Huomautus:

Photoshop CC -versiota aiemmissa versioissa osa tässä artikkelista esitellyistä toiminnoista saattaa olla käytettävissä vain, jos käytössä on Photoshop Extended. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot.

Ruutuanimaation työnkulku

Photoshopissa luodaan animaatioruutuja Aikajana-paneelissa. Kukin ruutu edustaa tasojen kokoelmaa.

Huomautus:

Animaatioita voi luoda myös aikajanan ja avainruutujen avulla. Katso Aikajana-animaatioiden luominen.

Ruutuanimaation työnkulku Photoshopissa
Esimerkki animaatiosta. Yksipyöräisen kuva on omassa tasossaan. Tason sijainti vaihtelee kussakin animaation ruudussa.

Jos haluat luoda ruutuanimaatioita Photoshopilla, noudata seuraavia yleisiä ohjeita.

Avaa uusi tiedosto.

Jos Aikajana- ja Tasot-paneelit eivät ole näkyvissä, avaa ne. Varmista, että Aikajana-paneeli on ruutuanimaatiotilassa. Valitse Luo ruutuanimaatio napsauttamalla Aikajana-paneelin keskeltä alaspäin osoittavaa nuolta ja napsauta sitten nuolen vieressä olevaa painiketta.

Lisää taso tai muunna taustataso.

Koska taustatasoa ei voi animoida, lisää uusi taso tai muunna taustataso tavalliseksi tasoksi. Katso Taustan ja tasojen muuntaminen.

Lisää animaatioon sisältö.

Jos animaatioon kuuluu useita, erikseen animoitavia objekteja tai jos haluat vaihtaa objektin värin tai muuttaa ruudun sisällön aivan erilaiseksi, luo objektit erillisille tasoille.

Lisää Aikajana-paneeliin ruutu.

Valitse ruutu.

Muokkaa valitun ruudun tasoja.

Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:

 • Tuo näkyviin tai piilota eri tasoja.

 • Muuta objektien tai tasojen sijaintia, jotta syntyy vaikutelma sisällön liikkumisesta

 • Muuta tason peittävyyttä, jotta sisältö tulee näkyviin tai katoaa vähitellen.

 • Muuta tasojen sekoitustilaa.

 • Lisää tasoihin tyyli.

  Photoshop sisältää työkaluja, joilla tason ominaisuudet pidetään samoina ruutujen vaihtuessa. Katso Tason ominaisuuksien yhtenäistäminen animaatioruuduissa.

Lisää ruutuja ja muokkaa tasoja tarvittaessa.

Luotavien ruutujen määrää rajoittaa vain Photoshopin käytössä oleva järjestelmämuisti.

Voit sijoittaa uusien luomiesi ruutujen väliin siirtymismuutoksia paneelin Lisää väliin -komennolla. Tämä on kätevä tapa siirtää objekti kuvaruudun poikki tai tuoda objekti esiin tai häivyttää se vähitellen. Katso Ruutujen luominen lisäämällä väliin.

Määritä ruudun viive- ja toistoasetukset.

Voit määrittää kullekin ruudulle viiveen ja valita toistoasetuksen, jotta animaatio näytetään kerran, tietty määrä kertoja tai jatkuvasti. Katso Viiveen määrittäminen ruutuanimaatioissa ja Toiston määrittäminen ruutuanimaatioissa.

Esikatsele animaatio.

Voit näyttää animaation sen luomisen aikana käyttämällä Aikajana-paneelin säätimiä. Esikatsele sitten animaatio selaimessa käyttämällä Tallenna Webiä varten -komentoa. Katso Optimoitujen kuvien esikatseleminen Web-selaimella.

Optimoi animaatio latauksen nopeuttamiseksi.

Tallenna animaatio.

Ruutuanimaatio voidaan tallentaa seuraavissa muodoissa:

 • Tallenna animoiduksi GIF-kuvaksi Tallenna Webiä varten -komennolla.

 • Tallenna animaatio Photoshop (PSD) -muodossa, jolloin voit käsitellä sitä myöhemmin.

 • Tallenna animaatio kuvasarjana, QuickTime-elokuvana tai erillisinä tiedostoina. Katso myös Videotiedostojen tai kuvasarjojen vieminen.

Ruutujen lisääminen animaatioon

Ruutujen lisääminen on animaation luomisen ensimmäinen vaihe. Jos kuva on avattuna, Aikajana-paneeli näyttää kuvan uuden animaation ensimmäisenä ruutuna. Jokainen lisättävä ruutu on aluksi edellisen ruudun kopio. Ruutuun tehdään muutoksia Tasot-paneelin avulla.

 1. Varmista, että Aikajana-paneeli on ruutuanimaatiotilassa.

 2. Napsauta Monista valitut ruudut -painiketta .

Animaatioruutujen valitseminen

Ennen kuin ruutua voi muokata, se täytyy valita käsiteltäväksi ruuduksi. Käsiteltävän ruudun sisältö näkyy dokumentti-ikkunassa.

Käsiteltävä ruutu on merkitty Aikajana-paneelissa kapealla reunuksella (varjostuksen sisäpuolella), joka ympäröi ruudun miniatyyriä. Valitut ruudut on merkitty miniatyyrien ympärillä olevalla varjostuksella.

Yhden animaatioruudun valitseminen

 1. Tee Aikajana-paneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Napsauta ruutua.

  • Valitse sarjan seuraava ruutu nykyiseksi ruuduksi napsauttamalla Valitsee seuraavan ruudun -painiketta .

  • Valitse sarjan edellinen ruutu nykyiseksi ruuduksi napsauttamalla Valitsee edellisen ruudun -painiketta .

  • Valitse sarjan ensimmäinen ruutu nykyiseksi ruuduksi napsauttamalla Valitsee ensimmäisen ruudun -painiketta .

Usean animaatioruudun valitseminen

 1. Tee Aikajana-paneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat valita peräkkäisiä ruutuja, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta seuraavaa ruutua. Ohjelma lisää valintaan toisen ruudun ja kaikki ensimmäisen ja toisen ruudun välissä olevat ruudut.

  • Jos haluat valita erillisiä ruutuja, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna, kun napsautat ruutuja.

  • Jos haluat valita kaikki ruudut, valitse paneelin valikosta Valitse kaikki ruudut.

  • Jos useita ruutuja on valittuna, voit poistaa yksittäisen ruudun valinnan pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla haluamaasi ruutua.

Animaatioruutujen muokkaaminen

 1. Valitse Aikajana-paneelista yksi tai useita ruutuja.

 2. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Jos haluat muokata animaatioruudun objektien sisältöä, muokkaa kyseiseen ruutuun vaikuttavan kuvan tasoja Tasot-paneelin avulla.
  • Jos haluat muuttaa objektin sijaintia animaatioruudussa, valitse objektin sisältävä taso Tasot-paneelista ja vedä se toiseen paikkaan.

  Huomautus:

  Voit valita useita ruutuja ja muuttaa niiden paikkaa. Jos vedät useita erillisiä ruutuja, ne sijoittuvat uuteen paikkaan peräkkäin.

  • Jos haluat muuttaa animaatioruutujen järjestyksen käänteiseksi, valitse paneelin valikosta Käännä ruudut.

  Huomautus:

  Ruutujen ei tarvitse olla peräkkäin; voit asettaa käänteiseen järjestykseen mitkä tahansa valitut ruudut.

  • Jos haluat poistaa valitut ruudut, valitse Aikajana-paneelin valikosta Poista ruutu tai napsauta Poista-kuvaketta  ja vahvista poistaminen valitsemalla Kyllä. Voit myös vetää valitun ruudun Poista-kuvakkeeseen.

Tason ominaisuuksien yhtenäistäminen animaatioruuduissa

Tasot-paneelin yhtenäistämispainikkeilla (Yhtenäistä tason sijainti, Yhtenäistä tason näkyvyys ja Yhtenäistä tason tyyli) määritetään, miten aktiivisen animaatioruudun määritteisiin tehdyt muutokset vaikuttavat saman tason muihin ruutuihin. Kun yhtenäistämispainike on valittu, vastaava määrite muuttuu aktiivisen tason kaikissa kehyksissä. Kun painiketta ei ole valittu, muutokset koskevat vain aktiivista ruutua.

Myös Tasot-paneelin Toista ruudun 1 muutoksia -asetus määrittää, miten ensimmäisen ruudun määritteisiin tehdyt muutokset vaikuttavat saman tason muihin ruutuihin. Kun asetus on valittu ja ensimmäisen ruudun jotain määritettä muutetaan, kaikki aktiivisen tason seuraavat ruudut muuttuvat suhteessa ensimmäiseen ruutuun (ja säilyttävät jo luodun animaation).

Tason ominaisuuksien yhtenäistäminen

 1. Muuta yhden ruudun määritettä Aikajana-paneelissa.

 2. Napsauta Tasot-paneelin Yhtenäistä tason sijainti- , Yhtenäistä tason näkyvyys- tai Yhtenäistä tason tyyli -painiketta, jotta määrite muuttuu kaikissa muissa aktiivisen tason ruuduissa.

Toista ruudun 1 muutoksia

 1. Valitse Tasot-paneelista Toista ruudun 1 muutoksia -asetus.
 2. Muuta ensimmäisen ruudun määritettä Aikajana-paneelissa.

  Muutettua määritettä käytetään (suhteellisena) tason kaikissa seuraavissa ruuduissa.

Huomautus:

Voit toistaa ruudun muutoksia myös vaihto-valitsemalla tasolta mitkä tahansa peräkkäiset ruudut ja muuttamalla määritettä missä tahansa niistä.

Tasojen yhtenäistämispainikkeiden näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse Tasot-paneelin valikosta Animaation asetukset ja valitse sitten yksi seuraavista:

  Automaattinen

  Näyttää tasojen yhtenäistämispainikkeet, kun Aikajana-paneeli on avoinna.

  Näytä aina

  Näyttää tasojen yhtenäistämispainikkeet riippumatta siitä, onko Aikajana-paneeli näkyvissä.

  Piilota aina

  Piilottaa tasojen yhtenäistämispainikkeet riippumatta siitä, onko Aikajana-paneeli näkyvissä.

Ruutujen kopioiminen taso-ominaisuuksineen

On ehkä helpompi ymmärtää, mitä ruutua kopioitaessa ja liitettäessä tapahtuu, jos ruutua ajatellaan kuvan kopiona, jolla on tietyt tasoasetukset. Kun ruutu kopioidaan, ohjelma kopioi tasojen asetukset (esimerkiksi kunkin tason näkyvyys-, sijainti- ja muut ominaisuudet). Kun ruutu sijoitetaan, ohjelma käyttää kyseisiä tasoasetuksia kohderuudussa.

 1. Valitse Aikajana-paneelista yksi tai useita kopioitavia ruutuja.

 2. Valitse paneelin valikosta Kopioi ruudut.
 3. Valitse kohderuutu tai -ruudut käsiteltävästä animaatiosta tai muusta animaatiosta.
 4. Valitse paneelin valikosta Liitä ruudut.
 5. Valitse liittämistapa:

  Korvaa ruudut

  Korvaa valitut ruudut kopioiduilla ruuduilla. Uusia tasoja ei lisätä. Kohderuutujen kunkin tason ominaisuudet korvautuvat kunkin kopioitavan tason ominaisuuksilla. Kun ruutuja liitetään toiseen kuvaan, uudet tasot lisätään kuvaan, mutta vain liitetyt tasot näkyvät kohderuuduissa (vanhat tasot on piilotettu).

  Liitä valinnan päälle

  Lisää liitettyjen ruutujen sisällöt kuvaan uusina tasoina. Kun ruutuja liitetään samaan kuvaan, tämä vaihtoehto kaksinkertaistaa kuvan tasojen määrän. Liitetyt uudet tasot näkyvät kohderuuduissa, ja alkuperäiset tasot on piilotettu. Muissa kuin kohderuuduissa uudet liitetyt tasot on piilotettu.

  Liitä valinnan eteen tai Liitä valinnan perään

  Lisää kopioidut ruudut kohderuudun eteen tai perään. Kun ruutuja liitetään toiseen kuvaan, uudet tasot lisätään kuvaan, mutta vain liitetyt tasot näkyvät uusissa ruuduissa (vanhat tasot on piilotettu).

 6. (Valinnainen) Jos haluat linkittää liitetyt tasot Tasot-paneelissa, valitse Linkitä lisätyt tasot.

  Tämä vaihtoehto toimii vain liitettäessä ruutuja toiseen tiedostoon. Valitse se, jos aiot siirtää liitettyjä tasoja kokonaisuutena.

 7. Valitse OK.

Ruutujen luominen lisäämällä väliin

Kyseessä on animaatiotekniikassa paljon käytetty tweening-lisäystoiminto. Väliin lisääminen (eli interpoloiminen) lyhentää merkittävästi aikaa, joka kuluu animaatiotehosteiden, esimerkiksi häivytysten, luomiseen tai elementin siirtämiseen ruudun poikki. Väliin lisättyjä yksittäisiä ruutuja voidaan muokata luomisen jälkeen.

Lisää väliin -komennolla lisätään ruutusarja automaattisesti kahden ruudun väliin tai muokataan ruutusarjaa. Tason ominaisuudet (sijainti, peittävyys tai tehosteparametrit) muuttuvat asteittain niin, että syntyy liikevaikutelma. Jos esimerkiksi taso halutaan häivyttää, tason peittävyydeksi määritetään ensimmäisessä ruudussa 100% ja viimeisessä ruudussa 0%. Kun näiden kahden ruudun väliin lisätään ruutuja, tason peittävyys vähenee tasaisesti uusissa ruuduissa.

Ruutujen luominen Photoshopissa lisäämällä väliin
Tekstin sijainnin animoiminen lisäämällä ruutuja toisten ruutujen väliin

 1. Jos toiminnon kohteena on tietty taso, valitse se Tasot-paneelista.
 2. Valitse yksi ruutu tai useita peräkkäisiä ruutuja.
  • Jos kyseessä on yksi ruutu, sinun on valittava, lisätäänkö ruutu eteen vai perään.

  • Jos kyseessä on kaksi peräkkäistä ruutua, uudet ruudut sijoitetaan niiden väliin.

  • Jos kyseessä on enemmän kun kaksi ruutua, toiminto muuttaa ensimmäisen ja viimeisen valitun ruudun välissä olevia ruutuja.

  • Jos valitset ensimmäisen ja viimeisen ruudun animaatiosta, ohjelma käsittelee niitä peräkkäisinä ja lisätyt ruudut tulevat viimeisen ruudun jälkeen. (Väliin lisäämisestä on hyötyä, kun animaatio on määritetty toistumaan useita kertoja.)

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Aikajana-paneelin Lisää väliin -painiketta .

  • Valitse paneelivalikosta Lisää väliin.

 4. Määritä taso tai tasot, joita pitää muuttaa lisättävissä ruuduissa:

  Kaikki tasot

  Muuttaa kaikki yhden tai usean valitun ruudun tasot.

  Valittu taso

  Muuttaa vain valittuna olevan tason valittuna olevasta ruuturyhmästä.

 5. Määritä muutettavat tason ominaisuudet:

  Paikka

  Valitse tämä, jos haluat muuttaa tason sisällön sijaintia asteittain uusissa ruuduissa ensimmäisen ja viimeisen ruudun välissä.

  Peittävyys

  Valitse tämä, jos haluat muuttaa uusien ruutujen peittävyyttä asteittain ensimmäisen ja viimeisen ruudun välissä.

  Tehosteet

  Muuttaa tason tehosteiden parametriasetuksia asteittain ensimmäisen ja viimeisen ruudun välissä.

 6. Jos valitsit yhden ruudun vaiheessa 2, valitse Lisää väliin -valikosta, mihin ruudut lisätään:

  Seuraava ruutu

  Lisää ruutuja valittuna olevan ruudun ja seuraavan ruudun väliin. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos Aikajana-paneelista on valittu viimeinen ruutu.

  Ensimmäinen ruutu

  Lisää ruutuja viimeisen ruudun ja ensimmäisen ruudun väliin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos Aikajana-paneelista on valittu viimeinen ruutu.

  Edellinen ruutu

  Lisää ruutuja valittuna olevan ruudun ja edellisen ruudun väliin. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos Aikajana-paneelista on valittu ensimmäinen ruutu.

  Viimeinen ruutu

  Lisää ruutuja ensimmäisen ruudun ja viimeisen ruudun väliin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos Aikajana-paneelista on valittu ensimmäinen ruutu.

 7. Kirjoita Lisättävät ruudut -ruutuun arvo tai valitse ruutujen määrä ylä- tai alanuolinäppäimellä. (Toiminto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut enemmän kuin kaksi ruutua.)
 8. Valitse OK.

Uuden tason lisääminen kaikkiin uusiin ruutuihin

Luo uusi taso kaikkiin uusiin ruutuihin -komento lisää automaattisesti uuden näkyvän tason uuteen ruutuun ja piilotetun tason muihin ruutuihin. Tämä asetus säästää aikaa luotaessa animaatiota, joka edellyttää uuden visuaalisen elementin lisäämistä jokaiseen ruutuun.

 1. Valitse Aikajana-paneelin valikosta Luo uusi taso kullekin uudelle ruudulle.

  Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.

Kätke tasot animaation ruuduissa

Kun lisäät uuden tason, se näkyy oletuksena kaikissa animaation ruuduissa.

 • Jos haluat uusien tasojen näkyvän vain aktiivisissa ruuduissa, poista Uudet tasot näkyvät kaikissa ruuduissa -valinta Aikajana-paneelista.

 • Taso voidaan piilottaa tietystä ruudusta valitsemalla kyseinen ruutu ja piilottamalla haluttu taso Tasot-paneelissa.

Ruutuanimaation viiveajan määrittäminen

Voit määrittää viiveen (ruudun näyttämisajan) animaation yhdelle tai usealle ruudulle. Viive määritetään sekunteina. Sekunnin murto-osat esitetään desimaalilukuina. Esimerkiksi neljäsosasekunti on 0,25. Jos määrität viiveen käsiteltävälle ruudulle, jokaiselle tämän jälkeen luomallesi ruudulle käytetään samaa viivearvoa.

 1. Valitse Aikajana-paneelista yksi tai useita ruutuja.

 2. Napsauta valitun ruudun alapuolella olevaa Viive-arvoa, jotta valikko avautuu.
 3. Viiveen määrittäminen:
  • Valitse valikosta jokin arvo. (Viimeksi käytetty arvo näkyy valikon lopussa.)

  • Valitse Muu, kirjoita Aseta ruutujen viive -valintaikkunaan jokin arvo ja valitse OK. Jos ruutuja on useita, yhtä ruutua varten määritetty viive koskee kaikkia ruutuja.

Ruudun poistotavan valitseminen

Ruutujen poistotapa määrittää, poistetaanko nykyinen ruutu ennen seuraavan näyttämistä. Poistotapa valitaan animaatioissa, joiden tausta on läpinäkyvä. Sillä määritetään, näkyykö nykyinen ruutu seuraavan ruudun läpinäkyvien alueiden läpi.

Ruutujen poistotavat Photoshopissa
Ruutujen poistotavat

A. Ruutu, jonka tausta on läpinäkyvä ja jossa käytetään Palauta taustalle -asetusta B. Ruutu, jonka tausta on läpinäkyvä ja jossa käytetään Älä poista -asetusta 

Poistotapakuvake ilmaisee, onko ruudun asetus Älä poista  vai Poista . (Kuvaketta ei näy, kun poistotapa on Automaattinen.)

 1. Valitse ruutu tai ruudut, joita poistotapa koskee.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin painettuna (Mac OS) ruudun miniatyyriä, jotta Poistotapa-pikavalikko avautuu.
 3. Valitse poistotapa:

  Automaattinen

  Valitse tämä, jos valitun ruudun poistotapa määritetään automaattisesti. Valittu ruutu poistetaan, jos seuraavassa ruudussa on läpinäkyvä taso. Useimmissa animaatioissa Automaattinen-asetus (oletusarvo) tuottaa halutut tulokset.

  Huomautus:

  Jos haluat säilyttää läpinäkyvyyttä sisältävät ruudut ja käytät Turhien pikseleiden poistaminen -optimointiasetusta, valitse Automaattinen poisto -asetus.

  Älä poista

  Säilyttää valitun ruudun, kun esitykseen lisätään uusi ruutu. Valittu ruutu (ja edeltävät ruudut) saattavat näkyä seuraavan ruudun läpinäkyvien kohtien lävitse. Näet animaation yksityiskohtaisen esikatselun selaimessa käyttämällä Älä poista -asetusta.

  Poista

  Poistaa valittuna olevan ruudun esityksestä ennen kuin seuraava ruutu näytetään. Vain yksi ruutu näkyy kerrallaan (eikä käytössä oleva ruutu näy seuraavan ruudun läpinäkyvien alueiden lävitse).

Ruutuanimaation toistaminen yhä uudelleen

Toisto-toiminnolla voit määrittää käynnistetyn animaation toistokerrat.

 1. Napsauta Aikajana-paneelin vasemmassa alakulmassa olevaa Toistoasetuksen valinta -ruutua.

 2. Valitse toistoasetus: Kerran, 3 kertaa, Jatkuvasti tai Muu.
 3. Jos valitset vaihtoehdon Muu, kirjoita Aseta toistojen määrä -valintaikkunaan jokin arvo ja valitse OK.

  Huomautus:

  Toistoasetukset voidaan määrittää myös Tallenna Webiä varten -valintaikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Webiä ja laitteita varten tallennuksen yleiskuvaus.

Koko animaation poistaminen

 1. Valitse Aikajana-paneelin valikosta Poista animaatio.