מצא והדפס את החשבונית של Adobe

למד כיצד לאתר את היסטוריית החיוב בחשבון Adobe שלך ולהדפיס את החשבונית שלך.

לא ניתן לקבל חשבוניות חודשיות בדואר האלקטרוני: נכון לעכשיו, Adobe אינה מספקת חשבוניות חודשיות אוטומטיות בדואר אלקטרוני.

לקוחות צוות: החשבוניות זמינות ב-Admin Console. למידע נוסף, ראה ניהול חשבון צוות.

מצא חשבונית של מינוי פעיל

במקרה של מינוי פעיל, בצע את הפעולות הבאות. להצגת חשבונית של מינוי מבוטל או הזמנות אחרות, ראה קבל חשבונית של מינוי מבוטל או הזמנות אחרות.

 היכנס אל https://account.adobe.com/plans.

כניסה לחשבון Adobe

  לחץ על נהל תוכנית או על הצג תוכנית.

המסך 'נהל תוכנית'

  במקטע היסטוריית חיובים, בחר:

 •  כדי להציג קובץ PDF של החשבונית שלך
 •  כדי לשלוח עותק לכתובת הדוא"ל שלך

 רואה את הקישור ל-Adobe Store?

   להדפסת החשבונית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר בסמל הדפס של מציג ה-PDF.
 • בחר קובץ > הדפס בדפדפן שלך. 

 

האם אתה חלק מצוות?

אם ברשותך חברות ב-Creative Cloud לצוותים, רק מנהל ראשי יכול להציג את פרטי החיוב המשויכים לחשבון שלך.

רואה קישור ל-Adobe Store במקום חשבוניות?

אם אתה רואה קישור ל-Adobe Store במקטע היסטוריית חיוב בצע את ההוראות הבאות להדפסת החשבונית.

 1. במקטע היסטוריית חיוב לחץ על הקישור ל-Adobe Store.

 2. אם תתבקש, הזן את Adobe ID והסיסמה שלך.

 3. במסך פרטי תוכנית, לחץ על הצג היסטוריית עסקאות.

 4. לחץ על 'הזמנה' או על מזהה העסקה שעבורם ברצונך להדפיס את החשבונית.

 5. במסך שיופיע לחץ על הצג חשבונית או פרטי הזמנה בהתאם לאזור שלך.

 6. במסך שיופיע, לחץ על הלחצן הדפס או על הלחצן הדפסה, בהתאם לאזור שלך.

 7. כדי להדפיס את החשבונית, לחץ על הסמל 'הדפס' של מציג ה-PDF או בחר קובץ > הדפס בדפדפן.

קבל חשבונית של מינוי מבוטל או של הזמנות אחרות

בצע את הפעולות הבאות לקבלת חשבונית עבור מינוי שבוטל או הזמנות אחרות:

 1. לחץ על מספר ההזמנה שעבורה ברצונך להדפיס את החשבונית. 

 2. במקטע היסטוריית חיוב לחץ על הצג PDF שלצד החשבונית שברצונך להדפיס. 

 3. כדי להדפיס את החשבונית, לחץ על הסמל 'הדפס' של מציג ה-PDF, או בחר קובץ > הדפס בדפדפן שלך.

שאלות נפוצות

לשינוי מספר הזיהוי שלך לצרכי מס, ראה עדכן את מספר הזיהוי שלך לצרכי מס | משתמשים עסקיים

אם ברשותך חברות ב-Creative Cloud לצוותים, רק מנהל ראשי יכול להציג את פרטי החיוב המשויכים לחשבון שלך.

אם יש לך מוצר שאינו מינוי כגון Photoshop Elements‏, Adobe Premiere Elements או Adobe Captivate, ראה קבל חשבונית עבור מינוי שבוטל או הזמנות אחרות.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון