סקירה של משטח היצירה

משטחי יצירה מייצגים את האזורים היכולים לכלול גרפיקה הניתנת להדפסה. ניתן לשנות גודל ולהגדיר את הכיוון של הגרפיקה על-ידי בחירת ההגדרות בתיבת הדו-שיח Artboard Options. (ב- Illustrator CS3 ובגרסאות קודמות, יש להשתמש בתיבת הדו-שיח Document Setup כדי לשנות את גודל המסמך וכיוונו.)

ניתן להשתמש במשטחי יצירה כאזורי חיתוך להדפסה או לצורכי מיקום – הם פועלים בדומה לאזורי חיתוך ב- Illustrator CS3. משטחי יצירה מרובים שימושיים ליצירת מגוון דברים, כגון מסמכי PDF מרובי עמודים, עמודים מודפסים בגדלים שונים או עם רכיבים שונים, רכיבים עצמאיים לאתרי אינטרנט, לוחות עלילה לווידאו או פריטים בודדים להנפשה ב- Adobe Flash או After Effects.

הערה: אם יצרת אזורי חיתוך במסמך של Illustrator CS3, אזורי החיתוך יומרו למשטחי יצירה ב- CS5. ייתכן שתתבקש לציין כיצד ברצונך להמיר את אזורי החיתוך.

‬‏‫שימוש בחלונית Artboards

השתמש בחלונית Artboards החדשה כדי לתת שם למשטחי יצירה ולשנות הגדרות של משטחי יצירה ב- Illustrator CS5.

ניתן להגדיר 1 עד 100 משטחי יצירה למסמך, בהתאם לגודל. ניתן לציין את מספר משטחי היצירה למסמך כשיוצרים את המסמך, וניתן להוסיף ולהסיר משטחי יצירה בכל עת במהלך העבודה על המסמך. ניתן ליצור משטחי יצירה בגדלים שונים, לשנות את גודלם בעזרת הכלי Artboard , ולמקם אותם בכל מקום על המסך – גם כשהם חופפים זה לזה. כמו כן, Illustrator CS5 מספק אפשרויות לסידור מחדש ולארגון מחדש של משטחי היצירה באמצעות החלונית Artboards. ניתן גם לציין שמות מותאמים אישית עבור משטחי יצירה ולהגדיר נקודות ציר עבורם.

הצגת משטחי יצירה ובד הציור

ניתן להציג את גבולות העמוד ביחס למשטח היצירה בעזרת הצגת אריחי הדפסה (View‏ >‏ Show Print Tiling). כשאריחי הדפסה מוצגים, האזורים הניתנים להדפסה והאזורים שאינם ניתנים להדפסה מיוצגים על ידי קבוצות של קווים מלאים ומנוקדים בין השוליים החיצוניים ביותר של החלון לבין האזור הניתן להדפסה של העמוד.

כל משטח יצירה מוקף בקווים מלאים ומייצג את האזור המרבי הניתן להדפסה. כדי להסתיר את גבולות משטח היצירה, בחר View‏ >‏ Hide Artboards. בד הציור הוא האזור שמחוץ למשטח היצירה, והוא משתרע עד לקצה החלון שגודלו 220 אינץ' רבועים. בד הציור מייצג מרחב שבו ניתן ליצור, לערוך ולאכסן רכיבי גרפיקה לפני העברתם למשטח היצירה. אובייקטים הממוקמים על בד הציור מוצגים על המסך, אך אינם מודפסים.

למרכוז משטח יצירה ושינוי גודלו כך שיתאים למסך, לחץ על מספר משטח היצירה בשורת המצב שבתחתית חלון היישום.

חלון איור

A. אזור ניתן להדפסה ‏(נקבע על-ידי המדפסת שצוינה) B. בד ציור C. משטח יצירה 

הדפסה ושמירה של משטחי יצירה

לכל משטחי היצירה במסמך יש אותה תבנית סוג מדיה, כגון Print. ניתן להדפיס כל משטח יצירה בנפרד, או להציג משטחי יצירה באריחים, או כשהם משולבים בעמוד אחד. כדי לשמור מסמך עם מספר משטחי יצירה של Illustrator לגרסה קודמת של Illustrator, כגון CS3, ניתן לבחור לשמור כל משטח יצירה כקובץ נפרד, יחד עם קובץ אב הכולל מיזוג של כל משטחי היצירה.

Illustrator CS4 נתן לך לשמור משטחי יצירה בתור קבצים נפרדים רק לאחר הורדה ושמירה שלהם, אך ב- Illustrator CS5 ניתן לשמור משטחי יצירה נפרדים גם עבור גרסאות נוכחיות. האפשרויות לשמירת משטחי יצירה בתור קובצי ‎.ai נפרדים זמינות בתיבת הדו-שיח Illustrator Options.

ניתן להציג תצוגה מקדימה של משטחי היצירה מתיבת הדו-שיח Print לפני הדפסתם. הגדרות ההדפסה שתבחר יוחלו על כל משטחי היצירה שתבחר להדפסה.

כברירת מחדל, כל הגרפיקה תיחתך למשטח יצירה, וכל משטחי היצירה יודפסו כעמודים נפרדים. היעזר באפשרות Range בתיבת הדו-שיח Print להדפסת עמודים מסוימים. בחר Ignore Artboards וציין אפשרויות מיקום לשילוב כל הגרפיקה בעמוד אחד או להצגת הגרפיקה באריחים, בהתאם לצורך.

ב- Illustrator CS5, משטחי יצירה במסמכים יכולים להסתובב באופן אוטומטי כדי לאפשר הדפסה בגודל אמצעי ההדפסה שנבחר. בחר את תיבת הסימון Auto-Rotate בתיבת הדו-שיח Print כדי להגדיר סיבוב אוטומטי עבור מסמכי Illustrator. עבור מסמכים שנוצרו ב- CS5, האפשרות Auto-Rotate מופעלת כברירת מחדל.

לדוגמה, חשוב על מסמך עם גודל אמצעי הדפסה לרוחב ולאורך. אם תבחר גודל נייר לאורך באפשרות Size בתיבת הדו-שיח Print, משטחי היצירה בכיוון לרוחב יסתובבו באופן אוטומטי לכיוון לאורך של אמצעי ההדפסה בעת ההדפסה.

הערה:

אם האפשרות Auto-Rotate נבחרה, לא תוכל לשנות את כיוון העמוד.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון