Photoshop,‏ Illustrator ו- InDesign כוללים את מרחב העבודה Start שמאפשר לך לגשת במהירות לקבצים האחרונים שלך ולקבצים המאוחסנים ב- Creative Cloud. בתוך מרחב עבודה זה, אתה עשוי גם לקבל גישה למגוון משאבים שמספקים מענה לדרישותיך. בנוסף, באפשרותך לבצע חיפוש של נכסי Adobe Stock מתוך מרחב עבודה זה. ב- Photoshop, באפשרותך אפילו לעבוד עם תמונות Lightroom שלך במרחב העבודה Start.

מרחב העבודה Start

מרחב העבודה Start מוצג באחד מהתרחישים הבאים:

 • בעת פתיחת היישום
 • כאשר אין מסמך פתוח

מצבים במרחב העבודה Start

קיימים שני מצבים במרחב העבודה Start: Work ו- Learn.

Work

התצוגה Work
התצוגה Work

קבוצת כרטיסיות במצב Work מספקת לך גישה מהירה לקבצים האחרונים ועוד:

 • Recent : הצגת רשימת המסמכים שעבדת עליהם לאחרונה. בחר מסמך כדי להמשיך לעבוד עליו. ניתן להציג את המסמכים כרשימה או כתמונות ממוזערות.
 • Creative Cloud Files: הצגת רשימת הקבצים המאוחסנים ב- Creative Cloud.
 • Mobile Creations ‏(Illustrator): הצגת רשימה של פרוייקטים שיצרת באמצעות אחד מהיישומים הבאים למכשירים ניידים:
  • Adobe Illustrator Draw
  • Adobe Photoshop Sketch
  • Adobe Comp
 • Lr Photos (Photoshop)‎: מאפשרת לך לעבוד עם תמונות Lightroom שלך ב- Photoshop.

מציאת נכסי Stock

באפשרותך לחפש מתוך מיליוני תמונות, איורים וגרפיקה וקטורית באיכות גבוהה, ללא צורך בתשלום תמלוגים בסרגל החיפוש של Adobe Stock הממוקם בחלונית התחתונה במצב Work. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ב-Adobe Stock.

Learn

התצוגה Learn
התצוגה Learn

המצב Learn במרחב העבודה Start מספקת גישה למגוון משאבים זמינים.

 • Learn: קבל מידע וצפה בסרטונים לגבי מגוון תכונות, תהליכי עבודה ועוד.
 • Libraries: קבל גישה לספריות הכוללות נכסים בחינם וסנכרן אותן עם Creative Cloud Libraries.
 • Mobile: קבל מידע נוסף על מגוון יישומים ניידים והורד אותם.
 • What's New: קבל מידע על התכונות החדשות ביישום.

יצירה או פתיחה של מסמך במרחב העבודה Start

ניתן ליצור או לאתר מסמך במהירות במרחב העבודה Start.

 • כדי ליצור מסמך, לחץ על Create New או השתמש בקיצור המקשים Ctrl+N ‏(Windows) ‏/ Cmd+N ‏(Mac OS).
 • כדי לאתר מסמך, לחץ על Open או השתמש בקיצור המקשים Ctrl+O ‏(Windows) ‏/ Cmd+O ‏(Mac OS).

הסתרת מרחב העבודה Start

באפשרותך להסתיר את מרחב העבודה Start כך שלא יופיע בעת הפעלת היישום.

 1. פתח את העדפות היישום.‬ לדוגמה, בצע את הפעולות הבאות כדי לפתוח את העדפות InDesign:
 • (Windows) בחר Edit ‏> Preferences ‏> General.
 • (Mac OS) בחר InDesign ‏> Preferences ‏> General.
 1. נקה את תיבת הסימון Show "Start" Workspace When No Documents Are Open .
הסתרת מרחב העבודה Start

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת