Digital Publishing Suite | Adobe ID -tunnukseen liitetyn sähköpostiosoitteen muuttaminen

Sähköpostiosoitteen muuttaminen

Monet julkaisijat käyttävät Adobe Digital Publishing Suitea (DPS) käyttäen henkilökohtaista sähköpostiosoitetta Adobe-tunnuksena. Tämä tunnus on silloin se Adobe ID -tunnus, jota käytetään sovelluksen folioiden julkaisemiseen. Sitä käytetään myös otsikkotunnuksena (Title ID) Viewer Builderissa ja kirjauduttaessa DPS-hallintapaneeliin sovelluksen analytiikkatietojen katsomiseen. Julkaisijat kuitenkin haluavat joskus vaihtaa tähän toimintoon käytettävää sähköpostiosoitetta keskeyttämättä mitään sovelluksensa tai julkaisuprosessinsa toiminnallisuutta.

Ratkaisu: Kirjaudu sisään Adobe ID -tunnuksella ja muokkaa sähköpostiosoitetta

Määritä aluksi ei-käyttäjäkohtainen sähköpostiosoite, jonka voi liittää yhteen tai useampaan henkilöön organisaatiossasi. Varmista myös, että tietotekniikkaosastonne voi muuttaa osoitetta tarvittaessa. Adobe suosittelee käyttämään muotoa <magazine_title>@<publisher_domain>.

Varmista seuraavaksi, että haluamasi sähköpostiosoite ei ole jo liitettynä johonkin Adobe-tunnukseen. Jos on, vaihda se toiseksi toimivaksi sähköpostiosoitteeksi alla olevien ohjeiden mukaan. Tämä vapauttaa sähköpostiosoitteen niin että voit käyttää sitä sovelluksesi Adobe-tunnuksena. Huomautus: Et voi vaihtaa Adobe ID -tunnusta sellaiseksi sähköpostiosoitteeksi, joka on jo liitettynä toiseen Adobe ID -tunnukseen.

  1. Siirry Adoben verkkosivustolle.
  2. Valitse Kirjaudu.
  3. Kirjaudu sisään olemassa olevalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla.
  4. Napsauta käyttäjänimeä oikeassa yläkulmassa ja valitse Omat tiedot.
  5. Muuta sähköpostiosoite (ja salasana, jos haluat) ja valitse
    Tallenna muutokset.

Nyt kirjauduttaessa sisään Folio Builder -paneeliin, Adobe Content Vieweriin tai DPS-hallintapaneeliin on käytettävä uutta sähköpostiosoitetta (ja uutta salasanaa, jos sekin on muutettu). On myös tarpeellista käyttää uutta sähköpostiosoitetta otsikkotunnuksena (Title ID), jos sovellusta päivitetään myöhemmin Viewer Builder -ohjelmassa.

Lisätietoja

DPS-sovelluksilla ja julkaistuilla folioilla ei ole liitettyä sähköpostiosoitetta. Sen sijaan niillä on taustalla tilitunnus, joka on määritelty GUID-tunnuksena (global unique identifier). Tämä arvo ei muutu kun muutat Adobe Id -tunnuksen. Siksi olemassa olevien folioiden toimitus jatkuu myös sähköpostiosoitteen vaihtamisen jälkeen niihin sovelluksiin, joihin ne on aikanaan liitetty. Uuden sähköpostiosoitteen käyttäminen seuraavassa työssä varmistaa, että foliot ja sovellukset käyttävät edelleen samaa taustalla olevaa GUID-tunnusta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?