Folio on julkaisu, kuten kuukausittaisen aikakauslehden numero tai kertajulkaistavan katselusovelluksen sisältö. Folio koostuu yhdestä tai useammasta artikkelista (joita kutsutaan joskus pinoiksi). Luo InDesignilla tai HTML:llä lähdedokumentteja artikkeleitasi varten. InDesignin Folio Builder ‑paneelissa voit luoda folioita ja lisätä artikkeleita. Folio Overlays -paneelissa voit lisätä InDesign-julkaisuihin vuorovaikutteisia objekteja.

Video-opetusohjelma

Video-opetusohjelma
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/digital-publishing-design-layouts-including-interactivity-using-indesign-cs5-and-cs55/">Sivuasetteluiden, myös vuorovaikutteisuuden, luonti InDesign CS5:n ja CS5.5:n avulla</a>
Colin Fleming

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kun haluat:

Siirry tänne:

tehdä suunnittelupäätöksiä

Digitaalisten julkaisujen suunnitteleminen

luoda lähdejulkaisuja artikkeleita varten InDesignin avulla

Lähdejulkaisujen luominen

lisätä vuorovaikutteisia peittokuvia

Vuorovaikutteisuus

luoda folioita ja artikkeleita

Foliot ja artikkelit

Sisällön esikatseleminen

Folioiden ja artikkelien esikatselu

jakaa folioita muille

Folioiden jakaminen