Huomautus:

Photoshop CC -versiota aiemmissa versioissa osa tässä artikkelista esitellyistä toiminnoista saattaa olla käytettävissä vain, jos käytössä on Photoshop Extended. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot.

Aikajanan animaatiotyönkulku

Jos haluat animoida tason sisällön aikajanatilassa, aseta avainruudut Aikajana-paneelissa siirtäessäsi tämänhetkisen ajan merkin toiseen ajanhetkeen tai ruutuun ja muuta sitten tason sisällön sijaintia, peittävyyttä tai tyyliä. Photoshop lisää ruutusarjan automaattisesti kahden ruudun väliin tai muokkaa ruutusarjaa. Tason ominaisuudet (sijainti, peittävyys ja tyylit) muuttuvat asteittain niin, että syntyy liikevaikutelma.

Jos esimerkiksi haluat häivyttää tason, määritä tason peittävyydeksi ensimmäisessä ruudussa 100 % ja napsauta tason Peittävyys-sekuntikelloa. Siirrä sitten tämänhetkisen ajan merkki viimeisen ruudun kohdalle ja määritä saman tason peittävyydeksi 0 %. Photoshop interpoloi ensimmäisen ja viimeisen ruudun väliset ruudut automaattisesti. Tason peittävyys pienenee tasaisesti uusissa kehyksissä.

Voit antaa Photoshopin interpoloida animaation ruudut tai luoda käsin piirretyn ruutuanimaation maalaamalla tyhjälle videotasolle.

Huomautus:

Jos haluat luoda SWF-muotoisen animaation, käytä Adobe Flashia, Adobe After Effectsiä tai Adobe Illustratoria.

Jos haluat luoda aikajana-animaatioita, noudata seuraavia yleisiä ohjeita.

1. Luo uusi tiedosto.

Määritä koko ja taustan sisältö. Varmista, että pikselimittasuhde ja mitat sopivat animaation esittämismenetelmälle. Väritilan pitää olla RGB. Ellei sinulla ole erityistä syytä tehdä muutoksia, hyväksy tarkkuus 72 pikseliä tuumalla, bittisyvyys 8 bittiä kanavaa kohti ja neliömäinen pikselimittasuhde.

Varmista, että Aikajana-paneeli on avoinna. Napsauta tarvittaessa paneelin keskeltä alaspäin osoittavaa nuolta, valitse valikosta Luo videon aikajana ja napsauta sitten nuolen vasemmalla puolella olevaa painiketta. Jos Aikajana-paneeli on ruutuanimaatiotilassa, napsauta paneelin vasemmasta alakulmasta Muunna videon aikajanaksi -kuvaketta.

2. Valitse ja määritä Aseta aikajanan kuvataajuus paneelivalikosta.

Määritä kesto ja kuvataajuus. Katso Aikajanan keston ja kuvataajuuden määrittäminen.

3. Lisää taso.

Taustatasoja ei voi animoida. Jos haluat animoida sisältöä, muunna taustataso normaaliksi tasoksi tai lisää jokin seuraavista:

 • Uusi taso sisällön lisäämistä varten.

 • Uusi videotaso videosisällön lisäämistä varten.

 • Uusi tyhjä videotaso sisällön kloonaamista tai käsin piirrettyjen animaatioiden luomista varten.

4. Lisää tasolle sisältöä.

5. (Valinnainen) Lisää tasomaski.

Tasomaskin avulla voidaan tuoda esiin osa tason sisällöstä. Voit animoida tasomaskin niin, että tason sisällöstä näkyy eri ajanhetkillä eri osat. Katso Tasomaskien lisääminen.

6. Siirrä tämänhetkisen ajan merkki siihen ajanhetkeen tai ruutuun, johon haluat asettaa ensimmäisen avainruudun.

7. Ota avainruudut käyttöön tason ominaisuuksissa.

Napsauta tason nimen vieressä olevaa kolmiota. Kun kolmio osoittaa alaspäin, tason ominaisuudet ovat näkyvissä. Aseta sitten ensimmäinen avainruutu animoitavaa tason ominaisuutta varten napsauttamalla sekuntikelloa. Voit asettaa avainruudut samalla kertaa useaa tason ominaisuutta varten.

8. Siirrä tämänhetkisen ajan merkkiä ja muuta tason ominaisuutta.

Siirrä tämänhetkisen ajan merkki ajanhetkeen tai ruutuun, jossa tason ominaisuus muuttuu. Voit tehdä yhden tai useita seuraavista toimista:

 • Muuta tason sijaintia, jotta tason sisältö näyttää liikkuvan.

 • Muuta tason peittävyyttä, jotta sisältö tulee näkyviin tai katoaa vähitellen.

 • Muuta tasomaskin sijaintia, jotta tason eri osat tulevat näkyviin.

 • Ota tasomaski käyttöön tai poista se käytöstä.

Jos esimerkiksi animaatiotyypin ruudun kohteen väri tai koko sisältö vaihtuu, tarvitaan lisätasoja, joissa on uutta sisältöä.

Huomautus:

Jos haluat animoida kuvioita, animoi vektorimaskia kuviotason sijasta käyttämällä sekuntikelloa ja Vektorimaskin sijainti- tai Vektorimaski käytössä -ominaisuutta.

9. Lisää muita tasoja sisältöineen ja muokkaa niiden ominaisuuksia tarpeen mukaan.

10. Määritä tason kestopalkkia siirtämällä tai rajaamalla, milloin taso näkyy animaatiossa.

11. Esikatsele animaatio.

Voit näyttää animaation sen luomisen aikana käyttämällä Aikajana-paneelin säätimiä. Esikatsele sitten animaatio selaimessa. Voit myös esikatsella animaatiota Tallenna Webiä varten ‑valintaikkunassa. Katso Videoiden tai aikajana-animaatioiden esikatseleminen.

12. Tallenna animaatio.

Voit tallentaa animaation animoituna GIF-tiedostona Tallenna Webiä varten -komennolla tai kuvasarjana tai videona Muodosta video -komennolla. Voit tallentaa animaation myös PSD-tiedostona, joka voidaan tuoda Adobe After Effectsiin.

Tason ominaisuuksien animoiminen käyttämällä avainruutuja

Voit animoida erilaisia tason ominaisuuksia, esimerkiksi sijainnin, peittävyyden ja tyylin. Jokainen muutos voi tapahtua itsenäisesti tai samaan aikaan muiden muutosten kanssa. Jos objekteja on tarkoitus animoida toisistaan riippumatta, ne on parasta luoda eri tasoille.

Seuraavassa on esimerkkejä tason ominaisuuksien animoimisesta:

 • Tason sijainti voidaan animoida lisäämällä avainruutu Sijainti-ominaisuuteen ja sitten siirtämällä tämänhetkisen ajan merkkiä ja vetämällä tasoa dokumentti-ikkunassa.

 • Tason peittävyys voidaan animoida lisäämällä avainruutu Peittävyys-ominaisuuteen ja sitten siirtämällä tämänhetkisen ajan merkkiä ja muuttamalla tason peittävyyttä Tasot-paneelissa.

 • Voit animoida 3D-ominaisuuksia, kuten kohteen ja kameran sijainnin. (Lisätietoja on kohdassa 3D-animaatioiden luominen.)

 

Ominaisuutta varten on asetettava vähintään kaksi avainruutua, jotta se voitaisiin animoida avainruutuja käyttäen. Muuten tason ominaisuuteen tehdyt muutokset pysyvät voimassa tason keston ajan.

Jokaiseen tason ominaisuuteen liittyy sekuntikellokuvake , jota napsauttamalla animointi aloitetaan. Kun sekuntikello on aktiivinen tietyn ominaisuuden kohdalla, Photoshop asettaa automaattisesti uuden avainruudun aina, kun aikaa ja ominaisuuden arvoa muutetaan. Kun ominaisuuden sekuntikello ei ole aktiivinen, ominaisuudella ei ole avainruutuja. Jos tason ominaisuudeksi kirjoitetaan arvo eikä sekuntikello ole aktiivinen, arvo pysyy voimassa tason keston ajan. Jos sekuntikellon valinta kumotaan, kyseisen ominaisuuden kaikki avainruudut katoavat pysyvästi.

Interpolointimenetelmän valitseminen

Interpolointi eli väliin lisääminen tarkoittaa kahden tunnetun arvon välisten arvojen lisäämistä. Digitaalivideossa tai filmillä interpolointi tarkoittaa yleensä uusien arvojen muodostamista kahden avainruudun väliin. Jos esimerkiksi haluat graafisen elementin siirtyvän 50 pikseliä vasemmalle 15 ruudun aikana, määritä elementin sijainti 1. ja 15. ruudussa ja merkitse kumpikin ruutu avainruuduksi. Photoshop interpoloi avainruutujen väliset ruudut. Avainruutujen välistä interpolointia voidaan käyttää liikkeen, peittävyyden, tyylien ja yleisen valaistuksen animoimiseen.

Aikajana-paneelissa näkyvän avainruudun ulkoasu määräytyy avainruutujen väliä varten valitun interpolointimenetelmän mukaan.

Lineaarinen-avainruutu 

Muuttaa animoitua ominaisuutta tasaisesti avainruudusta toiseen. (Ainoa poikkeus on Tasomaskin sijainti -ominaisuus, joka otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä äkillisesti.)

Pito-avainruutu 

Säilyttää ominaisuuden nykyisen asetuksen. Tästä on hyötyä stroboskooppitehosteissa tai kun tasojen halutaan tulevan näkyviin tai katoavan äkillisesti.

Valitse avainruudun interpolointitapa seuraavasti:

 1. Valitse Aikajana-paneelista yksi tai useita avainruutuja.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta valittua avainruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta joko Lineaarinen interpolointi tai Pito-interpoloiti.

  • Avaa paneelin valikko ja valitse joko Avainruudun interpolointi > Lineaarinen tai Avainruudun interpolointi > Pito.

Tämänhetkisen ajan merkin siirtäminen avainruudun kohdalle

Kun olet asettanut ominaisuuden aloitusavainruudun, Photoshop näyttää avainruutunavigaattorin, jonka avulla siirrytään avainruudusta toiseen tai asetetaan tai poistetaan avainruutuja. Kun avainruutunavigaattori on valittuna (keltainen), tämänhetkisen ajan merkki on tarkasti tason kyseisen ominaisuuden avainruudun kohdalla. Kun avainruutunavigaattori on valitsematta (harmaa), tämänhetkisen ajan merkki on avainruutujen välissä. Kun avainruutunavigaattoriruudun kummallakin puolella näkyy nuoli, kyseistä ominaisuutta varten on muita avainruutuja ennen tämänhetkistä aikaa ja sen jälkeen.

 1. Valitse avainruudun siirtymisnuoli Aikajana-paneelissa. Vasen nuoli siirtää tämänhetkisen ajan merkin edelliseen avainruutuun. Oikea nuoli siirtää tämänhetkisen ajan merkin seuraavaan avainruutuun.

Avainruutujen valitseminen

 1. Tee Aikajana-paneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Voit valita avainruudun napsauttamalla sen kuvaketta.

  • Voit valita useita avainruutuja vaihto-napsauttamalla niitä tai vetämällä valintakehyksen niiden ympärille.

  • Voit valita tason ominaisuuden kaikki avainruudut napsauttamalla sekuntikellokuvakkeen vieressä olevaa tason ominaisuuden nimeä.

Avainruutujen siirtäminen

 1. Valitse Aikajana-paneelista yksi tai useita avainruutuja.

 2. Vedä mikä tahansa valituista avainruutukuvakkeista haluamasi ajan kohdalle. (Jos valitsit useita avainruutuja, ne siirtyvät ryhmänä ja pysyvät saman aikavälin päässä toisistaan.)

Huomautus:

Jos haluat laajentaa tai supistaa usean avainruudun väliä, Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) valinnan ensimmäistä tai viimeistä avainruutua. Valinnan vastakkaisessa päässä oleva avainruutu pysyy paikallaan vetäessäsi ja siten hidastaa tai nopeuttaa animaatiota.

Avainruutujen kopioiminen ja liittäminen

Voit kopioida ominaisuuden (esimerkiksi sijainnin) avainruutuja minkä tahansa tason samaan ominaisuuteen. Kun liität avainruutuja, niiden kopioitu siirtymä tämänhetkisen ajan merkkiin nähden säilyy.

Voit kopioida avainruutuja vain yhdeltä tasolta kerrallaan. Kun liität avainruutuja toiselle tasolle, ne näkyvät kohdetason vastaavan ominaisuuden kohdalla. Varhaisin avainruutu sijoittuu tähän hetkeen, ja muut avainruudut seuraavat suhteellisessa järjestyksessä. Avainruudut pysyvät valittuina liittämisen jälkeen, joten niitä voidaan heti siirtää aikajanalla.

Huomautus:

Voit kopioida ja liittää avainruutuja useamman kuin yhden ominaisuuden välillä kerrallaan.

 1. Näytä Aikajana-paneelissa tason se ominaisuus, johon sisältyvät avainruudut haluat kopioida.

 2. Valitse yksi tai useita avainruutuja.
 3. Napsauta valittua avainruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi avainruudut.
 4. Siirrä tämänhetkisen ajan merkki kohdetason sisältävässä Aikajana-paneelissa ajanhetkeen, johon haluat sijoittaa avainruudut.

 5. Valitse kohdetaso.
 6. Avaa paneelin valikko ja valitse Liitä avainruudut.

Avainruutujen poistaminen

 1. Valitse Aikajana-paneelista vähintään yksi avainruutu ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittaa (Mac OS) valittua avainruutua ja valita pikavalikosta Poista avainruudut.

  • Valitse paneelin valikosta Poista avainruudut.

Käsin piirrettyjen animaatioiden luominen

Lisää tiedostoon tyhjä videotaso, kun haluat luoda ruutu kerrallaan käsin piirrettyjä animaatioita. Kun lisäät videotason päälle tyhjän videotason ja sitten muutat sen peittävyyttä, alla olevan videotason sisältö tulee esiin. Sitten voit tehdä videotason sisällöstä rotoscope-animaation maalaamalla tai piirtämällä tyhjälle videotasolle. Katso myös Ruutujen maalaaminen videotasoille.

Huomautus:

Jos animoit itsenäisiä elementtejä, luo erillinen sisältö usealle tyhjälle videotasolle.

 1. Luo uusi tiedosto.
 2. Lisää tyhjä videotaso.
 3. Maalaa tai lisää sisältöä tasolle.
 4. (Valinnainen) Ota Aikajana-paneelissa käyttöön Onion skin -tila valitsemalla paneelivalikosta Ota Onion Skins käyttöön.

 5. Siirrä tämänhetkisen ajan merkki seuraavaan ruutuun.
 6. Maalaa tai lisää sisältöä tasolle hieman eri kohtaan kuin edellisessä ruudussa.

  Huomautus:

  Voit lisätä tyhjän videoruudun, monistaa ruudun tai poistaa ruudun tyhjältä videotasolta valitsemalla Taso > Videotasot ja sitten sopivan komennon.

  Kun luot lisää käsin piirrettyjä ruutuja, voit esikatsella animaatiota joko vetämällä tämänhetkisen ajan merkkiä tai käyttämällä toistosäätimiä.

Tyhjien videoruutujen lisääminen, poistaminen tai monistaminen

Tyhjä videoruutu voidaan lisätä tyhjälle videotasolle tai poistaa siltä. Voit myös monistaa tyhjillä videotasoilla olevia (maalattuja) ruutuja.

 1. Valitse Aikajana-paneelista tyhjä videotaso ja siirrä sitten tämänhetkisen ajan merkki haluamasi ruudun kohdalle.

 2. Valitse Taso > Videotasot ja sitten yksi seuraavista:

  Lisää tyhjä ruutu

  Lisää tyhjän videoruudun tämänhetkisen ajan kohdalle valitulla tyhjällä videotasolla.

  Poista ruutu

  Poistaa tyhjän videoruudun tämänhetkisen ajan kohdalta valitulla tyhjällä videotasolla.

  Monista ruutu

  Lisää videoruudun kopion nykyisen ajan kohdalle valitulla tyhjällä videotasolla.

Onion Skin -asetusten määrittäminen

Onion skin -tilassa näkyvät nykyiseen ruutuun piirretty sisältö sekä ympäröiviin ruutuihin piirretty sisältö. Nämä lisätyt ruudut näkyvät määritetyn peittävyyden mukaisina, jotta ne eroavat nykyisestä ruudusta. Onion skin -tilasta on hyötyä ruutuanimaatioita piirrettäessä, koska se helpottaa muokkaamista ja viivojen piirtämistä oikeisiin kohtiin.

Onion skin -asetukset määrittävät, miten edelliset ja seuraavat ruudut näkyvät, kun Onion Skins on otettu käyttöön. (Katso Aikajana-paneelin yleiskatsaus.)

 1. Avaa Aikajana-paneeli ja valitse Onion skin -asetukset.

 2. Määritä seuraavat asetukset:

  Onion skin -määrä

  Määrittää, kuinka monta edellistä ja seuraavaa ruutua näytetään. Kirjoita arvo Ruudut ennen kohtaa -tekstiruutuun (edelliset ruudut) ja Ruudut kohdasta -tekstiruutuun (seuraavat ruudut)

  Ruutujen väli

  Määrittää näytettävien ruutujen välisten ruutujen määrän. Esimerkiksi arvo 1 näyttää peräkkäiset ruudut ja arvo 2 näyttää piirrot, jotka ovat kahden ruudun välein.

  Suurin peittävyys

  Määrittää välittömästi nykyhetken edellä ja jäljessä olevien ruutujen peittävyyden prosentteina.

  Pienin peittävyys

  Määrittää Onion skin -ruutujen edeltävän ja seuraavan joukon viimeisten ruutujen peittävyyden prosentteina.

  Sekoitustila

  Määrittää niiden alueiden ulkoasun, joiden kohdalla ruudut ovat limittäin.

  Photoshopin Onion skin
  Onion skin

  A. Nykyinen ruutu ja seuraava ruutu B. Nykyinen ruutu sekä edellinen ja seuraava ruutu C. Nykyinen ruutu ja edellinen ruutu 

Monitasoisen animaation avaaminen

Voit avata Photoshopin aiemmilla versioilla tallennettuja animaatioita monitasoisina Photoshop-tiedostoina (PSD). Tasot sijoittuvat Aikajana-paneeliin pinoamisjärjestyksessä niin, että alin taso on ensimmäinen ruutu.

 1. Valitse Tiedosto > Avaa ja valitse avattava Photoshop-tiedosto.
 2. Valitse Tasot-paneelista tasot, joita haluat käyttää animaatiossa, ja valitse paneelin valikosta Tee tasoista ruutuja.

  Voit muokata animaatiota, tallentaa sen animoiduksi GIF-tiedostoksi Tallenna Webiä varten -komennolla tai tallentaa animaation QuickTime-elokuvaksi Muodosta video -komennolla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö