מדריך למשתמש ביטול

Find how much cloud storage you have

 1. מדריך למשתמש של Creative Cloud
 2. מבוא ל-Creative Cloud
  1. שאלות נפוצות | Creative Cloud
  2. דרישות המערכת של Creative Cloud
 3. הורדה, התקנה, הגדרה ועדכון
  1. הורדה של יישומי Creative Cloud
  2. פתיחה של יישומי Creative Cloud
  3. סביבת העבודה Start
  4. עדכון של יישומי Creative Cloud
  5. שינוי השפה של יישומי Creative Cloud שלך
  6. הסרת התקנה של יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים
  7. הסרה או מחיקה של יישומי Creative Cloud
 4. ניהול החשבון שלך
  1. המרת גרסת ניסיון של Creative Cloud לחברות בתשלום
  2. איפוס סיסמת Adobe שלך
  3. שינוי תוכנית Adobe שלך
  4. עדכון של פרטי כרטיס האשראי והכתובת לחיוב
  5. הצגה, הורדה או קבלה בדוא"ל של חשבונית Adobe שלך
  6. תיקון תשלום שנכשל או תשלום חסר
  7. ביטול גרסת ניסיון או מינוי של Adobe
 5. Creative services
  1. שימוש ב-Adobe Stock ביישומי Creative Cloud
  2. שימוש ב-Adobe Fonts ביישומי Creative Cloud
  3. Creative Cloud Market כבר לא זמין יותר
 6. שירותי אחסון ועבודה משותפת
  1. מהם מסמכי ענן
  2. שאלות נפוצות | מסמכי ענן
  3. צור או המר קבצים למסמכי ענן
  4. הגדרת מסמכים בענן לשימוש במצב לא מקוון
  5. חזרה לגרסה מוקדמת יותר של מסמך בענן
  6. שיתוף העבודה שלך לקבלת תגובות
  7. למה אין לי אפשרות לראות את מסמכי הענן שלי במצב לא מקוון?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. עבודה משותפת על ספריות ותיקיות של Creative Cloud
  10. שאלות נפוצות בנושא עבודה משותפת
  11. סנכרון הקבצים שלך באמצעות שטח אחסון בענן
  12. בדיקה של כמות שטח אחסון בענן שיש לך
  13. הגדרת אפשרויות סנכרון
 7. יישומי Creative Cloud למכשירים ניידים
  1. שאלות נפוצות | יישומים למכשירים ניידים
  2. Adobe Creative Cloud למכשירים ניידים
 8. משתמשים עסקיים וצוותים
  1. למידה ותמיכה עבור משתמשים עסקיים
  2. למידה ותמיכה עבור צוותים
  3. מדריך להתחלה מהירה לחברי צוות

Your Adobe Creative Cloud membership comes with cloud storage. Learn how much storage you have used and how to upgrade it.

Enterprise customer?  To learn more about Creative Cloud storage for enterprise customers, see Manage enterprise storage.

How much storage do I have?

  Go to Your work on the Creative Cloud website. (If prompted, sign in.)

Your used storage displays in the lower-left corner of the page.

Check storage

 Hover over your used storage to view the total available cloud storage.

 

 

Hover storage
Hover over your used storage (A) to see your total available cloud storage (B).

You can also see how much storage you have in the Creative Cloud desktop app, Adobe Illustrator, and Adobe Photoshop. 

You can also see how much storage you have in the Creative Cloud desktop app, Adobe Illustrator, and Adobe Photoshop. 

Creative Cloud desktop app

Click the cloud icon it the upper right. Your cloud storage and file syncing status are displayed. 

View cloud storage in the Creative Cloud desktop app

Photoshop or Illustrator

In the Home screen, select the cloud icon in the upper right. Your cloud storage and file syncing status are displayed.

View cloud storage within app

What does cloud storage include?

Your total cloud storage depends on your plan. The files stored in any of the following locations (except Adobe Spark) together count toward your total cloud storage.

Together count toward total cloud storage Does not count toward cloud storage

Creative Cloud

Lightroom

Document Cloud

Creative Cloud Express app

 • Synced files
 • Cloud documents
 • Deleted files
 • Libraries
 • Photos and Albums
 • Edited files
 • Imported or deleted files
 • All documents
 • Starred files
 • Shared files
 • Projects and brand files
 • Graphics and Web pages
 • Videos

What happens if I exceed my storage quota?

The Creative Cloud desktop app syncs up to 1 GB over your quota from any device. After that, new files no longer sync, and you're notified that you are over quota. A red exclamation point indicates files that can't be synced. You can still move, rename, or delete files. 

Maximum number of files and folders

You can store as many files and folders as your cloud storage allows, but you cannot sync more than the following number of files and folders:

 • 350,000 files
 • 150,000 folders

This doesn't include the files, folders, or sub-folders shared with you by others. Also note that files and folders you haven't deleted permanently still count toward your cloud storage. 

Delete files permanently to free up cloud storage

Ensure that your deleted files aren't using valuable storage by deleting them permanently. Learn how to permanently delete files to free up storage.

To continue to sync files, and save more files on the cloud upgrade your storage.

How do I upgrade my cloud storage?

If you need more storage, you can purchase extra storage plans through your Adobe ID account. For instructions, see:

Teams and Enterprise customer?  To learn more about storage upgrade, see Storage upgrade for enterprises and teams.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון