A CS4 és az újabb verziókban a parancssorból elvégezhetők olyan műveletek, amelyeket általában az Extension Manager munkaterületén végezne el.

Az Extension Manager parancssori használatának alapjai

A kiterjesztések a parancssorból is kezelhetők, megfelelő szintaxis, parancsok és attribútumok használatával.

 1. Windows rendszerben a parancssor megnyitásához válassza a Start > Minden program > Kellékek > Parancssor menüpontot. Mac OS rendszerben a Terminal megnyitásához kattintson duplán az ikonjára az Applications/Utilities mappában.
 2. Lépjen a következő mappába:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  ahol a „CSx” az Extension Manager verziószáma, például CS6.

 3. A parancssorban írja be a következő végrehajthatófájl-nevet (idézőjelekkel együtt):
  • Windows (CS5 és újabb): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CSx"

  ahol a „CSx” az Extension Manager verziószáma, például CS6.

 4. A végrehajtható fájl neve után írja be a kívánt parancsot.

  Az elérhető parancsokat a következő lista ismerteti:

  -package

  Kiterjesztés becsomagolása. Szükséges attribútumok: mxi, mxp (CS5.5 és korábbi) vagy zxp.

  -install

  Kiterjesztés telepítése. Szükséges attribútum: mxp vagy zxp. Választható attribútumok: suppresseula (CS5.5 és újabb), forallusers (CS6 és újabb) és timeout (CS5 és újabb).

  -remove

  Kiterjesztés eltávolítása. Szükséges attribútumok: product, extension. Választható attribútum (CS5 és újabb): timeout.

  -enable

  Kiterjesztés engedélyezése. Szükséges attribútumok: product, extension. Választható attribútum (CS5 és újabb): timeout.

  -disable

  Kiterjesztés letiltása. Szükséges attribútumok: product, extension. Választható attribútum (CS5 és újabb): timeout.

  -activate

  (CS6 és újabb) Fő termék készletének aktiválása. Szükséges attribútum: product, set.

  -import

  (CS6 és újabb) Készletkonfiguráció importálása XML-fájlból. Szükséges attribútum: setcfg.

  -convert

  (CS6 és újabb) MXP-kiterjesztés átalakítása ZXP-kiterjesztésre. Szükséges attribútumok: mxp és zxp.

  -locate

  A főtermék megkeresése az Extension Manager munkaterületén. Szükséges attribútum: product.

  -from

  (CS5 és újabb) Megadja a parancs kiadóját, ha a parancssori paraméter átadása a BridgeTalk használatával történt. A parancs végrehajtása után az Extension Manager visszaküldi az eredményt a megadott kiadónak. Szükséges attribútumok: product vagy pcdentry.

  -EMBT

  Csak akkor használatos, ha a parancssori paraméter átadása a BridgeTalk használatával történt. Az "-EMBT" parancsnak a többi parancs előtt kell szerepelnie. Attribútum: nincs.

  -suppress

  Az Extension Manager felhasználói felületének letiltása. A többi parancs előtt kell szerepelnie, kivéve az -EMBT parancsot. Attribútum: nincs.

  -locale

  Az Extension Manager területi és nyelvi beállításának megadása indításkor. Szükséges attribútum: lang.

  -quit

  (CS5 és újabb) Kilépés az Extension Manager alkalmazásból. Ezt a parancsot különállóan kell használni.

  Az elérhető attribútumokat a következő lista ismerteti:

  mxi

  A kiterjesztéstelepítési fájl nevének és helyének megadása.

  mxp

  Az MXP formátumú csomagfájl nevét és helyét adja meg.

  zxp

  A ZXP formátumú csomagfájl nevének és helyének megadása.

  product

  A kiterjesztést használó termék megadása. Az értéknek meg kell egyeznie az Extension Manager ablakának bal oldali paneljén megjelenített terméknévvel.

  extension

  A kiterjesztés nevének meghatározása (ahogy az MXI-fájlban szerepel).

  pcdentry

  (CS5 és újabb) A parancskiadó BridgeTalk-azonosítójának megadása.

  suppresseula

  (CS5.5 és újabb) Megadja az EULA párbeszédpanelnek a kiterjesztés telepítésekor történő letiltását. Az érvényes érték "y" (letiltás) vagy "n" (nincs letiltás). Az alapbeállítás "n".

  forallusers

  (CS6 és újabb) Megadja, hogy "y" érték esetén a kiterjesztés minden felhasználónak telepítendő, és a kiterjesztés a felhasználóra érvényes. A felhasználóra érvényes kiterjesztés olyan kiterjesztés, amelynek fájljait a program telepítéskor a felhasználói mappába másolja. Az alapbeállítás "n".

  lang

  A területi nyelvkód meghatározása, például hu_HU.

  timeout

  (CS5 és újabb) Megadja·az időtartamot mp-ben, ameddig az Extension Manager vár a termék kilépésére a következő parancs végrehajtása előtt. Az install/enable/disable/remove parancs kapcsolójaként használható; 0 és 1000 közötti pozitív egész szám lehet.

  set

  (CS6 és újabb) Az aktiválandó készlet nevének megadása.

  setcfg

  (CS6 vagy újabb) Az exportált készletkonfigurációs fájl nevének és helyének megadása.

Kiterjesztés becsomagolása a parancssorból

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. (Windows) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 és CS5.5, MXP formátum): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\sajat_fajl.mxi" mxp="c:\sajat_fajl.mxp"
  • (CS5 és újabb, ZXP formátum): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\sajat_fajl.mxi" zxp="c:\sajat_fajl.zxp"
 3. (Macintosh) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP formátum): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5 és újabb, ZXP formátum): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/sajat_mappa/sajat_almappa/sajat_fajl.mxi" zxp="/sajat_mappa/sajat_almappa/sajat_fajl.zxp"
 4. A kiterjesztés telepítésével és tesztelésével ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik-e.

Kiterjesztés telepítése a parancssorból

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. (Windows) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumérték behelyettesítésével:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 és újabb, MXP formátum): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 és újabb, ZXP formátum): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumérték behelyettesítésével:
  • (MXP formátum): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (ZXP formátum): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Az Extension Manager felhasználói felületének letiltásához a suppress parancsot az install parancs előtt adja meg, a következő módon:
  ... -suppress -install zxp="c:\myfile.zxp"
 5. Ha területi beállítást kíván megadni, írja be a locale parancsot, valamint a nyelv attribútumot az install parancs elé, a következő módon:
  ... -locale lang="hu_HU" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 6. Teszteléssel ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik-e a kiterjesztéssel kapcsolatban.

Kiterjesztés eltávolítása a parancssorból

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:
  • (Windows, CS5 és újabb): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  ahol a „CSx” az Extension Manager verziószáma, például CS6.

  A product attribútummal határozhatja meg a kiterjesztést használó terméket. A kiterjesztés attribútummal adhatja meg a kiterjesztés nevét.

Kiterjesztés engedélyezése a parancssorból

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:
  • (Windows, CS5 és újabb): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  ahol a „CSx” az Extension Manager verziószáma, például CS6.

  A product attribútummal határozhatja meg a kiterjesztést használó terméket. A kiterjesztés attribútummal adhatja meg a kiterjesztés nevét.

Kiterjesztés letiltása a parancssorból

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:
  • (Windows, CS5 és újabb): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  ahol a „CSx” az Extension Manager verziószáma, például CS6.

  A product attribútummal határozhatja meg a letiltani kívánt kiterjesztést használó terméket. A kiterjesztés attribútummal adhatja meg a kiterjesztés nevét.

A fő termék megkeresése az Extension Manager munkaterületén

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumérték behelyettesítésével:
  • (Windows, CS5 és újabb): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  ahol a „CSx” az Extension Manager verziószáma, például CS6.

  A product attribútummal határozhatja meg a megkeresni kívánt terméket.

MXP-kiterjesztés átalakítása ZXP-kiterjesztésre a parancssorból (CS6 és újabb)

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\myOldExtension.mxp" zxp=”c:\myNewExtension.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/myfolder/mysubfolder/myOldExtension.mxp" zxp="/myfolder/mysubfolder/myNewExtension.zxp"

Az mxp attribútum használatával adhatja meg az átalakítandó MXP-kiterjesztést. A zxp attribútum használatával adhatja meg az új ZXP-kiterjesztés elérési útját és nevét.

Kiterjesztés aktiválása a parancssorból (CS6 és újabb)

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumérték behelyettesítésével:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

A product attribútummal adhatja meg a kiterjesztéskészletet aktiváló terméket. A set attribútummal adhatja meg az aktiválandó kiterjesztéskészlet nevét.

Készletkonfiguráció importálása a parancssorból (CS6 és újabb)

 1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
 2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumérték behelyettesítésével:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/myfolder/mysubfolder/SetConfig.xml"

A setcfg attribútummal adhatja meg az importálandó készletkonfigurációs fájl elérési útját és nevét.

Parancsok végrehajtása a BridgeTalk használatával

Az Extension Manager végre tudja hajtani a BridgeTalk használatával átadott parancsokat. A BridgeTalk használatával elküldött minden parancsnak az "-EMBT" paraméterrel kell kezdődnie. Az Extension Manager számára úgy küldhet parancsokat, hogy a célként használt BridgeTalk-azonosítót megadja a következőképpen:·"exman-6.0".

A parancsfájlt az ExtendScript Toolkit CS6 készletben futtatva package parancsot küldhet az Extension Managernek a BridgeTalk használatával.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Visszatérési kódok a parancsok végrehajtása után

Az Extension Manager visszatérési kódokat ad vissza a parancsok végrehajtása után, ha a következő két paraméter egyike szerepel a parancsban:

 • "-suppress" (az Extension Manager felhasználói felülete nem jelenik meg a parancs végrehajtásakor)
 • "-from"

A parancs végrehajtása után az Extension Manager az alábbi visszatérési kódok egyikét adja vissza:

0 - A parancs végrehajtása sikerült.

1 - Nem sikerült a kiterjesztés telepítése.

2 - Nem sikerült a kiterjesztés eltávolítása.

3 - Nem sikerült a kiterjesztés engedélyezése.

4 - Nem sikerült a kiterjesztés letiltása.

5 - Nem sikerült a kiterjesztés csomagolása.

6 - Nem sikerült a kiterjesztéskészlet aktiválása.

7 - Már fut az Extension Manager egy példánya.

8 - Nem sikerült a készletkonfiguráció importálása.

101 - Helytelen CLI-formátum.

102 - A megadott termék nem létezik.

103 - A megadott kiterjesztés nem létezik.

104 - A megadott kiterjesztés már engedélyezve van.

105 - A megadott kiterjesztés már le van tiltva.

106 - A megadott kiterjesztéskészlet nem létezik.

107 - A megadott készletkonfigurációs fájl nem létezik.

108 - A megadott készletkonfigurációs fájl érvénytelen.

109 - A megadott kiterjesztés nem engedélyezhető vagy nem tiltható le, amikor az aktív kiterjesztéskészlet egy előre beállított készlet.

Megjegyzés: Ha a parancsvégrehajtáshoz rendszergazdai jogosultság kell, és a jelenlegi jogosultság nem elég, az Extension Manager CS5.5 és az újabb verziók kérik a rendszergazdai hitelesítő adatokat, ha a felhasználói felület le van tiltva. Amikor a felhasználói felület le van tiltva (amikor meg van adva a "-suppress" paraméter), nem sikerül a végrehajtás. Ilyen esetben nyissa meg a parancssort rendszergazdaként (Windows) vagy használja a sudo parancsot a Terminal ablakban (Macintosh).

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat