מדריך למשתמש ביטול

עבודה משותפת על ספריות ותיקיות Creative Cloud

 1. מדריך למשתמש של Creative Cloud
 2. מבוא ל-Creative Cloud
  1. שאלות נפוצות | Creative Cloud
  2. דרישות המערכת של Creative Cloud
 3. הורדה, התקנה, הגדרה ועדכון
  1. הורדה של יישומי Creative Cloud
  2. פתיחה של יישומי Creative Cloud
  3. סביבת העבודה Start
  4. עדכון של יישומי Creative Cloud
  5. שינוי השפה של יישומי Creative Cloud שלך
  6. הסרת התקנה של יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים
  7. הסרה או מחיקה של יישומי Creative Cloud
 4. ניהול החשבון שלך
  1. המרת גרסת ניסיון של Creative Cloud לחברות בתשלום
  2. איפוס סיסמת Adobe שלך
  3. שינוי תוכנית Adobe שלך
  4. עדכון של פרטי כרטיס האשראי והכתובת לחיוב
  5. הצגה, הורדה או קבלה בדוא"ל של חשבונית Adobe שלך
  6. תיקון תשלום שנכשל או תשלום חסר
  7. ביטול גרסת ניסיון או מינוי של Adobe
 5. Creative services
  1. שימוש ב-Adobe Stock ביישומי Creative Cloud
  2. שימוש ב-Adobe Fonts ביישומי Creative Cloud
  3. Creative Cloud Market כבר לא זמין יותר
 6. שירותי אחסון ועבודה משותפת
  1. מהם מסמכי ענן
  2. שאלות נפוצות | מסמכי ענן
  3. צור או המר קבצים למסמכי ענן
  4. הגדרת מסמכים בענן לשימוש במצב לא מקוון
  5. חזרה לגרסה מוקדמת יותר של מסמך בענן
  6. שיתוף העבודה שלך לקבלת תגובות
  7. למה אין לי אפשרות לראות את מסמכי הענן שלי במצב לא מקוון?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. עבודה משותפת על ספריות ותיקיות של Creative Cloud
  10. שאלות נפוצות בנושא עבודה משותפת
  11. סנכרון הקבצים שלך באמצעות שטח אחסון בענן
  12. בדיקה של כמות שטח אחסון בענן שיש לך
  13. הגדרת אפשרויות סנכרון
 7. יישומי Creative Cloud למכשירים ניידים
  1. שאלות נפוצות | יישומים למכשירים ניידים
  2. Adobe Creative Cloud למכשירים ניידים
 8. משתמשים עסקיים וצוותים
  1. למידה ותמיכה עבור משתמשים עסקיים
  2. למידה ותמיכה עבור צוותים
  3. מדריך להתחלה מהירה לחברי צוות

איך לעבוד בשיתוף עם משתמשים אחרים על תיקיות וספריות מתוך חשבון Adobe Creative Cloud שלך.

באפשרותך לעבוד בשיתוף עם משתמשים אחרים, ולשתף תיקייה פרטית מתוך חשבון Creative Cloud שלך עם משתמשים ספציפיים. כל המשתמשים המוזמנים יוכלו אז לשיתוף פעולה על נכסי “לקריאה בלבד“ (נעולים) בתיקייה פרטית משותפת. שותפיך לעבודה יכולים לצפות, לערוך, לשנות שם, להעביר או למחק את תוכני התיקייה המשותפת, אם קיבלו את זכויות והרשאות הגישה הנדרשות.

לשיתוף של קישורים פומביים לקבצים, תיקיות וספריות עם אנשים אחרים (שיתוף נכסים עם גישת קריאה בלבד): שיתוף קבצים ותיקיות.

עבודה משותפת על Creative Cloud Libraries

תוכל לשתף ספריות עם שותפיך לעבודה באמצעות אתר Creative Cloud, יישומים למחשבים שולחניים ולמכשירים ניידים של Creative Cloud, ויישום למחשבים שולחניים של Creative Cloud. לרשימת יישומי Creative Cloud שתומכים כעת בספריות: Creative Cloud Libraries.  

הערה: שותפים לעבודה צריכים להיות בעלי Adobe ID. אם אין להם Adobe ID קיים, באפשרותם ליצור כזה עם קבלת ההזמנה.

שיתוף ספריות מהיישום שלך למחשבים שולחניים

בצע צעדים אלה לשיתוף ספרייה מתוך יישום למחשבים שולחניים התומך ב-Creative Cloud Libraries:

 1. עבור אל Window > Libraries. בחלונית Libraries בחר ספרייה מתוך התפריט המוקפץ.

 2. פתח את הרשימה הנפתחת ובחר Invite people....

  עבודה משותפת על ספריות
  עבודה משותפת על וספריות בתוך יישום Creative Cloud.

  הספרייה תיפתח ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים.

 3. יש להזין כתובת דוא“ל (אפשר גם הודעה) עבור השותפים לעבודה, אחד או יותר, שאיתם ברצונך לשתף את הספרייה.

 4. בחר האם ברצונך לתת לשותפיך לעבודה הרשאות עריכה (Can edit) או הרשאות צפייה (Can view). הרשאות אלה חלות על כל שותפיך לעבודה שאת כתובות הדוא“ל שלהם הזנת.

 5. בחר Invite לשליחת ההזמנות לשיתוף פעולה.

  הנמענים יקבלו הודעת דוא“ל המזמינה אותם להצטרף לעבודה המשותפת. חברים קיימים ב-Creative Cloud גם יקבלו הודעה דרך יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים וגם דרך האתר.

שיתוף ספריות באמצעות אתר Creative Cloud

לשיתוף ספריות באמצעות אתר Creative Cloud, יש להיכנס אל אתר האינטרנט של Creative Cloud.

 1. בתוך Your libraries, עבור לכרטיסייה Libraries אם היא עוד לא נבחרה.

 2. העבר את העכבר מעל לספרייה שברצונך לשתף ובחר אותה. יופיע תפריט ההקשר עם האפשרות Share. בחר Share > Invite.

  שיתוף ספריות באמצעות אתר האינטרנט של Creative Cloud

 3. בדו-שיח Invite to, הזן כתובת דוא“ל, ואם תרצה גם מסר לשותף לעבודה אחד או יותר שאיתם תרצה לשתף את הספרייה.

 4. בחר אם לתת לשותפים לעבודה הרשאות עריכה (Can edit) או הרשאות צפייה (Can view). הרשאות אלה חלות על כל שותפיך לעבודה שאת כתובות הדוא“ל שלהם הזנת.

  • יכולת עריכה: שותפים לעבודה יכולים לערוך, לשנות שם, להעביר ולמחוק את תוכן הספרייה.
  • יכולת צפייה: שותפים לעבודה יכולים רק לצפות בתוכן הספרייה ולהוסיף לו תגובות.
 5. בחר Invite להזמנת אלה שתרצה לעבוד בשיתוף איתם.

  שיתוף ספרייה שלך והזמת שותפים לעבודה
  שיתוף ספרייה שלך והזמת שותפים לעבודה

 6. Creative Cloud שולחת הזמנות לשיתוף פעולה.

  הנמענים מקבלים הודעת דוא“ל המזמינה אותם להצטרף לעבודה המשותפת, ומודיעה להם האם יש להם הרשאות עריכה או צפייה. חברים קיימים ב-Creative Cloud גם יקבלו הודעה דרך יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים וגם דרך האתר.

ניהול שותפים לעבודה

באפשרות לנהל בקלות את שותפיך לעבודה על תיקייה משותפת. בדו-שיח המוקפץ Invite To בצע את הצעדים הבאים:

 • לשינוי הרשאות יש לבחור את הרשימה הנפתחת ליד שם המשתמש. אז יש לבחור Can view /Can edit לפי הצורך.
 • להסרת משתמש יש לבחור את הרשימה הנפתחת ליד שמו. אז יש לבחור Remove.

שיתוף ספריות באמצעות יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים

ניתן גם להשתמש ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים לצורך שיתוף ספריות. בצע צעדים אלה להזמנת שותפים לעבודה לספרייה שלך.

 1. פתח את יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. (בחר את הסמל   בשורת המשימות של Windows או בסרגל התפריט של macOS.)

 2. עבור לכרטיסייה Files ובחר Your Libraries בסרגל צד השמאלי.

  הספריות שלך ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים

 3. בחר את הסמל More options … עבור הספרייה שברצונך לשתף. בחר Invite people...

  הזמנת אנשים לספריות שלך

 4. הוסף כתובת דוא“ל של שותף לעבודה, ובחר את רמת הגישה שתינתן (Can view ו-Can edit) מתוך הרשימה הנפתחת.

  ניתן גם להוסיף מסר להזמנה.

  הזמנת אנשים לספריות שלך

 5. בחר Invite.

  הנמענים יקבלו דוא“ל עם קישור לצפייה, עריכה ועבודה משותפת על קבצים בספרייה שלך.

עבודה משותפת על תיקיות

 1. עבור אל אתר Creative Cloud.

 2. בחר את התיקייה. בחר את הסמל Share ואז בחר Invite.

  שיתוף קובצי Creative Cloud

 3. בדו-שיח Invite To, הזן את כתובת הדוא“ל. להזמנת מספר שותפים לעבודה, הזמן רשימת כתובות דוא“ל מופרדות ע“י פסיק או נקודה ופסיק.

 4. בחר האם ברצונך לתת לשותפיך לעבודה הרשאות עריכה (Can edit) או הרשאות צפייה (Can view). ההרשאות חלות על כל שותפיך לעבודה שאת כתובות הדוא“ל שלהם הזנת.

  • יכולת עריכהשותפים לעבודה יכולים לערוך, לשנות שם, להעביר ולמחוק את תוכן התיקייה.
  • יכולת צפייה: שותפים לעבודה יכולים רק לצפות בתוכן התיקייה ולהוסיף לו תגובות.
 5. בחר Invite.

  הנמענים מקבלים הזמנת דוא“ל שמציינת אם הם מוזמנים לצפות בתיקייה המשותפת או לערוך אותה. חברים קיימים ב-Creative Cloud גם יקבלו הודעה דרך יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים וגם דרך אתר האינטרנט של Creative Cloud.

  הערה: שותפים לעבודה צריכים להיות בעלי Adobe ID. אם אין להם, הם יכולים ליצור אותו עם קבלת ההזמנה.

ניהול שותפים לעבודה

באפשרות לנהל בקלות את שותפיך לעבודה על תיקייה משותפת. בדו-שיח המוקפץ Invite To בצע את הצעדים הבאים:

 • לשינוי הרשאות יש לבחור את הרשימה הנפתחת ליד שם המשתמש. אז יש לבחור Can view /Can edit לפי הצורך.
 • להסרת משתמש יש לבחור את הרשימה הנפתחת ליד שמו ואז לבחור Remove.

צפייה באבות-טיפוס ואפיוני עיצוב ששותפו איתך

אבות הטיפוס ומפרטי העיצוב שמתקבלים לבדיקה מוצגים במקטע Shared with you של אתר האינטרנט של Creative Cloud.

Shared with you

לצפייה באבות טיפוס בלבד, יש לבחור בסמל View למעלה מימין ואז לבחור Prototypes & Specs.

צפייה באבות-טיפוס ששותפו איתך

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון