Panoraamakuvien luominen ja muokkaaminen

Panoraamakuvien luominen valokuvia yhdistämällä

Tietoja valokuvien yhdistämisestä

Valokuvien yhdistäminen (Photomerge™) -komento yhdistää useita valokuvia yhdeksi saumattomaksi kuvaksi. Voit esimerkiksi ottaa viisi osittain päällekkäistä kuvaa kaupungin siluetista ja koota ne sitten panoraamakuvaksi. Valokuvien yhdistäminen -komento yhdistää kuvat, jotka ovat päällekkäin vaaka- tai pystysuuntaisesti.

Lähdekuvat (ylempänä) ja yhdistetty sommitelma (alempana)

Ota kuvia Photomergeä varten

Lähdekuvilla on tärkeä merkitys panoraamasommittelujen luonnissa. Noudata seuraavia ohjeita ottaessasi kuvia Valokuvien yhdistäminen -toiminnolla yhdistettäviksi, jotta vältät ongelmat:

Ota kuvat niin, että ne menevät riittävästi päällekkäin

Kuvien pitäisi mennä päällekkäin noin 40 %. Jos päällekkäisyys on tätä pienempi, kuvien yhdistäminen panoraamakuvaksi automaattisesti ei ehkä ole mahdollista. Muista kuitenkin, että kuvien päällekkäisyys ei saa myöskään olla liian suuri. Jos kuvat ovat yli 70-prosenttisesti limittäin, Photomerge-toiminto ei ehkä pysty yhdistämään niitä. Yritä siis pitää kuvat ainakin jonkin verran toisistaan erottuvina.

Käytä yhtä polttoväliä

Jos käytät zoomobjektiivia, älä muuta polttoväliä (zoomaa) kuvia ottaessasi.

Pidä kamera vaakasuorassa

Vaikka Valokuvien yhdistäminen -toiminto pystyy käsittelemään kuvien pienen kääntymisen, yli muutaman asteen käännös voi johtaa virheisiin panoraamakuvan luonnissa. Kääntyvän jalustan avulla voit pitää kameran oikeassa asennossa ja katselupisteen samana.

Pysy samassa paikassa

Yritä pysyä samassa kohdassa ottaessasi kuvasarjaa, jotta kuvien katselupiste pysyy samana. Voit pitää katselupisteen samana käyttämällä optista etsintä ja pitämällä kameraa silmän lähellä. Voit pitää kameran paikallaan myös käyttämällä jalustaa.

Älä käytä vääristäviä objektiiveja

Vääristävät objektiivit voivat haitata valokuvien yhdistämistä. Kalansilmäobjektiivilla otettuja kuvia voi kuitenkin säätää automaattisella asetuksella.

Käytä samaa valotusta

Älä kuvaa niin, että käytät salamaa joissakin kuvissa, mutta toisissa et. Valokuvien yhdistäminen -toiminnon sekoitusominaisuudet helpottavat erilaisten valotusten tasoittamista, mutta suurten erojen tasoittaminen on vaikeaa. Jotkin digitaaliset kamerat muuttavat automaattisesti valotusasetuksia kuvia otettaessa, joten sinun kannattaa tarkistaa kameran asetukset ja varmistaa, että kaikkien kuvien valotus on sama.

Photomerge-sommittelun luominen

 1. Valitse Tiedosto > Automatisoi > Photomerge.

 2. Valitse Valokuvien yhdistäminen -valintaikkunassa Lähdetiedostot-kohdan alta Käytä-valikosta yksi seuraavista:

  Tiedostot

  Luo Valokuvien yhdistäminen -sommittelun käyttämällä yksittäisiä tiedostoja.

  Kansiot

  Käyttää kaikkia johonkin kansioon tallennettuja kuvia valokuvien yhdistämisen sommittelun luonnissa.

 3. Määritä käytettävät kuvat tekemällä yksi seuraavista toimista:
  • Valitse kuvatiedostot tai kuvakansio napsauttamalla Selaa-painiketta ja navigoimalla tiedostoihin tai kansioon.

  • Käytä kuvia, jotka ovat auki Photoshopissa valitsemalla Lisää avoimet tiedostot.

  • Poista kuvia lähdetiedostoluettelosta valitsemalla tiedosto ja napsauttamalla Poista-painiketta.

 4. Valitse haluamasi sommitteluasetus:

  Automaattinen

  Photoshop tutkii lähdekuvat ja käyttää joko Perspektiivi-, Lieriö- tai Pallo-asettelua sen mukaan, kummalla tavalla saadaan parempi yhdistetty kuva.

  Perspektiivi

  Luo johdonmukaisen sommittelun valitsemalla yhden lähdekuvista (normaalisti keskimmäisen kuvan) vertailukuvaksi. Sitten muita kuvia muunnetaan (siirretään, venytetään tai vinoutetaan tarpeen mukaan) niin, että eri tasojen limittäiset osat vastaavat toisiaan.

  Lieriömäinen

  Vähentää Perspektiivi-asettelussa silloin tällöin syntyvää ”rusettivääristymää” näyttämällä kuvat aivan kuin avatun sylinterin pinnalle asetettuina. Eri tiedostojen limittäiset osat vastaavat edelleen toisiaan. Vertailukuva sijoittuu keskelle. Sopii parhaiten laajojen panoraamojen luomiseen.

  Lieriömäisen muunnon käyttäminen

  Pallo

  Tämä asetus tasaa ja muuntaa kuvat aivan kuin ne olisivat pallon sisällä, mikä jäljittelee 360 asteen panoraamaa. Jos olet ottanut joukon kuvia, jotka peittävät 360 astetta, käytä tätä 360 asteen panoraamoja varten. Voit myös käyttää Pallo-toimintoa, kun haluat luoda kauniita panoraamaesityksiä käyttäen muita tiedostojoukkoja.

  Kollaasi

  Kohdistaa tasot ja sovittaa päällekkäisen sisällön ja muuntaa (kiertää tai skaalaa) kaikki lähdetasot.

  Siirto

  Kohdistaa tasot ja sovittaa limittäiset osat toisiinsa, mutta ei muunna (venytä tai vinouta) mitään lähdetasoa.

 5. Valitse haluamasi seuraavista asetuksista:

  Sekoita kuvat yhteen

  Tämä asetus etsii kuvien välille parhaat mahdolliset reunukset, luo niiden pohjalta saumat ja sovittaa kuvien värit yhteen. Kun Sekoita kuvat yhteen -asetus ei ole valittuna, kuvista muodostuu yksinkertainen suorakulmainen sekoitus. Tämä on ehkä järkevää, jos aiot retusoida sekoitusmaskeja käsin.

  Vinjetin poisto

  Suorittaa valotuksen kompensoinnin kuvissa, joissa on tummat reunat viallisten objektiivien tai väärän objektiivivarjostuksen takia.

  Geometristen vääristymien korjaus

  Kompensoi tynnyri-, tyyny- tai kalansilmävääristymää.

  Sisältötietoinen täyttö läpinäkyvillä alueilla

  Läpinäkyvät alueet täytetään saumattomasti samantyyppisellä kuvasisällöllä, joka poimitaan läheltä.

 6. Valitse OK.

Photoshop luo lähdekuvista yhden monitasoisen kuvan ja lisää tasomaskit, jotka tarvitaan kuvien limittäisten osien sulauttamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Voit muokata tasomaskeja tai lisätä säätötasoja, jos haluat edelleen hienosäätää panoraaman eri alueita.

Huomautus:

Poista tyhjät alueet kuvan reunoissa sisältötietoisella täytöllä. (Katso Sisältötietoisen täytön, kuviotäytön tai historiatäytön käyttäminen.)

360 asteen panoraamojen luominen

Esimerkiksi Ricoh Theta V- ja Insta360One-laitteilla voi kuvata täysien 360 asteen panoraamakuvia kerralla. 360 asteen panoraamoja voi luoda myös käyttämällä Photomerge-komentoa ja 3D-toimintoja yhdessä. Ensin luodaan panoraama liittämällä kuvat yhteen ja sitten panoraama kiedotaan jatkuvaksi käyttämällä Pallomainen panoraama -komentoa.

Varmista, että kuvaat koko ympyrän kuvia ja että kuvat ovat tarpeeksi limittäin. Lopputulosta voi parantaa käyttämällä kuvatessa jalustaa ja panorointipäätä.

 1. Valitse Tiedosto > Automatisoi > Valokuvien yhdistäminen.
 2. Lisää käytettävät kuvat Valokuvien yhdistäminen -valintaikkunassa.

  Älä valitse kuvia, jotka peittävät näkymän ylä- tai alaosan. Ne kuvat lisätään myöhemmin.

 3. Valitse Asetteluksi Pallomainen.
  Huomautus:

  Jos kuvattaessa on käytetty kalansilmälinssiä, valitse Asettelu-kohdasta automaattinen ja geometrinen vääristyksen korjaus. Jos Photoshop ei tunnista linssiä automaattisesti, lataa Adoben ilmainen linssiprofiilin luomistyökalu Adoben sivustolta.

 4. (Valinnainen) Valitse Linssikorjaukseksi Vinjetin poisto tai Geometrinen vääristymä.
 5. (Valinnainen) Valitsemalla Sisältötietoinen täyttö läpinäkyvillä alueilla voit estää läpinäkyvät pikselit panoraamakuvan reunoilla.

 6. Valitse OK.

 7. Valitse 3D > Uusi muoto tasosta > Pallomainen panoraama.
 8. (Valinnainen) Lisää palloon ylä- ja alaosan kuvat manuaalisesti. Voit myös maalata kolmiulotteiselle pallomaisen panoraaman tasolle jääneet läpinäkyvät pikselit.

Panoraamojen muokkaaminen

Esitelty Photoshop CC:n lokakuun 2017 julkaisuversiossa.

Photoshopissa voi muokata tasavälisiä pallomaisia panoraamoja. Kun panoraamaresurssi on tuotu ja sen taso on valittuna, avaa panoraamanäyttö valitsemalla 3D > Pallomainen panoraama > Uusi panoraamataso valituista tasoista. Vaihtoehtoisesti voit ladata pallomaisen panoraaman järjestelmästä suoraan näyttöön valitsemalla 3D > Pallomainen panoraama > Tuo panoraama.

Kun panoraama on avoinna näytössä, voit käyttää siihen erilaisia toimintoja.

Voit kiertää kameraa ympäri.

Photoshopilla voi säätää panoraamakuvan kameranäkymää.

 1. Valitse siirtotyökalu 
 2. Katso panoraamakuvan sisään napsauttamalla ja vetämällä näkymää.
Kameranäkymän kiertäminen Photoshopin siirtotyökalulla

Voit säätää kuva-alaa.

Kameran ominaisuudet näkyvät Photoshopin Ominaisuudet-paneelissa. Siinä voit säätää kameran kuva-alaa millimetreinä (kuin 35 mm:n kamerassa) tai asteina.

Voit kiertää kameraa myös siirtymättä takaisin siirtotyökaluun napsauttamalla ja vetämällä Photoshopin tiedostoikkunan vasemmassa alakulmassa olevia akselin pienohjelman säätimiä.

Kuva-alan säätäminen akselin pienohjelman säätimillä

Maalaaminen panoraamaan

Panoraamaa voi muokata Photoshopin maalaus- ja säätötyökaluilla, kuten korjaus- ja spottikorjaussiveltimellä. Suotimet toimivat ainoastaan panoraaman näkyvässä osassa. Siksi kuva kannattaa eristää 3D-näkymän ulkopuolelle, jotta voit käyttää suotimia panoraamakuvassa.

Seuraavassa työnkulussa käytetään esimerkkinä spottikorjaussivellintä.

 1. Valitse Tiedosto > Avaa ja valitse avattavan tiedoston nimi.

 2. Valitse 3D > Pallomainen panoraama > Uusi panoraamataso valituista tasoista.

 3. Valitse spottikorjaussivellin. Varmista, että Ominaisuudet-paneelista valittu Maalausmenetelmä-asetus on Projektio.

 4. Napsauta korjattavaa aluetta tai napsauta ja vedä, kun haluat tasoittaa virheitä laajalla alueella. Lisätietoja on kohdassa Retusointi spottikorjaussiveltimellä.

  Huomautus:

  • Voit parantaa panoraamakuvan maalauksen laatua ja suorituskykyä luomalla panoraamatason päälle uusi taso. Kun olet käsitellyt tasoa, valitse Tasot-paneelin valikosta Yhdistä alas tai käytä näppäinyhdistelmää Ctrl/komento+E.
  • Jos haluat käyttää suotimia koko panoraamassa, kaksoisnapsauta Tasot-paneelissa Pallomainen kartta -tasoa, muokkaa sitä haluamallasi tavalla ja tallenna tiedosto. Kuva päivittyy automaattisesti pallomaisessa asettelussa.
 5. Vie kuva valitsemalla 3D > Pallomainen panoraama > Vie panoraama.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi