Tietoja metatiedoista

Metatiedot ovat standardoitu tietojoukko, joka sisältää tiedostoa koskevia tietoja, esimerkiksi tekijän nimen, tarkkuuden, väriavaruuden, tekijänoikeustiedot ja tiedostolle määritetyt hakusanatiedot. Esimerkiksi useimmat digitaaliset kamerat liittävät kuvatiedostoon joitakin perustietoja, kuten korkeuden, leveyden, tiedostomuodon ja kuvan ottamishetken. Metatietojen avulla voit parantaa työnkulkua ja järjestellä tiedostoja.

Tietoja XMP-standardista

Metatiedot tallennetaan Extensible Metadata Platform (XMP) -standardin avulla. Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign ja Adobe Photoshop perustuvat tähän standardiin. Photoshop® Camera Raw'lla kuviin tehdyt muutokset tallentuvat XMP-metatietoina. XMP perustuu XML-kieleen ja useimmissa tapauksissa metatiedot on tallennettu tiedostoon. Jos metatietoja ei voi tallentaa itse tiedostoon, metatiedot tallennetaan erilliseen tiedostoon, jota kutsutaan oheistiedostoksi. XMP:n avulla metatietoja voidaan siirtää Adoben sovellusten ja julkaisutyönkulkujen välillä. Voit esimerkiksi tallentaa yhden tiedoston metatiedot mallina ja tuoda ne muihin tiedostoihin.

Muissa, kuten EXIF-, IPTC- (IIM), GPS- ja TIFF-muodoissa tallennetut metatiedot synkronoidaan ja kuvataan XMP:llä, joten niitä voidaan tarkastella ja hallita helposti. Myös muut sovellukset ja toiminnot käyttävät XMP:tä kommunikointiin ja tallentamaan versiokommenttien kaltaisia tietoja, joita voidaan etsiä Adobe Bridgen avulla.

Useimmissa tapauksissa metatiedot säilyvät, vaikka tiedostomuoto muuttuu (esimerkiksi PSD:stä JPG:ksi). Metatiedot säilytetään myös sijoitettaessa tiedostot Adobe-julkaisuun tai -projektiin.

Huomautus:

Jos olet C++- tai Java-kehittäjä, käytä XMP Toolkit SDK:ta metatietojen käsittelyn ja vaihdon muokkaamiseen. Jos olet Adobe Flash- tai Flex-kehittäjä, käytä XMP File Info SDK:ta Tiedoston tiedot -valintaikkunan muokkaamiseen. Lisätietoja on Adoben Web-sivustossa.

Metatietojen käyttö Adobe Bridgessä ja Adobe Creative Suiten komponenteissa

Useiden Adobe Bridgen tehokkaiden toimintojen ansiosta tiedostoja ja versioita voidaan järjestää, hakea ja jäljittää tiedostojen XMP-metatietojen mukaan. Adobe Bridgessä on kaksi tapaa käyttää metatietoja: Metatiedot-paneelin avulla ja Tiedoston tiedot -valintaikkunan kautta.

Joissakin tapauksissa samaa metatieto-ominaisuutta varten on useita näkymiä. Jonkin ominaisuuden nimi voi jossakin näkymässä olla esimerkiksi Tekijä, kun taas toisessa näkymässä nimi on Laatija, mutta kumpikin viittaa samaan ominaisuuteen. Vaikka mukauttaisit näitä näkymiä tiettyjä työnkulkuja varten, näkymät säilyvät standardimuotoisina XMP:ssä.

Muistiinpanot

Kuvaan voi liittää muistiinpanoja Photoshopissa. Tämä on hyödyllinen tapa liittää kuvaan tarkistajan kommentteja, tuotantohuomautuksia ja muita kuvaan liittyviä tietoja. Muistiinpanot näkyvät kuvassa pieninä tulostumattomina kuvakkeina. Ne on liitetty kuvassa tiettyyn kohtaan tason sijasta. Voit piilottaa tai näyttää muistiinpanoja tai avata muistiinpanoja niiden sisällön tarkastelemista tai muokkaamista varten.

Muistiinpanojen lisääminen

Muistiinpanoja voi lisätä mihin tahansa kohtaan Photoshopin piirtoalueessa. Muistiinpanon luomisen jälkeen kuvassa näkyy kuvake.

 1. Valitse työkalupaletista muistiinpanotyökalu. (Jos työkalu ei ole näkyvissä pidä pipettityökalun painike painettuna.)
 2. Kirjoita tai määritä seuraavat tiedot asetusrivin avulla:

  Tekijä

  Määrittää muistiinpanon tekijän nimen.

  Väri

  Määrittää muistiinpanokuvakkeen värin. Napsauttamalla väriruutua voit käynnistää Adobe Värimuokkaimen ja valita värin.

 3. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä muistiinpanon.
 4. Kohdistin aktivoituu automaattisesti

Muistiinpanojen näyttäminen tai piilottaminen

Muistiinpanojen näyttäminen tai piilottaminen:

 • Valitse Näyttö > Näytä > Muistiinpanot.

 • Valitse Näyttö > Ylimääräiset. Tällä komennolla voidaan näyttää ja piilottaa myös ruudukot, apulinjat, valintareunukset, kohdereitit ja osat.

Muistiinpanojen avaaminen ja muokkaaminen

 • Kun muistiinpanotyökalu on valittu, kaksoisnapsauta muistiinpanokuvaketta kuvan kohdalla. Tekstikenttä tulee näkyviin Muistiinpanot-paneeliin.
 • Muistiinpanot-paneelin saa näkyviin valitsemalla Ikkuna > Muistiinpanot, ja aktiivisen kuvan muistiinpanoja voi selata nuolipainikkeilla.

Muistiinpanojen tuonti monitasokuvan yhdistetystä PDF-versiosta

Kun PDF-tiedosto avataan, Photoshop tuo automaattisesti tiedostossa olevat muistiinpanot. Voi kuitenkin olla, että haluat tuoda huomautukset erikseen, jos ne on lisätty monitasokuvan yhdistettyyn PDF-versioon. Kun tätä lähestymistapaa noudatetaan, arvioijat, joilla ei ole Photoshopia, voivat lisätä muistiinpanoja, joita voidaan tarkastella monitasokohteiden yhteydessä.

 1. Valitse Tiedosto > Tuo > Muistiinpanot.

 2. Valitse PDF- tai FDF-tiedosto, joka sisältää muistiinpanoja, ja valitse Lataa.

Muistiinpanot näkyvät sijainneissa, joihin ne tallennettiin lähdeasiakirjassa.

Muistiinpanojen poistaminen

 1. Valitse muistiinpanotyökalu ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat poistaa yksittäisen muistiinpanon, napsauta sitä kuvassa ja napsauta sitten Poista muistiinpano -kuvaketta  Muistiinpanot-paneelissa.

  • Poista kaikki muistiinpanot valitsemalla asetusriviltä Pyyhi kaikki.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö