmistoa. Beeta-ohjelmisto toimitettiin.
Kohteen purkamiselle ei voitu luoda hakemistoa polulle <path>. Virhe: <error> Hakemiston luonti polulle epäonnistui. Kohteita ei voitu purkaa. 'error' on komennon GetLastError palauttama virhe() Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
Komento <command> epäonnistui. Määritetty komento epäonnistui. Käynnistä kone ja yritä uudelleen.
DB009 CreateUninstallDataBase: Ei voida lisätä ominaisuuteen <name>=<value> Lisäyskomento epäonnistui asennuksen poiston tietokannassa. Vapauta levytilaa ja yritä asennusta uudelleen.
DW063 Virhe suoritettaessa komentoa <command> Komentoa ei voitu suorittaa. Vahvista, että sinulla on täysi käyttöoikeus asennussijaintiin, tai valitse toinen sijainti.
DB001 Ei voi avata tietokantatiedostoa <databasefilename> ja lukea ominaisuutta <propertyname> Installer-tietokanta on vioittunut. Poista -tuotteiden asennus ja yritä asennusta uudelleen.
DS005 INSTALLDIR on pakollinen Ehtotaulukko ei ole kunnollinen. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DB008 Ei voida noutaa kirjausmerkintöjä kohdetaulukosta Kohdetaulukko ei ole kunnollisessa tilassa. Poimi uudelleen tai kopioi Installer-asennustoiminnon sisältö.
DW015 Yritettiin määrittää riippuvaa toiminnon tulosta hyötykuormille, jotka eivät tarvitse sitä Creative Suite Installer yritti suorittaa virheellisen toiminnon. Suorita Creative Cloud Cleaner -työkalu ja poista kaikki CS-tuotteet. Katso Creative Cloud Cleaner Tool -työkalun käyttäminen asennusongelmien ratkaisemiseen.
DF027 Ei voida kopioida tiedostoa lähteestä <source> kohteeseen <destination> Tiedoston kopiointitoiminto lähteestä kohteeseen epäonnistui. Vapauta levytilaa ja yritä asennusta uudelleen.

amt3.log-virheet

Lokimerkkijono Virheen kuvaus Mahdollinen ratkaisu
AMT: VIRHE: Tuotteesta puuttuu SIF eikä sitä ole passiivisesti aktivoitu Application.sif puuttuu. Asenna tuote uudelleen.
AMT: VIRHE: ALM ei voinut alustaa ja lukea luetettavaa varastoa, siksi käyttöoikeussopimusta ei ole SLConfig.xml puuttuu/on viallinen. Asenna tuote uudelleen.
AMT: VIRHE: määritystiedosto Tuotteen application.xml-tiedosto puuttuu. Tai joku osa tästä kansiosta puuttuu paikasta, johon tuote asennetaan. Asenna tuote uudelleen.
PCDService: PCD-päätiedostoa ei ole olemassa. pcd.db-päätietokantatiedostoa ei löydy. Asenna tuote uudelleen.
AMT: VIRHE: Sovellusta ei ole asennettu, mutta vaatii asennuksen Sovellusta ei asennettu (tai asennus epäonnistui). Lähetyssovellukset vaativat yleensä asennuksen. Asenna tuote uudelleen.
AMT: VIRHE: PCD-välimuisti ei ole kirjoituskelpoinen, siksi ohjelmasta poistutaan.

Asennusohjelma ei onnistunut lukemaan PCD-välimuistia (cache.database) mahdollisesti siitä syystä, että SQLLite-kirjaustiedosto esti sen. Tämä voi johtua siitä, että adobe_caps.dll/framework puuttuu sijainnista, johon tuote asennetaan. Virhe saattaa myös tarkoittaa, että pcd-välimuistilla ei ole kirjoitusoikeuksia. Tässä tapauksessa tuote ei käynnisty.

1. Vahvista Adoben jaetun kansion käyttöoikeudet.

  • Windows, 32-bittinen: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Windows, 64-bittinen: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Poista kaikki Adobe PCD-kansiota löytyvät .journal-tiedostot.

VIRHE: PCD-välimuistin virhe; keskeytetään!

Asennusohjelma ei onnistunut lukemaan PCD-välimuistia (cache.database) mahdollisesti siitä syystä, että SQLLite-kirjaustiedosto esti sen. Tämä voi johtua siitä, että adobe_caps.dll/framework puuttuu sijainnista, johon tuote asennetaan.

Virhe saattaa myös tarkoittaa, että pcd-välimuistilla ei ole kirjoitusoikeuksia. Tässä tapauksessa tuote ei käynnisty.

1. Vahvista Adoben jaetun kansion käyttöoikeudet.

  • Windows 32-bittinen versio: \Program Files\Common Files\Adobe,
  • Windows, 64-bittinen: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Poista kaikki Adobe PCD-kansiota löytyvät .journal-tiedostot.

Käyttöoikeussäiliön käyttöoikeusvirhe: käyttöoikeussäiliö ei salli kirjoittamista (213:11) Lisenssitiedostoilla on virheelliset oikeudet. Katso Virhe ”Käyttöoikeussäiliö ei salli kirjoittamista” |Asennusloki | Creative Suite 5, Creative Suite 5.5.

 

Master PCD -sovelluksen avaaminen epäonnistui.

AMT: Virhe: PCD-välimuisti ei ole kirjoituskelpoinen, joten ohjelma suljetaan. (Virhe = 16)

Päätietokantatiedostoa ei voida käyttää. Katso Asennuslokivirhe ”Master PDC -sovelluksen avaaminen epäonnistui” tai ”PCD-välimuisti ei ole kirjoituskelpoinen” | Creative Suite 5, CS 5.5.
Kohdetta AMTErrnoServiceALMErrno ei löydy Palvelun latausohjelma ei voinut ladata toimintoa. Virhe: Tämä tarkoittaa, että latausohjelma yritti ladata toiminnon kohteesta .dll/framework ja epäonnistui. Puuttuva tai vahingoittunut amtservices.dll/framework voi aiheuttaa tämän virheen. Asenna tuote uudelleen.
ei löytynyt kohdetta AMTErrnoServiceErrno Palvelun latausohjelma ei voinut ladata toimintoa. Virhe: Tämä tarkoittaa, että latausohjelma yritti ladata toiminnon kohteesta .dll/framework ja epäonnistui. Puuttuva tai vahingoittunut amtservices.dll/framework voi aiheuttaa tämän virheen. Asenna tuote uudelleen.
Vahvista lisenssi kohdassa Pre-Chrome time Käyttäjätietoja ei voida käyttää. Lisätietoja saat Adoben tukikeskuksesta.
Ei löytynyt kohdetta C_AMTConfigurationServiceCreate Palvelun latausohjelma ei voinut ladata toimintoa. Virhe: Tämä tarkoittaa, että latausohjelma yritti ladata toiminnon kohteesta .dll/framework ja epäonnistui. Puuttuva tai vahingoittunut amtservices.dll/framework voi aiheuttaa tämän virheen. Asenna tuote uudelleen.

oobelib.log

Lokimerkkijono Virheen kuvaus Mahdollinen ratkaisu
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x00) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x01) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x02) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x04) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x08) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x10) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x20) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Käynnistä sovellus ja muuta, jos mahdollista, kielivalintoja tai asenna uudelleen käyttämällä sarjanumeroa.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x40) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x80) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x100) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
FlexiSrz: Sarjanumeron vahvistaminen epäonnistui (flag = 0x200) Syötettyä sarjanumeroa ei todenneta Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.
Tiedosto OOBELib SIF ei ole olemassa application.sif-tiedostoa ei löydy Asenna CS5-tuote uudelleen.
Käyttäjä syötti saman sarjanumeron liian monelle työnkululle Jos käyttäjä syöttää saman sarjanumeron estonäkymässä, sitä ei hyväksytä. Katso Virhe ”Tämä sarjanumero ei koske tätä tuotetta” | Creative Suite.

aul.log-virheet

Lokimerkkijono

Virheen kuvaus

Mahdollinen ratkaisu

AUL: havaittiin järjestelmällisesti oikea tuotteen sarjanumero

Käyttäjän koneella ei ole voimassa olevaa päivitystä, joka hyväksyy sarjanumerot.

ei näy aul.xml-määritystiedostossa päivitystunnukselle

Käyttäjän koneella ei ole voimassa olevaa päivitystä, joka hyväksyy sarjanumerot.

 PDApp.log-virheet

Lokimerkkijono Virheen kuvaus Mahdollinen ratkaisu
[ERROR] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates- komennon virhe. Installer on jo käytössä... Asennusohjelman toinen esiintymä on käynnissä. Yritä myöhemmin uudelleen. Sulje kaikki päivittäjän esiintymät ja yritä uudelleen.
[ERROR] UWANative - asennuksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:44, errorCode:14 Jatka antamalla lupa pääkäyttäjän oikeuksin. Kirjaudu sisään käyttäjänä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet.
[VIRHE] UWANative – päivitysohjelman alustuksessa tapahtui virhe. Virhekoodi: 23 Päivitykset eivät ole käytössä. Päivitystoiminto poistettiin käytöstä asennuksen aikana. Pyydetään apua ottamalla yhteyttä järjestelmän pääkäyttäjään.
[ERROR] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates- komennon virhe. Asennusohjelma on jo käytössä... Olet jo suorittamassa Adobe Application Manager -sovellusta. Sulje kaikki Adobe Application Manager -sovelluksen esiintymät, jotta voit jatkaa tämän sovelluksen käyttöä. Sulje kaikki päivittäjän esiintymät ja yritä uudelleen.
[ERROR] UWANative - latauksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:43, errorCode:201 Tämän päivityksen lataamisessa esiintyi virhe. Anna kirjoitusoikeudet ja yritä uudelleen. Varmista, että sinulla on täydet oikeudet tilapäiseen kansioon.
[ERROR] UWANative - latauksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:43, errorCode:202 Ongelma ladattaessa päivityksiä oletusarvoissa yksilöityyn sijaintiin. Muuta polkua ja jatka. Lataa päivitys Adobe.com-sivustosta ja asenna se.
[ERROR] UWANative - latauksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:43, errorCode:203 Valitsemiesi päivitysten koko ylittää kiintolevysi käytettävissä olevan tilan. Vapauta tarpeeksi tilaa ja valitse Jatka. Asennukseen vaaditaan lisää tilaa kiintolevyltä.
[ERROR] UWANative - latauksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:43, errorCode:204 Tämän päivityksen lataamisessa esiintyi virhe. Lopeta ja yritä myöhemmin uudelleen. Yritä latausta myöhemmin uudelleen sivustolta Adobe.com.
[ERROR] UWANative - latauksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:43, errorCode:205 Tämän päivityksen lataamisessa esiintyi virhe. Lopeta ja yritä myöhemmin uudelleen. Pyydä apua ottamalla yhteyttä Adobe-tukeen.
[ERROR] UWANative - latauksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:43, errorCode:206 Latauksen aikana tapahtui jokin virhe. Yritä myöhemmin uudelleen. Yritä latausta myöhemmin uudelleen sivustolta Adobe.com.
[ERROR] UWANative - latauksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:43, errorCode:207 Tämän päivityksen lataamisessa esiintyi virhe. Lopeta ja yritä myöhemmin uudelleen. Tarkista, muokkaako palomuuri ladattua sisältöä. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi ladata ja asentaa päivityksen manuaalisesti osoitteesta Adobe.com.
[ERROR] UWANative - asennuksen päivitykset palauttivat virheen statusCode:44, errorCode:210 Tämän päivityksen asennuksessa esiintyi virhe. Lopeta ja yritä myöhemmin uudelleen. Lataa päivitys Adobe.com-sivustosta ja asenna se.
[ERROR] UWANative - tarkistukset päivityksistä palauttivat virheen statusCode:41, errorCode:212 Päivityspalvelin ei vastaa. Palvelin on väliaikaisesti offline-tilassa tai internet- tai palomuuriasetukset ovat virheelliset. Yritä myöhemmin uudelleen. Palomuuri tai välityspalvelin saattaa estää päivitysten käytön. Lataa päivitykset osoitteesta Adobe.com, kunnes ongelma on ratkaistu.
[ERROR] UWANative - tarkistukset päivityksistä palauttivat virheen statusCode:41, errorCode:213 Päivityspalvelin ei vastaa. Palvelin on väliaikaisesti offline-tilassa tai internet- tai palomuuriasetukset ovat virheelliset. Yritä myöhemmin uudelleen. Poista tilapäiset tiedostot.
Ei voida ladata UWANative-kirjastoa UWANative puuttuu tai on viallinen Asenna tuote uudelleen.
Ei voida käynnistää UWANative Applet-sovellusta Päivitystoiminnon ydin puuttuu tai on viallinen tai ilmeni joitakin sisäisiä virheitä. Asenna tuote uudelleen.
Millekään alueasetukselle ei onnistuttu lataamaan ZString-tiedostoa Asennus on viallinen. Päivitysohjelma ei käynnisty Asenna tuote uudelleen.
Virhe kohteessa pdatabaseOpenSessionNoCreate Kaikki tuotekuvakkeet eivät näy päivitysohjelman käyttöliittymässä, ja lisäksi asennus epäonnistuu joskus. Tämä virhe ilmenee, kun pdatabase puuttuu tai on viallinen Asenna tuote uudelleen.
Virhe kohteessa pdatabaseGetPayloads. Virhe haettaessa hyötykuormaluetteloa Kaikki tuotekuvakkeet eivät näy päivitysohjelman käyttöliittymässä, ja lisäksi asennus epäonnistuu joskus. Tämä virhe ilmenee, kun pdatabase puuttuu tai on viallinen Asenna tuote uudelleen.
Virhe kohteessa mdatabaseOpenSessionNoCreate Kaikki tuotekuvakkeet eivät näy päivitysohjelman käyttöliittymässä. Tämä virhe ilmenee, kun mediatietokantaa ei ole tai se on vioittunut Asenna tuote uudelleen.
Virhe luotaessa XML-päivitystä ”Virhe päivitysohjelman työnkulun latauksessa” näkyy pääkäyttöliittymässä. Korjauspaketti on viallinen Lataa päivitys Adobe.com-sivustosta ja asenna se.
PostSelfUpdate-tila: Tallennetun xml-tilan palauttaminen epäonnistui. Suljetaan. Päivitysohjelma ei käynnisty itsepäivityksen jälkeisessä tilassa. Lataa päivitys Adobe.com-sivustosta ja asenna se.
OpenUpdater: Prosessin luominen epäonnistui Päivitysohjelma ei käynnisty AAM-päivitysten ilmoitusohjelmasta Asenna tuote uudelleen.
Semaforilukon vapauttaminen epäonnistu Tuotteen asennus/itsepäivitys epäonnistuu. Käynnistä tietokone uudelleen.
[ERROR] UWA.HostMessageHandler InstallUpdates-komennon virhe. Itsepäivityksen asennus epäonnistui... Itsepäivitys epäonnistuu, jos Logtransport2.exe on käynnissä Käynnistä tietokone uudelleen.
[ERROR] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo ei palauttanut onnistuneita komentosarjoja. Palautettiin: <error>Päivitystoiminnon ytimessä tapahtui virhe</error> [Todennetaan välityspalvelinta]Päivitystoiminto ei onnistunut muodostamaan yhteyttä, jos käyttäjänimi ja salasana sisältävät monitavuisia merkkejä. Käyttäjänimi tai salasana käyttävät monitavuisia merkkejä. Todennusvalintaikkuna ei pysty käyttämään monitavuisia merkkejä, kuten Kanji.
Ylätason hyötykuormia ei poimittu Tuotteita ei näy asennuksen asetusnäkymässä, koska päätuotteen asennus ei onnistunut. Jatka asennusta.
DWA.ProductOptionsMediator-arvoa ei palautettu Tilapäinen hakemisto oli tyhjä, kun asennus oli käynnissä. Yritä asennusta uudelleen.
Tietovälineellä ei ole asetuksen kokoonpanotietoja ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana, koska installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
DWA.FetchMediaInformationCommand ei voi ladata DWANative-kirjastoa ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy, koska installer on viallinen. DWA Native puuttuu. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Millekään alueasetukselle ei onnistuttu lataamaan ZString-tiedostoa Asennusohjelmaa ei näy. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Hyötykuorman määritys ei onnistu ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana, koska installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
CheckForUpgrade-sarjanumero palautti tyhjän upgradeXML-tiedoston Hyväksyttyjen tuotteiden luettelo päivitysruudulla on tyhjä, koska päivitystiedot puuttuvat. Käytät päivityksen sarjanumeroa, mutta installer ei tue päivitystä. Käytä toista asennusohjelmaa/ sarjanumeroa.
PWA:ta ei voitu ladata. Valmistelutoiminnollisuus ei olisi käytettävissä Sarjanumeroa ei ole vahvistettu. Mitään valmistelutoimintoa ei ole suoritettu. PWANative on viallinen Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
native-sivustolta ei palautunut hyötykuormia ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana, koska installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Asema ei ole käytössä, joten asennuspainike on pois käytöstä Asennuspainike on pois käytöstä. Asemaa ei voida asentaa koneelle. Tarkasta -tuotteen järjestelmävaatimukset.
GetChallengeString ei palauttanut tulosmerkkiä Challenge-komentosarja päivityksen takaoviohjelman kirjausruudulla Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe brändi-tiedon kirjoittamisessa tiedostoon Oletuskuvake (-) näkyy tuotteelle Väärä kuvake näkyy. Jatka asennusta.
Virhe mdatabaseGetBranding-tietojen haussa Oletuskuvake (-) näkyy tuotteelle Vain käyttöliittymän ongelma, oletuskuvake näkyy tuotekuvakkeen sijasta, ei muita vaikutuksia.
DE-prosessin käynnistäminen epäonnistui Käyttöönottokone on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Käyttöönoton XML:n kirjoittaminen tiedostoon epäonnistui Mitään ei tapahdu, kun napsautat Asenna-painiketta. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
IPC-pakettien kuunteleminen epäonnistui. Mitään ei tapahdu, kun napsautat asennuspainiketta. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Nettotietoluettelolla ei ole tuloksia ylätason tunnuksessa: Palautusarvo on ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana, koska installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe haettaessa vapaata levytilaa Vapaaksi levytilaksi ilmoitettiin 0 ktavua ja hälytyssymboli (!) näytettiin. Vapaata levytilaa tarvitaan asennusasemassa tai järjestelmäasemassa, jotta asennus voidaan suorittaa.
Prosessin käynnistäminen epäonnistui Asennuksen lopussa oleva tuotekuvake ei käynnistä tuotetta. Poistu asennuksesta ja käynnistä tuote tavalliseen tapaan.
Ei voitu poimia kohdetta responseCode vastaus-xml:stä. ”Tuotteen rekisteröityminen ei onnistunut tällä kertaa. Yritä myöhemmin uudelleen." tai ”Adobe CS Live -tilausta ei voitu käynnistää. Yritä myöhemmin uudelleen." näkyy, koska Adobe-palvelin antoi virheellisen vastauksen. Yritä myöhemmin uudelleen ja suorita Adobe-tunnusprosessi loppuun.
Paikallisen kopion luominen allekirjoitustiedostosta epäonnistui Install.sig tai update.sig puuttuu. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Allekirjoitustiedoston lataaminen epäonnistui Install.sig tai update.sig puuttuu. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe: Kohteiden poimiminen epäonnistui. Pima (kohdetiedosto) puuttuu. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Applet-tiedostoa ei löytynyt koneelta - AAM-asennus on viallinen koneella. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Ei voitu kopioida kohdetta PDAppFlex.swf yhtä tasoa ylemmäksi "Installer ei onnistunut alustamaan" -virhe näkyy asennuksen aikana. Asennusohjelma tai ”ditto”-komento on mahdollisesti viallinen. Asenna tuote uudelleen.
PDApp:n käynnistäminen ei onnistu. Lisäkopion ottaminen kohteesta PDAppFlex epäonnistui Asennusohjelman alustaminen ei onnistunut -virhe näkyy asennuksen aikana. Asennusohjelma on mahdollisesti viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe paikattaessa komentorivin argumentteja kohteessa - Käytettiin väärin muotoiltua komentorivin argumenttia. Jatka asennusta.
Adobe Application Manager -suoritustiedostoa ei ole paikassa "Installer ei onnistunut alustamaan" -virhe näkyy asennuksen aikana. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Käyttöönottomoduulin suoritustiedostoa ei ole paikassa: Installer on viallinen Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Käynnistyspolku on liian pitkä. Suorita Installer jostakin toisesta sijainnista ”Käynnistyspolku on liian pitkä. Suorita Installer jostakin toisesta paikasta” näkyy asennuksen aikana. Siirrä asennustiedostot lyhyemmälle polulle ja yritä asennusta uudelleen.
Epätäydellinen/puuttuva komentorivin argumenttien sarja välitetty Välitetään virheelliset komentorivin argumentit. Tarkasta käyttöönotto-ohjeista sallitut komentorivin argumentit.
Korvaustiedostoa ei ole olemassa - Komentorivin argumentissa '--overrideFile=' määritettyä korvaustiedostoa ei ole olemassa. Korjaa polku korvaustiedostoon.
Käyttöönottotiedostoa ei ole olemassa - Komentorivin argumentissa '--overrideFile=' määritettyä käyttöönottotiedostoa ei ole olemassa. Korjaa polku käyttöönottotiedostoon.
Poista asennus alkulataustoiminnon kautta, jota tuetaan vain hiljaisessa tilassa Pääkäyttäjän oikeudet vaaditaan asennuksen suorittamiseen. Kirjaudu sisään käyttäjänä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, ja yritä asennuksen poistoa uudelleen.
Ei voida ladata PIM- ja/tai hakutoimintoja ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. PIM puuttuu tai on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Setup.xml ei ole olemassa ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. Asetuksen kokoonpanotiedot puuttuvat Installer-asennustoiminnossa. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Alustaminen ei onnistu. Virhe setup.xml-tiedostoa paikattaessa ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. Asennuksen kokoonpanotietojen tiedosto on viallinen Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe alustuksessa. Virhe setup.xml-tiedostoa paikattaessa ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. Asennuksen kokoonpanotietojen tiedosto on viallinen Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Viallinen tai puuttuva kokoonpanotietojen tiedosto Kokoonpanotiedot paketissa ei ole voimassa. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe alustuksessa. Kokoonpanotietojen paikkaaminen epäonnistui Kokoonpanotiedot paketissa ei ole voimassa. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Hyötykuormat eivät ole olemassa paikassa: Komentorivin kautta määritetty asennuslähde ei ole voimassa. Anna kelvollinen paikka komentorivillä.
Asennuslähteen polkua ei ole olemassa - Komentorivin kautta määritetty asennuslähde ei ole voimassa. Anna kelvollinen paikka komentorivillä.
Muita työnkulkuja suljettaessa tapahtui aikakatkaisu. ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. Alkulatausohjelma ei onnistunut sulkemaan muita asennuksia. Sulje kaikki asennukset ja yritä prosessia uudelleen.
Virhe suljettaessa työnkulkuja. Ei voida asentaa ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. Alkulatausohjelma ei onnistunut sulkemaan muita asennuksia. Sulje kaikki asennukset ja yritä prosessia uudelleen.
Virhe suljettaessa ilmoituksen työnkulkua ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. Alkulatausohjelma ei onnistunut sulkemaan muita asennuksia. Sulje kaikki asennukset ja yritä prosessia uudelleen.
Ei voida alustaa ZString-kirjastoa Asennusohjelman latausohjelma on englanninkielinen. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe avattaessa kielen kielialueen sanakirjatiedostoa Asennusohjelman latausohjelma on englanninkielinen. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe puhdistettaessa. Virhe:   Poista kaikki tuotteet suorittamalla Creative Cloud Cleaner -työkalu.
Palautui virhe asennettaessa kohdetta .pim_copyPkgsFromACFToCFPath Asennus ACF:ssä on mahdollisesti vioittunut. Asenna tuote uudelleen.
Toinen käyttöönoton työnkulku on jo käynnissä...suorita tämä työnkulku loppuun jatkaaksesi Yritit käynnistää tai päivittää tuotteen, kun asennus on käynnissä. Suorita asennus valmiiksi ja käynnistä tai päivitä sitten muita Adobe-tuotteita.
Nykyinen valmistelun työnkulku lopetetaan, koska toinen käyttöönoton työnkulku päivittyy ACF:ssä...suorita tämä työnkulku loppuun jatkaaksesi valmistelemista Yritit käynnistää tai päivittää tuotteen, kun asennus on käynnissä. Suorita asennus valmiiksi ja käynnistä tai päivitä sitten muita Adobe-tuotteita.
Avattu putki epäonnistui. Ei voitu avata kirjoittamista varten. Windows GetLastError palautui Adobe Application Manager on jo käynnissä. Sulje kaikki asennukset ja yritä prosessia uudelleen.
Applet-rekisteröintitietojen hakeminen ei onnistu. ”Adobe Application Manager” -sovelluksen uudelleenasentaminen saattaa ratkaista ongelman AAM-asennus on viallinen. PIM tai PIM-tietokanta on viallinen Asenna tuote uudelleen.
Applet-rekisteröintitietojen hakeminen ei onnistu. Lopetetaan sovelluksen käyttö. ”Adobe Application Manager” -sovelluksen uudelleenasentaminen saattaa ratkaista ongelman AAM-asennus on viallinen. PIM tai PIM-tietokanta on viallinen Asenna tuote uudelleen.
Applet-tiedostoa ei löytynyt koneelta - AAM-asennus on viallinen Asenna tuote uudelleen.
Virhe luotaessa PDApp-pääikkunaa – SWF-isännöintitiedosto puuttuu AAM-asennus on viallinen Asenna tuote uudelleen.
Applet Database -kirjastotiedosto puuttuu polulta - AAM-asennus on viallinen. PIM puuttuu. Asenna tuote uudelleen.
Applet Database -kirjastotiedosto puuttuu polulta - AAM-asennus on viallinen. PIM puuttuu. Asenna tuote uudelleen.
Virhe etsittäessä kielen kielialueen sanakirjatiedostoa. Oletuskielenä on englanti AAM näyttää valikon englanniksi Mac OS -käyttöjärjestelmässä Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe: ei voi luoda PIM yleistä kansiopolkua. ”Installer ei onnistunut alustamaan” näkyy asennuksen aikana. Käyttäjällä ei ole asennuskansion käyttöoikeuksia. Varmista, että sinulla on seuraavien Mac-kansioiden täydet hallintaoikeudet: : /~/Sovellukset/Adobe ja /Kirjasto/Sovellustuki/Adobe/.
Havaittiin tietokannan kirjaustiedosto, Adobe Application Manager -sovelluksen tila on virheellinen kohteessa Virta katkaistiin tai Installer pysäytettiin, kun asennus oli käynnissä. AAM-asennus on viallinen Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe, ei voitu luoda tietokantatiedostoa ”Installer ei onnistunut alustamaan” -virhesanoma tulee näkyviin. Tämä virhe voi tapahtua, jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia kansioon, jossa asennus on käynnissä. Varmista, että sinulla on seuraavien Mac-kansioiden täydet hallintaoikeudet: : /~/Sovellukset/Adobe ja /Kirjasto/Sovellustuki/Adobe/.
Virhe: ei saatu haettua kohdetta //package_installation_info/ Jotkut kokoonpanotiedot paketissa eivät kelpaa. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Epäonnistui polun kokoon AAM-asennus on viallinen Poista kaikki tuotteet suorittamalla Creative Cloud Cleaner -työkalu.
Virhe: kokoonpanotietojen tiedoston prosessoiminen epäonnistui Kokoonpanotiedot paketissa ei ole voimassa. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe: XML:ää ei voitu alustaa. Indeksissä oleva xml-tiedosto on viallinen Kokoonpanotiedot paketissa ei ole voimassa. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Pakettien kopioiminen epäonnistui kohteesta Asennus epäonnistuu. Jotkin tiedostot on lukittu. Käynnistä tietokone ja yritä asentaa uudelleen.
Kohdetta updaterInventory.dll ei ole paikassa Päivitystoiminnon varasto puuttuu installer-asennustoiminnosta. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
updaterInventory-kirjaston lataaminen epäonnistui Päivitystoiminnon varasto on viallinen Installer-asennustoiminnossa. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
puuttuu paketin kokoonpanotiedoista. Kokoonpanotiedot paketissa ei ole voimassa. Installer on viallinen. Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Virhe: vanhan paketin kokoa ei onnistuttu hakemaan järjestelmästä AAM-asennus on viallinen Poista kaikki tuotteet suorittamalla Creative Cloud Cleaner -työkalu.
Virhe: paketin kohteiden koon arvo on virheellinen AAM-Installer on viallinen Lataa uudelleen ja poimi asennusohjelma.
Ei voitu poimia kohdetta responseCode vastaus-xml:stä. ”Tuotteen rekisteröityminen ei onnistunut tällä kertaa. Yritä myöhemmin uudelleen." tai ”Adobe CS Live -tilausta ei voitu käynnistää. Yritä myöhemmin uudelleen." näkyy, koska Adobe antoi virheellisen vastauksen. Yritä myöhemmin uudelleen ja suorita Adobe-tunnusprosessi loppuun.
Komentoa openFile! prosessoitaessa ilmeni ongelma. Shellexecute retVal on 2 OBLRes-kansio puuttuu. Asenna tuote uudelleen.
Virhe kohteessa mdatabaseOpenSessionNoCreate Mediatietokantaistuntoa ei luotu. Media_database-tietokantaa ei ole. Asenna tuote uudelleen.
EULA-luetteloa ei löydy kansiosta EULA-luetteloa ei ole AMT-kansiossa. Asenna tuote uudelleen.
Virhe haettaessa EULA-luetteloa kansiosta EULA-luetteloa ei ole AMT-kansiossa. Asenna tuote uudelleen.
Virhe haettaessa asennettuja Adobe-koodeja pdatabase-tietokannasta Virhe haettaessa asennettuja Adobe-koodeja pdatabase-tietokannasta. Aktivointi voidaan poistaa ongelmitta.
adobe_oobelib dll/dylib joko puuttuu tai on viallinen Käyttäjä ei näe mitään valmistelutyönkulkua. OOBElib on viallinen tai puuttuu Asenna tuote uudelleen.
AMTLibXML-tiedoston sisältöä ei voida noutaa

Käyttäjä ei näe mitään valmistelutyönkulkua.

Käynnistä ja asenna sovellus uudelleen, jos ongelma jatkuu.
Ei voida noutaa tunnistetta amtlib_parameters tiedostosta AMTLibXML Käyttäjä ei näe mitään valmistelutyönkulkua. Käynnistä ja asenna sovellus uudelleen, jos ongelma jatkuu.
Ei voida ladata UWANative-kirjastoa! Native-komponenttien valmisteleminen (LWA) saattaa puuttua tai olla viallinen. PWA Native on viallinen tai puuttuu. Asenna tuote uudelleen.
Millekään alueasetukselle ei onnistuttu lataamaan ZString-tiedostoa. ZString-komponenttien valmisteleminen (LWA) saattaa puuttua tai olla viallinen Käyttäjä ei näe mitään valmistelutyönkulkua. Asenna tuote uudelleen.
Ei voida havaita kunnollista tulostunnisteen solmua XML:ssä vastauksena komentoon pwa_getEULALocaleList Paikallinen EULA-tiedosto ja mediatietokanta puuttuvat. Asenna tuote uudelleen.
LoadTrial ei palauta onnistunutta tunnistetta. Tuloksen arvo on Kokoonpanotiedostot ovat vialliset. Asenna tuote uudelleen.
LaunchApplication ei palauta onnistunutta tunnistetta. Tuloksen arvo on Sovellus ei käynnisty valmistelunäkymistä. Asenna tuote uudelleen.
Ei voida määrittää tuotteita ensimmäisen tason hyväksyntätarkastukseen Päivityksen sarjanumeron työnkulussa näkyvä tyhjä luettelo. Pyydä apua aul.log:in lukemiseen ottamalla yhteyttä Adobe-tukeen.
Ei voida määrittää tuotteita toisen tason hyväksyntätarkastukseen Päivityksen sarjanumeron työnkulussa näkyvä tyhjä luettelo. Pyydä apua aul.log:in lukemiseen ottamalla yhteyttä Adobe-tukeen.
Tulostunnisteita ei voida hakea Suite-aktivointitiedoille Virhe haettaessa asennettuja Adobe-koodeja pdatabase-tietokannasta. Jatka aktivoinnin poistamista
Verkko on Offline-tilassa, AdobeId ohitetaan Adobe-tunnus ei näy verkkovirheen tai yhteyden hidastumisen yhteydessä Adobe tarkistaa verkkoyhteyden toistuvan määrityksen aikana. Jos Adobe ei pysty havaitsemaan verkon tilaa siihen mennessä, AdobeID-ruutu ohitetaan. Parempi internet-yhteys ratkaisee ongelman.
Applet-tiedostoa ei löydy koneelta – LWA_ui Sovellus ei käynnisty, jos LWA-kansio on viallinen/poistettu. Lataa Adobe Application Manager Adoben verkkosivustosta ja asenna se uudelleen.
Määritettyä url:ää ei voitu avata Käyttäjä napsautti rekisteröintipainiketta, mutta URL ei avautunut. Kirjaudu sisään Adobe.com-sivustoon.
Virhe etsittäessä kielen kielialueen sanakirjatiedostoa. Oletuskielenä on englanti Ilmoitus näytetään englanniksi tuotteen kielen sijasta. Kirjaudu sisään Adobe.com-sivustoon.
Virhe kohteessa getInstallStatusOfTheMedia  

Nimeä tiedosto media_database.database uudelleen:
Mac: [Startup Disk]/Kirjasto/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Tarvitsetko vielä apua?

Jos tarvitset edelleen apua, ota yhteyttä Adoben tukeen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?