Huomautus:

Photoshop CC -versiota aiemmissa versioissa osa tässä artikkelista esitellyistä toiminnoista saattaa olla käytettävissä vain, jos käytössä on Photoshop Extended. Photoshop CC:stä ei ole erillistä Extended-versiota. Photoshop CC sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot.

Videotiedoston avaaminen tai tuominen

Photoshopissa voidaan avata videotiedosto suoraan tai lisätä video avoimeen tiedostoon. Kun tuot videon, videotaso viittaa videoruutuihin.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat avata videotiedoston suoraan, valitse Tiedosto > Avaa.

  • Jos haluat tuoda videon avoimeen tiedostoon, valitse Taso > Videotasot > Uusi videotaso tiedostosta.

 2. Valitse Avaa-valintaikkunan Tiedostotyyppi-luettelosta (Windows) tai Näytä kaikki ‑kohovalikosta (Mac OS) joko Kaikki lukukelpoiset dokumentit tai QuickTime-elokuva.
 3. Valitse videotiedosto ja valitse sitten Avaa.

Huomautus:

Voit avata videotiedostoon suoraan myös Bridgestä: valitse videotiedosto ja sitten Tiedosto > Avaa sovelluksella > Adobe Photoshop.

Kuvasarjojen tuominen

Kun tuot Photoshopissa kuvasarjatiedostoja sisältävän kansion, jokaisesta kuvasta muodostuu videotason yksi ruutu.

 1. Varmista, että kuvatiedostot ovat samassa kansiossa ja että niiden nimissä on sarjanumero.

  Kansiossa pitäisi olla vain ne tiedostot, joita on tarkoitus käyttää ruutuina. Muodostettu animaatio toimii paremmin, jos kaikkien tiedostojen pikselimitat ovat samat. Nimeä tiedostot aakkos- tai numerojärjestyksessä, jotta animaation ruudut tulevat oikeaan järjestykseen. Esimerkiksi tiedosto001, tiedosto002, tiedosto003 ja niin edelleen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat avata kuvasarjan suoraan, valitse Tiedosto > Avaa.

  • Jos haluat tuoda kuvasarjan avoimeen tiedostoon, valitse Taso > Videotasot > Uusi videotaso tiedostosta.

 3. Etsi kuvasarjatiedostot sisältävä kansio Avaa-valintaikkunasta.
 4. Valitse yksi tiedosto, valitse Kuvasarja-asetus ja valitse sitten Avaa.

  Huomautus:

  Jos kuvasarjasta on valittu useampia kuin yksi tiedosto, Kuvasarja-asetus ei ole käytettävissä.

 5. Määritä kuvataajuus ja valitse OK.

Videon tai kuvasarjan sijoittaminen

Käytä Photoshopissa Sijoita-komentoa, jos haluat muuntaa videon tai kuvasarjan, kun tuot sen tiedostoon. Tiedostoon sijoitetut videoruudut sisältyvät älykkääseen objektiin. Kun video kuuluu älykkääseen objektiin, voit selata sen ruutuja Animaatio-paneelin avulla ja myös käyttää älykkäitä suotimia.

Huomautus:

Et voi suoraan maalata tai kloonata älykkääseen objektiin kuuluvan videoruudun sisältöä. Voit kuitenkin lisätä älykkään objektin päälle tyhjän videotason ja maalata tyhjiin ruutuihin. Voit myös maalata tyhjiin ruutuihin käyttämällä kloonaustyökalua ja sen Ota näyte kaikista tasoista -asetusta. Älykkään objektin sisältämä video voi toimia kloonauslähteenä.

 1. Kun tiedosto on avoinna, valitse Tiedosto > Sijoita.

 2. Tee Sijoita-valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:
  • Valitse videotiedosto ja valitse Sijoita.

  • Valitse kuvasarjatiedosto, valitse Kuvasarja-asetus ja valitse sitten Sijoita.

  Huomautus:

  Varmista, että kaikki kuvasarjatiedostot ovat yhdessä kansiossa.

 3. (Valinnainen) Voit skaalata, kääntää, siirtää tai käyristää tuotua sisältöä ohjauspisteiden avulla.
 4. Sijoita tiedosto napsauttamalla asetusrivin Suorita muunnos -painiketta .

Huomautus:

Voit myös sijoittaa videon suoraan Adobe Bridgestä. Valitse videotiedosto ja sitten Tiedosto > Sijoita > Photoshopiin.

Aineiston lataaminen uudelleen videotasolle

Jos videotason lähdetiedostoa on muokattu toisella sovelluksella ja kyseisen videotason sisältävä tiedosto avataan, Photoshop yleensä lataa aineiston uudelleen ja päivittää sen. Jos tiedosto on jo avoinna ja lähdetiedostoa on muokattu, voit ladata ja päivittää Animaatio-paneelista valitun kehyksen käyttämällä Lataa kehys uudelleen -komentoa. Aineisto voidaan ladata uudelleen ja päivittää myös selaamalla videotasoa Animaatio-paneelin Edellinen/seuraava ruutu- tai Toista-painikkeen avulla.

Videotason aineiston korvaaminen

Photoshop yrittää säilyttää lähdetiedoston ja videotason välisen linkin, vaikka lähdetiedoston paikka tai nimi vaihdetaan. Jos linkki katkeaa jostain syystä, tason kohdalle tulee varoituskuvake Tasot-paneelissa. Luo videotason ja lähdetiedoston välinen linkki uudelleen Korvaa aineisto -komennolla. Korvaa aineisto -komennolla voidaan myös korvata videotason video- tai kuvasarjaruutuja ruuduilla, jotka ovat peräisin toisesta videon tai kuvasarjan lähteestä.

 1. Valitse Aikajana- tai Tasot-paneelista videotaso, jonka haluat liittää uudelleen lähdetiedostoon tai jonka sisällön haluat korvata.

 2. Valitse Taso > Videotasot > Korvaa aineisto.
 3. Valitse Avaa-valintaikkunasta video- tai kuvasarjatiedosto ja valitse sitten Avaa.

Videoaineiston tulkitseminen

Videoaineiston tulkitseminen

Voit määrittää, miten Photoshopin pitää tulkita avattavan tai tuotavan videotiedoston alfakanava ja kuvataajuus.

 1. Valitse tulkittava videotaso Aikajana- tai Tasot-paneelista.

 2. Valitse Taso > Videotasot > Tulkitse filmiaineisto.
 3. Tee Tulkitse filmiaineisto -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat määrittää, miten videotason alfakanava tulkitaan, valitse Alfakanava-asetus. Videoaineistossa täytyy olla alfakanava, jotta tämä asetus voitaisiin valita. Jos valitsit Esikerrottu peitevärillä -asetuksen, voit määrittää peitevärin, jolla kanavat esikerrotaan.

  • Jos haluat valita sekunnissa näytettävien videoruutujen määrän, määritä Kuvataajuus.

  • Jos haluat hallita videotason ruutujen tai kuvien värejä, valitse Väriprofiili-valikosta profiili.

Alfakanavan tulkitseminen videoissa ja kuvasarjoissa

Alfakanavia sisältävät videot ja kuvasarjat voivat olla suoria tai esikerrottuja. Jos käsittelet alfakanavia sisältävää videota tai kuvasarjaa, sinun on tärkeä määrittää, miten Photoshopin pitää tulkita alfakanava. Muuten et välttämättä saa toivomiasi tuloksia. Kun esikerrottu video tai kuva lisätään tiettyjä taustavärejä sisältävään tiedostoon, voi muodostua harmillisia haamukuvia tai kehiä. Voit määrittää peittovärin, jotta läpikuultavat pikselit sekoittuvat taustaan (kerrotaan taustan kanssa) muodostamatta kehiä.

Ohita

Ohittaa videon alfakanavan.

Suora - ei peiteväriä

Tulkitsee alfakanavan sellaisenaan alfaläpinäkyvyydeksi. Jos videon lähdesovellus ei esikerro värikanavia, valitse tämä asetus.

Esikerrottu - peiteväri

Määrittää alfakanavan avulla, kuinka paljon peiteväriä sekoitetaan värikanaviin. Napsauta tarvittaessa Tulkitse aineisto -valintaikkunan väriruutua ja määritä peiteväri.

Photoshop-kuva, jossa on esikerrotut kanavat
Kohteessa, jossa on esikerrotut kanavat (ylhäällä) näkyy musta kehä, kun tulkintana on Suora - ei peiteväri (alhaalla vasemmalla). Kun tulkintana on Esikerrottu - peiteväri ja taustaväriksi on määritetty musta, kehä ei tule näkyviin (alhaalla oikealla).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö