Huomautus:

Photoshop CC -versiota aiemmissa versioissa osa tässä artikkelista esitellyistä toiminnoista saattaa olla käytettävissä vain, jos käytössä on Photoshop Extended. Photoshop CC:stä ei ole erillistä Extended-versiota. Photoshop CC sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot.  

Kun olet luonut video- tai animaatiosisältöä Photoshopissa, voit helposti optimoida, renderoida ja viedä sitä.

Videoiden ja animaatioiden vientimuodot

Voit tallentaa animaatioita GIF-tiedostoina Webissä katseltaviksi. Videoita ja animaatioita voidaan tallentaa QuickTime-elokuvina tai PSD-tiedostoina. Jos et muunna tiedostoa videomuotoon, tiedoston tallentaminen PSD-muodossa on paras vaihtoehto, koska silloin muutokset säilyvät ja tiedosto tallentuu muodossa, joka sopii Adoben digitaalivideosovelluksille ja monille elokuvien editointisovelluksille.

Animaatioruutujen optimoiminen

Kun animaatioesitys on valmis, optimoi se tehokasta selaimeen lataamista varten. Animaation voi optimoida kahdella tavalla:

 • Optimoi ruudut, jolloin mukaan otetaan vain ruudusta toiseen muuttuvat alueet. Tämä menetelmä pienentää animoitua GIF-tiedostoa huomattavasti.

 • Jos tallennat animaation GIF-kuvana, käsittele se normaalilla GIF-kuvien optimointitavalla. Animaatioihin sovelletaan erityistä rasterointitekniikkaa, joka varmistaa, että rasterointikuviot ovat yhdenmukaiset kaikissa ruuduissa ja että animaatiota katseltaessa ei ilmene välkkymistä. Näiden optimoinnin lisätoimintojen vuoksi animoidun GIF-kuvan optimoimiseen voi kulua enemmän aikaa kuin tavanomaisen GIF-kuvan optimoimiseen.

Huomautus:

Optimoitaessa animaation värejä kannattaa käyttää Mukautettu-, Havainnollinen- tai Selektiivinen-palettia. Tämä varmistaa, että värit ovat yhdenmukaiset kaikissa ruuduissa.

 1. Varmista, että Aikajana-paneeli on ruutuanimaatiotilassa.

 2. Valitse paneelin valikosta Optimoi animaatio.

 3. Määritä seuraavat asetukset:

  Kehikko

  Rajaa jokaisen ruudun alueeseen, joka on muuttunut edeltävästä ruudusta. Tällä asetuksella luodut animaatiotiedostot ovat pieniä, mutta ne eivät ole yhteensopivia niiden GIF-editorien kanssa, jotka eivät tue tätä asetusta. (Tätä asetusta suositellaan, joten se on oletusarvo.)

  Turhien pikselien poisto

  Muuntaa läpinäkyviksi kaikki ruudun pikselit, jotka eivät muutu edelliseen ruutuun nähden. Jotta turhien pikselien poisto onnistuisi, Optimoi-paneelista on valittava Läpinäkyvyys-vaihtoehto. (Tätä asetusta suositellaan, joten se on oletusarvo.)

  Huomautus:

  Valitse ruutujen poistotavaksi Automaattinen, kun käytät Turhien pikselien poisto -asetusta. (Katso Ruudun poistotavan valitseminen.)

 4. Valitse OK.

Ruutujen litistäminen tasoiksi

Kun litistät ruudut tasoiksi, ohjelma luo yhden tason videotason kutakin ruutua kohti. Tästä voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, kun tallennetaan videoruutuja erillisiin kuvatiedostoihin tai kun pysyvän objektin videota on tarkoitus käyttää kuvapinossa.

 1. Valitse videotaso Aikajana- tai Tasot-paneelista.

 2. Valitse Aikajana-paneelin valikosta Yhdistä ruudut tasoiksi.

Videotiedostojen tai kuvasarjojen vieminen

 1. Valitse Tiedosto > Vie > Reneroi video.
 2. Kirjoita videon tai kuvasarjan nimi Renderoi video -valintaikkunaan.
 3. Napsauta Valitse kansio -painiketta ja etsi kansio, johon viedyt tiedostot tallennetaan.

  Jos haluat luoda kansion vietyä tiedostoa varten, valitse Luo uusi alikansio -asetus ja anna alikansiolle nimi.

 4. Valitse Renderoi video -valintaikkunan Kohde-osion alapuolella olevasta valikosta joko Adobe Media Encoder tai Photoshop-kuvasarja. Valitse sitten ponnahdusvalikosta tiedostomuoto. Jos valitset Adobe Media Encoderin, voit valita CPS-, H.264- tai QuickTime-muodon.

 5. (Valinnainen) Määritä muotokohtaiset asetukset tiedostomuotovalikon alla olevista valikoista.

 6. (Valinnainen) Jos valitsit vaiheessa 4 Kuvasarja-asetuksen, määritä Aloitus- ja Numerot-numerot. (Nämä asetukset määrittävät vietyjen tiedostojen numerointitavan.) Käytä tarvittaessa jotakin seuraavista menetelmistä:

  • Valitse vietävien tiedostojen pikselimitat Koko-ponnahdusvalikosta.
  • Napsauta Asetukset-painiketta ja määritä tiedostomuotokohtaiset asetukset.
  • Valitse Kuvataajuus-valikosta haluamasi kuvataajuus.
 7. Valitse Alue-ryhmästä yksi seuraavista asetuksista:

  Kaikki ruudut

  Renderoi Photoshop-tiedoston kaikki ruudut.

  Aloitusruutu ja Lopetusruutu

  Määritä muodostettava ruutusarja.

  Työskentelyalue

  Renderoi ruudut, jotka on valittu Aikajana-paneelin työskentelyaluepalkista.

  Ruudussa ja Ruudun ulkopuolella (Photoshop Extended)

  Määritä muodostettava ruutusarja.

  Nyt valitut ruudut (Photoshop Extended)

  Muodostaa ruudut, jotka on valittu Animaatio-paneelin työskentelyaluepalkista.

  Huomautus:

  Käytettävissä olevat Alue-vaihtoehdot vaihtelevat valitun tiedostomuodon mukaan.

 8. (Valinnainen) Määritä muodostamisasetukset:

  Alfakanava

  Määrittää, miten alfakanavat muodostetaan. (Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun on valittu alfakanavia tukeva muoto, esimerkiksi PSD tai TIFF.) Ohita alfakanava valitsemalla Ei mitään, sisällytä kanava valitsemalla Suora - ei peiteväri tai sekoita värikanaviin peiteväri valitsemalla yksi Esikerrottu-asetuksista.

  3D-laatu

  Määrittää, kuinka pinnat muodostetaan, jos projektissa on 3D-objekteja. Vuorovaikutteinen-asetus on sopiva videopeleille ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Säteen piirron vedos -asetus on heikkolaatuinen, mutta sitä käyttämällä video voidaan muodostaa nopeasti. Valmis säteen piirto -asetus tuottaa korkealaatuisen kuvan, mutta videon muodostaminen kestää kauan.

  Kuvataajuus

  Määrittää, kuinka monta ruutua luodaan videon tai animaation kutakin sekuntia varten. Dokumentin kuvataajuus -asetus vastaa Photoshopin käyttämää taajuutta. Jos tallennat toista videostandardia (esimerkiksi NTSC tai PAL) varten, valitse valikosta sopiva kuvataajuus.

 9. Valitse Muodosta.

QuickTime-vientitiedostomuodot (Photoshop Extended)

3G

Kolmannen sukupolven mobiililaitteille kehitetty tiedostomuoto.

FLC

Animaatiomuoto, joka on tarkoitettu tietokoneanimaatioiden esittämiseen työasemissa, Windows-tietokoneissa ja Mac OS -tietokoneissa. Tästä muodosta käytetään myös nimeä FLI.

Flash Video (FLV)

Adobe Flash Video on Adobe-muoto, jota käytetään äänen ja videokuvan suoratoistoon internetin tai muiden verkkojen kautta. (FLV QuickTime -kooderi on asennettava, jotta tätä muotoa voi käyttää).

QuickTime-elokuva

Apple Computerin multimediajärjestelmä, johon kuuluu useita koodekkeja. (Äänen viemisessä täytyy käyttää tätä muotoa.)

AVI

Audio Video Interleave (AVI) on Windows-tietokoneiden ääni- ja videotiedoille tarkoitettu standardimuoto.

DV Stream

Videomuoto, johon kuuluu ruutujenvälinen pakkaus ja joka käyttää FireWire-liitäntää (IEEE 1394) videoiden siirtämiseen epälineaarisiin editointijärjestelmiin.

Kuvasarja

Joukko kuvatiedostoja, jotka voivat sijaita yhdessä kansiossa ja joiden nimissä on sama sana ja sarjanumero (esimerkiksi Sarja1, Sarja2, Sarja 3 ja niin edelleen).

MPEG‑4

Multimediastandardi, jonka avulla voidaan siirtää virtaavaa ääntä ja kuvaa eri kaistanleveyksillä.

Huomautus:

Photoshop tukee myös muita kolmannen osapuolten muotoja, esimerkiksi Avid AVR -koodekkeja, mutta ne edellyttävät tarvittavien QuickTime-koodekkien asentamista.

Perustietoja QuickTime-avainruuduista

Sana avainruutu tarkoittaa QuickTime-termistössä eri asiaa kuin animaation avainruudut Photoshopissa. QuickTimessa avainruudut ovat elokuvassa säännöllisin välein, ja ne tallentuvat kokonaisina ruutuina. Kutakin niiden välistä ruutua verrataan edelliseen ruutuun, ja vain muuttuneet tiedot tallennetaan. Avainruutujen käyttö pienentää elokuvaa huomattavasti ja toisaalta suurentaa elokuvan muokkaamiseen ja muodostamiseen tarvittavaa muistia. Avainruutujen lyhyet välit nopeuttavat etsintää ja takaperin toistoa mutta voivat merkittävästi suurentaa tiedostoa.

3G-vientiasetusten määrittäminen (Photoshop Extended)

Jos tarvitset lisätietoja 3G-asetuksista, etsi Apple Computerin verkkosivustosta hakusanaa 3G.

Tiedostomuoto

3GPP ja 3GPP2 ovat standardeja, joiden mukaan luodaan, siirretään ja näytetään multimediaa kolmannen sukupolven nopeiden langattomien verkkojen kautta. 3GPP-standardi on tarkoitettu GSM-verkkoihin ja 3GPP2-standardi CDMA 2000 -verkkoihin. 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) ja AMC (EZmovie) ovat verkkokohtaisia standardeja. 3GPP (Mobile MP4) on tarkoitettu NTT DoCoMon imotion 3G -palvelua varten. 3GPP2 (EZmovie) on tarkoitettu KDDI:n 3G-verkkopalvelua varten. AMC (EZmovie) on tarkoitettu KDDI:n asiakkaille, joilla on AMC-yhteensopiva puhelin.

Video

Valitse Tiedostomuoto-valikon alla olevasta valikosta Video ja määritä seuraavat asetukset:

Videomuoto

Valitsee videota tallennettaessa käytettävän koodekin. Jos elokuvassa on vain yksi videoraita ja se on jo pakattu, voit valita Läpiohjaus-asetuksen, jotta videota ei pakata uudelleen.

Siirtonopeus

Määrittää siirtonopeuden kilobitteinä sekunnissa (kbps) toiston aikana. Suuri siirtonopeus yleensä parantaa videokuvan laatua, mutta älä valitse siirtonopeutta, joka ylittää käytettävissä olevan kaistanleveyden.

Optimointi

Määrittää aiotun jakelumenetelmän. Jos valitset Videomuoto-valikosta H.264, napsauta Videon asetukset -painiketta ja valitse Paras laatu. Tämä asetus ilmoittaa koodekille, kuinka paljon todellinen siirtonopeus saa poiketa valitusta siirtonopeudesta.

Kuvan koko

Määrittää standardin, joka koskee tiedoston lähettämistä matkapuhelimeen. Nykyinen-asetus säilyttää lähdeaineiston koon; luotua tiedostoa ei ehkä voi näyttää matkapuhelimella. Valitse Mukautettu, jos haluat määrittää valikosta puuttuvan koon.

Säilytä kuvasuhde käyttäen

Määrittää asetuksen silloin, kun kuvan kokoa muutetaan ja elokuva pitää skaalata uusiin mittoihin. Kirjekehys-asetus skaalaa lähdekuvan suhteutettuna koko näyttöön ja lisää tarvittaessa mustat palkit ylä- tai alareunaan tai sivuille. Rajaa keskiosat, skaalaa ja rajaa koko näyttöön.

Kuvataajuus

Määrittää ruutujen määrän sekunnissa (fps) toiston aikana. Useimmiten video näyttää paremmalta, kun valitaan numero, jolla lähdetiedoston kuvataajuus on tasan jaollinen. Jos esimerkiksi lähteen kuvataajuus on 30 fps, valitse kuvataajuudeksi 10 tai 15 fps. Älä valitse lähdeaineistoa suurempaa kuvataajuutta.

Avainruutu

Määrittää, kuinka pitkin välein vietyyn videotiedostoon luodaan avainruutuja. Suuri avainruutujen taajuus (pieni arvo) parantaa videon laatua mutta suurentaa tiedostoa.

Videoasetukset

Jos Videoasetukset-painike on käytettävissä, sitä napsauttamalla voidaan avata 3G-videon lisäasetukset -valintaruutu. Eräiden videotiedostojen ruutuihin voidaan lisätä synkronointimerkkejä, joista on apua datapaketin katoamisen jälkeen virtaavaa videota esitettäessä. Jos kyseessä on H.264-video, voit myös nopeuttaa pakkaamista (esimerkiksi esikatselua varten) valitsemalla Nopeampi koodaus (yksivaiheinen) -asetuksen. Oletusasetusta Paras laatu (monivaiheinen) käytettäessä koodekki päättelee, kuinka monta vaihetta tarvitaan tietojen pakkaamiseen parhaan laadun saavuttamiseksi.

Ääni

Kaikki ääniasetukset ovat pois käytöstä, koska Photoshop Extended ei sisällytä ääntä tallennettuihin 3G-tiedostoihin.

Teksti

Kaikki tekstiasetukset ovat poissa käytöstä, koska Photoshop Extended ei sisällytä tekstiraitoja tallennettuihin 3G-tiedostoihin.

Virtaava

Valitse Tiedostomuoto-valikon alla olevasta valikosta Virtaava ja määritä seuraavat asetukset:

Ota virtaava käyttöön

Luo virtaavan RTSP-tiedoston QuickTime Playeria varten. Tämä asetus luo vihjeraidan (virtaavassa tiedostossa tarvittavat ohjeet).

Optimoi palvelinta varten

Auttaa palvelinta käsittelemään tiedoston nopeammin, mutta suurentaa tiedostoa.

Lisäasetukset

Valitse Tiedostomuoto-valikon alla olevasta valikosta Lisäasetukset ja määritä seuraavat asetukset:

Rajoita jakelua

Määrittää, kuinka monta kertaa tiedosto voidaan näyttää mobiililaitteella lataamisen jälkeen. Määritä myös tiedoston vanhenemisasetukset: tiedostoa ei voi käyttää, kun tietty määrä päiviä on kulunut tai tietty päivä on mennyt. Jos tiedosto on Mobile MP4- tai EZmovie-muotoinen, voit rajoittaa jakelemista niin, että mobiililaitteeseen ladattua tiedostoa ei voi lähettää tai kopioida muualle.

Jaa elokuva osiin

Tämä asetus mahdollistaa tiedoston lataamisen HTTP-protokollan mukaan pieninä osina, jotta kuva tulee näkyviin nopeammin ja laitteella voidaan näyttää suurempia tiedostoja. (Laitteessa pitää olla tilaa vain yhdelle osalle, ei koko elokuvalle.)

FLC-vientiasetukset (Photoshop Extended)

FLC-vientiasetukset-valintaikkunassa on seuraavat asetukset:

Väritaulukko

Määrittää tallennetun elokuvan väritaulukon käyttämällä Windows- tai Mac OS -järjestelmän värejä.

Liike

Valitsee toiston kuvataajuuden.

AVI-vientiasetusten määrittäminen (Photoshop Extended)

 1. Valitse Muodosta video -valintaikkunasta QuickTime-vienti ja valitse sitten valikosta AVI.
 2. Napsauta Asetukset-painiketta.
 3. Varmista, että AVI-asetukset-valintaikkunasta on valittu Video-asetus.

  Huomautus:

  Kaikki Ääni-asetukset ovat pois käytöstä, koska Photoshop Extended ei sisällytä ääntä AVI-muodossa tallennettuihin tiedostoihin.

 4. Napsauta Video-ryhmän Asetukset-painiketta ja määritä seuraavat asetukset:

  Pakkaustyyppi

  Valitsee koodekin, jolla videotiedosto pakataan.

  Ruutuja sekunnissa

  Määrittää sekunnissa näytettävien kuvien määrän. NTSC on amerikkalainen videomuoto, jonka kuvataajuus on 29,97 fps. PAL on eurooppalainen videomuoto, jonka kuvataajuus on 25 fps. Elokuvan normaali kuvataajuus on 24 fps. QuickTime-elokuvissa käytetään toisinaan pienempää kuvataajuutta, jotta ei tarvita suurta kaistanleveyttä ja tehokasta prosessoria.

  Kun elokuvassa käytetään suurta kuvataajuutta, liikkeet näyttävät luonnollisemmilta, mutta tiedosto kasvaa. Jos valitset elokuvan nykyistä kuvataajuutta pienemmän kuvataajuuden, ohjelma poistaa osan ruuduista. Jos valitset elokuvan nykyistä kuvataajuutta suuremman kuvataajuuden, ohjelma kopioi ruutuja. (Tämä ei ole suositeltavaa, koska tiedosto kasvaa laadun paranematta.) Useimmiten video näyttää paremmalta, kun valitaan numero, jolla lähdetiedoston kuvataajuus on tasan jaollinen. Jos esimerkiksi lähteen kuvataajuus on 30 fps, valitse kuvataajuudeksi 10 tai 15 fps. Älä valitse lähdeaineistoa suurempaa kuvataajuutta.

  Avainruutu

  Määrittää avainruutujen taajuuden. Suuri avainruutujen taajuus (pieni arvo) parantaa videon laatua mutta suurentaa tiedostoa. Eräitä koodekkeja käytettäessä ohjelma lisää avainruudun automaattisesti, jos ruudun sisältö muuttuu liikaa edelliseen ruutuun verrattuna. Yleensä yksi avainruutu 5 sekunnin välein riittää. Jos teet tiedostoa virtaavaa RTSP-siirtoa varten etkä ole varma jakeluverkon luotettavuudesta, sinun kannattaa ehkä suurentaa avainruutujen taajuus yhteen avainruutuun 1 tai 2 sekunnin välein.

  Rajoita siirtonopeus arvoon

  Määrittää siirtonopeuden kilobitteinä sekunnissa (kbps) toiston aikana. Suuri siirtonopeus yleensä parantaa videokuvan laatua, mutta älä valitse siirtonopeutta, joka ylittää käytettävissä olevan kaistanleveyden.

  Syvyys

  Määrittää tallennettavaan videotiedostoon sisällytettävien värien määrän. Tämä valikko ei ole käytettävissä, jos valittu koodekki tukee vain yhtä värisyvyyttä.

  Laatu

  Jos asetusta voi muuttaa, vedä liukusäädintä tai kirjoita arvo, joka vaikuttaa tallennetun videotiedoston kuvanlaatuun ja myös kokoon. Jos käytät samaa koodekkia sieppaamiseen ja viemiseen ja olet muodostanut kuvasarjasta esikatselukuvia, voit säästää muodostusaikaa muuttamalla vientilaatuasetuksen samaksi kuin alkuperäinen sieppauslaatuasetus. Alkuperäistä sieppauslaatuasetusta suurempi laatuasetus ei paranna kuvanlaatua, mutta voi pidentää muodostusaikaa.

  Skannaustila

  Määrittää, onko viedyssä elokuvassa kenttiä (Lomitettu) vai ei (Progressiivinen).

  Kuvasuhde

  Valitsee viedyn elokuvan kuvasuhteeksi 4:3 tai 16:9.

  Asetukset

  (Vain Intel Indeo® Video 4.4) Määrittää Intel Indeo® Video 4.4 -koodekin pakkaus-, läpinäkyvyys- ja käyttöasetukset.

DV Stream -vientiasetukset (Photoshop Extended)

DV-vientiasetukset-valintaikkunassa on seuraavat asetukset:

DV-muoto

Valitsee vietävälle videolle joko DV- tai DVCPRO-muodon.

Videomuoto

Valitsee NTSC- tai PAL-videolähetysstandardin.

Skannaustila

Määrittää, onko viedyssä videossa lomitettuja kenttiä vai ei (Progressiivinen skannaus).

Kuvasuhde

Valitsee kuvasuhteeksi 4:3 tai 16:9.

Säilytä kuvasuhde käyttäen

Määrittää asetuksen siltä varalta, että elokuva skaalataan uusiin pikselimittoihin. Kirjekehys-asetus skaalaa lähdekuvan suhteutettuna koko näyttöön ja lisää tarvittaessa mustat palkit ylä- tai alareunaan tai sivuille. Rajaa keskiosat, skaalaa ja rajaa koko näyttöön.

Huomautus:

Vaikka DV-asetukset-valintaikkunassa on Äänimuoto-asetukset, Photoshop Extended ei tallenna ääntä DV-tiedostoihin.

Kuvasarjan asetukset QuickTime-vientiä varten (Photoshop Extended)

QuickTimea käytetään tavallisesti videotiedostojen tallentamiseen. Voit kuitenkin valita QuickTime-vienti-valikosta myös vaihtoehdon Kuvasarja. Napsauta Asetukset-painiketta, jotta voit määrittää seuraavat asetukset:

Muoto

Valitsee tallennettavien kuvien tiedostomuodon.

Ruutuja sekunnissa

Määrittää kuvasarjan kuvataajuuden.

Lisää väli numeron edelle

Lisää välin kuvatiedoston nimen ja siihen liitetyn numeron väliin.

Asetukset

Jos Asetukset-painike on käytettävissä, napsauta sitä ja määritä tiedostomuotokohtaiset asetukset.

Lisätietoja eri tiedostomuodoista ja niiden asetuksista on kohdissa Kuvien tallentaminen ja vieminen ja Tiedostomuodot.

MPEG4-vientiasetusten määrittäminen (Photoshop Extended)

 1. Valitse Muodosta video -valintaikkunasta QuickTime-vienti ja valitse sitten valikosta MPEG-4. Napsauta sitten Asetukset-painiketta.
 2. Valitse MPEG-4-vientiasetukset-valintaikkunan Tiedostomuoto-valikosta MP4 tai MP4 (ISMA). MP4 (ISMA) -muoto takaa toimivuuden ISMA:n jäsenyritysten valmistamissa laitteissa.
 3. Määritä Video-kohdassa seuraavat asetukset:

  Videomuoto

  Valitsee koodekin, jolla videotiedosto pakataan. H.264 on suositeltava vaihtoehto, kun tavoitteena on paras laatu pienimmällä siirtonopeudella (tai pienin tiedosto). Jos tiedoston pitää olla näytettävissä laitteella, joka tukee MPEG4-videota, valitse kohdelaitteen mukaan MPEG-4 Basic tai MPEG-4 Improved. Jos elokuvan videoraita on jo pakattu, voit valita Läpiohjaus-asetuksen, jotta videota ei pakata uudelleen.

  Siirtonopeus

  Määrittää siirtonopeuden kilobitteinä sekunnissa (kbps) toiston aikana. Suuri siirtonopeus yleensä parantaa videokuvan laatua, mutta älä valitse siirtonopeutta, joka ylittää käytettävissä olevan kaistanleveyden.

  Optimointi

  Määrittää, kuinka paljon todellinen siirtonopeus voi poiketa valitusta siirtonopeudesta. Tämä asetus on käytettävissä, jos Tiedostomuoto-valikosta valitaan MP4, Videomuoto-valikosta valitaan H.264, napsautetaan Videoasetukset ja valitaan Paras laatu.

  Kuvan koko

  Määrittää viedyn videon pikselimitat. Nykyinen-asetus säilyttää lähdeaineiston koon. Jos haluat määrittää Kuvan koko -valikosta puuttuvan koon, valitse Mukautettu.

  Säilytä kuvasuhde käyttäen

  Määrittää asetuksen siltä varalta, että elokuva pitää skaalata uusiin pikselimittoihin. Kirjekehys-asetus skaalaa lähdekuvan suhteutettuna koko näyttöön ja lisää tarvittaessa mustat palkit ylä- tai alareunaan tai sivuille. Rajaa keskiosat, skaalaa ja rajaa koko näyttöön. Sovita kokoon -asetus sovittaa kuvan pisimmän reunan kohdekokoon ja skaalaa kuvan tarvittaessa.

  Kuvataajuus

  Määrittää kuvataajuuden viedyn videon näyttämistä varten. Paras mahdollinen videokuva saavutetaan useimmiten valitsemalla arvo, joka on lähteen kuvataajuus jaettuna sellaisella kokonaisluvulla, että jako menee tasan. Jos esimerkiksi lähteen kuvataajuus on 30 fps, valitse kuvataajuudeksi 10 tai 15 fps. Älä valitse lähdeaineistoa suurempaa kuvataajuutta.

  Avainruutu

  Määrittää, että avainruudut luodaan vietyyn videotiedostoon automaattisesti, tai sen, kuinka pitkin välein avainruutuja luodaan. Suuri avainruutujen taajuus (pieni arvo) parantaa videon laatua mutta suurentaa tiedostoa.

 4. (Vain MP4-tiedostomuoto) Napsauta Videoasetukset-painiketta ja määritä seuraavat asetukset:

  Synkronointimerkit

  (Vain MPEG-4 Basic ja MPEG-4 Improved) Lisää videobittivirtaan synkronointimerkkejä. Ne helpottavat synkronoimista tiedonsiirtovirheen jälkeen.

  Rajoita profiilit

  (Vain H.264) Valitsee profiilit videotiedostojen näyttämistä varten laitteessa, joka noudattaa yhtä tai useaa standardin profiileista.

  Koodaustila

  (Vain H.264) Valitsee, onko tavoitteena paras laatu vai nopea koodaus.

QuickTimen elokuva-asetusten määrittäminen (Photoshop Extended)

 1. Valitse Muodosta video -valintaikkunasta QuickTime-vienti ja valitse sitten valikosta QuickTime-elokuva.
 2. Napsauta Asetukset-painiketta.
 3. Varmista, että Elokuva-asetukset-valintaikkunasta on valittu Video-asetus.

  Huomautus:

  Vaikka Elokuva-asetukset-valintaikkunassa on Ääni-asetukset, nykyisiä ääniasetuksia ei voi säätää. Tietoa äänen sisällyttämisestä tallennettuihin tiedostoihin on kohdassa Videotasojen äänen esikuuntelu.

 4. Napsauta Video-ryhmän sopivaa painiketta ja määritä seuraavat asetukset:

  Asetukset

  Avaa Videon pakkausasetukset -valintaikkunan, jossa voidaan ottaa käyttöön videon pakkaaminen ja määrittää siihen liittyviä asetuksia.

  Suodin

  Avaa Valitse videosuodin -valintaikkunan, jossa voidaan ottaa käyttöön ohjelmaan kuuluvia QuickTime-videotehosteita.

  Koko

  Avaa Viennin kokoasetukset -valintaikkunan, jossa voidaan määrittää viedyn videon pikselimitat.

 5. (Valinnainen) jos elokuva on tarkoitus jakaa Internetin kautta, valitse Valmistele Internet-virtaa varten ja sitten mikä tahansa seuraavista asetuksista:

  Nopea aloitus

  Määrittää verkkopalvelimesta haetun elokuvan alkamaan jo ennen kuin se on kokonaan ladattu käyttäjän tietokoneen kiintolevylle.

  Nopea aloitus-pakattu otsikko

  Pakkaa elokuvan otsikkotiedot häviöttömästi ja määrittää verkkopalvelimesta haetun elokuvan alkamaan jo ennen kuin se on kokonaan ladattu käyttäjän tietokoneen kiintolevylle.

  Virtausvihjeet

  Määrittää elokuvan ladattavaksi QuickTime Streaming Serveristä.

QuickTimen videopakkauksen vakioasetukset (Photoshop Extended)

Videon pakkausasetukset -valintaikkunassa on seuraavat asetukset:

Pakkaustyyppi

Valitse koodekki, jota käytetään tiedostoa vietäessä.

Liike

Määritä videon kuvataajuus ruutuina sekunnissa (fps). Eräät koodekit tukevat vain tiettyjä kuvataajuuksia. Kuvataajuuden suurentaminen voi muuttaa liikkeet luontevammiksi (lähdeleikkeiden alkuperäisen kuvataajuuden mukaan), mutta kuluttaa enemmän levytilaa. Jos tämä asetus on käytettävissä, määritä, kuinka usein avainruutuja luodaan. (Katso Perustietoja QuickTime-avainruuduista.)

Siirtonopeus

Jos valittu koodekki tukee tätä asetusta, valitse se ja määritä siirtonopeus. Se asettaa ylärajan niiden videotietojen määrälle, jotka tuotetaan vietyä videota näytettäessä.

Kompressointi

Määritä valitulle koodekille tarkoitetut asetukset. Napsauta Asetukset-painiketta (jos käytettävissä), jos haluat määrittää muita pakkausasetuksia. Jos Syvyys-valikko on käytettävissä, valitse videotiedostoon tallennettavien värien määrä. (Tämä valikko ei ole käytettävissä, jos valittu koodekki tukee vain yhtä värisyvyyttä.)

Jos Kompressointi-ryhmässä on Laatu-liukusäädin, vedä liukusäädintä tai kirjoita arvo, joka vaikuttaa tallennetun videotiedoston kuvanlaatuun ja siten myös kokoon. Jos käytät samaa koodekkia sieppaamiseen ja viemiseen ja olet muodostanut kuvasarjasta esikatselukuvia, voit säästää muodostusaikaa muuttamalla vientilaatuasetuksen samaksi kuin alkuperäinen sieppauslaatuasetus. Alkuperäistä sieppauslaatuasetusta suurempi laatuasetus ei paranna kuvanlaatua, mutta voi pidentää muodostusaikaa.

Huomautus:

Kopmpressointi-asetukset eivät ole käytettävissä, jos on valittu komponenttivideokoodekki.

QuickTimen videokoon asetukset (Photoshop Extended)

Viennin kokoasetukset -valintaikkunassa on seuraavat asetukset:

Mitat

Määrittää viedyn elokuvan ruutukoon. Jos haluat määrittää Mitat-valikosta puuttuvan ruutukoon, valitse Mukautettu -asetus ja kirjoita Leveys- ja Korkeus-arvot.

Säilytä kuvasuhde käyttäen

Määrittää asetuksen siltä varalta, että elokuva skaalataan uuteen ruutukokoon. Kirjekehys-asetus skaalaa lähdekuvan suhteutettuna koko näyttöön ja lisää tarvittaessa mustat palkit ylä- tai alareunaan tai sivuille. Rajaa keskiosat, skaalaa ja rajaa koko näyttöön. Sovita mittoihin -asetus sovittaa kuvan pisimmän reunan kohdekokoon ja skaalaa kuvan tarvittaessa.

Poista lähdevideon lomitus

Poistaa kahden kentän lomituksen jokaisessa lomitetussa videoruudussa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö